26-04-09

Vagina-snijderij

Jemen-VrouwelijkeSchaduwParlement
In Yemen richtten deze week enkele vrouwen een schaduwparlement in. De bedoeling is een strategie uit te werken om het maatschappelijke bewustzijn onder de vrouwen aan te zwengelen en om een platform te hebben waarmee een aantal vrouwspecifieke thema's in de politiek gebracht kunnen worden. Onderstaande tabel laat duidelijk zien hoe vrouwen amper in het parlement vertegenwoordigd zijn.

VrouwenInParlement-Yemen

Onlangs werd in Yemen een wetsvoorstel om vrouwenbesnijdenis te verbieden NIET door het (bijna uitsluitende mannelijke) parlement goedgekeurd. Nochtans is vrouwenbesnijdenis in Yemen vrij gebruikelijk. Men schat dat 25% van de meisjes genitaal verminkt wordt. Onderstaande tabel leert ons dat de besnijdenis hoofdzakelijk thuis plaats vindt. (Daya staat voor geboorteverantwoordelijke of plaatselijke vroedvrouw).

KarakteristiekenBesnijdenis

De besnijdenis vindt hoofdzakelijk plaats binnen de maand na de geboorte van het kind. Hierbij worden de schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggesneden en wordt de clitoris verwijderd. Onderstaande foto laat de snijwerktuigen zien waarmee de gevaarlijke vagina te lijf wordt gegaan. (En ik die dacht dat een vagina met een "cutter" besneden werd ...)

VaginaSnijwerktuigen

Moslimgeestelijken erkennen dat vrouwenbesnijdenis niet tot de islamitische leer behoort. Op de conventie van Caïro hebben enkele geleerde mannen beslist dat, alhoewel vrouwenbesnijdenis niet tot de islamitische leer behoort, het uitvoeren ervan niet door de islamitische wet bestraft wordt. Kwestie van de kop in het zand te steken. De voorstanders van genitale verminking zeggen dat de infibulatie volgende voordelen oplevert:

1. Het stabiliseert het libido van de vrouw.

2. Het maakt de vrouw mooier in de ogen van de man.

3. Het maakt haar karakter evenwichtiger.

RedenKeuzeBesnijdenis

Uit de bevraging waarom voor infibulatie gekozen wordt, zien we toch een significant deel van de mensen antwoorden dat het om “religieuze” redenen gaat. Het is blijkbaar geen islamitisch gebruik maar blijkbaar toch wel ... Schijnheiligheid is een deugd waarin de meeste religies uitblinken. Abortus kan niet omdat het ingrijpen is in de schepping van God. Een kind genitaal verminken is dan weer geen verminking van de schepping van God?

LeeftijdBesnijdenis

Blijkbaar is deze mensonwaardige praktijk nog altijd gangbaar in België (ondanks dit bij wet in België sinds 2001 verboden werd – men heeft dan wel vergeten in die wet de genitale verminking van jongens op te nemen!). Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck (interview met Le Soir) worden nog steeds honderden moslima's besneden in ons land. Uit een studie van de Gentse Universiteit uit 2007 blijkt dat minstens 2745 vrouwen, die in België verblijven, het slachtoffer werden van besnijdenis (Info : DeMorgen). Dit cijfer houdt bovendien geen rekening met kandidaat-politieke vluchtelingen.

dyn008_small150_227_320_jpeg_2635960_068f22b854d0f51cdc3e352e97babd1d

080704102918-2387-0