03-07-11

Vrijzinnige onzin

vrijzinnige onzin

Op de website van de vrijzinnigen staat reeds enkele weken te lezen: “Ik stam af van de aap, ik ben vrijzinnig humanistisch”. Blijkbaar hebben de vrijzinnige dames & heren in de lessen biologie niet goed opgelet, want de mens stamt helemaal niet af van de apen. De mens is naast de apen genetisch geëvolueerd uit de grote familie van de mensapen (hominids of "great apes"). De apen, die wij vandaag de dag kennen, hebben zich naast ons verder ontwikkeld. De slogan had eerder “Ik stam af van de mensapen” of “Ik stam af van de primaten” moeten luiden, maar dergelijke wetenschappelijke correctheid bekt niet zo goed en dus kiest men liever voor een onjuiste frase. Kortom een vrij onzinnige formulering. Vrijzinnige onzin.

vrijdenker, vrijzinnig, de mens nu, humanisme

De hamvraag is welke relevantie de afstamming van de mens in betrekking tot het vrijzinnig humanisme heeft. Of de hedendaagse mens nu afstamt van de mensapen of wat anders, dat maakt filosofisch gezien weinig uit. Het belangrijkste is in te zien dat de menselijke soort in de loop der tijden uit andere levende wezens geëvolueerd is geworden en dat we uiteindelijk voortkomen (en bestaan) uit chemische troep ingrediënten. De slogan had dus evengoed “Ik kom voort uit chemische ingrediënten, ik ben vrijzinnig humanistisch” kunnen luiden.

vrijdenker, vrijzinnig, de mens nu, humanisme

Nogmaals, het is mij nog altijd niet duidelijk waar dat verband tussen vrijzinnig humanistisch en chemische troep steekt. Ik denk dat ook christenen, moslims, joden en mensen met andere filosofische strekkingen uit dergelijke chemische elementen afstammen. Een christen kan evenzeer stellen: “Ik stam af van de primaten, ik ben christen”. Of zouden christenen en mensen met andere filosofische strekkingen dan niet uit chemische troep bestaan? Nou, het zou interessant wezen daar wat meer vrijzinnige duiding over te verkrijgen!

Op de website vind je nog een dialoogscherm met “Vragen? Wij beantwoorden met plezier al uw vragen”. Ik heb reeds die vraag al enkele keren gesteld, maar nog steeds geen antwoord bekomen. Ik vermoed dat vrijzinnig humanisten geen antwoord op heikele vragen kunnen geven.

10:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, de mens nu, humanisme |  Print

12-08-08

Slaan en slagen

Pluimen

Gisteren verloor blijkbaar iemand zijn pluimen in mijn tuin. Hier werd geslagen. Het is een raadsel wie slaagde te slaan. Slaagde men in zijn slaan? De geslagene werd geslagen. Werd de geslagene ook geslagen? Slaagde de slaander of slaagde de geslagene? Slaagde de slaander de geslagene te slaan? Of slaagde de geslagene de slaander te (ver)slaan? Wie slaagde? Bij al dat slagen  en slaan zat ik er maar verslagen bij. Het slaat nergens op.

13:13 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, slaan en slagen |  Print

10-08-08

Rosa Parks

RosaParksArrested

Het snelst denkbare vervoermiddel om door ruimte en tijd te reizen is onbetwist het lezen van literatuur. Onlangs kwam ik plotsklaps een goede vijftig jaren terug in Montgomery, Alabama terecht. Mijn vervoermiddel (of noem het vervoeringsmiddel) was het gedicht Rosa van de Amerikaanse dichteres Rita Dove (Uit de bundel: Het ademen, het eindeloze nieuws).

Aanvankelijk raakten die verzen me niet (ik raakte niet vervoerd), maar dat kwam omdat ik aan het opstapje van haar poëzie voorbijgegaan was. Gelukkiglijk hielp Rosa Parks mij om op haar bus op te stappen (Uit de bundel: On the Bus with Rosa Parks). Hopelijk raken jullie eveneens vervoerd als we wat dieper op het verhaal van Rosa Parks ingaan. Rosa werd in december 1955 gearresteerd omdat ze weigerde haar plaats op de bus af te staan aan een zopas opgestapte blanke. De busmaatschappij hanteerde een strikte rassensegregatie op zijn voertuigen (The land of freedom, 50 jaren geleden!). Haar arrestatie leidde tot het geweldloze boycotten van de bussen (onder leding van Martin Luther King). Deze boycot bracht het busbedrijf op de rand van het faillissement. Later verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de scheiding tussen blanken en zwarten  ongrondwettig was. Rosa Parks kreeg gelijk. Rosa was lid van de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) en bleef strijden voor de burgerrechten. Naar haar overlijden in oktober 2005 drukten de belangrijkste Amerikaanse kranten haar foto op de frontcover af.

Rosaparks_policereport

Rosa

 

Hoe ze daar zat,

het juiste ogenblik binnen een plek,

zo verkeerd - er klaar voor.

 

Deze keurige naam met

zijn droom van een zitbank

om op te rusten. Haar gevoelige mantel.

 

Niets doen was de handeling:

de heldere vlam van haar starende blik

uitgesneden door de flits van een camera.

 

Hoe ze opstond,

wanneer ze zich vooroverbogen

om haar handtasje op te nemen. Die hoffelijkheid.

 

Rita Dove

(Het ademen, het eindeloze nieuws)

 

 

Rosa

How she sat there,

the time right inside a place

so wrong it was ready.

 

That trim name with

its dream of a bench

to rest on. Her sensible coat.

 

Doing nothing was the doing:

the clean flame of her gaze

carved by a camera flash.

 

How she stood up

when they bent down to retrieve

her purse. That courtesy.

 

Rita Dove

(On the Bus with Rosa Parks)

Rosaparks

 

11:01 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: rita dove, rassensegregatie, vrijdenker, vrijzinnig, rosa parks |  Print

28-06-08

Ben ik islamofoob?

rokjesdag_2

Onlangs werd in Iran een feministe, Hana Abdi, veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het beramen van “een complot tegen de nationale veiligheid” (Artikel 610 van het Islamitisch strafrecht). Het gebruik van make-up gaat in Iran door voor “sociale corruptie”. In Iran klagen vrouwen dat de strikte islamitische dresscode figuurlijk en letterlijk ondraaglijk wordt bij heet weer. Dergelijke persberichten zijn gefundenes Fressen voor iedere islamofoob. Deze persberichten raken mij ook. Ben ik derhalve dan islamofoob?

Ik raak deze vraagstelling doelbewust aan. Wie de laatste tijd de islam in vraag gaat stellen krijgt bijna steevast het stempel van onverdraagzaam opgespeld. Hetzelfde geldt in zekere zin voor het leveren van kritiek op de joodse godsdienst. Aan de andere kant wordt het bekritiseren van de katholieke kerk als normaal beschouwd. Voor een goed begrip, ik heb noch enige sympathie voor het christendom, noch voor eender welk ander godsdom.

IranSocialeCorruptie

Vandaag de dag bestaat de tendens je volgend etiket op te kleven:

    Kritiek op de islam? → Vreemdelingenhater, rechtse kloot

    Kritiek op het christendom? → Progressief, links gespuis

Zowel in Iran als in het Westen wordt over het verval van normen en waarden gesproken. In het ene geval wil men de mensen in een moslim-jasje steken, in het andere geval wordt iedereen verplicht een christelijk jasje te dragen. Door de frustratie in het krocht van het eigen gelijk opgesloten te zitten, wil men de anderen dwingen hetzelfde te doen. Men geniet door andere mensen het genieten van het leven te ontzeggen. En wie de geschiedenis van de mensheid doorbladert bemerkt helaas hoe dit verhaal getekend wordt door mensen die genieten door andere mensen het genieten te ontzeggen.

Wat belangrijker is. Of ik nu islamofoob ben of niet, wel, dat kan mij geen barst schelen. Ik laat mij niet in andermans hokje opsluiten. Meer zelfs. Ik kan genieten van het feit dat anderen zich druk maken omwille van het feit dat ik hun kleedje niet wil aanpassen. Toen ik jong was kreeg ik altijd een glimlach als men mij over God, Allah, Jesus, Mohammed vertelde. De priesters wisten niet wat met mijn sardonische glimlach aan te vangen. Met de jaren is mijn glimlach een schaterlach geworden!

Daarom past hier een gedicht van een door een andere god, namelijk Stalin, vervolgd schrijver: Osip Mandelstam (1891-1938).

 

Ik verwonder me nog over de wereld,
over kinderen, over sneeuw,
maar net als een weg is een glimlach
niet te koop, ongehoorzaam, ongeknecht.

    10-13.12.36, Voronezj

    Osip Mandelstam

hitchens_28_1

 

 

14:55 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: islam, islamofoob, vrijdenker, vrijzinnig, mandelstam |  Print

01-05-08

Low Impact Man

LIM-DeMorgen

Woensdag pakte de krant De Morgen uit met een artikel over de Low Impact Man: "Steven Vroman probeert als Low Impact Man te leven zonder het milieu te schaden". Leuke naam, denkt Vrijdenker, 30 jaar geleden noemde men ons geiten-wollen-sokken-breiers. Van die jeugdzoonde heb ik nooit spijt gehad. Ik probeer nog steeds "low impact" te leven, maar om de wereld en zijn milieu te redden, doe ik het niet meer. De natuur regelt zichzelf wel. Moeder Natuur, onze grote fascist, kent geen genade. Monoculturen zijn haar ding niet. Als onze wereldbevolking blijft groeien, dan zal Moeder Natuur daar wel zelf een oplossing voor vinden. Het zal geen leuke oplossing zijn. Het zal eerder een soort Endlösung zijn, maar opgelost raakt het wel. Nee, de wereld redden, is mijn ding niet meer.

Ik wil iedereen aanraden proberen "low impact" te leven. Het draagt bij tot je geluk. Je leert gemakkelijker genieten. Het geluk ligt veelal dicht bij de hand. Het vraagt een andere kijk op het leven. Doe het vooral niet om "de" wereld, want dat loopt gegarandeerd op een sisser af. Doe het eerder voor jezelf, om nog meer van het leven te kunnen genieten.

Ik heb geen nood aan breedbeeldtelevisie met domme reality-TV van dwaze mensen. Een avondje theater of film, een krant, een goede roman, een diepgravend essay, een boek over de maatschappij, filosofie, poësie, ... het levert een gevarieerd aanbod om "low impact", aangenaam en ontspannend te leven. Het brengt je wat bij en houdt je weg van het gemakkelijke en verleidelijke pad van verdwazing en apathie. Ivan Illich stelde dat een auto hindert bij het lopen. In een auto zit je onbeweeglijk vast en word je bewogen. Een auto belemmert de zintuigen. Een voetganger of fietser beweegt zelf en kan al bewegende gebruik van zijn zintuigen maken. Door deze bijkomende vervoering wordt de actieve weggebruiker (fietser, voetganger) als het ware dubbel bewogen. Hij/zij beweegt in de fysische ruimte en in de zintuigelijke wereld. Deze vermeerdering aan ervaring van het leven draagt bij tot een openstaan voor geluk.

Ik eet weinig vlees en probeer seizoensgebonden producten te eten. Door zelf veel te bewegen en gezond te eten, voel ik mij goed. Blijf ik actief en kan zo beter van het leven gaan genieten. Dat dat mijn impact op "het" milieu minder maakt, heb ik met de tijd leren relativeren. Ik voel mij goed. Dat is het voornaamste.

Mijn tuin is een wilde (geen verwilderde!) tuin geworden. Dat vraagt enig aanpassingsvermogen. Een buitenstaander, die er slechts een oppervlakkige kijk op heeft, ziet er slechts een onsamenhangend geheel van bomen en planten staan. Ik zie er de planten, de dieren, hun wisselwerkingen, hun veranderingen. Zo'n tuin is een schatkamer van zintuigelijke ervaringen. Een wandeling is er meestal een leuke ontdekkingstocht vol verrassingen (Onlangs ontdekte ik er een keverorchis - zie foto onderaan). Eenvoudige alledaagse ervaringen die je gelukkig maken. Genieten, daar heb je weinig voor nodig ... Low Impact genieten, da's pas echt genieten!
 
KeverOrchis
 
De ogen zijn de hekken van de geest;
je kan ze beter sluiten, nu, uit voorzichtigheid,
nu de dag onverschillig verder gaat...
En de deuren van de ziel... de oren;
laten we die ook sluiten uit voorzichtigheid.
Laten we bidden voor de doden en de ouden,
dat ze iemand zouden hebben die hen liefheeft...
een beetje liefde, waarborg van leven,
zonder behoefte aan wetten en afkondigingen...
Liever een miniem fragment van leven
dan welige en dolgeworden levende stompzinnigheid.

Patrizia Valduga

14:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: low impact man, vrijdenker, ecologie, vrijzinnig |  Print

19-04-08

Intolero's

IkBenTolero

Minister van Gelijke Kansen Van Brempt lanceerde een campagne tegen discriminatie van holebi's : Onze sensibiliseringsactie wil aan jongeren verduidelijken dat het niet uitmaakt of je holebi dan wel hetero bent, maar dat tolerantie belangrijk is. Die boodschap werd vertaald in de slogan 'F*ck holebi's en hetero's, ik ben tolero'.

Homo’s, lesbiennes, bi’s of hetero’s in vakjes stoppen, daar doen tolero’s niet aan mee. Ze zijn tolerant tegenover iedereen. Want het draait toch niet om iemands geaardheid, wel om de persoon zelf. Dus ‘F*ck hetero’s en holebi’s. Ik ben tolero’. Zo simpel is ‘t.

Deze campagne is niet naar de zin van de vereniging Actie Gezin, een conservatieve katholieke vereniging die nauw met de CD&V gelieerd is. Deze “pluralistische” vereniging beweert op te komen voor het gezin. De vereniging Actie Gezin verduidelijkt dat ze opkomt voor het "natuurlijke gezin", waarmee meteen gezegd is dat er ook "onnatuurlijke gezinnen" zouden bestaan. Dit soort biologisch taalgebruik mondt al snel uit in ziektemetaforen, althans dat leert de ervaring. Volgens Actie Gezin zou de Tolerocampagne bijdragen tot de "verontrustende toename van geslachtsziekten".

PapaPreservativoDeze katholieken verzwijgen dat juist de katholieke kerk aan de bron ligt van de verspreiding van geslachtsziekten door hun boycot van campagnes die het gebruik van voorbehoedsmiddelen, oa. het gebruik van het condoom, willen stimuleren. Waarom het steunen van een oproep tot verdraagzaamheid zou bijdragen tot een verontrustende toename van geslachtsziekten is natuurlijk een goddelijk mysterie.

In de modelbrief van Actie Gezin wordt onder meer nog gemeld dat de campagne van Van Brempt "niet goed is voor de seksuele gezondheid" en dat er in ons land elke dag "drie hiv-besmette mensen bij komen". Ik zou graag eens weten wat dat betekent die “seksuele gezondheid”.

Ik nam de moeite eens de lezersrubrieken over dit onderwerp door te nemen. Het intellectueel peil van de meeste bijdragen in die rubrieken is bedroevend. Aan de andere kant is het ook een afspiegeling van onze maatschappij. Geen prettig, gezicht. Een aantal mensen droomt luidop van een ethisch reveil dat terug normen en waarden moet brengen. Dat zogenaamd ethisch reveil is mooipraterij. Men bedoelt eigenlijk dat men de normen en waarden van de andere mensen geringschat. Men bedoelt dat mijn zijn eigen waarden en normen aan de andere mensen wil opleggen. Waarom de waarden van de ene mens hoger zijn dan die van de andere mens, dat vertelt men er niet van. Een ingeving van god?

MessageFromGod

02-04-08

Is het dan gemakkelijk om te sterven?

RechtOpWaardigSterven
 
De Belgische euthanasie-wetgeving liet toe dat Hugo Claus een punt achter zijn leven zette. De katholieke kerk haalde prompt zijn duivels boven en begon het recht op waardig sterven te hekelen. Euthanasie plegen zou een gemakkelijkheidsoplossing zijn. Alsof een mens, met de dood voor ogen, het gemakkelijk zou hebben om naar de dood toe te stappen. Wie op een punt gekomen is waar de dood al wenkt en het niet meer zinvol vindt om op een dergelijke manier verder te leven, zal moed nodig hebben om de beslissing te nemen voortijdig van familie en vrienden afscheid te nemen. De humanist baseert zich op het zelfbeschikkingsrecht om zelf te kunnen bepalen of zijn leven al dan niet voltooid is geworden. Een gelovige katholiek gaat er van uit dat het leven in Gods hand ligt en zal de stap van het zelfbeschikkingsrecht niet overwegen.

Dat er wezenlijke verschillen tussen de filosofieën onderling bestaan is aanvaardbaar. Wat niet aanvaardbaar is, is dat anderen zich met de geloofsovertuiging van de anderen gaan bemoeien. De katholieke kerk is vrij onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en probeert de eigen moraal aan de anderen op te leggen. De katholieke kerk heeft geen enkel punt om kritiek op de huidige wetgeving te leveren. De wetgeving is vrij duidelijk: het gaat over het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Men kan zelf bepalen of het eigen leven ondraaglijk is geworden of als het eigen leven als voltooid kan beschouwd worden. Het is een vrije keuze die men kan maken.

Die vrijheid geldt ook voor de katholieke gelovige. Hij/zij legt zijn leven in handen van God. Geen humanist zal daar commentaar over maken. De humanist baseert de moraal op de mens zelf en heeft geen metafysische god nodig om moreel goed te kunnen leven. De humanist vindt dat indien de waarde van zijn leven sterk ingeboed wordt door hopeloos fysiek of geestelijk lijden, hij/zij dan het recht dient te hebben om daar op een respectvolle manier een einde aan te kunnen maken. Maar de katholiek aan de andere kant gunt de andere mens zijn vrijheid niet. De katholiek wil persé zijn eigen normen aan de andersdenkende opleggen. De katholiek, die de vrede in het vaandel zou moeten voeren, wordt toornig, gaat de andersdenkenden gaan belasteren, gaat gaan liegen over het gedrag van de andersdenkenden, gaat zelfs beweren dat het gemakkelijk valt om voor euthanasie te kiezen, gaat proberen de anderen hun gewetensvrijheid te ontzeggen. Goddelijk is dat niet. Of juist wel?
 
LogoRechtOpWaardigSterven


21:45 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: euthanasie, vrijzinnig, vrijdenker |  Print

08-03-08

Beproeving

fitna

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft wereldwijd deining veroorzaakt met uitbrengen van zijn film Fitna (het Arabisch voor 'beproeving'). Wilders stelt dat de Koran een fascistisch boek is dat aanzet tot geweld. De vele anti-islam-websites en – boeken veroorzaken echter geen internationale commotie. Hoe komt het dan, dat Wilders zo gemakkelijk slaagt in zijn opzet om de islam te demoniseren? Hoe slaagt hij erin zo gemakkelijk aandacht te krijgen? Zijn opzet is doorzichtig genoeg. Waarom loopt iedereen dan in zijn val?

Dat heeft in eerste instantie te maken met de reacties van de Nederlandse politici en de media zelf. In plaats van aan deze film geen al te grote ruchtbaarheid te geven, worden grote rampscenario's uitgewerkt en gepubliceerd. Het lijkt alsof Nederland in staat van beleg is en belegerd wordt door hordes bloeddorstige moslims. De media helpen deze “bedreigingen” in scène te zetten. Men interviewt één of andere extremist uit Afghanistan of Pakistan. Men vergroot die prent uit en je kunt er zeker van zijn dat de woorden van die extremist de lont aan het door Wilders geplaatste kruitvat zullen ontsteken. Dat het ondertussen de Nederlandse moslims en vele andere mensen geen zier kan schelen dat deze film vertoond wordt, wordt netjes verzwegen. Met haar paniekreactie heeft de Nederlandse regering dus boter op het haar. In die zin heeft Wilders wel gelijk als hij stelt dat Balkenende deels verantwoordelijk is voor alle ophef rondom zijn koranfilm. Wilders heeft een put gegraven en staat op de rand van de put hartelijk met Balkenende te lachen omdat de Nederlandse premier er in getuimeld is. Cynisch!

Voor het ogenblik valt het cultureel model van de moslimwereld niet met onze manier van samenleven te verzoenen. Het uitbrengen van zo'n film draagt niet toe om dit serieus probleem op te lossen. Integendeel, het scherpt de tegenstellingen nog aan en zal op termijn naar een gewelddadig conflict leiden als in het Westen de economische omstandigheden zullen gaan verslechteren. Onder het mom van “politieke correctheid” durven onze huidige bewindslieden geen voorwaarden tot samenleven aan de moslimgemeenschap opleggen. Er is niets verkeerd aan het afdwingen van het leren van de taal van het land, het leren kennen van de cultuur van het land en het aanvaarden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (Zie bvb. http://nl.wikisource.org/wiki/Universele_verklaring_van_d...)

cartoon02

De moslimwereld erkent in principe deze verklaring niet! Als alternatief houden ze het bij de zogenoemde Cairo-Declaratie over de Mensenrechten in de Islam (http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm). Deze verklaring heeft de “rechten” van de Shari'ah overgenomen: mannen en vrouwen hebben geen gelijke rechten, geen vrijdom van godsdienst (“men mag niet uit de islam stappen”), geen vrijheid van mening (“er mag niets verkondigd worden dat het geloof zou verzwakken”).

Ik denk dat het duidelijk dient te zijn dat in onze streken er niet aan deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens getornd kan worden. Dat iedereen geacht wordt in de geest van deze verklaring te handelen. Wie zich niet in dergelijk model kan terugvinden heeft hier niets te zoeken, kan geen werk vinden, doen we geen zaken mee. Ik geloof dat we dat wel scherp mogen stellen! Zachte heelmeesters maken stinkende wonden...

Zak-Mensenrechten

11:09 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: fitna, wilders, moslims, vrijdenker, vrijzinnig, uvrm |  Print

23-02-08

Adembenemend

HonkIfYouLoveEarthDay
Ik hou er van 's morgens de krant te lezen. Naast een kop koffie en een licht ontbijt, doe ik me goed aan een portie wereldgekte. Vroeger wilde ik mij wel eens ergeren aan dat narrengedoe, nu, prijs ik me gelukkig dat ik zo (nog?) niet ben. Vandaag kreeg ik buikkrampen van het lachen bij het lezen van volgend bericht: "Het ziekenfonds Antwerpse Voorzorg van de Socialistische Mutualiteiten trekt de beloofde premie van 250€ bij de aanschaf van een Renaultwagen in!". Een ziekenfonds die een premie gaat uitbetalen voor de aanschaf van een Renault? Dat dient wereldnieuws te worden! Zo decadent is zelfs het grootste krapuul onder de jetset niet. De Antwerpse Voorzorg heeft Paris Hilton in onnozelheden onttroond!jester

Noch mijn joggingschoenen, die ik jaarlijks van het lijf loop, noch mijn fiets, waarmee ik dagelijks 7 km naar het werk sleur, krijg ik van het ziekenfonds terugbetaald. Ik weet het, lopen en fietsen zijn verre van gezond. Deze week hing een alarmerende en ziekmakende concentratie van fijn stof in de lucht. 's Morgens kon je het vuil in de lucht zo opsnuiven. Ik had beter de auto genomen in plaats van naar het werk te fietsen. Tijd om de aanschaf van een nieuwe Renault te overwegen?jester
asando-el-globo-copia


De Gentse politierechter Verstuyft verklaarde dat hij de boetes, die bij het te snel rijden tijdens het smog-alarm uitgeschreven werden, niet zou laten vervolgen. Ik vind dat die man moet vervolgd worden voor het ondermijnen van burgerzin. In onze maatschappij wordt burgerzin bijna als een ziekte beschouwd (Verzorging wordt nog niet door de ziekenfondsen terugbetaald). Ik merk hoe de aanschaf van een airco, gps en weet ik nog veel andere gadgets met het grootste gemak aangeschaft worden. Aan de andere kant heeft men geen geld veil om de uitlaatgassen van zijn wagen schoner te maken. Als men gaat vragen om de wagen milieuvriendelijker te maken (in het welzijn van iedereen) dan gaat de brave burger klagen. Dan blijken de investeringen plots onbetaalbaar en dient de gemeenschap (en dus ook de niet-auto-gebruikers) de gewenste aanpassingen te gaan betalen. Of hoe de aanschaf van een gps hoger wordt ingeschat dan de algemene gezondheid. Tijd voor het ziekenfonds, om de aanschaf van een gps terug te betalen! Zo heeft de brave burger geld over om milieuvriendelijke aanpassingen aan zijn wagen te doen.jester

Enkele jaren geleden stond ons landje in rep en roer omdat enkele varkens besmet voedsel te vreten kregen. Een minister trad af. De zittende regering werd door de kiezer politiek afgestraft. Nu de mensen bijna dagelijks vergiftigde lucht voorgeschoteld krijgen, is de politieke stilte daaromtrent ronduit adembenemend! censored

10:49 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: renault, voorzorg, vrijdenker, vrijzinnig, vervuiling, roetfilter, stof |  Print

02-02-08

Een negatieve evolutie

Darwin_Day_Best_Logo
Filosoof Johan Braeckman heeft van UGent een budget van 200.000 € gekregen om de evolutieleer van Darwin te promoten. Ik dacht op het eerste ogenblik "Waar is dat nou goed voor?", maar blijkbaar verwerpt 20% van de bevolking in Vlaanderen deze leer. Als "alternatief" hecht men geloof aan het creationisme (het klassieke Genesis-verhaal uit de Bijbel: De mens is een scheppingsdaad van God). De menigen over die scheppingsdaad hangen af van geloof tot geloof (Zie ondermeer Wikipedia). De evolutieleer van Darwin ligt bij sommige mensen moeilijk omdat zij rechtstreeks op de wording van de mens slaat. Met andere woorden, de evolutieleer van Darwin raakt aan de zingeving van de mens.

DarwinWeek

De ene godsdienst blijkt daar beter mee overweg te kunnen dan de andere. Volgens de katholieke kerk is de evolutieleer met hun geloof te verzoenen. Meer zelfs, het creationisme wordt er afgedaan als een al te letterlijke interpretatie van het scheppingsverhaal. Nou ja, katholieken hebben al eerder gezien dat een letterlijke interpretatie van de bijbelse teksten niet langer houdbaar is. In 1931 formuleerde de katholieke priester Lemaître de gedachte dat het heelal uit een explosie ontstaan zou zijn. Zijn schatting dat dat 15 miljard jaren geleden zou kunnen gebeurd zijn, ligt vrij dicht bij de resultaten die men vandaag de dag uit metingen kan afleiden. Enkele jaren geleden werd Stephen Hawking op audiëntie bij de paus gevraagd. De paus stelde dat de katholieke kerk geen problemen had met de huidige theoriën omtrent het ontstaan van het heelal. Toen de paus vroeg om geen onderzoek te doen naar hetgeen vóór de Big Bang zou kunnen gebeurd zijn, moest de natuurkundige wel even glimlachen. Ondertussen zijn er aardig wat wetenschappelijke speculaties gemaakt wat er voor het "begin" kan geweest zijn.

logo_evolutie

Het zijn vooral orthodoxe-joden, moslims en protestanten die de evolutieleer van Darwin verwerpen. In mijn buurt lopen er een aantal kinderen school in de "school met de bijbel". Op hun website vind je een linkje naar een website waarop de evolutieleer van Darwin gecontesteerd wordt. Een aap schudt heftig nee bij een onderschrift Evolutie? Nee! Ha, dat een aap dat niets van de evolutieleer begrijpt, dat wil ik wel aannemen. Jammer dat die kinderen zo gebrainwashed worden ... dat lijkt me niet ethisch van die school met de bijbel. In de Verenigde Staten wordt in bepaalde staten het creationisme op school onderwezen. Onlangs was er in South Carolina een controverse toen in een tekstboek over biologie toch de evolutieleer van Darwin vermeld werd. De authoriteiten kregen verzoeken om die tekst te schrappen omdat de mensen zich in hun geloof geschaad zouden voelen. Ondanks alle protest bleef de tekst behouden. Wetenschappers en biologen hebben die controverses aangegrepen om daar een parodie van te maken. In een officiële brief aan de Kansas Board of Education eiste men dat in de klas evenveel tijd zou besteed worden aan het Vliegende Spaghettimonster als aan de christelijke en andere scheppingsverhalen. Dit "geloof" is sindsdien een grote rage geworden.
800px-Touched_by_His_Noodly_Appendage


We leven in een tijd waar we gemakkelijk toegang hebben tot allerhande informatie. Toch neemt een groot deel van de bevolking daar de tijd niet voor. Men heeft er zogezegd geen tijd voor. Wel neemt men dan de tijd om naar het gelul en het gezwets te luisteren waar menig TV-programma vol van steekt. Binnenkort worden in Vlaanderen door professor Johan Braeckman een aantal lezingen gegeven. Neem eens de tijd om daar naar te gaan luisteren. Of blijf je liever de aap uithangen?
 
evolution

21-01-08

Autosalon

AutoMachtFrei

03-12-07

Sint Teddybeer

MohammedTheBear

Verleden week werd de Britse lerares Gillian Gibbons in Soedan door een rechtbank veroordeeld voor het aanzetten tot religieuze haat. In haar klas had ze samen met haar leerlingen overleg gepleegd om een geschikte naam voor een teddybeer te vinden. Ze kwamen tot de conclusie dat "Mohammed" een gepaste naam was (20 van de 23 kinderen kozen voor die naam). Enkele Soedanese imams konden daar niet mee lachen angry.ani en beschuldigden die argeloze lerares van het beledigen van de profeet. Ze vergeleken zelfs haar gedrag met de godslastering van de Indiaas-Britse schrijver Salman Rusdie. (Wie Salman Rushdie een kopje kleiner kan maken, ontvangt de ronde som van drie miljoen dollar - fatwa van ayatollah Khomeini, 1989).
sudan3_247869a

Dit verhaal dien je te lezen tegen volgende achtergrond(en). Ten eerste, heeft de school onlangs geprotesteerd tegen de hoge taksen, die de lokale overheden eisten. Ten tweede wordt in deze school zowel christelijke als islamitische godsdienst onderwezen. Deze school is vooral populair bij de midden en hogere klasse. De betoging van enkele armere "heethoofden", die zelfs de doodstraf eisten, is dus gemakkelijk binnen deze sociale context te plaatsen. De Britse moslims hebben zich spontaan achter Gibbons geschaard. Blijkbaar hadden enkele plaatselijke coryfeeën er baat bij garen uit deze "religieuze" kwestie te spinnen. Of hoe enkele lokale heethoofden uit eigenbelang de moslims wereldwijd in een kwaad daglicht plaatsen. Misschien hebben de Soedanezen dat geleerd van onze eigen verkozen heethoofden, die in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen er liever aan houden een eindeloos steekspelletje met elkaar te spelen op de rug en met de poen van de brave burgers.
DeMorgen20071201

20:56 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: gillian gibbons, soedan, fatwa, vrijdenker, vrijzinnig |  Print

20-10-07

Polen is een vrouw

PartiaKobiet

Zondag (21 oktober) kunnen de Polen een nieuw Parlement kiezen. Momenteel wordt het land bestierd devil-smiley-019 door de broers Kaczynski. Lech Kaczynski is president en broer Jaroslaw eerste minister. De broers voeren een conservatieve, katholieke koers. In Polen is bijna alles wat niet met de katholieke moraal overeenstemt verboden. De PiS-partij (Recht en Gerechtigheid) van de broeders Kaczynski krijgen uitgebreid aandacht op de traditionalistische Radio Maryja. Op deze katholieke radio mogen de militanten van de PiS-partij uitgebreid uitleg komen geven, worden ze nooit onderbroken en worden geen kritische vragen gesteld. Er wordt hulde aan de regering gebracht. De uitzendingen worden verrijkt met religieuze gezangen en gebeden. Op deze radio worden Joden en homo's verketterd en wordt de echtscheidingsproblematiek zwaar op de korrel genomen. Ondanks de oproep van Paus Benedictus XVI aan de Poolse geestelijken om zich afzijdig van de politiek te houden, blijft Radio Maryja zijn missioneringswerk naarstig verder zetten. Op de lijst van Jaroslaw Kaczynski staan zelfs enkele kandidaten die door Radio Maryja aanbevolen zijn geworden.
nago-plakat
Opmerkelijk is de oprichting van de vrouwenpartij in dit vrouwonvriendelijke land. Hun slogan is “Polen is een vrouw” en op hun poster prijken zeven naakte vrouwen met als onderschrift: “Niets te verbergen”. De aanhangers van deze partij ijveren voor enkele zeer praktische veranderingen: zwangere vrouwen mogen hun job niet verliezen, het kindergeld moet omhoog, het moet gemakkelijker zijn om uit het echt te scheiden, er dient een goede regeling voor het zwangerschapsverlof te komen, er dienen meer gynaecologen beschikbaar te zijn, recht op pijnloze bevallingen, meer en beter kinderopvang, gelijke loon- en pensioensrechten als de mannen. Over de liberalisering van abortus zwijgen ze moedwillig omdat ze anders te veel stemmen zouden verliezen. Laat ons hopen dat deze vrouwen straks hun katholieke macho's een poepje laten ruiken!


20:09 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: partia kobiet, vrijdenker, vrijzinnig, vrouwen |  Print

05-10-07

Zwarte schapen

SVPAffiche

Deze week stuitte ik op een artikel in een Zwitserse krant: "Schwarze Schafe, braunes Gedankengut" (Zwarte schapen, bruin gedachtengoed). In Zwitserland zijn er op 21 oktober landelijke verkiezingen. De rechtse partij SVP (Schweizerische Volkspartei) of UDC (Union Démocratique du Centre - Unione Democratica di Centro) pakt uit met een racistische verkiezingsaffiche. Deze partij wil de buitenlanders, die zich aan een strafbaar feit schuldig gemaakt hebben, het land uit zetten. De Senegalees Doudou Diène, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties tegen racisme, xenofobie en intolerantie, wil dat de affiche verwijderd wordt. Volgens Diène roept deze affiche rassenhaat op. "De vrijheid van meningsuiting mag niet gebruikt worden om dergelijke tendensen aan te wakkeren". Het betaamt Zwitserland, als land dat de mensenrechten respecteert, de affiche terug te roepen, vindt de Senegalees.

Het uiten van racistische uitspraken staat volgens mij haaks op de vrijheid van menigsuiting. Immers een mens die gebukt loopt onder dergelijke vooroordelen spreekt niet meer vrij. Dergelijke mens heeft zichzelf opgesloten in een cel van het eigen gelijk en heeft het contact met de realiteit verloren. Dergelijk mens staat niet meer in deze wereld. Deze vicieuze cirkel heeft de neiging in waanzin te eindigen. Daar deze waanzin hoogst besmettelijk is, dient het aanbeveling racistische uitspraken met alle mogelijke middelen te bestrijden. Vrijheid van mening is gerechtvaardigd als ze op de werkelijkheid slaat. Racisme is dat niet.

MehrSVP

Deze week troffen mij de woorden van Songul Koç, een slachtoffer dat de moordpartij van Hans Van Themsche overleefde : Ze begrijpt nog altijd niet waarom ze door Hans Van Themsche werd neergeschoten. Ze werd geboren in Turkije, maar groeide in België op. Ze spreekt vlot Nederlands en heeft zich aangepast. "Ik begrijp niet hoe je mensen kunt beoordelen die je niet eens kent", verklaarde ze. "Maar ik haat hem niet, waarom zou ik? ".

Dank je wel Songul Koç voor dergelijke wijze woorden!

UDC-Affiches

DE NIEUWE JODEN


Waar zijn ze gebleven
De tijden van het weerzinwekkende streven

Naar het zuiverste der rassen
Waarin men ongestoord miljoenen joden kon vergassen

Waar zijn ze naartoe
De dragers van de rassenhaat
Waren zij het dragen moe

Helaas krapuul geeft niet gauw de geest
Terug van eigenlijk nooit weggeweest

In een up todate-versie van dezelfde kleren
Zijn ze vandaag ook in uw straat
De nieuwe joden aan het selekteren

Wim Punk

Stopracism

20:50 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: songul koc, racisme, svp, vrijzinnig, vrijdenker, van themsche |  Print

28-09-07

Red de solidariteit

Red De Solidariteitsauvons La Solidarité

Onder het motto 'Red de solidariteit' lanceren 400 bekende Belgen een petitie als tegengewicht voor het 'discours van splitsen dat bij de regeringsonderhandelingen hoogtij viert'. Ik heb weinig affiniteit met regio's, noch met België, noch met Vlaanderen. Toch onderschrijf ik deze campagne omdat ik solidariteit verkies boven egoïstische navelstaarderij. Men beweert dat de Walen van de Vlamingen profiteren. Vlaanderen kent een groot percentage aan belastingontduiking, kortom aan Vlamingen die profiteren van de Vlamingen. Wedden dat die belastingsontduikers, juist diegenen zijn die nog het hardst om splitsing durven roepen? Vlaanderen buit net als de andere landen van het Westen de Derde Wereld-landen uit. Wanneer gaan we die uitbuiting een halt toe roepen?

Kim Gevaerts kreeg op haar website al flinke kritiek omdat zij het forum van Red de solidariteit onderschreven heeft. Iemand schreef : "Wie voor België is, ist egen Vlaanderen (...) Hier ben je niet meer welkom". Eerst de Walen buiten, dan zullen blijkbaar de andersdenkenden volgen.

Kiezen voor nog meer onverdraagzaamheid? Nee, bedankt. Ik kies voor een warme samenleving zonder navelstaarderij en zonder het groot gelijk.

Red De Solidariteit
Boodschappen van ondertekenaars.

Hanna Mariën, in naam van de hele 4x100m estafette-ploeg:
Wij zijn in de eerste plaats atleten. Met de institutionele problemen zijn we niet zo direct bezig. Maar het communautair gekrakeel van vandaag begrijpen we niet goed. Onze ploeg bestaat nu eenmaal uit Vlamingen, Brusselaars en Walen. Van de vier die gelopen hebben, is er één Franstalige Brusselse en zijn er drie Vlamingen. Bij de twee reserven is er één Vlaamse en één Waalse loopster. Hoe je het nu ook draait of keert: die samenstelling, dat is juist onze sterkte!
"Jullie prestatie heeft België een gezicht gegeven" hoorden we Vlaams minister van Sport Bert Anciaux zeggen op de persconferentie van 18/09/07. En de Vlaamse minister-president Kris Peeters stelde dat "we een voorbeeld zijn voor het beleid en de politiek".
Daarom ondertekenen we graag een petitie die vraagt dat - te midden van de huidige onenigheid - de solidariteit behouden wordt.

Geert van Istendael, schrijver:
Het opgeven van de solidariteit vind ik zonder meer walgelijk en immoreel. Dat spreekt tegen mijn diepste instincten. In zaken als ziekteverzekering interesseert me niet de tegenstelling Vlaming-Waal, maar wel die tussen rijk en arm. Want ook in Vlaanderen zijn er langdurig zieken, werklozen, mindervaliden die niet aan de bak komen.

Axelle Red, zangeres:
Ik gaf gisteren een persconferentie met Unicef over Sierra Leone. De basisboodschap is dat we solidair moeten zijn met de derde wereld. En hier zouden we er zelfs niet meer in slagen om de solidariteit met Wallonië overeind te houden? Het is bijna gênant om Belg te zijn.

Wannes Van de Velde, zanger:
Het uiteenvallen van België zou niet alleen een sociale kaalslag betekenen, het zou ook cultureel een ramp zijn: we zouden de wederzijds kruisbestuiving van drie grote talen verbeuren. Bovendien zou het Vlaamse leefklimaat worden vergiftigd door haatdragende extremisme. We zouden weer op onze woorden moeten letten!

Jef Neve, pianist:
Dit is een fantastisch initiatief!

Paul Van Nevel, Huelgas Ensemble:
Mensen rond figuren als Bart De Wever – en hijzelf ook– zijn zó kortzichtig dat ze er niet aan denken dat ze een grote Europese cultuur die België toch is als een uitzonderlijke gemeenschap van verschillende culturen samen, aan’t kapot maken zijn. Wat ze ook zeggen, ze zijn helemaal niet cultuur-minded en eigenlijk vind ik hem een wolf in schapenvacht.

Walter Zinzen, journalist:
Ik heb deze petitie van Red de Solidariteit getekend omdat ik behoor tot het species van de wereldburger. Alles wat Vlaanderen doet, is goed, zo lijkt het wel. De rest van de wereld bestaat niet meer. Ik vind die navelstaarderij verschrikkelijk. Pas maar op dat Vlaanderen zich niet in eigen voet schiet!

Rik Pinxten, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Vlaanderen:
Men kan bewust stelling nemen voor mensengroepen en zelfs voor de mensheid als geheel. Men kan ook uit kneuterigheid en korte-termijneigenbelang kiezen voor verkleining van de horizon en het delen. De waan om alles en nog wat te splitsen en zogenaamd ‘zelf’ te doen hoort in de tweede categorie; de stelling van de vakverenigingen om solidariteit boven en buiten het eigenbelang op te nemen en te verdedigen behoort in de eerste categorie. Het is een oprecht humanistische maatschappelijke positie.

Sami Zemni, professor centrum derde wereld studies Universiteit Gent:
De solidariteit is een essentieel onderdeel van een maatschappij die poogt op een rechtvaardige basis te functioneren. Europa,België, Vlaanderen, Brussel…: grenzen zijn altijd virtuele en op macht gebaseerde scheidingslijnen geweest die decentrale sociale tegenstellingen tussen rijk en arm verdoezelden en de mensen opdeelden op basis van andere (meestal arbitraire) criteria. De huidige “drang” naar een staatshervorming voorstellen als een kwestie van efficiëntie en˜goed” bestuur is een zoveelste bewijs van de geleidelijke verdwijning van de politiek. Wanneer de politiek verwatert tot een neutraal terrein van belangenbehartiging dan verdwijnt ook de verbeelding van onze mogelijke gezamenlijke samenlevingsidealen. De essentie van de
democratie is niet zozeer te vatten in haar procedurele uitingsvormen (verkiezingen, parlementen…) maar wel in de erkenning van het sociaal conflict als centrale motor van verandering. Een zoveelste bevoegdheidsverkaveling zal weinig zoden aan de dijk brengen.

Alain Clauwaert, voorzitter Algemene Centrale-ABVV en Jacques Michiels, algemeen secretaris Algemene Centrale-ABVV:
Bij de Algemene Centrale van het ABVV verdedigen vele duizenden arbeiders uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel eensgezind hun belangen. De collectieve arbeidsovereenkomsten die wij in zowat veertig sectoren onderhandelen zorgen ervoor dat arbeiders overal in het landgelijke rechten krijgen. Wie in een klein of een zwak bedrijf werkt blijft niet in de kou staan, hij geniet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als iedereen in zijn sector. Een splitsing van de arbeidsmarkt wil zeggen dat arbeiders tegen elkaar uitgespeeld zullen worden. Morgen verdient de Vlaming meer omdat Vlaanderen er economisch beter voor staat. Maar overmorgen eist zijn werkgever een loonmatiging omdat zijn Waalse collega goedkoper is. We zeggen vierkant neen tegen een staatshervorming die tot sociale afbraak leidt. Voor ons is het van fundamenteel belang dat de socialezekerheid, de collectieve arbeidsovereenkomsten en de arbeidswetgeving federale materies blijven, van toepassing in het ganse land.

Xavier Verboven, Gewezen Algemeen Sekretaris ABVV:
Het initiatief "Red de Solidariteit" is uitgerekend vandaag broodnodig. Het moet een ijzersterk signaal zijn naar de bevolking toe, en voornamelijk in Vlaanderen, dat een opgesplitste sociale zekerheid de solidariteitsgedachte en ook het samenhorigheidsgevoel ondergraaft en het einde van onze Belgische samenleving kan betekenen. De politieke krachten die een zogenaamd zelfstandig of onafhankelijk Vlaanderen nastreven willen tegelijkertijd een rechts beleid en een nieuw sociaal model in Vlaanderen invoeren met minder inkomsten voor de overheid en bijgevolg ook een zwakkere overheid, met een ander overlegmodel (liefst zonder de vakbonden) en met een zwakke engedeeltelijk geprivatiseerde sociale zekerheid waardoor de tegenstellingen tussen rijk en arm nog groter worden.

Luc Cortebeeck, nationaal voorzitter ACV, in Solidair, 5 september 2007.
“De mensen die pleiten voor een apart Vlaanderen, hebben meestal geen sociale motieven, maar zeer individualistische en egocentrische. Het is zeker niet met dat soort mensen dat we een betere sociale zekerheid maken. Zeker niet. (...) Ik vrees dat men in Vlaanderen onderschat wat voor collectieve verarming het ook voor Vlaanderen zou betekenen, als we een grens zouden kunnen trekken en alselk gewest verder zijn plan zou trekken. Onze streken zullen niet meer aantrekkelijk zijn voor ondernemingen, internationale instellingen enorganisaties... Ze zullen wegtrekken en Vlaanderen kan dan verder gaan met navelstaren. (...) Ook de Vlamingen gaan er op achteruit als we het land niet kunnen samen houden. Als zij iets langer kijken dan hun neus lang is, moeten ze, zelfs uit louter eigenbelang, voor de eenheid van het land kiezen.”

25-09-07

Prometheus

Prometheus Mythoske


Dinsdag woonde ik een voordracht van professor Freddy Decreus (hoogleraar aan de Universiteit Gent in Latijnse Letterkunde, receptiegeschiedenis, mythologie, theaterwetenschappen, vakdidactiek) bij. Deze voordracht kadert in een serie Arendsoog-lezingen"Reflecties op Mens en Maatschappij"(organisatie Vormingplus). Professor Decreus gaf een boeiende lezing met als thema: "De symbolische betekenis van Prometheus vandaag en als rolmodel". Wie op een aangename manier wil kennis maken met de mythologische verhalen, zie hiervoor de blog van Mythoske(De bovenstaande screendump heeft een link naar haar blog - Een aanrader!).

Prometheus schiep de mensen uit leem (Athena blies er het leven in). Hij dreef de spot met Zeus omdat dat hij de mensen aanspoorde een dier te offeren dat niet meer was dan in vet gehulde botten (het lekkere vlees hielden ze liever zelf) en tenslotte stal hij het vuur om het naar de mensen te brengen. Daar kon Zeus niet mee lachen en hij liet Prometheus aan een rots vastkluisteren. Een arend kwam dan zijn telkens aangroeiende lever wegpikken. Herakles doodde de arend en kon de onfortuinlijke Prometheus redden.

In het verhaal steken een aantal gelijkenissen met de christelijke verhalen: het scheppingsverhaal, de figuur van Christus. De parallel tussen Prometheus en Christus is opvallend: beiden lijden omdat ze de mensen lief hebben. Het vuur dat Prometheus brengt is het "licht in de duisternis": de mensen worden zelfbewust. Vandaar dat de goddelijke toorn zo groot is. Het is interessant om te volgen, hoe het menselijke zelfbewustzijn zich in de loop der tijden gaat ontwikkelen. Hiervoor nemen we een aantal afbeeldingen van Prometheus (Ik laat hier ongeveer dezelfde beelden zien als die die professor Decreus heeft laten zien.)

In de eerste reeks afbeeldingen zien we een onderdanige Prometheus die lijdt onder zijn straf. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw (Sturm und Drang) komt een kentering. De mens werpt zijn ketenen af. Zie hoe Prometheus rechtop komt te staan en fier de goden gaat trotseren. Hij reflecteert onze tijdsgeest: "Wij zijn de baas geworden". Met het licht dat Prometheus ons bracht gaan we de wereld gaan beheersen. Zie de tempel van het nieuwe geloof: Het Rockefeller Center in New York.

Prometheus GriekseSchaal

Lijden. 

Prometheus Caravaggio

De ketening van Prometheus (Caravaggio 1571 - 1610). Lijden. Wanhoop.

Prometheus Rubens

De Prometheus van Rubens (1577 - 1640). Lijden. Onderdanig het lot ondergaan.

Prometheus Jacob Jordaens

De Prometheus van Jacob Jordaens (1593 - 1678). Lijden. Pijn. Verslagenheid.

Prometheus Goethe

Een kentering. De tijd van Goethe. Sturm un Drang. Prometheus recht zich op. De arend lijkt eerder een bondgenoot te zijn.
Luister naar de Prometheus van Goethe (Prometheus) :

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn als euch Götter.
Ik ken niets schamelers
Onder de zon dan jullie, goden!
Ich dich ehren?Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Jou eren? Ik? Waarvoor?
Heb jij de pijnen ooit verzacht
Van wie erdoor beladen was?
Heb jij de tranen ooit gestelpt
Van wie vol angsten was?

Prometheus Gustave Moreau

Prometheus (Gustave Moreau 1826 - 1898). Bemerk hoe de arend (lijkt mij hier eerder een gier hier) naar de achtergrond verdwijnt. Zelfverzekerd, rechtopstaand trotseert Prometheus de hemel.

Prometheus Scott Eaton 1996

De geketende Prometheus (Scott Eaton 1996).
Bemerk hoe trots en uitdagend Prometheus naar de hemel kijkt.

Prometheus Rockefeller Center

De Prometheus van Paul Manship in de Sunhen gardenvan het Rockefeller Center.
Weg ketenen - De mens is de heerser van de aarde geworden.

Prometheus Durand StealingFire

De Prometheus van Durand (Stealing Fire) ... Als dat geen god is!

22:19 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: prometheus, arendsoog, vormingplus, vrijdenker, vrijzinnig, mythologie |  Print

21-09-07

Besmettelijke gedachten

denken

In zijn boek “De zelfzuchtige genen” (1976) introduceerde de bioloog Richard Dawkins het begrip memen. Jullie zijn vanzelfsprekend vertrouwd met het begrip genen, de dragers van onze biologische eigenschappen. Dawkins stelt dat door de voortplanting de genen van lichaam tot lichaam reizen. In zijn boek “Onze onsterfelijke genen” (1996) schetst Dawkins de evolutie als een voortdurende stroom van genen. Zijn oorspronkelijke conclusie, dat voor de genen de mens niet meer dan een middel is om zich voort te planten, lokte vele commentaren uit. (Analoog zou je kunnen stellen dat het ei zich voortplant door middel van de kip).

Met het begrip “genen” in het achterhoofd, trekt Dawkins een parallel met de wereld van gedachten, ideeën, voorkeuren, … Opvattingen verspreiden zich van geest tot geest (planten zich voort …). Memen zijn dus gedachten die zichzelf verspreiden over de maatschappij. Zoals het gen biologisch materiaal kopieert, dupliceert het mem gedachten. De naam “mem” slaat op de manier van kopiëren. Memen (gedachtestelsels) kopiëren zich door middel van imitatie (na-apen) of wetenschappelijker uitgedrukt mimesis, vandaar hun naam.

Heb je ooit al eens een Coca-Cola besteld? Dan heeft het Coca-Cola-mem je geest binnengedrongen. Hou je van bloggen? Dan heeft de wijdverspreide gedachte van het bloggen zich in je grijze blubber genesteld. De memetici stellen dat imiteren vooral een menselijke kwaliteit is, die mogelijk gemaakt wordt door ons grote brein. Daar de mensen elkaar kunnen imiteren, kan de cultuur zich sneller verspreiden dan ooit door genetische verandering mogelijk zou zijn. Dit lijkt allemaal vrij onschuldig, maar Susan Blackmore (“The Meme Machine”) gaat een stap verder en stelt dat er geen ‘ik’ of ‘zelf’ bestaat. Zij schetst een beeld van een groot aantal memen en memeplexen (combinaties van memen) die strijd met elkaar leveren om de beperkte ruimte in onze hoofden. Daar tolt mijn hoofd van ... of zijn het de memen die in mijn kop stormachtig te keer gaan?

Ben je niet tevreden met je uiterlijk? ... Het is een gedachte die in je veel tijdschriften terug kan vinden. Is het dan niet verwonderlijk dat die gedachte onze geest gaat aantasten en dat wij op onze beurt ze verder gaan verspreiden? Denk maar eens na hoe krampachtig we vasthouden aan bepaalde gedachten. Beschouwen we een immigrant niet zijn ganse leven lang als een buitenlander? Is het succesvolste mem niet de gods-gedachte?

Het interessante aan de memen-theorie is, dat ze ons waarschuwt, dat we niet al te gemakkelijk mogen aannemen dat we “vrij” in ons denken en handelen zijn. Ik geloof (ja, ik ben een gelovig mens) dat onze vrijheid van denken kan aangescherpt worden door onze geest met een groot scala aan denkwijzen in contact te brengen.

Tenslotte. Is het mem dat ons de illusie geeft dat we denken, niet het allerergste? Hoe komen we dat te weten? Formuleer ik hier mijn eigen gedachten of ben ik bezig de gedachten van anderen netjes aan het kopiëren? Ben ik hier lustig memen of besmettelijke gedachten aan het voortplanten?
Memen-Google

20:57 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: vrijdenker, memen, dawkins, gedachten, vrijzinnig |  Print

15-09-07

Taalcreativiteit

gadsby
Bij het doornemen van een wetenschappelijk artikel over compressie-algorithmes (het kleiner maken van elektronische bestanden) kwam ik een verwijzing naar het lipogram Gadsby: A Story of Over 50,000 Words van de auteur Ernest Vincent Wright Wotton (1872–1939) tegen. Een lipogram is een tekst waarin de auteur met opzet één (of meerdere) letters niet gebruikt. In het vermelde werk Gadsby wordt geen enkele maal de letter e gebruikt (tenzij in de inleiding van het boek). Om te vermijden dat er accidenteel toch een letter e in de tekst zou verschijnen, bond de auteur deze letter op zijn type-machine vast. De Franse schrijver Perec schreef in 1969 het werk La disparition, eveneens een e-lipogram, met als bijzonderheid dat het verhaal is opgebouwd als een detectiveverhaal rond de verdwijning van de letter e. Ik had deze bijdrage als een lipogram willen schrijven, maar mijn verbeelding en mijn taalkennis waren blijkbaar ontoereikend om die opgave met goed gevolg te realiseren.
Spinelessness Pizzazz.
Op de website van spinelessbooks (Het blauwe symbooltje verwijst naar die website - De bovenste afbeelding van deze bijdrage bevat een linkje naar het boek Gadsby) vind je tal van dergelijke taalvormen terug. Het eerste deel van onderstaande gedicht Into Tilting Ruins is een lipogram, daar waar het tweede deel een transgram is. (Een bepaalde letter is in ieder woord aanwezig). In het eerste deel vind je geen e terug (lipogram), in het tweede deel bevat elk woord de letter e (transgram).

IntoTilting Ruins

 

writing this mind into tilting ruins
living without flirtation, intimacy
unconscious
ignorantly lying
in this imaginary incarnation

she reconstructs herself
she nurtures her context
she loves
she feels
she understands

©1996-2006
Dominique Fitzpatrick-O'Dinn
SpinelessBooks

Hieronder een voorbeeld van een woordketting waar elk woord begint met de letter (of letters) van het vorige woord. Leuke creatieve taalspelletjes. Kennen jullie ook iets dergelijks in onze taal? 

Newspoem.

Newspoem 30 May 1998

Reading by the Light of the Dead

nice, ecologic
citizens, says Sweden, now
will light their residences
save energy
yes...

specific crematoriums
save electric candlepower
recycle energy
yes...
so our resourceful, late elders...
—Swedes—
still linger...
reside...

enlightening great-grandchildren

 Newspoetry at SpinelessBooks


 Firefox 2

20:05 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, gadsby, lipogram |  Print

24-08-07

Gebrand op het crematorium

CrematoriumAfterFire

In Israël werd twee jaar geleden een crematorium gebouwd. De ligging ervan werd geheim gehouden, omdat de joods-orthodoxe wet het verbranden van lichamen verbiedt. Volgens deze orthodoxe Joden dienen lichamen intact te worden begraven. Enkele uren nadat de orthodoxe krant Kol Ha'ir de ligging (Hibat Tzion in de buurt van Sharon) van bedoeld crematorium had gepubliceerd, werd inbraak en brandstichting gepleegd.

Een woordvoerder van de orthodoxe Joden Meshi Zahav stelde: “Ik zegen de persoon die dat gedaan heeft”. Hij verklaarde ook dat de eigenaars het gebouw zelf in brand hadden gestoken om zo een verzekeringspremie op te kunnen strijken. In een radio-interview zei de man dat een crematorium hem aan de Nazi-kampen deed denken. Hij liet ook weten dat: “Het doel van een crematorium is om te branden, dus op dit ogenblik – een oog voor een oog – heeft het zijn doel bereikt”. Na de brand liet de Minister van Religieuze Zaken, Yitzhak Cohen, weten dat hij een vergadering wilde plannen om de firma buiten de wet te plaatsen.

Alon Nativ,de directeur van het funerarium Aley Shalechet (Herfstbladeren) zei dat hij de mensen de gelegenheid wilde geven om te kunnen kiezen hoe zij van deze wereld afscheid willen nemen. Het begrip crematie ligt bij de Joden nog gevoelig (herinnering aan de Holocaust). Anderzijds is er een nijpend tekort aan begraafplaatsen en wordt veel geld betaald om een begraafplaats te kunnen verzekeren. Uiteindelijk is het een economische kwestie, zo stelde de directeur nog.

In 1962 werd de nazi Adolf Eichmann in Israël gecremeerd. Volgens Rosenblum (ook al een woordvoerder van de orthodoxe Joden) was de crematie van Adolf Eichmann een vergelding van het Joodse volk voor het feit dat zes miljoen Joden niet op een Joodse wijze begraven zijn geworden als gevolg van zijn activiteiten.

In België was crematie tot 1932 verboden. De katholieken kelderen elk wetsvoorstel hieromtrent. Toen in 1931 generaal Bernheim (een oorlogsheld uit WO1) overleed, was er grote commotie. De generaal had immers in zijn laatste wilsbeschikking gestipuleerd dat hij gecremeerd wilde worden. Hij werd in Parijs gecremeerd. Zijn urne werd met een officiële ceremonie – waarop ook koning Albert aanwezig was – op een Brusselse begraafplaats bijgezet. De katholieke pers en aartsbisschop Van Roey trokken heftig van leer tegen deze begrafenis. Deze gebeurtenis gaf aanleiding tot een wetsvoorstel op de facultatieve crematie. Deze wet raakte gestemd via een wisselmeerderheid van liberalen en socialisten! (Waar hebben we dat nog gehoord?). In 1933 werd het eerste crematorium in België gebouwd (Ukkel). Hoe een religie kan evolueren: vandaag de dag laten katholieken zich evenzeer cremeren.

Helaas was deze bijdrage terug een blik op hoe mensen het leven van andersdenkenden zuur willen maken. Hopelijk zet deze bijdrage aan dat anders te gaan doen ...

FuneralPlace

Als ik doodga

Als ik doodga, begraaf me dan
in de zee
want daar
zullen jullie nooit op me trappen
Alleen jullie schepen zullen ver weg
over me heen gaan
en hun schaduw
zal sterven door de hand
van de golven die over mij waken.

Meir Wieseltier

20:58 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: crematie, crematorium, vrijzinnig, vrijdenker |  Print

18-08-07

Betrouwbare informatie

Conservipedia
Verleden jaar 2006, kreeg de bekende online encyclopedie, Wikipedia, er een tegenhanger bij. Conservatieve christelijke Amerikanen waren de "liberale" uitspattingen van Wikipedia beu en zetten Conservapedia op het web. Deze encyclopedia zou educatief betrouwbaar, neutraal en feitelijk zijn. Ik kreeg zowaar buikkrampen van het lachen bij het lezen van de opsomming van deze kenmerken. “Unlike Wikipedia, we do not block for purely ideological reasons”. De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. “Obscenity, vandalism and cursing are offenses that are block-able without warning for the longest possible term, and without further explanation”. Ik was benieuwd welke onderwerpen in concreto onder bedoelde termen zouden vallen.
MasturbationByConservipedia
Logischerwijze begon ik met het woord “sex”op te zoeken (Iedere conservatief christelijke Amerikaan voelt zich behoorlijk op de pik getrapt bij het aanhoren van dit taboe-woord). Over seks kwam ik weinig te weten - ik had evenwel willen weten over er geen conservatief christelijk seksstandje bestond – en werd onmiddellijk naar “gender” doorgeleid. Gedreven door mijn eerste “obscene” succes begon ik allerhande woorden op te zoeken waarvan ik vermoedde dat de conservatief christelijke Amerikaan ze als “obsceen” zou beschouwen. De pagina over “masturbation” was blijkbaar verwijderd (Manual clitorial stimulation was evenzeer onvindbaar). Men had bvb. kunnen schrijven dat je van masturberen haar op de palm van de hand krijgt, of impotent wordt, of doof wordt, of ..... RawSmiley
Neutraal, what's in a name? Op zowat elke pagina krijg je te maken met een vers of een verwijzing uit de Bijbel. Waren komen de kangoeroes vandaan? “According to the origins theory model used by young earth creation scientists, modern kangaroos are the descendants of the two founding members of the modern kangaroo baramin that were taken aboard Noah's Ark prior to the Great Flood”Juist! Uit de ark van Noach. De evolutieleer wordt in Conservipedia (uiteraard) scherp op de korrel genomen, net zoals andere “ethisch” geladen thema's: abortus, homoseksualiteit, euthanasie. Dergelijke pagina's staan bol van conservatief christelijke vooroordelen. Sommige zijn echte billenkletsers, bvb. op de pagina over atheist: Atheïsten vinden het moreel aanvaardbaar dat een man en een vrouw met elkaar samenwonen zonder met elkaar getrouwd te zijn.
DonatingToCharity 
Blijkbaar hebben atheïsten ook iets met het communisme te maken en geven ze minder geld uit aan liefdadigheid (lees, aan het bouwen van kerken). Kortom, je kan ze beter mijden als de pest! 47,6% van de Amerikaanse bevolking zou liever niet hebben dat hun kind huwde met een kind van een atheïstisch gezin. 

Zou het geen zonde zijn de burger de desinformeren? Helaas, Conservapedia weet er nog niets over te melden. Dus ... het mag. Ik eindig toepasselijk met een Bijbelvers (geleerd in Conservapedia) : “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?” Mattheus 7

14:54 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: conservipedia, vrijzinnig |  Print

19-02-07

Zere-tenen-grijsheid

CaveKrahn

De voorbije weken kreeg de discussie, of er al dan niet halal vlees op de bosklassen van het stedelijk onderwijs in Antwerpen geserveerd diende te worden, ruime aandacht in de media. Ik heb in deze discussies weinig standpunten gehoord. Een wolk van welluidende nietszeggendheid hulde het land in een kleurloze grijsheid. De wimpel van de sereniteit werd gehesen. Een teken dat overal zere tenen uitgestrooid lagen. Mag er nog gedebatteerd worden? Wordt anders denken als beledigend ervaren? Mogen we er nog verschillende meningen op na houden? Ik heb een standpunt. Godsdienst dient in alle vrijheid in de privésfeer beleden te kunnen worden. Openbare instellingen dienen zich onafhankelijk van deze godsdiensten op te stellen. Van de gelovigen wordt verwacht dat zij de onafhankelijkheid van de openbare instellingen erkennen en respecteren.

De neutraliteit van een openbare instelling betekent niet dat een openbare instelling geen standpunt ten opzichte van de godsdiensten mag innemen. Een school kan gerust de godsdienstige eis, om meisjes en jongens afzonderlijk te laten zwemmen, verwerpen uit hoofde van het feit dat de religieuze argumentatie daartoe in een moderne seculiere samenleving niet geaccepteerd kunnen  worden. Een school zal zich niet bezondigen aan de neutraliteitsregel door te stellen dat god in de openbare instellingen machteloos is. Hij/zij wordt geacht zich in de privésfeer gedeinsd te houden. Noch het zegenen van het voedsel door geestelijken, noch het bereiden van het voedsel volgens religieuze voorschriften kan binnen een neutrale, godsdienst-onafhankelijke school aanvaard worden. Het vragen om dergelijke handelingen binnen een openbare instelling uit te voeren is een vorm van misprijzen van het onafhankelijkheidsbeginsel van deze instellingen. Het is een niet respecteren van één van de basisbeginselen van onze samenleving, namelijk de scheiding tussen Kerk en Staat.

Tenslotte. Het ware goed de kinderen voortaan slechts een vleesloos menu te serveren. Even smakelijk. Veel gezonder. En nog milieuvriendelijker daarbij. (Een kleine bijdrage tot het verminderen van de opwarming van de aarde!)

VeggieDipPlatter

LEDEMATE

Dat elke lidmaat sy funksie het is nie te betwyfel
So dien die oog as venster van die siel
Die hand as skepper
Die voet as stapper
Die tong as verteller
Maar verkeerde aanwending van ons ledemate
kan ly tot smart:

dieselfde skeppende hand kan sneller van pistool trek
dieselfde voet kan stap in verbode terrein
dieeselfde tong kan kwaad stook en onmin saai.

Wend dan ledemate verantwoordelik aan
en die oog sal dan die dae as vrugbaar ervaar.

Robert J. Pearce

21:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: neutraal, halal, scheiding kerk en staat, vrijzinnig, vrijdenker |  Print

26-01-07

Babel

babel

Het Bijbelse verhaal van de toren van Babel (Genesis 11: 1-9) is mij goed bijgebleven. De mensen, die volgens het verhaal, vroeger allen één taal spraken, begonnen bij Sinear een grote toren te bouwen. Ze werkten goed samen. De toren werd hoger en hoger. Het werk van deze nijvere lieden zinde God niet. God strafte deze vreedzame, goed samenwerkende mensen. God liet ze verschillende taken spreken, zodat ze elkander niet meer konden begrijpen, noch met elkaar konden samenwerken. Het werk stokte. God, een wrokkige saboteur, een tegenwerker. "9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring". God is blijkbaar goed in het scheppen van verwarring.

Onlangs stelde Henny Bijleveld, professor Nederlands en Neurolinguïstiek aan de VUB, dat de Vlamingen en Walen een andere manier van denken hebben, omdat de Nederlandse taal anders dan het Frans is opgebouwd. Filosofen beweren al langer dat de taal de manier van denken bepaalt. Ik geloof dat die bewering ook op de culturele (in zijn zeer ruimste betekening) verschillen van toepassing kan zijn. We spreken allen een verschillende taal. Zelfs onze kinderen hanteren een andere taal. Het is daarom begrijpelijk dat wij menig misverstand hebben. Erg is dat niet. Het is erger aan die misverstanden - leze, aan jezelf - niet te willen gaan werken!

Laatstleden gingen we met enkele vrienden naar de film Babel (Alejandro González Iñárritu) gaan kijken. Wereldklasse. Een aanrader. Het ene ogenblik volg je een beklijvend verhaal, gekaderd in de primitieve toestanden van een woestijn in Marokko. Plots beland je geruisloos in de hightech neoncultuur van de metropool Tokio. Al even geruisloos word je wat later in het verhaal van een Mexicaanse nanny betrokken, om dan terug ... Verschillende culturen, maatschappijen, instellingen, sociale geledingen, talen ... misverstanden, tragiek, emoties. Knappe cinema, die wellicht helpt om de anderen beter te leren begrijpen.

Na de film praten we nog wat samen na. De bittere smaak van een Orval harmonieert met het zoete samenzijn. Ik mijmer: Een goed gezelschap heeft geen last van spraakverwarring!

babelFilm

17:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: babel, vrijzinnig, spraakverwarring, god |  Print

09-01-07

Royale sluitingspremie

baby-met-kroon

Iedere maand krijgt de sociale zekerheid een stevig part van mijn loon. Ik ben daar niet rouwig om, omdat welzijn en welbevinden slechts in een context van solidariteit openbloeien kunnen. Dankzij onze solidaire bijdrage krijgen een aantal mensen zicht op een aangenamer leven. Als die mensen hulpbehoevenden of mensen op rust zijn, dan draag ik die solidaire bijdrage een warm hart toe.

Een klein aantal mensen ontvangt een wel bijzonder royale gift uit onze afgestane centen. Wie het geluk heeft uit de vagina van de koningin, de wereld in geworpen te worden, ziet zich levenslang royaal beloond worden. Wat er aan die koninklijke vagina zo bijzonder is, weet ik niet. Zelfs het wetboek brengt er mij niets over bij. Ik dacht bovendien dat die uitgeworpenen ons dankbaar zouden zijn voor de royalty's die ze van ons mogen ontvangen. Integendeel! Enkele jaren geleden bracht de vorst een bezoek aan ons bedrijf. Vol verwachting en met ernstige, doch vriendelijke blik, stond ik aan mijn bureau (waarin ik de vorige dag, manu militari weliswaar, alle republikeinse leuzen had dienen te verwijderen) deze man op te wachten. Ik rekende op een schouderklopje voor mijn maandelijkse bijdrage aan zijn welbevinden en dat van zijn familie. Toen de vorst, en passant, mij slechts een ampele blik gunde, bracht de gedachte dat ondank 's werelds loon is, kilte in mijn gemoed.

Ja, die man en die vrouw kennen hun wereld niet. Zelfs hun kinderen loven onze solidaire bijdragen niet. Daar is slechts één oplossing voor: We sluiten alle koninklijke vagina's. Daar krijgen ze een symbolische sluitingspremie voor. Ten eerste, omdat we geen onmensen zijn en ten tweede omdat we blij zijn, dat voortaan iedere vagina nu gelijk voor de wet zal zijn.

LVG200507190191lbI002.jpg595

IN BOEKEN STERVEN

Voornaam, achternaam,
Haakjes openen,
Geboortejaar, streepje, sterfjaar, punt.
Haakjes sluiten.

Nu is hij in boeken een voor- en achternaam –
Twee jaartallen tussen twee haakjes.

Onderaan de bladzij of een eindje verderop
Staan zijn werken, wanneer ze zijn gedrukt.
Een korte of een lange lijst
Boektitels,
In uw hand als stervende vogels.

Het streepje tussen de haakjes,
Daar zit alles in:
Zijn hoop, zijn angst, zijn tranen, zijn geluk,
Daar zit alles in.

Hij zit nu in boeken
Op de plaats van één streepje gevangen,
Ook al leeft hij nog steeds, veilig is hij nooit;
U kunt hem zo ter dood brengen.

Behçet Necatigil

20:10 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijzinnig, laurent, royalty, koning |  Print

02-01-07

Voorname voornemens

Bij de aanvang van het nieuwe jaar heeft menigeen de neiging om met "goede" voornemens voor de dag te komen. Enkelen van onze vrienden zullen de zoveelste poging ondernemen om te stoppen met roken. Ik vrees dat het boter aan de galg zijn. Gelukkig zal de nieuwe wetgeving er voor zorgen dat voortaan onze gastronomische genoegens niet meer door rookwalmen verkracht zullen worden. Alhoewel ... Het zenuwachtig naar buiten lopen om aan die onbedwingbare zuigreflex te voldoen, zal waarschijnlijk het gezellig tafelen geen goed doen.

Op Oudejaarsavond kwam de terechtstelling van Saddam Hoessein onze gesprekken opfleuren. Schurken die een schurk ombrengen. Huilende wolven, die de bevolking naar nog verdere ontmenselijking opjagen. Waarom wordt Saddam Hoessein een schurk genoemd? Toch niet omdat hij verantwoordelijk is voor duizenden doden? Of wel? De voornemens van de heren Bush en Blair hebben al duizenden mensen het leven gekost. Straks, na hun ambtstermijn schrijven ze, rustig genietend van het leven, hun mémoires. Geen leger die ze uit hun hol zal halen.

Het is prettig bij de jaarwisseling wenskaartjes te ontvangen. Op een kaartje uit Duitsland stond volgend juweeltje: "An Weihnachten sollte man sich Zeit nehmen, eine Kerze anzuzünden und nichts anderes tun, als ihr beim Abbrennen zuzuschauen." Op Kerstmis zou men de tijd moeten nemen om een kaars aan te steken, om dan niets anders te doen dan ze bij het opbranden gade te slaan. Dat ga ik nu doen ... Ideaal om over "goede" voornemens te mijmeren!

KaarsenAansteken

Kaarslicht

Zodra zijn wiek
is aangestoken
snelt het naar zijn einde toe

Zwak is de weerstand
tegen het zoeken naar duisternis.
Van wie heeft het de kracht
voor zijn stille opoffering geërfd?

Maar het treurt niet,
de beperktheid van zijn levensduur ten spijt
en geniet ieder opflakkerend moment in een dans.

Hwang Kum-chan

20:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, voornemen, oudejaar, wenskaart |  Print

17-12-06

De Taliban van het Vaticaan

veglia

De zestigjarige Italiaan Piergiorgio Welby lijdt aan een spierziekte. Hij vroeg onlangs aan de Italiaanse president Giorgio Napolitano om euthanasie te legaliseren, zodat hij eindelijk een verzoek kan indienen om te mogen sterven. Het verhaal deed me denken aan de aangrijpende film Mar Adentro van de regisseur Amenábar. Ramón Sampedro werd door een ongeval verlamd (waar gebeurd) en besluit na meer dan vijfentwintig jaren aan het bed gekluisterd te zijn, dat zijn leven voor hem geen zin meer heeft. Ramón Sampedro verzoekt de Spaanse overheid om op een legale manier te mogen sterven, maar dat recht wordt hem niet gegund. Ramón sterft tenslotte op een 'illegale' manier door cyankali in te nemen. Een film met diepgaande dialogen, schitterende beelden en een aangrijpend verhaal.

Een Italiaans rechter besliste onlangs dat voor Welby geen euthanasie toegestaan wordt. Met enig sarcasme wordt gesteld dat Welby het recht heeft om af te zien van kunstmatig levensbehoud, maar dat hij geen hulp kan inroepen om de apparatuur uit te laten schakelen (Op straffe van vijftien jaar gevangenis). De man is volledig verlamd. Je kan die beslissing lezen als: 'We laten je creperen'. Het laat pijnlijk de mededogenloosheid van het Vaticaan zien. Wanneer komt de tijd dat Italië van die Taliban wordt bevrijd?

Meer info op de weblog van Welby : http://www.calibano.ilcannocchiale.it/ of op de websitehttp://www.radicali.it/

 

21:08 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijzinnig, vrijdenker, taliban, welby, euthanasie |  Print

08-12-06

GebedsGebod

Somalie1

De inwoners van de de Zuid-Somalische stad Bulo Burto (Bulo-Burde?) kregen deze week via de luidsprekers te horen dat wie niet vijf maal per dag bidt onthoofd zal worden. Dit decreet maakte hun tot koploper in de fundamentalistische godsverering. Met een koppig man als sjeik Hussein Barre Rage lukt het niet langer onverschillig je kop van god af te wenden. Ellende genoeg in dat land. Onlangs werden jongeren uit de bioscopen gehaald omdat ze naar het voetbal aan het kijken waren. Zo wordt het moeilijk in het doel te leren koppen. Zelfs de Khat (stimulerende bladeren waarop gekauwd wordt) werd verboden. Zo kan men er voortaan beter het hoofd bijhouden. Alhoewel. Wie zou er met al die ellende niet eventjes uit de bol willen gaan? Gelukkig werd het de vrouwen verboden nog langer in de zee te baden. Kopje onder kunnen ze alvast niet meer gaan.

Stelde de Profeet Mohamed echter niet: De Boodschapper van God zei: "Ik waarschuw jullie voor extremisme in de godsdienst want er waren gemeenschappen die voor jullie kwamen die vernietigd werden als gevolg van hun extremisme in de godsdienst." (Gemeld door an-Nasaa'ee [5/268], ibn Maajah [no. 3029], Ahmad [1/215, 347]) . Of heeft sjeik Hussein Barre Rage zich dat niet in het hoofd kunnen prenten?

Somalie2

als niemand
luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van
woorden

Jana Beranová
uit: Geen hemel zo hoog
Bussum Agathon 1983

20:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijzinnig, relifacisme, godsdienst |  Print

04-12-06

Een mooi Sinterklaasgeschenk

Kinderfresser_8

Dit weekend stak ik mij opnieuw in het habijt van een actueel heilig man. Met de filosofie van die man heb ik geen uitstaans, noch minder met de commerciële instanties die hem in het leven houden. Niettemin neem ik de uitbeelding van die schijnheiligheid au sérieux. Het is niet die trieste figuur, die een belangrijke opvoedkundige waarde voor het opgroeiende kind heeft, nee, het is in de ontmaskering van hem en zijn kinderfresser dat een belangrijke levensles verscholen zit! Het kind krijgt zicht op een complot waarin zelfs zijn ouders een hoofdrol speelden. Ze hebben hem/haar een tijdje voorgelogen omwille van de levenswijsheid die hij/zij hieruit diende te leren. Een leugentje om bestwil. Men laat het kind zien dat door goedgelovigheid, men hem/haar om de tuin leiden kan. Nu is dat nog goed afgelopen - het was een aangename les - later zal die goedgelovigheid wel eens slechter kunnen uitpakken. Wees dus voortaan wat kritischer met hetgeen men je vertelt.

Andere belangrijke pedagogische waarden heb ik uit het Klaasgebeuren nog niet kunnen destilleren. Integendeel! Het opvoeren van een blanke man met een zwarte knecht is maatschappelijk bedenkelijk. Het paternalistisch karakter van het tafereeltje al evenzeer. De moraal, dat wie braaf is, lekkers krijgt en wie stout is, de roe, is de moraal die dient om onderdrukten verder onderworpen te houden. Wie omwille van het klontje suiker slechts goed doet, handelt omwille van de beloning (de hemel) en niet vanuit het besef van een morele plicht. Het is opvoedkundig verkeerd om kinderen op dergelijke manier waarden bij te brengen. Het klontje suiker brengt geen moreel besef bij.

De kinderen wuiven ons de school uit. Daaag, daaag, dag, Sinterklaas! Mijn duivelse plicht zit er op. Straks zullen sommige kinderen wakker worden en zich beginnen afvragen met welke vertelseltjes ze nog allemaal zoet gehouden worden. Die bewustwording is het mooiste geschenk dat ze ooit van Klaas gekregen zullen hebben...

GeenMijters

Zangles

De mens
vond de kooi uit
vóór
de vleugels.

In de kooien
zingen gevleugelden
over de vrijheid
van het vliegen

Voor de kooien
zingen ongevleugelden
over de billijkheid
van kooien

Vjatseslav Koeprijanov

21:06 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijzinnig, sinterklaas, opvoeding, vrijdenker, poezie |  Print

27-11-06

Mechanische gedachten

Tal-Platonov(1973)

De regels van het schaakspel zijn eenvoudig. Ieder stuk kan volgens een gegeven regel over het bord bewogen worden. De eenvoudige (primitieve) stukken bewegen op een logische (voorspelbare) manier over het bord. Soms neemt het spel, voor ons, beperkte wezens, een "onvoorspelbare" wending. "We hadden het niet gezien". Ter ontspanning, span ik mij wekelijks in om de schaakopgave in de vrijdageditie van De Morgen op te lossen. Voor bovenstaande stelling gold de opdracht: "Wit speelt en wint". Na een twintigtal minuten denkwerk dacht ik een oplossing gevonden te hebben. Omdat ik onmiddellijk de vruchten van mijn denkwerk wilde plukken, liet ik de stelling door het schaakprogramma Fritz analyseren. Fritz liet na ampele seconden doodleuk zien dat mijn oplossing niet goed was. De enige goede oplossing was mat in 4 zetten: 1. Dd2-h6 Tc3*g3, 2. Lh5-g6 Tg3*h6, 3. f5*g6 f7*g6, 4. Dh6*f8 Mat. Het viel me zwaar mijn verstand in een oogwenk  door een machine op een hoopje gespeeld te zien worden.

Denk die machine nu beter dan ik? Als schamele troost kun je opperen dat ik bewust ben van het feit dat ik schaak (denk), daar waar die machine slechts een ellenlange lijst van door mensen bedachte bevelen (gedachten?) razendsnel uitvoert. Een machine als gedachten-versterker. Fijn dat de mens zoiets kan bouwen. Kunnen we ooit een machine bouwen die zelf gaat gaan denken? M.a.w. die van zichzelf bewust is? Ik ben benieuwd welke gedachten dergelijke machine zou kunnen ventileren. Maar zolang we niet goed weten wat denken juist is, zullen we waarschijnlijk geen machine kunnen bouwen die kan denken. Raar eigenlijk. We weten allemaal wat denken is, alhoewel we het eigenlijk niet weten. Raar wat een cocktail van chemische stoffen allemaal vermag. Als een hoop chemische stoffen kan denken, wat belet dan een complex van elektronische circuits het te doen?

ajedrez

Een man, bonkend op zijn gedachten:
'Jullie maken mij altijd, altijd verdrietig!'
ging ze te lijf,

en zij deinsden terug, trokken hun kraag op,
maakten hun rug krom,
wat moesten ze doen?

en die man liep langs een weg
en troostte zijn gedachten, betuigde zijn spijt aan zijn gedachten,
schaamde zich voor zijn gedachten,
beloofde ze alles, alles,

in het licht van de ondergaande zon.

Toon Tellegen (Uit de bundel Er ligt een appel op de schaal)

21:45 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijzinnig, denken, schaken |  Print

19-11-06

Bloedzuigers

WallTeleconference

Druppelsgewijs vult het teleconference-zaaltje zich voor de aanstaande mededeling van de CEO. Er wordt gelachen en geschertst. Een indicatie dat de hoofden overlopen van onzekerheid en spanning. Een secretaresse, in vlees en bloed, zal de console bedienen. Het geroezemoes ontdooit haar ijskoude ernst niet. Op het kamerbrede scherm verschijnt het bedrijfslogo. Er valt een religieuze stilte. Plots weerklinkt een bijbelse stem: "Of de ontvangst in orde is" (In het Engels, of course). Iedereen knikt. De secretaresse typt snel deze stilzwijgende bevestiging in. Daarna grijpt een stilte iedereen vast. Ongelofelijk wat een hightech-communicatie-technologie vermag.

Een pauselijke stem doet cijfers en grafieken op het scherm voorbijschuiven. Een schijnbaar complex cijferkleed omhult deze schaamteloos eenvoudige theologie: "De aandeelhouders willen meer geld". Als ketter, ik heb namelijk een zekere weerstand om mensen, die al teveel hebben, nog meer te geven, voel ik mij hier in deze tempel amper op mijn gemak. Ieder organisme kan slechts een bepaalde hoeveelheid bloedzuigers verdragen. Of niet? Onze divisie doet het volgens het orakel niet goed. We maken al jaren winst, maar dat volstaat niet meer. De hogepriesters hebben vastgesteld dat de groei van onze winst mangelt. Voor ons gaat het goed, volgens hen zijn we ziek. Als we deze situatie niet binnen de twee à drie jaren kunnen corrigeren, zullen we onverbiddelijk uit de koers gehaald worden. Of er nog vragen zijn? Gehypnotiseerd door de toverformules van het multinationale ondernemen durft niemand zijn stem kwijt in de anonimiteit van de zwarte microfoon-piramide. Vol onbehagen, verlaten we de eredienst.

Buitengekomen vertellen we de andere menselijke grondstoffen de zopas vernomen blijde boodschap. Dat gaat moeilijk, want het zijn onbeschaafde mensen die nog termen als "inzet, creativiteit, dienstverlening, welbevinden, duurzaamheid, menselijkheid, tewerkstelling... " durven te gebruiken. Straks zullen ze gesaneerd worden. Economische hygiëne. In een wegwerpeconomie belanden vroeg of laat alle grondstoffen op de vuilnisbelt.

teleconference

Elementaire behoefte

Ik wil helemaal niet
voortdurend
ergens anders heen. -

Maar het
mogen
kunnen.

Heinz Kahlau

19:35 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, saneren, afdanken, economie |  Print

11-10-06

Dardo Sebastián Dorronzo

Eén van mijn favoriete websites is de website LoQueSomosLoquesomos: “Partidarios de la Libertad de Comunicación” – Aanhangers van vrijheid van communicatie. Soms denken we vrij te zijn (dat wil de reclame ons vooral doen geloven, maar zij prediken enkel afhankelijkheid van het merk dat ze voorstaan), maar onze ‘onvrijheden’ zijn talrijk (denk maar aan de consumptie-dwang). Anderen zijn er op uit om op slinkse wijze die vrijheid te gaan manipuleren. (Het Vlaams Blok pakte jaren geleden met de slogan “Wij zeggen wat U denkt” uit. Dat valt te lezen als “Wij zeggen wat U moet denken” En als jullie niet denken wat wij zeggen, dan ...). Voor wie deze tekst leest is wellicht het internet, het bloggen zijn grote onvrijheid! Is het al dwangmatig gedrag geworden of kun je nog zonder? De website Loquesomos eindigt consequent hun voorstelling “Wie zijn wij? met “Leg nu je computer af en ga de straat op, ga naar het leven om te leven”.

Op deze website trof mij het verhaal van de verdwenen journalist en dichter Dardo Sebastián. Het verhaal speelt zich een dertigtal jaren gelden in Argentinië af. Generaal Jorge Rafael Videla had er op 24 maart 1976 middels een gewelddadige coup Isabel Perón van de presidentiële stoel gestoten. Het werden 6 jaren van geweld, moord en onderdrukking. Er werd geen vrije meningsuiting getolereerd en de tegenstanders van het regime “verdwenen” (dwz. gefolterd, vermoord of levend uit een vliegtuig gegooid). En dan te bedenken dat vele Vlamingen sympathieën voor dergelijke fascistische toestanden hebben!

Dardo Sebastián Dorronzoro werd geboren op 14 juli 1913 (San Andrés de Giles in de provincie Buenos Aires). Hij was journalist, schrijver, dichter. Een vurig socialist. In zijn tekst ‘Declaración jurada’ – De eed, noemt hij zichzelf een dichter van de revolutie (un poeta revolucionario). Om dit slachtoffer van het fascistisch geweld te herdenken, heb ik een tweetal gedichten van hem vertaald. Ik publiceer eveneens de originele Spaanse tekst daar ik geen specialist in het vertalen van Spaanse teksten ben.

Op 25 juni 1976 werd Dardo in zijn huis in de wijk barrio La loma, Luján. ontvoerd. Zijn vrouw deed volgend relaas: Op 25 juni 1976, om 13 uur, klopten twee personen gekleed in burger, bewapend met machinegeweren, op de deur van ons huis. Toen ik opendeed, richtte ze een wapen op mij. Ze zeiden dat ze van de Federale Politie waren en met mijn man wilden praten. Ik riep hem en ze zeiden hem dat ze hem “een paar vraagjes”' wilden stellen. Mijn man nodigde hen uit plaats te nemen in zijn schrijfkamer, maar zij zeiden dat buiten beter was. Ze trokken hem toen direct naar buiten en sloten mij in huis op met een sleutel. Ik rende naar een raam om naar buiten te kijken, maar een man die voor ons huis stond bedreigde me met een machinegeweer en gebaarde me te zwijgen. Ik hoorde het geluid van (twee) auto's die mijn man meenamen en er snel vandoor gingen. Vanaf dat moment heb ik nooit meer iets vernomen, ondanks de oneindige hoeveelheid officiële stukken die bij de verschillende afdelingen van de Staatsveiligheidsdienst zijn gedeponeerd.

Argentinie portret Dorronzoro

EED

Het is niet enkel de maan noch de dauw noch het hemelsblauwe licht van de vogels, maar het kan evengoed een oude espadrille zijn, geheel verweerd, al bijna dood na het stappen naar fabrieken, steigers of op de harde en hete wegen in november. Nee, niet alles dat poëtisch is hoeft mooi te zijn.

Ik heb kerels gezien, grijs zoals de aarde aarde eet, ik heb ze hier gezien, in lompen vol vettigheid, kruipend, ik heb ze aangeraakt, hun ziel gestreeld en in engelen, vlinders en septemberwind veranderd. Want alles voordat het poëzie wordt dient door mijn hart te gaan om het dan naar bovenin te schreeuwen, in stemming met mijn ziel te brengen, mijn gezicht naar de hemel gericht. Alles dient door mijn bloed te gaan, door mijn beenderen, door mijn ademhaling, door het hart van mijn bloed.

Ja, ik ben een dichter, geen maker van mooie verzen. Ik ben een dichter die houdt van hen die liefde noch brood krijgen, van hen die weggaan zonder te zijn aangekomen, van hen die soms glimlachen, van hen die soms dromen, van hen die de moed vinden een geweer ter hand te nemen en te vertrekken om te gaan sterven voor het leven.

Om het kort te stellen. Ik was, ik ben en ik zal een dichter van de revolutie zijn. Boven mijn graf zullen zij een vuist opgang zien maken.

Declaración jurada

No es solamente la luna ni el rocío ni la luz celeste de los pájaros, puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta después de andar fábricas, andamios o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello.

Yo he visto horribles chicos grises como la tierra comiendo tierra, yo los he visto ahí, con sus andrajos y su mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposas, en viento de septiembre. Porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón, darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo. Todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre.

Pues yo soy un poeta no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado, a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida.

En suma: yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario.
Sobre mi tumba verán florecer un puño.

20060318GG_0039

De vrije mens

Er waren eens twee mannen in een kerker

Waarom ben je opgepakt? – vroeg de ene.

Omdat ik vrij ben – antwoordde de andere.

En wat is dat vrijheid?

De vrijheid bestaat niet, zoals de mens niet bestaat. Er bestaat slechts de verlangende mens en de vrije mens.

En wat betekent het een vrij mens te zijn?

De vrije mensen willen niet zeggen en niet doen, wat men zegt en doet.

En als ze je dwingen?

De vrije mens glimlachte.

Precies, zei hij, daar bevindt zich de kracht van de vrije mens. Niemand kan mij dwingen iets te zeggen of te doen wat ik niet wil.

Niettemin, zei de andere, voor het ogenblik, bijvoorbeeld, dwingen ze je niet bij de vrouw waar je van houdt te zijn.

En wie zei je – antwoordde de vrije mens – dat ik niet bij haar ben?

 

El hombre libre

Estaban los dos hombres en un calabozo.

¿ Por qué estás preso?- preguntó uno.

Porque soy libre- contestó el otro.

¿ Y qué es la libertad?

La libertad no existe, como no existe el hombre. Sólo existe el hombre hambriento y el hombre libre.

¿ Y qué es ser un hombre libre?

No decir y no hacer lo que los hombres libres quieren que uno diga y haga.

¿ Y si te obligan?

El hombre libre se rió.

Precisamente – dijo-, ahí está la fuerza del hombre libre. Nadie puede obligarlo a decir ni hacer lo que no quiere.

Sin embargo – dijo el otro-, ahora, por ejemplo, te obligan a no estar con la mujer que amas.

¿ Y quién te dijo – contestó el hombre libre- que no estoy con ella?

19:44 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: poezie, vrijheid, vrijzinnig, vrijdenker, dardo sebastian, argentinie |  Print