04-07-06

Existentiële wiskunde

Milan Kundera is één van mijn favoriete schrijvers. Ik hou van zijn amalgaam van cynisme, humor en filosofie. Hij belicht zijn personages vanuit verschillende hoeken. Je leert die mensen goed kennen op het randje van het voyeurisme na. Milan Kundera laat waarden aan bod komen, maar vermijdt, ondanks een soms melancholische ondertoon, moraliserend over te komen. Voor mij is Milan Kundera een vrijdenker: "Als jonge schrijver in Praag verafschuwde ik het woord 'generatie', dat me tegenstond door de akelige kuddelucht die er omheen hing" (Verraden testamenten).

In "Het boek van de lach en de vergetelheid" laat hij zijn scherp psychologisch doorzicht zien. "Mensen schreeuwen dat ze een betere toekomst willen scheppen, maar dat is niet waar. De toekomst is slechts een onverschillige leegt die niemand interesseert, terwijl het verleden vol leven is, en het gezicht ervan prikkelt ons, tart ons, beledigt ons, zodat we het willen vernietigen of overschilderen. Mensen willen heer en meester zijn over de toekomst, alleen maar om het verleden te kunnen veranderen."

In "De traagheid" vindt hij de existentiële wiskunde uit: "Er bestaat een geheim verband tussen traagheid en geheugen, tussen snelheid en vergetelheid. Laten we een uiterst banale situatie nemen: een man loopt op straat. Ineens probeert hij zich iets voor de geest te halen, maar de herinnering ontsnapt hem. Op dat ogenblik vertraagt hij automatisch zijn pas. Iemand die daarentegen probeert een pijnlijk incident dat hij zojuist heeft beleefd te vergeten, begint onbewust harder te lopen, alsof hij zich snel wil verwijderen van wat zich in de tijd nog te dicht bij hem bevindt.
In de existentiële wiskunde neemt deze ervaring de vorm aan van twee elementaire vergelijkingen: de graad van traagheid is recht evenredig aan de intensiteit van de herinnering; de graad van snelheid is recht evenredig aan de intensiteit van de vergetelheid
".

Tip: Pas deze existentiële vergelijking eens toe op je eigen jachtige leven.

Milan Kundera is literatuur, psychologie, politiek, filosofie, ... Goede (vakantie) literatuur om traag te lezen, om bij stil te staan, om traag van te genieten ... want schreef Salman Rushdie volgens diezelfde existentiële wiskunde niet: "Een bestaan op dubbele snelheid levert slechts een half leven op" (De laatste zucht van de moor).

28-06-06

Bespiegelingen

De mens, die vrij wil onderzoeken, wil de belemmeringen van zijn vrij onderzoek leren kennen. Immers het vrij onderzoeken zou, per definitie, wars van belemmeringen dienen te zijn. Het vrij onderzoeken vertaalt zich zo deels naar het zoeken en leren kennen van de obstakels die ons vrij onderzoek in de weg gaan staan. Die zoektocht kunnen we in onszelf aanvatten, want wellicht zijn daar onze grootste obstakels gelegen. Onze "kennis" is onvolledig, mogelijks verkeerd of verouderd. Kan de vrij onderzoeker zichzelf onderzoeken? Onze onwetendheid en onze feilbare kennis beletten het vrije denken. Daar we niet vrij kunnen denken, kunnen we onszelf niet leren kennen. Om vrij te kunnen denken, dienen we onszelf te kennen, m.a.w. om vrij te kunnen denken, dienen vrij te kunnen denken! We raken als vrij onderzoeker in een vicieuze cirkel.

We staan als mens niet alleen - de andere mensen zien zich eveneens met deze vicieuze cirkel geconfronteerd. Door naar de anderen te kijken, zien we een caleidoscoop van mensen op zoek. Dit beeld werkt als een spiegelbeeld. Hopelijk zien we in de anderen een beeld van hoe we nu zijn. We kunnen evenzeer de beelden zien, hoe we kunnen of willen worden en hoe we niet willen worden. Het kost tijd en moeite ons in die spiegel terug te vinden. Door deze zoektocht, gaan we zelfs veranderen. Zien we ons in deze spiegel bewegen? Wie zichzelf stil ziet staan is geen vrij onderzoeker, geen vrij denker. Hij hangt vast.

Een immer veranderende mens en zijn nimmer voltooide zoektocht .........

HET BESTE AAN DE MENS

Het beste aan de mens is zijn korte duur,
dat hij verdwijnt,
languit, volledig.

Hij is dood geweest sinds het begin van de wereld,
tot zijn geboorte,
waarom moet hij dan ontwaken om taken te volbrengen
die eeuwig blijven bestaan.

Paavo Haavikko

 

 

23:42 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, atheist, vrije geest |  Facebook |

20-02-06

Godslasteringen

In mijn hoedanigheid als profeet(*) van mijn god Tzoskyw, de almachtige met puitenogen, pauwenstaart en schorpioenenklauwen, eeuwig bestaand, verheven boven alles en schepper van het alles, heeft mijn allergrootste mij opgedragen, jullie van zijn allerhoogste toorn omtrent het publiceren van afbeeldingen zijner, onder het zogenoemde voorwendsel der vrije meningsuiting, op de hoogte te brengen!

Kniel en bid en maak milde stortingen op mijn rekening, opdat de toorn van Tzoskyw aan jullie zou voorbijgaan!

(*) De profeet staat voor hij die voorzegt (Propheta -> Prophétes -> Prophanai -> Pro (voor) & Phanai (spreken, zeggen).

22:32 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, atheist, vrije geest, tzoskyw, god, godslasteringen |  Facebook |