05-09-08

Hij heeft er en ze hangen goed!

KroningPausInnocenciusX

Onlangs las ik in een boek dat in de Middeleeuwen een paus bij zijn verkiezing op zijn mannelijkheid getest werd. Hij zou daarvoor op een stoel met een uitsnijding (hoefijzer-vormige stoel) dienen plaats te nemen, waar een kardinaal dan het nodige onderzoek zou verrichten. Indien de nodige attributen aanwezig waren, dan riep de kardinaal in kwestie: "Testiculos habet et bene pendentes" of in het Nederlands "Hij heeft testikels en ze hangen goed". Het leek me een eerder uit de lucht gegrepen verhaal. Toch vond ik het interessant (en ook leuk) om daarover wat meer te weten te komen.

kot-stuhl

In ieder geval weekte het verhaal bij mij de bedenking los, wat er nu mis met een paus kon zijn, indien hij nu geen man zou zijn? Een god die het ene boven het andere geslacht verkiest, faalt al onmiddellijk in zijn goddelijkheid, niet? Volgens mijn boek zou de aanleiding tot bedoelde proef, de ontdekking geweest zijn, dat in de 9e eeuw er een vrouw tot paus gekroond zou zijn geworden (Paus Johanna). Deze mythe wordt door de meeste historici niet als “waar” erkend. Het blijft vanzelfsprekend een dankbaar onderwerp om er een roman rond te verzinnen.

Omtrent het gebruik van het testen van de mannelijkheid van de verkozen paus bestaat er geen unanimiteit onder de historici. Men vermoedt dat dit gebruik in voege zou zijn getreden om te vermijden dat enuchen (castrati) paus konden worden. (In vroegere tijden werden hovelingen soms gecastreerd omdat de heer des huizes zeker wilde zijn dat de kinderen die hij verwekte wel degelijk zijn eigen kinderen waren). Het lijkt aannemelijk dat deze proef uit religieuze redenen zijn toepassing vond, want in Leviticus (wetten voor priesters) staat geschreven (21:16 – 21:21) : Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron, zeggende: Niemand uit uw zaad, naar hun geslachten, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, om de spijze zijns Gods te offeren. Want geen man, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, hij zij een blind man, of kreupel, of te kort, of te lang in leden; Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn; Of die bultachtig, of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal hebben, of droge schurftheid, of etterige schurftheid, of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht. Geen man, uit het zaad van Aaron, den priester, in wien een gebrek is, zal toetreden om de vuurofferen des HEEREN te offeren; een gebrek is in hem, hij zal niet toetreden, om de spijs zijns Gods te offeren”. (Sommigen beweren dat men eerder proclameerde "Duo testiculos habet” om duidelijk te stellen dat zijn geslacht nog intact was).

Zelfs rond de naam van bedoelde stoel zijn een aantal fantasiekrijke verhalen te lezen. De Latijnse naam van de stoel luidt “sedia stercoraria”. (In het Vlaams: een schijtstoel). Sommigen beweren dat deze stoel eerder een "sella obstetrica” is (een stoel om te bevallen). De idee is dan dat de nieuw verkozen paus een nieuwe kerk baart. (Een vrij heidens gebruik!). In ieder geval illustreert het verhaal duidelijk dat de mensheid met veel fantasie behept is. Wellicht ontspruit de gedachte dat er een god bestaat, aan diezelfde bron van fantasie?

 

TesticulosHabet

 

18:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: testiculos habet, vrijdenker, paus |  Facebook |