01-04-12

Sharia4Belgium verbieden?

Sharia4Belgium verbieden

 

De wekelijkse poll van Knack stelt de vraag of Sharia4Belgium verboden moet worden. Voorstander is Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveilgheid. Jos Vander Velpen, advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten is niet voor dergelijke maatregel te vinden. De resultaten van de poll op de website van Knack zijn tekenend: 93% van de bezoekers is blijkbaar voor een verbod. Voor alle duidelijkheid, Jos Vander Velpen vindt dat Sharia4Belgium de grenzen van de vrije meningsuiting al duidelijk overschreden heeft: “Men dient tegen de propaganda die Sharia4Belgium verspreidt op te komen, niet tegen de vereniging zelf”.

In de resultaten van de poll zit een stuk islamofobie vervat. Indien de poll over een extremistische christelijke beweging had gehandeld, dan had je dergelijke geprononceerde voorkeur niet te zien gekregen. Een tweede element dat de uitslag beïnvloedt zijn de recente gebeurtenissen in Toulouse en Montauban: de moordzucht van Mohamed Merah. Sharia4Belgium verheerlijkt de aanslagen. Is het verrechtvaardigen van moordpartijen strafbaar of is het een vorm van vrij meningsuiting? En vallen grootschalige moordpartijen (oorlogen) dan beter te verrechtvaardigen dan moorden gepleegd door psychopaten? Of liever gezegd, kunnen de psychopaten die aan het hoofd van een land staan dan op meer goodwill rekenen dan de psychopaten die zich door samenleving te kort gedaan voelden? De grens is niet altijd zo duidelijk te bepalen.

Leidt het hebben van een extreme opvatting – wat is extreem? - tot terrorisme? Onderzoek toont aan dat radicale ideeën niet de oorzaak van terreurdaden zijn. Terreurdaden vinden hun oorsprong in sociale achterstelling, uitsluiting en vernedering. De afbouw van het sociale vangnet, als gevolg van het neoliberale beleid, zal tot meer wanhoopsdaden leiden dan het verkondigen van idiote filosofieën. In geval van sociale afbraak kan men een toename van het aantal zelfdodingen vast stellen. In enkele gevallen escaleert de wanhoop naar het “straffen” van de omgeving. Dient dan niet eerder de politiek, die het sociale vangnet stuk maakt, verboden te worden?

Dergelijke poll's laten een pijnpunt van de “vrije” meningsuiting zien. Wat betekent een mening die men niet hoeft te verrechtvaardigen? Is het ongenuanceerd uiten van een mening dan niet eerder een emotionele kwestie, het uiten van een onbepaald buikgevoel? Het valt gemakkelijker te veroordelen dan te oordelen. Het zou maatschappelijk relevanter zijn, als de mensen die aan dergelijke poll deelnemen laten weten welke dan de criteria zouden zijn, waarmee ze dergelijk verbod zouden verrechtvaardigen. (Gezien de vuilbekkerij en andere idiote commentaren, die onder een alias op de websites van kranten geplaatst worden, valt het ergste te vrezen).

Dergelijke poll's zijn stemmingmakerij, die handig passen in het commerciële aspect van kranten en tijdschriften. In plaats van de “extreme” stellingen te becommentariëren en een standpunt over in te gaan, beperkt men de berichtgeving tot een cliché-bericht dat het een “extreem” moslim-gedachtengoed betreft. Nogmaals, wat is extreem en houdt het gebruik van dergelijk adjectief dan al niet bij voorbaat een veroordeling in? Je hoort bv. niet dat de NVA voor een extreem neoliberaal beleid staat of dat het opdoeken van de sociale zekerheid extremistisch zou zijn. Waarom wordt het krijgen van een “extreme” bonus voor een CEO die “goed” gepresteerd heeft door tal van mensen af te danken, ondanks het feit dat het bedrijf winst maakte, dan niet als “extreem” gekapitteld? Of ben ik hier bezig extreme gedachten aan het verkondigen?

Een vraag die in deze context m.i. relevanter is, is de vraag waarom de gemeenschap tot op heden nog niet is opgetreden tegen de propaganda van Sharia4Belgium? Blijkbaar bestaat er een wettelijk kader waarin het aanzetten tot geweld en uitsluiting strafbaar maakt. Of zien we hier een “extreem” geval van politieke lethargie? Het schrijven van kookboeken en de deelname aan televisie-spelletjes loont blijkbaar politiek meer, dan het onderzoeken waarom instituten niet meer behoorlijk functioneren.

De teksten op de website van Sharia4Belgium zijn opgesteld in krom Nederlands en zodanig ongenuanceerd dat ze lachwekkend overkomen: “Aldus is het onze doelstelling om de gehele mensheid te bevrijden van deze ware slavernij; het gehoorzamen en naleven van wetten die gemaakt zijn door mensen die zelf uit een druppel sperma voortkomen en in een rottend lichaam zullen eindigen, en het brengen van vrijheid, eerbaarheid en rechtvaardigheid, door het accepteren en implementeren van Allaah’s wetten (de Shariah)”. Dat er een vrouwelijke eicel aan de conceptie te pas komt krijgen deze vrouwenhaters en misantropen natuurlijk niet over de lippen. Waarom de perfecte Allaah’s wetten beter zijn dan de imperfecte menselijke wetten kunnen de heren ook niet behoorlijk uitleggen. Ik begrijp biet dat dergelijke literatuur “bedreigend” kan overkomen. Ze is in ieder geval “extreem” lachwekkend, hetgeen gevaarlijk kan zijn in een maatschappij die zijn kritische attitude heeft laten varen.

 

02-04-10

Even sharia in België

Sharia4Belgium

Deze week riep de website Sharia4Belgium de moslims op om een lezing door Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen (UA) te verhinderen.

Iedereen die deze oproep leest en verder bij de pakken blijft zitten zal ondervraagd worden op Yaum Al Qiyaama. "Wat heb JIJ gedaan ter verdediging van je geloof?!?

Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?

Bekijk alvast hoe onze moslimbroeders in de Verenigde Staten zulke "gasten" aanpakken.

Bedoelde website, die oproept tot geweld, werd na het incident snel van het web gehaald. Ik heb er geen problemen met dergelijke websites geblokkeerd worden zolang dat in alle openheid en onder democratische controle blijft plaats vinden (de wil van het volk). Het is natuurlijk naiëf te veronderstellen dat dergelijke blokkering het moslimfundementalisme een halt zal toeroepen. Gezien de econmische crisis valt zelfs te verwachten dat het moslimterrorisme zal toenemen (jonge langdurige werkloze moslims). Een bijkomend element in dat opzicht is de mislukte integratie van moslims in onze samenleving. Het naast elkaar leven werkt aan beide zijden een radicalisering in de hand die vroeg of laat zal ontbranden. De stap naar het fundamentalisme kan door het wederzijds onbegrip gekatalyzeerd worden. Het wordt bang afwachten totdat België met een "Theo van Gogh"-moord geconfronteerd zal worden.

Met fundamentalisten valt niet te praten. Toen de website nog online was, kon ik bvb. volgend document downloaden: Democratie is de Werkelijke Essentie van Ketterij, Polytheïsme en Dwaling. Of grosso modo genomen, democratie is de wil van het volk en gezien de wil van het volk de goddelijke wil voorafgaat, is democratie in strijd met de leer van de islam. Bijgevolg: alles wat niet overeenkomstig de islam plaats vindt dient tegengewerkt of verboden te worden. Toen een onthutste omstander bij de moord op Theo van Gogh uitriep "Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken.", antwoordde de moordenaar Mohammed Bouyeri bedaard: "Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."

Hoe moet het verder? Fundamentalisme is een mondiaal probleem. Ontkenning van de mensenrechten ook. Hopelijk begint men in te zien dat producten consumeren die in dergelijke landen gewonnen of gemaakt worden, het fundamentalisme blijven voeden. In die zin kan de burger het fundamentalisme in te wereld helpen tegengaan door milieubewust met energie en consumptie-producten om te gaan. Op lokaal vlak moet bugerzin in plaats van egoïsme gestimuleerd worden. Met elkaar leven moet aangemoedigd worden in plaats van naast elkaar te leven. Ik zou zeggen, schakel met zijn allen jullie TV uit en ga massaal naar voorstellingen, ontmoetingsavonden, en dergelijke meer. Met zijn allen samen kunnen we weerwerk leveren.20:29 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijheid, fundamentalisme, sharia4belgium, vrijdenker, sharia |  Print