02-04-10

Even sharia in België

Sharia4Belgium

Deze week riep de website Sharia4Belgium de moslims op om een lezing door Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen (UA) te verhinderen.

Iedereen die deze oproep leest en verder bij de pakken blijft zitten zal ondervraagd worden op Yaum Al Qiyaama. "Wat heb JIJ gedaan ter verdediging van je geloof?!?

Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?

Bekijk alvast hoe onze moslimbroeders in de Verenigde Staten zulke "gasten" aanpakken.

Bedoelde website, die oproept tot geweld, werd na het incident snel van het web gehaald. Ik heb er geen problemen met dergelijke websites geblokkeerd worden zolang dat in alle openheid en onder democratische controle blijft plaats vinden (de wil van het volk). Het is natuurlijk naiëf te veronderstellen dat dergelijke blokkering het moslimfundementalisme een halt zal toeroepen. Gezien de econmische crisis valt zelfs te verwachten dat het moslimterrorisme zal toenemen (jonge langdurige werkloze moslims). Een bijkomend element in dat opzicht is de mislukte integratie van moslims in onze samenleving. Het naast elkaar leven werkt aan beide zijden een radicalisering in de hand die vroeg of laat zal ontbranden. De stap naar het fundamentalisme kan door het wederzijds onbegrip gekatalyzeerd worden. Het wordt bang afwachten totdat België met een "Theo van Gogh"-moord geconfronteerd zal worden.

Met fundamentalisten valt niet te praten. Toen de website nog online was, kon ik bvb. volgend document downloaden: Democratie is de Werkelijke Essentie van Ketterij, Polytheïsme en Dwaling. Of grosso modo genomen, democratie is de wil van het volk en gezien de wil van het volk de goddelijke wil voorafgaat, is democratie in strijd met de leer van de islam. Bijgevolg: alles wat niet overeenkomstig de islam plaats vindt dient tegengewerkt of verboden te worden. Toen een onthutste omstander bij de moord op Theo van Gogh uitriep "Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken.", antwoordde de moordenaar Mohammed Bouyeri bedaard: "Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."

Hoe moet het verder? Fundamentalisme is een mondiaal probleem. Ontkenning van de mensenrechten ook. Hopelijk begint men in te zien dat producten consumeren die in dergelijke landen gewonnen of gemaakt worden, het fundamentalisme blijven voeden. In die zin kan de burger het fundamentalisme in te wereld helpen tegengaan door milieubewust met energie en consumptie-producten om te gaan. Op lokaal vlak moet bugerzin in plaats van egoïsme gestimuleerd worden. Met elkaar leven moet aangemoedigd worden in plaats van naast elkaar te leven. Ik zou zeggen, schakel met zijn allen jullie TV uit en ga massaal naar voorstellingen, ontmoetingsavonden, en dergelijke meer. Met zijn allen samen kunnen we weerwerk leveren.20:29 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijheid, fundamentalisme, sharia4belgium, vrijdenker, sharia |  Print

16-01-08

Het stenen tijdperk

StopStoningLogoWlumlmeydaan-logo
De vereniging WLUML (Women LivingUnder Muslim Laws) is een wereldwijde campagne gestart om het stenigen en het vermoorden van vrouwen als gevolg van het misbruiken van godsdienst en cultuur een halt toe te roepen. De steniging van mensen is een legale manier van straffen voor "overspel tussen volwassenen" (zina al-Mohsena) in Afghanistan, Iran, Nigerië (33% van het gebied), Pakistan, Saoedi Arabië, en de Verenigde Emiraten. De meest recente gevallen van steniging vonden plaats in Iran (In Iran kan men ook voor andere vergrijpen gestenigd worden). In Pakistan en Irak werd melding gemaakt van steniging door de plaatselijke bevolking.

Het zijn meestal vrouwen die tot deze straf veroordeeld worden. Onder de islamitische wetgeving wordt bi j het overtreden van de vigerende seksuele normen meer schuld aan de vrouwen toegekend. Vooral in gevallen van beweerde (dus onbewezen!) betrekkingen buiten het huwelijk (zina) treft de vrouw alle schuld. Het is in die culturen namelijk gewoon dat mannen met meer dan één vrouw kunnen huwen en die gewoonte wordt dan gebruikt als verrechtvaardiging om seks buiten het huwelijk te kunnen hebben. Bovendien zijn in dergelijke maatschappijen de mannen veel mobieler en kunnen dus gemakkelijker aan een straf ontsnappen.
stoning2
De campagne beperkt zich niet enkel tot het aanklagen van de praktijken van het stenigen, maar wil ook de problematiek van de "familie-eer" aankaarten. Volgens de speciale rapporteur van de VN vonden dergelijke moorden al plaats in Bangladesh, Brazilië, Ecuador, Egypte, India, Israël, Italië, Jordanië, Marokko, Pakistan, Zweden, Turkije, Uganda, het Verenigd Koninkrijk. (Ik geloof dat onlangs in België een meisje vermoord werd omdat het niet uitgehuwelijkt wilde worden).

Artikel 104 van het strafwetboek in Iran stipuleert dat diegenen die op overspel betrapt worden, gestenigd zullen worden. Daartoe dienen stenen gebruikt teworden die niet te groot zijn, zoals stenen waarmee men een mens met één enkele of twee slagen kan doden, maar anderzijds mogen deze stenen ook niet te klein zijn, omdat ze nog als stenen beschouwd dienen te kunnen worden. Artikel 102 stelt dat in het geval een man gestenigd wordt, hij tot aan het middel ingegraven dient te worden. In geval het een vrouw betreft, dan dient zij tot aan de borst ingegraven te worden. Bij het stenigen duurt het ongeveer 20 minuten vooraleer de betrokkene sterft.

Riskeren binnenkort in Iran gestenigd teworden :

1Ms. Parisa A. (Adel AbadPrison, Shiraz)
2 Ms. Kobra N. (Tabriz Prison, Tabriz)
3 Ms. Kheireyeh V. (Sepidar Prison, Ahwaz)
4 Ms. Iran A. (Sepidar Prison, Ahwaz)
5 Ms.Malak (Shamameh) Ghorbani (Orumieh Prison, Orumieh)
6 Ms.Hajieh Esmailvand (Jolfa Prison, Jolfa)
7 Ms.Soghra Molawyi (Varamin Prison, Varamin)
8 Ms.Ashraf Kallhori (Evin Prison, Tehran)
9 Ms. Fatemeh (Tehran)
10 Mr.Abdollah Farivar (Sari Prison, Sari)-Male
11 Mr. Najaf A. (Abdel-Abad Prison, Shiraz)-Male

Hopelijk worden de mensen meer door deze problematiek beroerd dan door de onozelheden die de BV's uithalen om zich toch maar interessant te kunnen maken. We zijn "vrij" ons meer te interesseren voor de"problemen" van deze opgeblazen leegtes. Als vrijheid, slechts de verworvenheid betekent om de blote kut van Paris Hilton te kunnen bekijken, laat dan die waardenloze vrijheid maar snel aan banden gelegd worden. Vrijheid kan slechts betekenisvol (waardenvol) zijn, als het in gezelschap van verantwoordelijkheid blijft. Neem dus jullie waardenvolle vrijheid de campagne tegen het stenigen en het vermoordenvan vrouwen te helpen uitdragen!

Dragen jullie, jullie steentje bij?

stoning

20:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sharia, stenigen, vrijdenker, wluml, iran |  Print