26-08-12

Voor god en vaderland

god en vaderland

god en vaderland

god en vaderland

god en vaderland

Twee voorbeelden hoe wereldlijke en religieuze zaken met elkaar vermengd werden. Merk het kruis bovenaan de herdenkingszuil. Het kruis bovenaan (pro deo), daaronder (in tweede orde, ondergeschikt - in beide betekenissen van het woord) het vaderland. Over het ware na te streven doel, de vrede, geen woord.

11:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: god en vaderland, vrijdenker, scheiding kerk en staat |  Print

21-06-12

God keurt Griekse Eerste Minister

vrijdenker, scheiding kerk en staat, Griekenland, Antonis Samaras

In Griekenland werd de conservatief Antonis Samaras (leider van de Nea Dimokratia) door Ieronymos, de aartsbisschop van Athene, ingezworen. Scheiding kerk en staat … nog niet in Griekenland! Griekenland leeft blijkbaar nog in de middeleeuwen. Tot 2001 stond op het Griekse paspoort je religie vermeld. Een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakte een einde aan die praktijk.

De Griekse orthodoxe kerk is een machtig instituut. Peter Mertens schrijft er volgende over: “Kerk en clerus beheersen nog een flink deel van het leven, moreel, politiek maar ook economisch. De orthodoxe kerk bezit het grootste vermogen van het land, op de staat na. Ze heeft meer dan negen miljoen aandelen in de Griekse Nationale Bank, ze bezit hotels, parkings, magazijnen, ondernemingen en 350 toeristische centra. Het kerkinstituut is met zijn 130.000 hectare bossen, velden, bergen en stranden meteen ook de grootste grootgrondbezitter van het land. Het levert de kerk jaarlijks miljoenen euro’s op en dat geld bleef tot voor kort belastingvrij. Toen in 2010 toch een taks werd geheven, weigerden sommige monasteries te betalen. Gechoqueerd gingen gelovigen voor de grootste kerk van Athene betogen met het spandoek: “Jezus heeft gezegd dat men moet delen”.

De minister rekent op de steun van God om uit de crisis te raken. De man orakelt: “Met patriottisme, vertrouwen en steun van God kunnen we uit deze crisis geraken”. Hopelijk voor de Grieken valt deze uitspraak in goede aarde bij de godin Merkel. En als men nu niet uit de crisis raakt, is het dan de schuld van God? Of had god meer sympathie voor de andere landen in Europa? Jezus, daar de zullen de theologen nog een aardige kluif aan hebben.

19-08-11

Het katholiek geloof wordt er ingeklopt

vrijdenker, Spanje, pausbezoek, relifacisme, scheiding kerk en staat

In Spanje wordt voor het ogenblik het katholieke geloof door de horde-handhavers in de hoofden van de andersdenkenden geklopt. Wie dacht dat Spanje een moderne natie was, heeft het verkeerd voor. Kerk&Staat zijn er blijkbaar nog goed met elkaar verweven. Zie hoe onderdanig Filipe de Borbón  de handen van de grote meester kust. Koningen zijn altijd al vazallen van de Kerk geweest. Ondertussen worden in enkele Spaanse kerken nog gesneuvelde Franco-aanhangers als martelaren aanbeden. De second in command na God dreigt met het hellevuur voor wie abortus en euthanasie pleegt. Ik heb daar geen probleem mee. Dat hij en hun kudde Roomse volgelingen zich vooral hoeden hun katholieke sharia op ons andersdenkenden van toepassing te maken. We zouden dan wel eens onze duivels kunnen loslaten!

vrijdenker, Spanje, pausbezoek, relifacisme, scheiding kerk en staat

24-04-11

Zalig kussen

paus, handenkus, onderwerping

Het Belgische vorstenpaar, samen met de Belgische eerste minister en een aantal coryfeeën van de CD&V en cdH, wonen op 1 mei de zaligverklaring van Johannes Paulus II bij. De heren en dames gaan naar Rome om er zalig voor de rooms-katholieke paus te gaan knielen. (Of om er zijn handen te kussen). Een gebaar van onderwerping aan het Roomse gezag. We weten terug waar de C van de CD&V en CdH voor staat. Het Belgische vorstenpaar vindt bovendien het pauselijk theater blijkbaar belangrijker dan het huwelijk van een Anglicaanse prins in een naburig land. Het water is blijkbaar nog altijd diep tussen Roomsen en Anglicanen.

Een politicus heeft vanzelfsprekend het volste recht om voor zijn geloofsovertuiging uit te komen. Een geloofsovertuiging is evenwel een persoonlijke zaak. Dat houdt in dat de dames en heren niet in hun publieke functie naar Rome kunnen trekken, maar wel als gewone Belgische burger. Het is daarom ongehoord dat deze katholieke politici hun reisje naar Rome met gemeenschapsgeld financieren en in hun maatschappelijke status acte de présence gaan geven. Of hoe de scheiding Kerk & Staat hier flagrant met de voeten getreden wordt. Opmerkelijk is dat de traditionele “geuzen”-partijen als de VLD en de SP.A zalig zwijgen over dit zaligmakend reisje.


10:03 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, paus, handenkus, scheiding kerk en staat, katholiek, cd&v |  Print

30-01-11

Verboden te ontbijten

vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

Het rommelt in enkele islamitische landen met een dictatoriaal regime(Tunesië, Egypte). Andere dictators of leiders-voor-het-leven in de buurt vrezen dat de opstanden naar hun contreien zullen overslaan. In het Westen krijgen we hoofdzakelijk een beeld van onderdanige moslims te zien. De kritische stemmen uit die wereld komen nauwelijks in het reguliere nieuws zodat wij de notie hebben dat ginder geen kritische stemmen aanwezig zijn. Het in beeld brengen van een vrouw in boerka levert natuurlijk meer theatrale TV op dan het focusseren op mensen die ons als meer vertrouwd (gewoon) overkomen.

Wie de moeite wil doen om kennis te maken met enkele kritische stemmen, kan bv. de boeken van Fatima Mernissi (Marokko) of Nawal El Saadawi (Egypte) lezen. Enkele boeken uit mijn verzameling die ik kan aanraden zijn : Islam en democratie – De angst voor het moderne (Fatima Mernissi, Uitgeverij Geuzenpocket), De val van de imam (Nawal El Saadawi, Rainbow Pocketboek), Zoon van haar vader (Tahar Ben Jelloun, Geuzenpocket).

In de krant DeMorgen van 22 januari werden een aantal interviews met “dissidenten” gepubliceerd (Zineb El Rhazoui : “Omdat ik ongetrouwd samenwoon, kan ik opgepakt worden voor prostitutie”). Het internet is een fantastisch instrument om zelf op zoek te gaan naar hetgeen die actievoerders voor ogen hebben. Zineb El Rhazoui et Ibtissam Lachgar hebben de groep MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles) opgericht.

 
vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

 Op 13 september 2009 hadden ze picknick in open lucht in het bos van Mohammedia, tussen Rabat en Casablanca, georganiseerd. Ze pleegden hiermee een inbreuk op een Marokkaanse wet die moslims verbiedt in het openbaar te eten tijdens de ramadan. (Bemerk de verwevenheid van staat en religie – de scheiding van Kerk en Staat is een essentiële voorwaarde om tot een vrije samenleving te komen). De actievoerders werden opgepakt (riskeerden 6 maanden cel), maar werden na enkele dagen terug vrijgelaten. Op 2 mei 2010 sloot de politie in Casablanca haar en anderen opnieuw voor korte tijd op om te voorkomen dat ze zouden deelnemen aan een door Mali georganiseerde sit - in om de bewustwording van seksuele intimidatie te verhogen. Ali Amar en Zineb El Rhazoui worden geregeld door de Marokkaanse politie geïntimideerd.

De blog Zineb El Rhazoui en Ali Amar vind je hier : http://voxmaroc.blog.lemonde.fr/. Is het niet de sociale plicht van alle vrije mensen, de andere mensen te steunen en te helpen die voor hun vrijheid opkomen? Of heeft onze individuele vrijheid ons dermate gecorrumpeerd dat we slechts aandacht hebben voor ons eigen, individuele bestaan?

 

 

11-10-09

Koning op de knieën!

KnievalKoning

 

Deze ronduit choquerende prent viel in de Zondagskrant te zien. De koning gaat op de knieën voor de paus. De wereldlijke macht onderwerpt zich aan de religieuze macht! Gaan we met dit land terug naar de duistere Middeleeuwen? Waar staan we met de discussie van scheiding tussen kerk en Staat als de hoogste pief van het land op de knieën gaat voor een leider van een onbeduidende staat? Wat een wagelijk schouwspel. Die man heeft hier duidelijk zijn kroon afgelegd.

11:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, koning, religieus, scheiding kerk en staat |  Print

19-02-07

Zere-tenen-grijsheid

CaveKrahn

De voorbije weken kreeg de discussie, of er al dan niet halal vlees op de bosklassen van het stedelijk onderwijs in Antwerpen geserveerd diende te worden, ruime aandacht in de media. Ik heb in deze discussies weinig standpunten gehoord. Een wolk van welluidende nietszeggendheid hulde het land in een kleurloze grijsheid. De wimpel van de sereniteit werd gehesen. Een teken dat overal zere tenen uitgestrooid lagen. Mag er nog gedebatteerd worden? Wordt anders denken als beledigend ervaren? Mogen we er nog verschillende meningen op na houden? Ik heb een standpunt. Godsdienst dient in alle vrijheid in de privésfeer beleden te kunnen worden. Openbare instellingen dienen zich onafhankelijk van deze godsdiensten op te stellen. Van de gelovigen wordt verwacht dat zij de onafhankelijkheid van de openbare instellingen erkennen en respecteren.

De neutraliteit van een openbare instelling betekent niet dat een openbare instelling geen standpunt ten opzichte van de godsdiensten mag innemen. Een school kan gerust de godsdienstige eis, om meisjes en jongens afzonderlijk te laten zwemmen, verwerpen uit hoofde van het feit dat de religieuze argumentatie daartoe in een moderne seculiere samenleving niet geaccepteerd kunnen  worden. Een school zal zich niet bezondigen aan de neutraliteitsregel door te stellen dat god in de openbare instellingen machteloos is. Hij/zij wordt geacht zich in de privésfeer gedeinsd te houden. Noch het zegenen van het voedsel door geestelijken, noch het bereiden van het voedsel volgens religieuze voorschriften kan binnen een neutrale, godsdienst-onafhankelijke school aanvaard worden. Het vragen om dergelijke handelingen binnen een openbare instelling uit te voeren is een vorm van misprijzen van het onafhankelijkheidsbeginsel van deze instellingen. Het is een niet respecteren van één van de basisbeginselen van onze samenleving, namelijk de scheiding tussen Kerk en Staat.

Tenslotte. Het ware goed de kinderen voortaan slechts een vleesloos menu te serveren. Even smakelijk. Veel gezonder. En nog milieuvriendelijker daarbij. (Een kleine bijdrage tot het verminderen van de opwarming van de aarde!)

VeggieDipPlatter

LEDEMATE

Dat elke lidmaat sy funksie het is nie te betwyfel
So dien die oog as venster van die siel
Die hand as skepper
Die voet as stapper
Die tong as verteller
Maar verkeerde aanwending van ons ledemate
kan ly tot smart:

dieselfde skeppende hand kan sneller van pistool trek
dieselfde voet kan stap in verbode terrein
dieeselfde tong kan kwaad stook en onmin saai.

Wend dan ledemate verantwoordelik aan
en die oog sal dan die dae as vrugbaar ervaar.

Robert J. Pearce

21:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: neutraal, halal, scheiding kerk en staat, vrijzinnig, vrijdenker |  Print