01-04-12

Sharia4Belgium verbieden?

Sharia4Belgium verbieden

 

De wekelijkse poll van Knack stelt de vraag of Sharia4Belgium verboden moet worden. Voorstander is Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveilgheid. Jos Vander Velpen, advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten is niet voor dergelijke maatregel te vinden. De resultaten van de poll op de website van Knack zijn tekenend: 93% van de bezoekers is blijkbaar voor een verbod. Voor alle duidelijkheid, Jos Vander Velpen vindt dat Sharia4Belgium de grenzen van de vrije meningsuiting al duidelijk overschreden heeft: “Men dient tegen de propaganda die Sharia4Belgium verspreidt op te komen, niet tegen de vereniging zelf”.

In de resultaten van de poll zit een stuk islamofobie vervat. Indien de poll over een extremistische christelijke beweging had gehandeld, dan had je dergelijke geprononceerde voorkeur niet te zien gekregen. Een tweede element dat de uitslag beïnvloedt zijn de recente gebeurtenissen in Toulouse en Montauban: de moordzucht van Mohamed Merah. Sharia4Belgium verheerlijkt de aanslagen. Is het verrechtvaardigen van moordpartijen strafbaar of is het een vorm van vrij meningsuiting? En vallen grootschalige moordpartijen (oorlogen) dan beter te verrechtvaardigen dan moorden gepleegd door psychopaten? Of liever gezegd, kunnen de psychopaten die aan het hoofd van een land staan dan op meer goodwill rekenen dan de psychopaten die zich door samenleving te kort gedaan voelden? De grens is niet altijd zo duidelijk te bepalen.

Leidt het hebben van een extreme opvatting – wat is extreem? - tot terrorisme? Onderzoek toont aan dat radicale ideeën niet de oorzaak van terreurdaden zijn. Terreurdaden vinden hun oorsprong in sociale achterstelling, uitsluiting en vernedering. De afbouw van het sociale vangnet, als gevolg van het neoliberale beleid, zal tot meer wanhoopsdaden leiden dan het verkondigen van idiote filosofieën. In geval van sociale afbraak kan men een toename van het aantal zelfdodingen vast stellen. In enkele gevallen escaleert de wanhoop naar het “straffen” van de omgeving. Dient dan niet eerder de politiek, die het sociale vangnet stuk maakt, verboden te worden?

Dergelijke poll's laten een pijnpunt van de “vrije” meningsuiting zien. Wat betekent een mening die men niet hoeft te verrechtvaardigen? Is het ongenuanceerd uiten van een mening dan niet eerder een emotionele kwestie, het uiten van een onbepaald buikgevoel? Het valt gemakkelijker te veroordelen dan te oordelen. Het zou maatschappelijk relevanter zijn, als de mensen die aan dergelijke poll deelnemen laten weten welke dan de criteria zouden zijn, waarmee ze dergelijk verbod zouden verrechtvaardigen. (Gezien de vuilbekkerij en andere idiote commentaren, die onder een alias op de websites van kranten geplaatst worden, valt het ergste te vrezen).

Dergelijke poll's zijn stemmingmakerij, die handig passen in het commerciële aspect van kranten en tijdschriften. In plaats van de “extreme” stellingen te becommentariëren en een standpunt over in te gaan, beperkt men de berichtgeving tot een cliché-bericht dat het een “extreem” moslim-gedachtengoed betreft. Nogmaals, wat is extreem en houdt het gebruik van dergelijk adjectief dan al niet bij voorbaat een veroordeling in? Je hoort bv. niet dat de NVA voor een extreem neoliberaal beleid staat of dat het opdoeken van de sociale zekerheid extremistisch zou zijn. Waarom wordt het krijgen van een “extreme” bonus voor een CEO die “goed” gepresteerd heeft door tal van mensen af te danken, ondanks het feit dat het bedrijf winst maakte, dan niet als “extreem” gekapitteld? Of ben ik hier bezig extreme gedachten aan het verkondigen?

Een vraag die in deze context m.i. relevanter is, is de vraag waarom de gemeenschap tot op heden nog niet is opgetreden tegen de propaganda van Sharia4Belgium? Blijkbaar bestaat er een wettelijk kader waarin het aanzetten tot geweld en uitsluiting strafbaar maakt. Of zien we hier een “extreem” geval van politieke lethargie? Het schrijven van kookboeken en de deelname aan televisie-spelletjes loont blijkbaar politiek meer, dan het onderzoeken waarom instituten niet meer behoorlijk functioneren.

De teksten op de website van Sharia4Belgium zijn opgesteld in krom Nederlands en zodanig ongenuanceerd dat ze lachwekkend overkomen: “Aldus is het onze doelstelling om de gehele mensheid te bevrijden van deze ware slavernij; het gehoorzamen en naleven van wetten die gemaakt zijn door mensen die zelf uit een druppel sperma voortkomen en in een rottend lichaam zullen eindigen, en het brengen van vrijheid, eerbaarheid en rechtvaardigheid, door het accepteren en implementeren van Allaah’s wetten (de Shariah)”. Dat er een vrouwelijke eicel aan de conceptie te pas komt krijgen deze vrouwenhaters en misantropen natuurlijk niet over de lippen. Waarom de perfecte Allaah’s wetten beter zijn dan de imperfecte menselijke wetten kunnen de heren ook niet behoorlijk uitleggen. Ik begrijp biet dat dergelijke literatuur “bedreigend” kan overkomen. Ze is in ieder geval “extreem” lachwekkend, hetgeen gevaarlijk kan zijn in een maatschappij die zijn kritische attitude heeft laten varen.

 

05-01-12

Een warme toekomst

mislukte klimaatconferentie, klimaatblindheid

 

Het belangrijkste politieke event van het afgelopen jaar, 2011, was m.i. het afwijzen van verregaande afspraken in verband met de beheersing van het klimaat. Men heeft een akkoord bereikt dat er een akkoord tegen 2015 moet komen. Men redde de klimaattop met een akkoord dat er een akkoord moet komen. Aan het probleem zelf werd niet gedaan. Men bleef blind voor de gevolgen van de wijzigingen in het klimaat. Wir haben es nicht gewusst.

De winst op korte termijn gaat boven het welzijn op langere termijn. Na het afsluiten van de klimaattop deelde Peter Kent, de minister van leefmilieu van Canada, mee dat zijn land uit het Kyoto-akkoord stapt omdat de twee grootste CO2-uitstoters, namelijk de VS en China, niet aan het protocol voldoen. Goed om weten is dat Canada er niet in slaagde om zijn voorheen gemaakte beloftes na te komen. Men rekent er blijkbaar op dat, gezien de noordelijke ligging van het land, de gevolgen van de wijzigingen in het klimaat voor Canada zullen meevallen.

Dit debat laat mooi de inconsequente houding van de rabiate christelijke bewegingen in de VS (en elders ook) zien. Deze groeperingen herbergen een groot aantal klimaat-negationisten. Tot in het extreme toe gaat men het recht van het ongeboren leven (cfr. De anti-abortus-debatten) gaan poneren. In hun waanzin vergeten ze dat de klimaatveranderingen een ernstige hypotheek leggen op het menselijk leven op aarde. Door het negeren van de klimaatwijzigingen zal er wellicht geen “ongeboren” leven meer mogelijk zijn. Bovendien zal elk geboren leven in de vrij nabije toekomst met ernstige overlevingsproblemen kampen. Hun christelijke naastenliefde slaat blijkbaar enkel op het “ongeboren” leven en niet op het leven van hun kinderen en dat van de volgende generaties. De lui balen natuurlijk niet van een apocalyps. Na hun dood, gaan ze van op hun hemels zitje, een bordje rijstebrij slurpend, zalig kijken hoe ze van de aarde een hel gemaakt hebben.

 

20:11 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, klimaatblindheid, relifascisme |  Print

03-11-11

Sharia Hebdo

charia hebdo,charly hebdo,relifascisme

Update: Charlie Hebdo start een blog.

Charia Hebdo, Charly Hebdo, relifascisme

Charlie Hebdo, euh Charia Hebdo, heeft aan den lijve de sharia kunnen ondervinden. De tenen van religieuze heethoofden tenen zijn lang. Het spijtige van de zaak is dat alle gelovigen door deze aanslag gestigmatiseerd worden. De aanslag, wie hem ook gepleegd heeft, valt op geen manier goed te praten. Sommigen zijn van mening dat het beter is geen al te scherpe kritiek op de gelovigen te verspreiden. Ik ben van mening dat god wel tegen een stootje moet kunnen.

Charia Hebdo, Charly Hebdo, relifascisme

Charia Hebdo, Charly Hebdo, relifascisme

Charia Hebdo, Charly Hebdo, relifascisme

Charia Hebdo, Charly Hebdo, relifascisme

Charia Hebdo, Charly Hebdo, relifascisme

23:16 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: charia hebdo, charly hebdo, relifascisme |  Print

22-10-11

Spellingsfoutje

vrijdenker, relifascisme, islamterreur, lanaat

In Pakistan werd verleden maand een dertienjarig meisje van de school gestuurd omdat ze een spellingsfout had gemaakt. Enkele religieuze lijders vonden de spelfout dermate erg dat ze het meisje van laster aan de profeet Mohamed wilden beschuldigen (een zeer zwaar vergrijp in Pakistan). Ze gingen nog verder in hun waanzin en vonden dat de ganse familie van het meisje gestraft diende te worden.

Faryal Bhatti, een studente aan de Sir Syed Girls High School, maakte een spellingsfout in een Urdu-examen als antwoord op een gedicht dat de profeet Mohamed loofde. Het meisje schreef 'laanat' (vloek) in plaats van het verwachte 'naat' (lof). De fout is gemakkelijk te maken daar beide woorden ongeveer dezelfde spelling hebben.

Toen Fareeda Bibi, de leraar van het meisje, de examenpapieren kwam ophalen, vielen zijn ogen bijna uit zijn oogkassen. Hij begon naar het christelijke(!!) meisje te schreeuwen en vervolgens sloeg hij haar. De leerkracht bracht de directie op de hoogte van het vergrijp. Het nieuws verspreidde zich snel in de gemeenschap en enkele mensen kwamen op straat om te protesteren tegen het criminele feit van het meisje.

De religieuze leiders diepten het geval in hun vrijdagpreken verder uit en stelden vast dat het hier een samenzwering tegen de islam betrof. Gelukkig voor het meisje en haar familie toonden de religieuze leiders hun goed hart en vonden ze dat de uitwijzing uit de school en het dorp een voldoende zware straf was zodat het meisje nooit meer in haar leven nog iets dergelijks tegen de islam zou durven schrijven.

Of hoe mensen goden scheppen om er anderen de duivel mee aan te doen.

vrijdenker, relifascisme, islamterreur

20:18 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vrijdenker, relifascisme, islamterreur |  Print

16-07-11

Homo's zijn Satan's gebroed

Michelle Bachmann

Michelle Bachmann stapte vorige maand (14 juni 2011) mee in de race voor het Amerikaanse presidentschap. Net als Sarah Palin is Bachmann één van de boegbeelden van de Tea Party beweging – het ethisch reveil van conservatief rechts Amerika. Bachmann is een lid van de Salem Church dat deel uitmaakt van de Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Deze synode stelt dat de paus in Rome de antichrist is - ik kan ze op dat gebied geen ongelijk geven. Bachmann stelt dat de opwarming van het klimaat door menselijke toedoen baarlijke nonsens is: “The big thing we are working on now is the global warming hoax. Its all voodoo, nonsense, hokum, a hoax” en “Koolstof-dioxide wordt als schadelijk afgeschilderd. Er is evenwel nog geen studie beschikbaar die aantoont dat koolstof-dioxide werkelijk schadelijk is”. Ze diende de Light Bulb Freedom of Choice Act in om het gebruik van energie-zuiniger lampen (ten opzichte van de klassieke gloeilampen) tegen te gaan.

Bachmann is bekend om haar kleurrijke (vooral idiote uitspraken). Haar stelling over slavernij maakte een golf van verontwaardiging los: “Slavernij had een rampzalige invloed op de Afrikaans-Amerikaanse gezinnen, maar een kind geboren in de slavernij in 1860 had helaas meer kans te worden opgevoed door zijn vader en moeder in een twee-ouder gezin dan een Afro-Amerikaanse baby geboren na de verkiezing van de eerste Afro-Amerikaanse Amerikaanse president.”

Vrij typisch, maar Bachmann gelooft natuurlijk in intelligent design, het goddelijk ontwerp. Deze mensen geloven in essentie niet in een goddelijk ontwerp, maar in een ontwerp dat god volgens hun visie zou geschapen dienen te hebben. Met andere woorden, ze geloven dat god de wereld naar hun waarden geschapen heeft. Alles wat niet in hun waardepatroon past is bijgevolg niet door god gewenst, des duivels. Deze mensen hebben een groot probleem met homofilie.

Michelle Bachmann,homofobie

Stel nu dat god de schepper is, dan kan je niet anders dan concluderen dat god ook homofilie geschapen heeft. Daar, zoals eerder gesteld, Bachmann en co. eerder geloven in hun eigen intelligent design en daar homofilie daar nu net niet in past, hebben ze uitweg uit deze impasse gevonden. Homofilie is een ziekte, erger nog: “Gays Are Part of Satan”. Deze conservatieven ontkennen zelfs het bestaan van homo-geaardheid. Ze menen dat er slechts homoseksuele gevoelens en daden bestaan. De homofiele mens, op zich, zou niet bestaan.

vrijdenker, homofilie, Michelle Bachmann, relifascisme, tea party

Marcus Bachman, de man van Michelle Bachman, kwam onlangs in opspraak toen bleek dat in zijn psychologenpraktijk homo-genezende therapieën aangewend werden. Deze zaken kwamen aan het licht door undercover-journalistiek. Alhoewel Bachmann het bestaan van dergelijke genezende therapieën ontkende, viel hij snel door de mand omdat het boek “Called Out: A Former Lesbian’s Discovery of Freedom” van Janet Boynes in zijn praktijk verkocht werd. Boynes stelt dat “Homoseksualiteit, net als iedere zonde, verwijdert ons van God want Hij kan geen zonde in zijn omgeving verdragen”. Boven de boeken die in Bachmann's praktijk uitgestald werden, hing een opschrift van Bachman: “ Janet is een vriendin. Ik raad dit boek aan omdat ze de kern van de zaak aanraakt en praktische inzichten van waarheid geeft om de mensen vrij te maken”

called out, janet boyne

Wiertzema, een psycholoog verbonden aan de praktijk van Bachmann, liet zijn “cliënt” weten dat: “Wij zijn allen heteroseksuelen, maar we hebben verschillende uitdagingen. Werk mee aan het ex-gay Outpost programma om je eigen gevoel van mannelijkheid verder te ontwikkelen. Kweek een aantrekkingskracht voor vrouwen door aandacht aan mooie vrouwen te besteden. Erken het feit dat God haar op die manier maakte. Dat is geweldig, weet je.”

God heeft … gemaakt”. God de schepper. Ook van dwaasheden? En zou wijsheid dan des duivels zijn? Laat ik eindigen met een zinsnede van Luciano de Crescenzo uit “De geschiedenis van Griekse filosofie” en het overbekende gedicht van Martin Niemöller om ons verder tegen dergelijke “geesteszieken” te behoeden.

Dump Bachmann Blog

Wijsheid spreekt over de mensen zoals ze werkelijk zijn, idealisme daarentegen geeft er de voorkeur aan hen voor te stellen zoals ze zouden moeten zijn. Aan jullie de keuze tussen deze twee levensbeschouwingen.

Luciano de Crescenzo

 

Toen de nazi's de communisten arresteerden
Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
Ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Martin Niemöller

10-09-10

Hoe ik de goden behandel

 

WCPapier.jpg

Terry Jones wou een Koran verbranden en zie daar de ganse moslimgemeenschap voelde zich in het heilige kruis gepakt. Een nuchter mens zou denken als god , allah , give it a name, dat niet leuk zou vinden dat de goddelijke instantie dan maar iets uit zijn goddelijk arsenaal zou toveren (een zondvloed bijvoorbeeld) om zoiets dergelijks te verhinderen. Nee, de gelovigen beginnen te brullen dat ze de wereld in vuur gaan zetten en dat ze desnoods de ongelovigen gaan afslachten. Hiermee tonen ze aan hoe onmachtig hun goddelijke creaturen wel zijn ... en raken nog meer gefrustreerd en oververhit.


Stom natuurlijk van die Amerikaan om die koranverbranding aan de grote klok te gaan hangen. Ik veeg al jaren mijn gat af aan die goddelijke excellenties!


In de krant De Morgen verscheen donderdag een interessante bijdrage van Christopher Hitchens over de grenzen van de godsdienstvrijheid: "De keuze voor een soort islam". Hij besluit met een stelling die ik volledig deel: "Het temmen en de domesticatie van religie is een van de onophoudelijke opgaven van de beschaving". We kunnen dat bovendien overal in de wereld merken. Daar waar de religie de overhand krijgt, gaat de menselijkheid achteruit. Of hoe een moraliserende instantie tot iets immoreels verwordt.

Lees meer...

22-03-07

Lajja

TaslimaNasrin

Vrijheid van denken. De vrijheid hebben je mening te uiten. Het is in onze samenleving een fundamenteel recht. In veel andere samenlevingen, helaas niet. Het lezen van het artikel "Prijs op het hoofd van schrijfster Taslima Nasreen" (De Morgen, 20 maart) heeft mij weer naar de spreekwoordelijke "blog"-pen doen grijpen. Indische moslimfundamentalisten geven een som van 11000 dollar aan eender wie Nasreen kan doden of onthoofden (Onthoofden is trouwens ook iemand doden, me dunkt?). De schrijfster is een voorvechtster van vrouwenrechten en vrije meningsuiting. In mijn bibliotheek steekt het boek "Lajja" (Schaamte). Destijds (1995) was deze controversiële roman zeer actueel. Nasreen schrijft over de moorddadigheid van het religieus extremisme (In Bangladesh is de terreur van de moslimfundamentalisten gericht tegen de Hindoes).

In 1994 krijgt ze een 2de fatwa naar het hoofd geslingerd en wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens 'belediging van religieuze gevoelens' (Ze vluchtte dan stiekem het land uit). De religieuzen beschouwen haar als godslasterlijk omdat ze in haar boek de schrijnende positie van de vrouw in de islam-wereld aantoont. (Zie ook vorige posting over de Egyptische schrijfster Nawal El Saadawi). In een interview metG. Gleichmann (De Morgen, 24 september 94) stelt Nasrin: "Alles wat naar meer democratie en grotere gelijkheid neigt, willen de fundamentalisten tegenhouden. Ze waren bang dat vrouwen naar mij zouden luisteren en in opstand komen tegen hun slavenbestaan. Ze vreesden dat de vrouwen zouden inzien hoe onrechtvaardig de religieuze wetten zijn die de fundamentalisten onze sekuliere samenleving wilden opleggen." (Nota: Het is leuk nog eens in je 'oude' papieren archieven te duiken. Ik vrees dat de informatie op een blog zolang niet bewaard zal worden).

Nasreen was destijds bang dat de democratie niet sterk genoeg was om het fundamentalisme tegen te gaan. "... Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier waarop fundamentalistische krachten tot staan gebracht kunnen worden, is als wij, de sekulier en humanitair denkenden, ons verenigen en ons tegen hun verderfelijke invloed verzetten". Taslima, je hebt mij terug wakker geschud. Ontwaakt een democratie die slaapt, niet 's anderdaags in totalitaire staat, zoals men soms toepasselijk opmerkt? Toen ik je boek in 1995 las, heb ik er één zin uit overgepend. Het was een waarschuwing: "Als mensen niet leerden fundamentalisme uit hun hart te bannen, zou geen enkele slogan helpen, dat was onvermijdelijk." Jij bent in ons hart en in onze gedachten. Ik hoop dat vele bloggers hetzelfde doen. Of zijn we beschaamd dat te doen?

PS: Taslima Nasreen heeft een interessante website : http://taslimanasrin.com/index2.html.

CHARACTER
    
 
          You're a girl
           and you'd better not forget
           that when you cross the threshold of your  house
           men will look askance at you.
 
            When you keep on walking down the lane
            men will follow you and whistle.
 
            When you cross the lane and step onto the main  road
            men will revile you, call you a loose woman.
 
            If you've no character
            you'll turn back,
            and if you have
            you'll keep on going
            as you're going now.

                                  Taslima Nasreen

bluefish_made_button_interlaced

19:57 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: lajja, taslima nasrin, relifascisme, fundamentalisme, moslims |  Print