12-02-12

Democratie voor de elite

Parent, democratie, elite

 

Democratie voor de elite” (Michael Parenti) laat zien hoe de “democratie” in “the biggest democracy in the world” eigenlijk een schertsvertoning is waarbij de macht door kapitaalkrachtige belangengroepen geïnstitutionaliseerd wordt. Parenti is een linkse rakker en dat merk je snel aan de manier waarop hij m.i. bepaalde problemen ongenuanceerd gaat uitvergroten. Aan de andere kant weet de auteur zijn punten met feiten en cijfers te staven, zodat je niet perse het verhaal met de gekleurde bril van Parenti hoeft te lezen. Het feit dat de democratie door een kapitaalkrachtige elite gestuurd (en bepaald) wordt, is geen typisch Amerikaans verschijnsel. Ik vrees dat dergelijk verhaal voor de meeste landen opgaat. De burger merkt weinig van deze bijsturing (Parenti laat zelfs verschillende manieren van bedrog zien – zie later) omdat de informatiebronnen (media en pers) door diezelfde kapitaalsgroepen gestuurd worden. In België valt dat trouwens zeer goed op. De Belgische “kwaliteitskranten” hebben zich gespecialiseerd in lifestyle, mode en koken - enkel de standpunten van de conformitische politici vullen de kolommen. In de VS beschikt zijn de meeste televisie- of radio-netwerken en kranten in handen van conservatieven.

Het doel van de kapitaalkrachtige elite is diegene aan de macht te krijgen die het best hun belangen gaat verdedigen. In de USA net als in België is men daar al goed in geslaagd, want de rijken betalen nauwelijks belastingen in tegenstelling tot het werkende plebs. Parenti laat zien dat het Amerikaans kapitalisme meer is dan een louter economisch systeem. Het is een allesomvattende culturele en sociale orde, die opgezet werd door en voor de rijken. Het is een plutocratie. Niet enkel ondernemingen en banken worden als bedrijven geleid maar ook televisiezenders, uitgeverijen, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kerken, sportteams,... Aan het hoofd staat een raad van bestuur die alle belangrijke beslissingen neemt. In die raden zetelen doorgaans rijke zakenlui.

Parenti laat de nefaste effecten zien van het privatiseren van de sociale zekerheid. In België loopt de trein van de ziekenfondsen trouwens ook goed naast de sporen. In België hebben de ziekenfondsen er alle baat bij dat de hulpverleners een zo hoog mogelijke factuur aanrekenen. Immers de ziekenfondsen krijgen een dotatie op basis van de terugbetaalde dienstverlening. (Toen een familielid zijn beklag deed over de willekeur aan codes die op zijn doktersattest geschreven werden, antwoordde het ziekenfonds laconiek dat hij/zij zich daar niets hoefde van aan te trekken, want het bedrag werd integraal terugbetaald – Of hoe dokters en ziekenfonds een duivels verbond maken om de sociale zekerheid leeg te graaien). In de VS worden vakbonden actief tegengewerkt en worden mensen die zich willen aansluiten door hun werkgever onder druk gezet dat niet te doen. Vroeger huurden bepaalde bedrijven zelfs gangsterbendes in om stakingen te breken. Een aantal vakbondsmensen werd vermoord.

Naast de hoofdstukken over klasse-justitie (rijken krijgen voor analoge feiten een vermaning of een lichte straf, daar waar armen voor jaren de cel ingaan. Witteboordencriminaliteit loont effectief!) hebben mij de stukken over de verkiezingsfraude in VS nog aan het denken gezet. Een eerste subtiele vorm van fraude werd bij de stemcomputers vastgesteld. (Analoog voor België, hoe kan men bij elektronisch stemmen zeker zijn dat de uitgevoerde stem effectief naar de juiste partij gaat? Hoe wordt dat gecontroleerd?). Er werd vastgesteld dat de aanraakschermen (Diebold-aanraakschermen) niet altijd goed functioneerden als op een democraat gestemd werd. In de VS moet men zich laten registreren om zijn stem te kunnen uitbrengen. Sommige registratie-bureaus zijn enkel tijdens de werkuren open, hetgeen een drempel is om zich te laten registreren. Soms worden mensen geïntimideerd door rechtse groeperingen, zodat ze afzien zich te laten registeren. In de VS geldt geen evenredigheid-stelsel, maar een winner-takes-all-systeem. De geografische indeling van de kiesdistricten gaat soms de verkiezingsuitslag gaan bepalen (Als het district in een buurt met een rijkere middenklasse komt te liggen, zal de republikeinse kandidaat betere kansen krijgen. De techniek om de verkiezingen via het sleutelen aan de kiesdistricten te gaan beïnvloeden wordt gerrymandering genoemd). Helemaal hilarisch zijn de anekdotes waar Bush meer stemmen kreeg dan er geregistreerde kiezers waren. Ook hebben bepaalde rechters er een handje van weg om stembrieven voor een bepaalde kandidaat ongeldig te laten verklaren. Notoir was de verkiezingsstrijd in 2004 tussen Bush en de democraat Kerry. Alhoewel de exit-polls aantoonden dat Kerry in sommige staten een grote voorsprong had, bleek Bush er achteraf toch met de overwinning te gaan lopen.

In de laatste editie van Knack waarschuwde liberaal denker Francis Fukuyama (“Waar blijft de opstand van links”) er voor dat de globalisering en het kapitalisme de democratie kunnen vernietigen. “Alle moderne democratieën hebben één grote zwakte: de belangengroepen”. Het gevaar volgens Fukuyama steekt hem in het feit dat de mensen beginnen vast te stellen dat de politici de belangen van de middenklasse en de lagere klasse niet meer behartigen. Het probleem met de globalisering is dat de systemen 'too big to fail' zijn en dat de regeringen aldus gedwongen worden ten eerste dergelijke falende systemen te helpen en ten tweede dat ze de moed niet hebben om deze in kleinere entiteiten op te gaan splitsen.

Als het doel van een democratisch bestel het behartigen van de belangen van een meerderheid inhoudt, dan kunnen we duidelijk vaststellen dat dat in de VS inderdaad het geval is. Het is helaas niet de meerderheid van de bevolking maar de meerderheid aan kapitaal. Een minderheid met een meerderheid aan kapitaal. Parenti heeft gelijk, het is een democratie voor de elite geworden.

the money race


 

13:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, democratie, elite, parenti, verkiezingsfraude |  Print