13-01-08

Het bedrog van Maria Magdalena

IntegraalMedischCentrumMariaMagdalena
Een Belgische dokter die in in Nederland levenslang was geschorst omdat hij met alternatieve geneeswijzen patiënten 'extreem misleidde', verliest zijn post in het Kortrijkse AZ Groenige (DeMorgen). De dokter in kwestie, die nog steeds actief is in het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena, werd daarbij geholpen door orthomoleculair therapeute Carine Bolijn. Zij beweert dat ze via een "goddelijke gids" in staat was met de bestralingen zieke organen te herstellen en zelfs te laten vervangen door gezonde exemplaren. Het begrip "orthomoleculair" is mij onbekend. Ik zoek het op in Wikipedia. Het blijkt een alternatieve geneeswijze te zijn. Wikipedia is blijkbaar up-to-date, want het verhaal van bedoelde dokter wordt er vermeld: "In januari 2008 werd de Belgische arts Patrick van Eeghem door het Regionaal medisch tuchtcollege te Eindhoven geschorst uit zijn beroep. In het instituut waar hij werkte, het Medisch Centrum Maria Magdalena in Roosendaal, had een kankerpatiente te horen gekregen dat ze volledig zou genezen, en chemotherapie werd de vrouw ontraden. Korte tijd later overleed de vrouw. De orthomoleculaire therapeute die de arts bij het centrum had betrokken, werd door haar eigen beroepsvereniging geschorst."

In vond over de praktijken van dit duo op het internet volgend verhaal: De inspectie baseert een en ander op meldingen van patiënten waarvan één met de volgende strekking. Een kankerpatiënte kreeg te horen dat ze volledig zou genezen. Chemotherapie werd ontraden. Deze patiënte onderging, net als veel andere patiënten, een behandeling. Hiertoe moest zij in een aparte ruimte een half uur op een behandelbank liggen waarna de therapeute haar vertelde welke informatie zij had ontvangen. Tijdens de banksessies hadden ‘gidsen’ hun werk gedaan en haar kosmisch geopereerd. De orthomoleculair therapeute vertelde dat alle kankercellen gedood waren en nieuwe cellen geïmplanteerd waren in lever en longen. Niet de chemotherapie maar goddelijke krachten waren verantwoordelijk voor het herstel. Van de therapeute mochten er onder geen beding ’scans’ van het lichaam gemaakt worden omdat dan “de materialisatie van de nieuwe lever” ongedaan gemaakt zou worden. Uiteindelijk liet de patiënt toch scans maken. De kanker was toegenomen maar de therapeute bleef volhouden dat er geen sprake meer was van kanker. Ook werd deze patiënte behandeld door de arts. Deze schreef infusen voor versterkingvan de leverfunctie, hier is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De patiënt overleed korte tijd later.

Patiënten en ex-medewerkers getuigen dat er handelingen plaats vonden waarvoor immer contant diende betaald te worden en waarvoor geen rekening uitgeschreven werd. Ook dienden sommige patiënten medicijnen van 180€ te lopen. Een lucratieve business! En business zal het motiefwel wezen! Hoe kun je anders verklaren dat een wetenschappelijk gevormd dokter zich met dergelijk metafysisch bedrog gaat inlaten?
Devolution
Het verhaal laat evenwel een ander maatschappelijk vraagstuk zien. We leven in een maatschappij waar allerhande informatie vlot en goed beschikbaar is. Het bedrog van wichelroedes, Lecherantennes, chakra's en andere metafysische troep is uitvoerig aangetoond en beschreven geworden. Ondanks deze vaststellingen, blijven mensen in dergelijke zaken geloven. Blindheid voor de werkelijkheid. Het wordt duidelijk dat de evolutie al heel lang geleden gestopt is geworden. Mochten jullie aan dit statement twijfelen, weet dan, dat god mij als gids heeft aangeduid om jullie deze komische boodschap over te brengen. Kniel en spijs overvloedig mijn bankrekening!

Devolutie2