16-12-12

Leg een wapen onder de kerstboom

vrijdenker, schietpartij Connecticut

 

Verleden week werden de Verenigde Staten opgeschrikt door een dodelijke schietpartij op een school in Connecticut. Twintig kinderen en zes volwassenen werden door de schutter omgebracht. Adam Lanza schoot zijn moeder dood en vertrok daarna naar de school om er dood te gaan zaaien. De jonge slachtoffertjes bleken verschillende keren aangeschoten geweest te zijn. De slachtpartij in de Sandy Hook Elementary School van Newtown is de tweede dodelijkste gebeurtenis na de schietpartij op de Virginia Tech University waar 32 mensen vermoord werden.

De gebeurtenis doet de discussie omtrent het vrije wapenebezit in Amerika weer oplaaien. De Verenigde Staten kennen ongeveer 3,3 moorden met vuurwapens per 100.000 inwoners, daar waar England en Wales slechts met 0,1 dergelijke moorden geconfronteerd worden. Zowel Democraten als Republikeinen durven het vrije wapenbezit niet aan banden leggen omdat het thema geen electoraal voordeel oplevert. Merk hoe diezelfde logica gehanteerd wordt om geen maatregelen te nemen tegen andere schadelijke maatschappelijke problemen, zoals bv. de aan de gang zijnde klimaatwijzingen. Een strenger beleid op het wapenbezit zal de drempel om dergelijke feiten te gaan plegen verhogen, maar zal zo'n uitwassen niet tegengaan omdat de oorzaak, het motief niet aangepakt wordt.

De jongeman was een hardwerkende, eerder introverte jongen. Een jongen waar niets op aan te merken viel, eerder een binnenvetter, die moeilijk zijn gevoelens uit. Volgens de media vertoonde de jongen een verdacht gedrag, want hij had geen facebook-pagina! Dus beste mensen, iedere jonge mens die geen facebook-pagina aanmaakt, is een asociaal mens en dient in de gaten gehouden te worden. En is het niet verdacht als een mens verzaakt aan de overvloed aan i-gadgets? Of zouden al die e- of i- toestanden het op hol slaan van de mens kunnen veroorzaken? Nee, zo'n debat mag niet gevoerd worden. Het is electoraal en financieel niet aantrekkelijk. En mochten de e- en i- prikkels dan wel het op hol slaan van de mensen veroorzaken, dan zou het wel pijnlijk om vast te stellen zijn, dat onze scholen – de instituten waar we de opvoeding van onze jeugd aan toevertrouwd hebben omdat we er zelf geen tijd meer willen voor maken – nu net bezig zijn die e- of i-prikkels te intensifiëren. Of met andere woorden, onze manier van omgaan met de mensen, zou wel eens zelf de hand in bovenstaand buitensporig gedrag kunnen hebben. Oei, minder leuke vaststelling. Oogjes dicht. We zwijgen er over.

Paul Verhaeghe (klinisch psycholoog en psychoanalyticus) diept een aantal uitwassen van de neoliberale maatschappij uit in zijn boek “Identiteit”. Het schrijft over de “fopspeen-jongeren” het volgende: “ Zulke jongeren zijn niét het product van een verzorgingsmaatschappij. Ze zijn het afval van een consumptiemaatschappij die hard of weg is om de verzorgingsmaatschappij de das om te doen”.

Straks is het weer tijd om geschenken onder de kerstboom te leggen of om goede voornemens te gaan maken. Denk er dan eens aan om een kritisch boek als geschenk te geven of het voornemen te maken zich meer met de opvoeding van de kinderen bezig te gaan houden. Dat zijn krachtige wapens die veel te veel aan banden gelegd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-05-09

Mishandeling

SlechtePunten

Een leerkracht in Hoegaarden gebruikte een leerling als roerspaan om mortel te mengen. Een mens was door het lint gegaan. Een golf van verontwaardiging spoelde door Vlaanderenland. Zelfs de heer minister liep rood aan - leuk meegenomen in een decors van nakende verkiezingen - De wolven huilden om vierscharen, brandstapels en schandpalen. Vrijdenker heeft last van koude rillingen als de meute stampij begint te maken. Een profeet bezweerde de massa ooit met de spreuk "Wie zonder zonden is, die werpe de eerste steen". Deze bezwering hielp vroeger nog toen het merendeel van de mensen zich nog hulden in een dunne laag respect. De laatste jaren werden brutaliteit en oppervlakkigheid door de televisie tot maatstaf verheven. Het kleed van respect raakte losgetornd.

Waarvoor dient die algemene verontwaardiging? Het past onze politieke excellenties goed. Het leidt de aandacht weg van de tekortkomingen in hun beleid. Beschikte de leerkracht over voldoende middelen om kwalitatief les te kunnen geven? Of keek de heer minister vanuit zijn lederen beleidsstoel minzaam toe hoe een leger van gebuisde leraars, psychologen en pedagogen - die er zelf nooit in geslaagd waren deftig les te geven - de mens op de vloer aan het pesten waren met onbenulligheden, die ver van de realiteit uit hun getormenteerde grijze beroerde blubber ontsproten waren? De stoppen van die man sloegen door. Zieleknijpers zullen op zijn brein komen aanvliegen om er als aasgieren de laatste resten komen uit te pikken. De eminenties zullen zich vanaf hun rijkelijk betaalde zitjes met het schouwspel kunnen verkneukelen.

Ook de verontwaardiging van galspugende ouders is een stuitende façade. Hoeveel ouders willen er nog tijd maken om hun kinderen een deftige opvoeding mee te geven? Of kunnen nog kinderen opvoeden. Wie wil zijn kinderen nog respect bijbrengen als respect- en tactloosheid de norm is geworden? Hoeveel kinderen leren er nog gezond eten als overal gepredikt wordt de schreeuwerds met junk vol te proppen? Wie leert zijn kinderen nog op een zachte, creatieve manier bezig te houden? Veel kinderen lijden aan een chronisch tekort van warmte, zorg en affectie. Uiteindelijk groeit dan de valse verwachting dat "het onderwijs" de vieze etter uit de zweer zal duwen.

Een mens is door het lint gegaan. De wolven huilen. ... Wie heeft deze mens in het lint gedrukt?

CaveCranium009

De maskers van de waanzin

Men kan het nog wel waanzin noemen
wanneer men niet beter weet
maar er is de hand die leven vreet
er zijn de voeten die de ster bewandelen

men kan het ongerijmde lichaam wel bemantelen
wanneer men niet beter weet
maar er is het harnas dat niemand past
er is de handschoen die wordt opgenomen
door de infame vingers van de schaduw

men kan het honger noemen of verzet
waanzin of weerzin om het even

men kan er oud mee worden maar
men kan er niet mee leven.

Ellen Warmond

 

10:39 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: mishandeling, onderwijs, vrijdenker, hoegaarden, opvoeding |  Facebook |

21-01-07

Oude zak

Om naar mijn werkstek te gaan, neem ik veelal de fiets. Op mijn traject (6 km) kom ik veel schoolgaande jeugd tegen. Sommigen peddelen en kwebbelen op een slaktempo in groep naar school. Ik bel dan even om door te kunnen. Ze maken dan gewillig plaats. Eenmaal ik de groep voorbij gefietst heb, gaan ze mij veelal jennen door massaal te gaan bellen. Dergelijke ondeugendheid staat hen. Ik had het vroeger ook zeker gedaan. Laatst kwam ik twee jongens tegen die al fietsend een zakje chips aan het eten waren. Eén gooide achteloos het zakje weg. Ik fietste langs hem en vroeg hem wat de bedoeling van zijn daad was. Hun sprakeloosheid sprak boekdelen. Ik bleef wat langer dan gebruikelijk naast hen fietsen om er voor te zorgen dat het gevoel van onbehagelijkheid niet te snel weg ebde. Nadat ik weggefietst was begonnen ze te lachen. In de verte hoorde ik nog "ouwe zak" roepen. Het voorspelbare en kenmerkende gedrag van pantoffelhelden.

Het is jammer dat de sociale attitude om de omgeving netjes te houden nog maar weinig aandacht krijgt. Ik keek er altijd op toe dat mijn kinderen hun afval bij zich hielden tot ze thuis waren gekomen. In de lagere school waar ze school liepen, lag er nogal wat zwerfvuil tussen de struiken. Ik stelde eens in de ouderraad voor om de kinderen dat te laten opruimen. Enkele ouders waren daar hevig op tegen met als argument dat de kinderen niet het werk van het onderhoudspersoneel hoefden te doen. Anderen vonden dan weer dat het niet hygiënisch was om dat de kinderen te laten doen. Bij het aanhoren van deze moderne gedachten, voelde ik dat ik oud aan het worden was. Als oude zak had ik altijd het gevoel gehad, dat het wegwerpen van afval op straat net was, als met modderschoenen over een pas geboende vloer te stappen.

GroenHeilige

We zijn groene bladeren waarin vogels
slapen van schaduw en eenzaamheid.
We zijn slechts bladeren en hun geruis.
Onzeker, niet in staat om bloem te zijn,
tot de bries ons beroert en doet trillen.
Waardoor bij elk van onze bewegingen
iedere vogel een ander wezen wordt.

Uit: “Het zout van de taal”, Eugénio de Andrade

10:45 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: ecologie, zwerfvuil, sociaal, opvoeding |  Facebook |

04-12-06

Een mooi Sinterklaasgeschenk

Kinderfresser_8

Dit weekend stak ik mij opnieuw in het habijt van een actueel heilig man. Met de filosofie van die man heb ik geen uitstaans, noch minder met de commerciële instanties die hem in het leven houden. Niettemin neem ik de uitbeelding van die schijnheiligheid au sérieux. Het is niet die trieste figuur, die een belangrijke opvoedkundige waarde voor het opgroeiende kind heeft, nee, het is in de ontmaskering van hem en zijn kinderfresser dat een belangrijke levensles verscholen zit! Het kind krijgt zicht op een complot waarin zelfs zijn ouders een hoofdrol speelden. Ze hebben hem/haar een tijdje voorgelogen omwille van de levenswijsheid die hij/zij hieruit diende te leren. Een leugentje om bestwil. Men laat het kind zien dat door goedgelovigheid, men hem/haar om de tuin leiden kan. Nu is dat nog goed afgelopen - het was een aangename les - later zal die goedgelovigheid wel eens slechter kunnen uitpakken. Wees dus voortaan wat kritischer met hetgeen men je vertelt.

Andere belangrijke pedagogische waarden heb ik uit het Klaasgebeuren nog niet kunnen destilleren. Integendeel! Het opvoeren van een blanke man met een zwarte knecht is maatschappelijk bedenkelijk. Het paternalistisch karakter van het tafereeltje al evenzeer. De moraal, dat wie braaf is, lekkers krijgt en wie stout is, de roe, is de moraal die dient om onderdrukten verder onderworpen te houden. Wie omwille van het klontje suiker slechts goed doet, handelt omwille van de beloning (de hemel) en niet vanuit het besef van een morele plicht. Het is opvoedkundig verkeerd om kinderen op dergelijke manier waarden bij te brengen. Het klontje suiker brengt geen moreel besef bij.

De kinderen wuiven ons de school uit. Daaag, daaag, dag, Sinterklaas! Mijn duivelse plicht zit er op. Straks zullen sommige kinderen wakker worden en zich beginnen afvragen met welke vertelseltjes ze nog allemaal zoet gehouden worden. Die bewustwording is het mooiste geschenk dat ze ooit van Klaas gekregen zullen hebben...

GeenMijters

Zangles

De mens
vond de kooi uit
vóór
de vleugels.

In de kooien
zingen gevleugelden
over de vrijheid
van het vliegen

Voor de kooien
zingen ongevleugelden
over de billijkheid
van kooien

Vjatseslav Koeprijanov

21:06 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijzinnig, sinterklaas, opvoeding, vrijdenker, poezie |  Facebook |