22-03-11

Firefox, een sociale keuze!

firefox

Vandaag werd Firefox4 beschikbaar. Toen ik de bladeraar ging downloaden, stond het aantal downloads op 1.168.316. Knap werk voor een non-profit-organisatie. Mijn keuze voor Firefox is niet enkel een technische keuze. Het is evenzeer een voorkeur vanuit sociale betrokkenheid. Met het gebruiken van Firefox laat je merken dat je je niet laat domineren door de multinationals. Het zijn die multinationals die de democratie van een land negeren en uit winstbejag bedrijven gaan sluiten.

(Zo bijvoorbeeld de sluiting van Opel in Antwerpen). Laat dus merken, dat je geen vriend van die multinationals bent (door Internet Explorer te blijven gebruiken).

Update. Vandaag werden bijna 9 miljoen!! downloads geteld. Je kan die realtime meevolgen op http://glow/mozilla.org/

vrijdenker,firefox,open source,open standards


vrijdenker,firefox,open source,open standards

 

 

20:24 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, firefox, open source, open standards |  Facebook |

30-05-10

Het stilzwijgen van de media

opensource1
Deze week kwam de mededeling dat de beurswaarde van Apple hoger dan die van Microsoft werd ingeschat (Apple klopt Microsoft als grootste IT-bedrijf ter wereld). Dit non-event werd gretig door de aanhangers van beide multinationals aangegrepen om hun geloof in één van deze systemen te ventileren. De reacties laten zien dat de kritische geest van de moderne consument ondermaats geworden is. De adepten van beide multinationals hebben vooreerst hun software goed mogen betalen (Dat ze tevreden zijn over hun aanschaf is eigenlijk maar normaal). Ten tweede hadden ze geen enkele inspraak noch controle over hun aangekochte waar. Ten derde prijzen ze - belangeloos - een steenrijke multinational aan. (Daar wordt enkel die multinational beter van - Dat iemand belangeloos voor de belangen van een machtige multinational opkomt, daar kan ik helaas met mijn verstand niet bij). Ten vierde zijn ze door de aanschaf van de producten van die bedrijven afhankelijk van ginds of gene multinational geworden.

Daar waar de media zich haasten om hun columns met eender welke scheet van Apple-Microsoft te vullen, zwijgen ze in alle talen over de alternatieven. Euh, ... alternatieven? Juist! Waarom zwijgt de reguliere pers als vermoord over deze alternatieven? Waarom zie je die nergens? Wie een boekhandel binnenstapt zal merken dat rekken uitpuilen met boeken over Windows7. Windows7 voor senioren, Windows7 voor tieners, Windows7 voor seuten, Windows7 voor linkshandigen, Windows7 voor allochtonen, enz... (Enkele maanden gelden waren diezelfde rekken gevuld met Vista voor ... Zijn al die boeken dan verkocht geraakt?). Zelfs in de scholen worden de leerlingen gemanipuleerd en worden de gratis alternatieven verzwegen. (Hebben de directie en de leerkrachten belangen in deze multinationals?)

Waarom wordt de burger het nieuws omtrent die bloeiende en groeiende openbron-gemeenschap onthouden? Laten we eerst eens kijken wat de doelstellingen van die openbron-gemeenschap zijn. De openbron (in het engels open source)-gemeenschap wil dat de broncode van de gebruikte programma's openbaar gemaakt wordt zodat iedereen kan nakijken wat het programma juist doet (bvb. of het niet heimelijk gegevens naar de server van de fabrikant stuurt of nog of er geen verborgen gegevens in de documenten steken die je aan anderen overmaakt). Iedereen heeft het recht de broncode naar zijn behoefte aan te passen. De idee achter deze filosofie is dat iedereen gelijke toegang tot deze technologie moet kunnen hebben en dat de kennis ervan geen exclusieve eigendom van één of andere superrijke multinational mag zijn. Net zoals wetenschappelijke kennis geen exclusief voorrecht voor multinationals is, mag de kennis van informatica-technologie ook geen exclusief voorrecht van een multinational wezen. Wetenschap en technologie dienen een openbaar domein te zijn zodat iedereen deze kennis kan gaan gebruiken.

De praktijk laat zien dat mensen wereldwijd gaan samenwerken om verbeteringen aan deze broncode te gaan maken. Het mooie aan de openbron-filosofie is dat ze mensen aanzet om samen te gaan werken, om kennis en ervaringen met elkaar te gaan delen. Het is een typische win-win-situatie. Iedereen wordt er beter van. Dat staat in een schril contrast met de Apple-Microsoft-filosofie. Beide bedrijven zijn eigenaar van hun technologie. De gebruiker mag na betaling (sommigen dienen meer dan de anderen te betalen - de willekeur(!!) van de machtigen) en mag onder bepaalde eenzijdig, willekeurig opgelegde voorwaarden van hun technologie gebruik maken. De burger dient zich neer te leggen bij de willekeur van deze machtige organisaties.

Het is duidelijk dat de openbron-filosofie niet goed samengaat met de gedachten van het kapitalistische bestel. Indien de technologie vrij beschikbaar is, kan er geen winst op gemaakt worden. (Opmerking. De meeste "openbron"-bedrijven zijn solide bedrijven die winst maken. De winst wordt gemaakt door de dienstverlening (advies, hulp, aanpassingen) en niet door het product).

Bovendien is de ontwikkeling van de openbron-software (ik noem het liever vrije software) niet stuurbaar of beheersbaar. (Een anarchistisch trekje waar politici en bestuurders pleinvrees voor hebben).

Omdat de media door kapitalistische instanties beheerst en gecontroleerd worden, is het duidelijk dat het bekend maken van de openbron-software niet in de lijn van hun business ligt. Integendeel zelfs als er al over openbron-software gesproken wordt dan wordt er zeer denigrerend over geschreven. Het ligt duidelijk in hun lijn om af te breken dan wel de mensen op te roepen aan deze beweging mee te gaan helpen. (Daar wringt het schoentje. De openbron-beweging heeft nood aan mensen die willen meehelpen: ontwikkeling, testen (fouten rapporteren), vertalingen maken, ideeën ventileren). De laatste jaren heeft de Linux-gemeenschap een zeer aantrekkelijke en gebruikers-vriendelijke desktop-software ontwikkeld. De pers zwijgt die ontwikkeling dood. De reden daarvoor is natuurlijk dat indien de consument op grote schaal interesse in die ontwikkeling zou beginnen krijgen, dat dan de Microsoft/Apple-tax die iedere consument op een pc dient te betalen in vraag gesteld zou worden. De pc-boeren die natuurlijk een graantje van die Microsoft-tax meepikken zouden dan een deel van hun winst in rook zien opgaan. De schade aan de commerciële belangen zou niet te overzien zijn.

Het propageren van openbron-software schaadt belangen (machtsposities) en bedreigt de winstmarges van diezelfde belangengroepen. Vanuit die optiek is dus van belang dat de burger gewillig de Microsoft-tax blijft betalen. Het is meegenomen dat de burger zich tot één grote speler blijft beperken. De multinational heeft goede banden met leger en veiligheidsdiensten. Gezien de burger geen inspraak noch controle over zijn aangekochte software heeft, kan de multinational zonder enige democratische controle software verschepen die het de veiligheidsdiensten mogelijk maakt controle over een pc te verkrijgen. Burgers, die willen samenwerken in het belang van iedereen, zijn volgens diezelfde kapitalistische logica verdacht. Het belangeloos meerwaarde scheppen is namelijk een kapitalistische doodzonde.

firefox-communism-wallpapers_1794_1152x864

Toen Steve Balmer (CEO van Microsoft) enkele jaren gelden naar naar Brussel kwam, dan was het een leuk schouwspel om zien hoe naarstig onze ministers rond dit heerschap samentroepten. Ze hoopten de grote baas tevreden te stellen door aan te tonen hoe goed ze de openbron-filosofie tegengewerkt hadden. In België kon men een mooi palmares voorleggen: Het onderwijs blijft gratis reclame voor Microsoft-producten maken, doet de ouders dure software aanschaffen en manipuleert de leerlingen op kosten van de gemeenschap. De overheidsdiensten blijven zich van de dure software bedienen (de belastingbetaler betaalt de Microsoft-tax nogmaals). De koppelverkoop pc-Windows wordt bevestigd. De consumenten die een pc zonder Windows willen kopen worden tegengewerkt. Dit alles in naam van de vrijheid natuurlijk. Maar goed, de consument houdt niet van vrijheid. Vrijheid is onzekerheid. De mensen voelen zich beter als ze tegen grote schurken mogen aanschurken. Die afhankelijkheid noemen ze "de vrijheid". De vrijheid om de rijken nog rijker te maken.

10:14 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, linux, open source, open bron, ubuntu, microsoft-tax |  Facebook |

27-11-09

M&M = $$$$$$$$$$$

m&m

Mediamagnaat Rupert Murdoch en Microsoft slaan de handen in elkaar om de vrije toegang tot het nieuws te blokkeren. Wie voortaan het nieuws van nieuwswebsite van Murdoch zal willen lezen, zal dat in het vervolg slechts - na betaling uiteraard, ping, ping - via een Microsoft-gecontroleerde website kunnen doen. Microsoft pompte reeds miljoenen (ping, ping) in de reclame voor zijn zoekmachine Bing. Die zoekmachine Bing moet veel ping, ping voor Microsoft opleveren. Omdat de meeste mensen dat machtsgeile bedrijf wantrouwen bleef de aandacht voor hun zoekmachine onder de verwachtingen. De gemeenschappelijke vijand van beide bedrijven is Google omdat dat bedrijf de informatie gratis voor iedereen beschikbaar stelt.

Met het geld dat de burger voor de veel te dure Microsoft-producten betaalt kan dat bedrijf zijn batterij lobbyisten betalen om staten, organisaties en bedrijven verder te infiltreren of onder de druk te zetten. Met het geld dat de burger voor de veel te dure Microsoft-producten betaalt kan dat bedrijf het manipuleren van informatie en het tegenwerken van vrije nieuwsgaring ver blijven betalen.

Dat deze heren beetje bij beetje de totale controle over het internet willen krijgen (om het naar hun hand te zetten), kon ik onlangs nog meemaken. De NASA plaatste honderdduizenden foto's van de planeet Mars op een website die Microsoft uitgebaat wordt. Toen ik deze beelden wilde bekijken - ik werk met een computer die volledig op vrije software draait - diende ik eerst door Microsoft gecontroleerde software te installeren, vooraleer ik toegang tot die beelden kon krijgen. Gezien ik geen vertrouwen in dat bedrijf heb, heb ik hun software niet geïnstalleerd waardoor ik uitgesloten werd deze beelden te bekijken. Dat is een eerste voorproefje van wat ons binnenkort te wachten staat. Zich onderwerpen of uitgesloten worden.

Om de macht van deze concerns te breken, dienen we met zijn allen zoveel als mogelijk vrije software gaan gebruiken. Gebruik de vrije browsers Firefox, Opera, Chrome, ... in plaats van Internet Explorer. Gebruik OpenOffice in plaats van MicrosoftOffice. Indien je geen games op je pc speelt, koop dan geen Windows meer. Ik gebruik al drie jaren het volledig gratis operating systeem Ubuntu. Laat je niet van de wijs brengen door allerhande kwaadsprekerij over de vrije software. Er zijn veel mensen die op de kar van Microsoft springen, om zo wat geld te verdienen. Deze lieden hebben uit eigen gewin er een handje van mee om vrije software in een kwaad daglicht te stellen. Steve Ballmer, de CEO van Microsoft, bestempelt de gebruikers van vrije software zelfs als "communisten". Je kan ook vaststellen dat vrije software in de media doodgezwegen wordt. Van zodra Microsoft daarentegen een scheet laat, komt dat uitgesmeerd in de kranten te staan. Manipulatie alom. Kijk maar in de boekhandels. De rekken puilen momenteel uit met boeken over Windows7: Windows7 voor beginners, Windows7 voor senioren, Windows7 voor linkshandigen, Windows7 voor vrouwen, Windows7 voor hetero's, Windows7 voor mensen met zweetvoeten, ... Al boeken bemerkt over het gebruik van vrije software?

Reageer, vooraleer je volledig door Murdoch & Microsoft gemanipuleerd wordt!

MicrosoftGate


22-11-08

Goddelijk Ubuntu

Ubuntu-Moslim1

Open bron software (Open Source) heeft als voordeel dat iedereen het programma kan inkijken en er zelfs wijzigingen kan aan maken. Het steeds populairder wordende operating systeem Ubuntu valt onder die open bron software. Een aantal mensen vond het zinvol Ubuntu aan te passen naar hun religieuze overtuiging. Zo werd Ubuntu Muslim Edition geboren. Naast de gebruikelijke vrije software (Open Office, Firefox, Gimp, …) bevat deze distributie (= uitgave of versie) teksten over de Koran en programma's waarmee je op de hoogte gebracht wordt van de tijden voor het bidden.

Ubuntu-putra_mosque_kuala_lumpur_malaysia

Als ik in mijn Ubuntu naar programma's zoek met het woord 'prayer', dan kan ik eveneens moslim-programma's installeren : “Minbar is a GNOME Islamic prayer times application on top of libitl, the Arabeyes prayer calculation library. It runs in background as a tray icon, plays the 'athan' (call to prayer) and notifies at prayer times”. Voor een moslim is dat waarschijnlijk wel een handig programma.

Ubuntu-Christelijk

Ik was benieuwd of er nog andere religieus geïnspireerde Ubuntu-versies beschikbaar waren. Ja hoor, er bestaat ook een Ubuntu Christian Edition Ik kan volgende programma's installeren : een bijbel-studie-programma, een programma dat je helpt om zinnen uit de bijbel te onthouden, verschillende vertalingen van de Bijbel (zelfs de Hebreeuwse versie kan je installeren), een programma dat je bij elke login een vers uit de bijbel laat zien, enz ...

Ubuntu-Satanic

En wie over god spreekt kan natuurlijk niet zonder de duivel en ziedaar : Ubuntu Satanic! Maar echt duivels is natuurlijk Windows. Dat zal de rijkste man ter wereld, Bill Gates, dank zij jullie milde giften, enkel maar kunnen beamen.

billgate

 

14:50 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijdenker, ubuntu, ubuntu muslim, open source |  Facebook |

19-12-07

Microschoft

Microschoft Forefront

Ik kreeg het onlangs weer op mijn heupen toen ik bovenstaande advertentie van Microsoft onder ogen kreeg. Ik citeer volgende tekst :

3. Nies op hen. Aliens hebben een ander immuniteitssysteem dan wij. Dat betekent dat zelfs een doodgewone verkoudheid hen het leven kan kosten. Hoest in hun richting en spuug wanneer u praat. Al zijn ze immuun, ze zullen zodanig walgen dat ze er vandoor zullen gaan.

Het lijkt er op dat Microsoft ons als kleine kinderen beschouwt, hoe kun je anders het gebruik van dergelijk infantiel gewauwel verklaren? Deze paragraaf spreekt zichzelf tegen, eerst kan een doodgewone verkoudheid een alien het leven kosten, in de volgende zin blijken ze plots immuun te zijn? Blijkbaar heeft Microsoft weinig kaas van logica gegeten. Maar daar gaat mijn ergernis zelfs niet over. Zelfs niet over deze aanzet tot botte onbeschoftheid. Ik verwacht geen manieren van deze mensen. Ik val over de idee dat iets wat "vreemd" is (alien om het modern te stellen) op dergelijke boertige manier bejegend wordt. Zou een alien niet onze grootste interesse opwekken? Waarom dat bij Microsoft niet het geval is, is gemakkelijk te verklaren aan de attitude die deze gigant tegen de andere medespelers in de informatie-wereld aanneemt. Microsoft boycot over het algemeen alles wat van de andere medespelers komt en doet er alles aan om een zo groot mogelijk monopoly over de informatica-wereld te blijven behouden. Inderdaad, zij spugen op alles wat hun vreemd of "alien" is.

Een aantal landen begint dat monopoly van Microsoft zorgwekkend te vinden. Des te meer omdat dat bedrijf de manier hoe het jouw informatie in een bestand opslaat geheim houdt (bvb. een Word-document). Doordat je de manier van opslaan niet kent, blijf je afhankelijk van de maker van dat programma. En als bedoeld bedrijf een nieuwe versie van informatie opslaan uitbrengt, dan word je verplicht een nieuwere versie van dat programma aan te schaffen omdat je oud programma die nieuwere manier van opslaan niet aankan. (Probeer maar eens met een ouder Office-pakket, de nieuwere Office-documenten te openen). Een aantal organisaties bedacht daarom een nieuw systeem van documenten aanmaken: Open Document Format (ODT). Dat nieuw systeem werd internationaal erkend, maar de keizer van de informatica-wereld weigerde om dat soort bestanden in zijn Office-pakket in te lezen. Microsoft vreest de openheid, omdat dat zijn alleenheerschappij in gevaar kan brengen. Niettemin hebben toch een aantal landen besloten om in hun administratie documenten in Open Document Format te gebruiken (Oa. België vanaf 2008 en recent heeft Nederland een analoge wet goedgekeurd).

Als tegenreactie op het Open Document Format heeft Microsoft een nieuw systeem geopenbaard. Wereldwijd werden een aantal bezwaren tegen dat voorstel geopperd. Toen men tenslotte tot een stemming wilde komen om het systeem van Microsoft goed te keuren, bleek dat Microsoft een aantal commissieleden omgekocht of beïnvloed had. Na veel heisa kreeg het voorstel onvoldoende stemmen om als internationale norm erkend te worden. De Internet Society Nederland (ISOC) en de Consumentenbond in Nederland hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen dat de consument de vrije keuze dient te hebben of ze al dan niet bij de aanschaf van een nieuwe computer de software van Microsoft geïnstalleerd willen hebben. Bovendien zou het voortaan duidelijk dienen te zijn wat een pc zonder Microsoft-programma's kost.

Eigenaardig dat de vrijheid van keuze nauwelijks bij de aanschaf van een computer geldt? Of zijn we dan toch niet zo vrij als we wel denken?

ForWindowsPainRelief
LEDEMATE

Dat elke lidmaat sy funksie het is nie te betwyfel
So dien die oog as venster van die siel
Die hand as skepper
Die voet as stapper
Die tong as verteller
Maar verkeerde aanwending van ons ledemate
kan ly tot smart:

dieselfde skeppende hand kan sneller van pistool trek
dieselfde voet kan stap in verbode terrein
dieeselfde tong kan kwaad stook en onmin saai.

Wend dan ledemate verantwoordelik aan
en die oog sal dan die dae as vrugbaar ervaar.

Robert J. Pearce

19:51 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: microsoft, linux, microschoft, open source, ubuntu |  Facebook |