19-02-07

Zere-tenen-grijsheid

CaveKrahn

De voorbije weken kreeg de discussie, of er al dan niet halal vlees op de bosklassen van het stedelijk onderwijs in Antwerpen geserveerd diende te worden, ruime aandacht in de media. Ik heb in deze discussies weinig standpunten gehoord. Een wolk van welluidende nietszeggendheid hulde het land in een kleurloze grijsheid. De wimpel van de sereniteit werd gehesen. Een teken dat overal zere tenen uitgestrooid lagen. Mag er nog gedebatteerd worden? Wordt anders denken als beledigend ervaren? Mogen we er nog verschillende meningen op na houden? Ik heb een standpunt. Godsdienst dient in alle vrijheid in de privésfeer beleden te kunnen worden. Openbare instellingen dienen zich onafhankelijk van deze godsdiensten op te stellen. Van de gelovigen wordt verwacht dat zij de onafhankelijkheid van de openbare instellingen erkennen en respecteren.

De neutraliteit van een openbare instelling betekent niet dat een openbare instelling geen standpunt ten opzichte van de godsdiensten mag innemen. Een school kan gerust de godsdienstige eis, om meisjes en jongens afzonderlijk te laten zwemmen, verwerpen uit hoofde van het feit dat de religieuze argumentatie daartoe in een moderne seculiere samenleving niet geaccepteerd kunnen  worden. Een school zal zich niet bezondigen aan de neutraliteitsregel door te stellen dat god in de openbare instellingen machteloos is. Hij/zij wordt geacht zich in de privésfeer gedeinsd te houden. Noch het zegenen van het voedsel door geestelijken, noch het bereiden van het voedsel volgens religieuze voorschriften kan binnen een neutrale, godsdienst-onafhankelijke school aanvaard worden. Het vragen om dergelijke handelingen binnen een openbare instelling uit te voeren is een vorm van misprijzen van het onafhankelijkheidsbeginsel van deze instellingen. Het is een niet respecteren van één van de basisbeginselen van onze samenleving, namelijk de scheiding tussen Kerk en Staat.

Tenslotte. Het ware goed de kinderen voortaan slechts een vleesloos menu te serveren. Even smakelijk. Veel gezonder. En nog milieuvriendelijker daarbij. (Een kleine bijdrage tot het verminderen van de opwarming van de aarde!)

VeggieDipPlatter

LEDEMATE

Dat elke lidmaat sy funksie het is nie te betwyfel
So dien die oog as venster van die siel
Die hand as skepper
Die voet as stapper
Die tong as verteller
Maar verkeerde aanwending van ons ledemate
kan ly tot smart:

dieselfde skeppende hand kan sneller van pistool trek
dieselfde voet kan stap in verbode terrein
dieeselfde tong kan kwaad stook en onmin saai.

Wend dan ledemate verantwoordelik aan
en die oog sal dan die dae as vrugbaar ervaar.

Robert J. Pearce

21:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: neutraal, halal, scheiding kerk en staat, vrijzinnig, vrijdenker |  Print