14-03-12

Kris Peeters wordt Microsoft-lobbyist

Kris Peeters, Microsoft-lobbist

Op 19 maart wordt in Kortrijk en Genk simultaan de start van een MIC ( Microsoft Innovation Center) door de lokale politici gevierd. Het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en Microsoft werd op 14 juni 2011 door Kris Peeters (Minister-President en minister van Economie van de Vlaamse Regering) ondertekend. Deze centra zullen focussen op technologie voor de gezondheidszorg en e-health-toepassingen.

In België zijn reeds twee dergelijke centra operationeel: Bergen (Wallonië) en Etterbeek (Brussel). Gezien het ontbreken van dergelijke centra in “eigen” land, was het voor de Vlaamse regering een noodzaak om eveneens met dergelijke “Innovation Centers” uit te pakken. De Vlaamse naam, bv. Innovatie Centrum” was te min voor de Vlaamse beleidsmensen. Ik zal verder aantonen dat het samenwerkingsverband met Microsoft getuigt van het ontbreken van een toekomstvisie van de Vlaamse regeringsleiders. En als de visie ontbreekt, dan is dat natuurlijk een open doelkans voor de goed geoliede lobby-machine van deze mastodont.

Eerst en vooral, is het vreemd dat slechts met één welbepaald technologiebedrijf scheep gegaan wordt. Dit houdt in dat de Vlaamse regering een overduidelijke voorkeur laat blijken voor Microsoft (de redenen zijn ons niet bekend). Dat houdt in, gezien de steun van de overheid, dat de andere technologieën benadeeld worden. Het begrip “vrije” markt is blijkbaar een loos begrip geworden. Daar het steenrijke Microsoft geen hulp nodig heeft om zijn strategische doeleinden waar te maken, is het duidelijk dat de Vlaamse regering de loopjongen voor de technologiereus gaat spelen. In een tijd van besparingen voor de werkende klasse, is er nog geld en middelen veil om één van de kapitaalkrachtigste bedrijven ter wereld bij te gaan staan.

Het Microsoft Innovation Center heeft volgende doelstellingen: Het sensibiliseren van Microsoft-producten, informatie verlenen over Microsoft-producten en de vorming over Microsoft-producten inrichten. Het verstekken van adviezen over Microsoft-producten en het begeleiden van bedrijven om Microsoft-producten te gaan gebruiken. Het begeleiden van startende ICT-ondernemingen die prioritair activiteiten willen ontwikkelen op het vlak van e-health met behulp van Microsoft-producten. Het is overduidelijk dat dergelijke activiteiten door de Vlaamse regering gesteund dienen te worden. In essentie gaat de Vlaamse overheid nu deel uitmaken van de Microsoft-lobby-machine.

Wat zou een goed en gewenst overheidsbeleid in deze materie kunnen zijn? Eerst en vooral is het wenselijk dat de ontwikkelde technologie de ganse gemeenschap ten goede komt. In het huidige geval komen de ontwikkelingen het bedrijf Microsoft ten goede en kan het bedrijf door middel van patenten de anderen (dank zij de Vlaamse overheid!) gaan hinderen. Dit houdt in dat bepaalde producten - dank zij de Vlaamse overheid - duurder worden, omdat de producenten die niet van de goodwill van de Vlaamse regering konden genieten, patentrechten mogen gaan betalen.

Een goed overheidsbeleid zou het investeren in en het aanmoedigen van het gebruik van open-source (open bron) dienen te zijn. Open-source staat voor een ontwikkeling waaraan iedereen mag meewerken. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen mag inzien. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen vrij mag gebruiken. De open-source-ontwikkelingen komen iedereen ten goede en stimuleren bovendien het leren samenwerken en het delen van informatie. In geval van open-source wordt de technologie een deel van het gemeenschappelijke patrimonium, in plaats dat het bezit wordt van één enkel bedrijf, die naar willekeur kan beslissen of de anderen toegang tot de technologie krijgen.

Open-source zorgt voor een eerlijke concurrentie en zorgt er voor dat iedereen een kans krijgt. Open-source maakt de mens niet afhankelijk van een bedrijf. Open-source vermijdt de typische vendor-lockin, waardoor beheerders zich genoodzaakt zien steeds bij hetzelfde bedrijf aan te gaan kloppen. Met open-source komt de ROI (Return on Investment) rechstreeks in de samenleving terecht.

In plaats van te kiezen voor het algemeen welzijn, heeft de Vlaamse regering gekozen om een steenrijk bedrijf te bevoordelen, heeft ze gekozen het ICT-monopolie van Microsoft te bestendigen en heeft ze gekozen om open-source-technologie een hak te zetten. De bevolking zal er niet beter van worden, maar dat is vanzelfsprekend van geen enkel belang voor deze hielenlikkers van het groot kapitaal.

27-11-09

M&M = $$$$$$$$$$$

m&m

Mediamagnaat Rupert Murdoch en Microsoft slaan de handen in elkaar om de vrije toegang tot het nieuws te blokkeren. Wie voortaan het nieuws van nieuwswebsite van Murdoch zal willen lezen, zal dat in het vervolg slechts - na betaling uiteraard, ping, ping - via een Microsoft-gecontroleerde website kunnen doen. Microsoft pompte reeds miljoenen (ping, ping) in de reclame voor zijn zoekmachine Bing. Die zoekmachine Bing moet veel ping, ping voor Microsoft opleveren. Omdat de meeste mensen dat machtsgeile bedrijf wantrouwen bleef de aandacht voor hun zoekmachine onder de verwachtingen. De gemeenschappelijke vijand van beide bedrijven is Google omdat dat bedrijf de informatie gratis voor iedereen beschikbaar stelt.

Met het geld dat de burger voor de veel te dure Microsoft-producten betaalt kan dat bedrijf zijn batterij lobbyisten betalen om staten, organisaties en bedrijven verder te infiltreren of onder de druk te zetten. Met het geld dat de burger voor de veel te dure Microsoft-producten betaalt kan dat bedrijf het manipuleren van informatie en het tegenwerken van vrije nieuwsgaring ver blijven betalen.

Dat deze heren beetje bij beetje de totale controle over het internet willen krijgen (om het naar hun hand te zetten), kon ik onlangs nog meemaken. De NASA plaatste honderdduizenden foto's van de planeet Mars op een website die Microsoft uitgebaat wordt. Toen ik deze beelden wilde bekijken - ik werk met een computer die volledig op vrije software draait - diende ik eerst door Microsoft gecontroleerde software te installeren, vooraleer ik toegang tot die beelden kon krijgen. Gezien ik geen vertrouwen in dat bedrijf heb, heb ik hun software niet geïnstalleerd waardoor ik uitgesloten werd deze beelden te bekijken. Dat is een eerste voorproefje van wat ons binnenkort te wachten staat. Zich onderwerpen of uitgesloten worden.

Om de macht van deze concerns te breken, dienen we met zijn allen zoveel als mogelijk vrije software gaan gebruiken. Gebruik de vrije browsers Firefox, Opera, Chrome, ... in plaats van Internet Explorer. Gebruik OpenOffice in plaats van MicrosoftOffice. Indien je geen games op je pc speelt, koop dan geen Windows meer. Ik gebruik al drie jaren het volledig gratis operating systeem Ubuntu. Laat je niet van de wijs brengen door allerhande kwaadsprekerij over de vrije software. Er zijn veel mensen die op de kar van Microsoft springen, om zo wat geld te verdienen. Deze lieden hebben uit eigen gewin er een handje van mee om vrije software in een kwaad daglicht te stellen. Steve Ballmer, de CEO van Microsoft, bestempelt de gebruikers van vrije software zelfs als "communisten". Je kan ook vaststellen dat vrije software in de media doodgezwegen wordt. Van zodra Microsoft daarentegen een scheet laat, komt dat uitgesmeerd in de kranten te staan. Manipulatie alom. Kijk maar in de boekhandels. De rekken puilen momenteel uit met boeken over Windows7: Windows7 voor beginners, Windows7 voor senioren, Windows7 voor linkshandigen, Windows7 voor vrouwen, Windows7 voor hetero's, Windows7 voor mensen met zweetvoeten, ... Al boeken bemerkt over het gebruik van vrije software?

Reageer, vooraleer je volledig door Murdoch & Microsoft gemanipuleerd wordt!

MicrosoftGate


05-07-08

Als schoften ons manieren willen leren

Patent20080225102
Nu en dan wil ik mij nog eens ergeren aan één of andere onverlaat die met de tune van zijn of haar mobieltje een plechtigheid, een voorstelling, film, voordracht of ander ongepast moment verstoort.

Toen het digitaal speelgoed nog slechts voor de happy few weggelegd was, stond het nog om met je gadget een zaal luidkeels op stelten te zetten. Nu het plebs eveneens overal te bereiken valt, wordt weer zwaarder aan het schenden van de sereniteit getild.

Grote broer Microsoft, gespeend met een fijne dollar-reukzin, diende een patent in om met onze ongemanierdheid geld te kunnen gaan verdienen: Mobile Device Manners Progation and Compliance. In lekentaal verwoord: Het betreft methoden en technologieën om “Digitale Manieren” (DMP – Digital Manners Policy) op elektronische toestellen toe te passen, te verspreiden en op te leggen, daar waar dat verwacht en vereist wordt. “Daar sommige sociale gebruiken onder mensen geëerd worden, zoals “niet roken”, “enkel personeel”-zones, “niet zwemmen” of “geen flash-foto's” gebieden en voorschriften zoals “gelieve uw handen te wassen” of “niet luid roepen”, kunnen toestellen deze richtlijnen gaan herkennen en kunnen ze zich onderwerpen aan  een etiquette voor elektronische toestellen”.

Een praktisch voorbeeld. Van zodra een film, enz... start worden automatisch alle mobieltjes op “trillen” gezet bij het ontvangen van een bericht. Dat oogt mooi maar het betekent aan de andere kant dat je geen baas meer over je gadget bent. Anderen gaan bepalen hoe je toestel gaat functioneren. Je  kan ook stellen dat je niet meer verantwoordelijk voor je hebbedingetje bent, daar anderen de controle ervan overgenomen hebben. (Digital Manners Policy wordt Digital Monitoring Policy). Met andere woorden dergelijke technologie zorgt er voor dat je sociale vaardigheden (het omgaan met anderen, het aanvoelen van omstandigheden) onderdrukt zullen worden. Deze technologie vergroot je afhankelijkheid aan dergelijke systemen. Microsoft is meester-tovenaar in het afhankelijk maken van mensen aan bepaalde technologieën. Denken we maar het Windows-systeem. Je hebt er niets aan te zeggen, je kan het niet wijzigen, je mag het niet met anderen delen (je wordt een piraat genoemd als je andere mensen wil helpen!), je bent volledig overgeleverd aan de goodwill van grote broer Microsoft. Dat noemt men dan goede digitale manieren!

 

Gates_hitler_legal

Goede digitale manieren betekenen vandaag de dag, dat je bij de aanschaf van een pc een Microsoft-taks betaalt. Ik hoef geen Windows op mijn nieuwe pc, maar kan het model dat ik voor ogen hou niet zonder Vista aanschaffen. Ik betaal taks voor iets dat ik niet wil. Goede digitale manieren betekenen vandaag de dag, dat Microsoft scholen onder druk kan zetten om ze om te toveren tot goedkope Microsoft-opleidingscentra. In plaats dat de leerlingen informatica bijgebracht wordt, wordt hen slechts de kennis van Microsoft-producten bijgebracht (Is het taak van het onderwijs om reclame voor Microsoft te maken?) en worden ze, bij gebrek aan kennis van andere systemen, afhankelijk van Microsoft-producten gemaakt. (Onze kinderen worden op school Microsoft-gebrainwashed). Goede digitale manieren betekenen vandaag de dag, dat middelen voorzien worden om de Europese software-industrie te stimuleren, daar waar het in essentie slechts over een conglomeraat van Microsoft Business Partners gaat.

Als schoften goede manieren beginnen te dicteren, begint dan niet de reuk van de ontbinding van het moreel verval ondraaglijk te worden?

 

endofinternet

 

12:13 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vrijdenker, big brother, microsoft |  Print

19-12-07

Microschoft

Microschoft Forefront

Ik kreeg het onlangs weer op mijn heupen toen ik bovenstaande advertentie van Microsoft onder ogen kreeg. Ik citeer volgende tekst :

3. Nies op hen. Aliens hebben een ander immuniteitssysteem dan wij. Dat betekent dat zelfs een doodgewone verkoudheid hen het leven kan kosten. Hoest in hun richting en spuug wanneer u praat. Al zijn ze immuun, ze zullen zodanig walgen dat ze er vandoor zullen gaan.

Het lijkt er op dat Microsoft ons als kleine kinderen beschouwt, hoe kun je anders het gebruik van dergelijk infantiel gewauwel verklaren? Deze paragraaf spreekt zichzelf tegen, eerst kan een doodgewone verkoudheid een alien het leven kosten, in de volgende zin blijken ze plots immuun te zijn? Blijkbaar heeft Microsoft weinig kaas van logica gegeten. Maar daar gaat mijn ergernis zelfs niet over. Zelfs niet over deze aanzet tot botte onbeschoftheid. Ik verwacht geen manieren van deze mensen. Ik val over de idee dat iets wat "vreemd" is (alien om het modern te stellen) op dergelijke boertige manier bejegend wordt. Zou een alien niet onze grootste interesse opwekken? Waarom dat bij Microsoft niet het geval is, is gemakkelijk te verklaren aan de attitude die deze gigant tegen de andere medespelers in de informatie-wereld aanneemt. Microsoft boycot over het algemeen alles wat van de andere medespelers komt en doet er alles aan om een zo groot mogelijk monopoly over de informatica-wereld te blijven behouden. Inderdaad, zij spugen op alles wat hun vreemd of "alien" is.

Een aantal landen begint dat monopoly van Microsoft zorgwekkend te vinden. Des te meer omdat dat bedrijf de manier hoe het jouw informatie in een bestand opslaat geheim houdt (bvb. een Word-document). Doordat je de manier van opslaan niet kent, blijf je afhankelijk van de maker van dat programma. En als bedoeld bedrijf een nieuwe versie van informatie opslaan uitbrengt, dan word je verplicht een nieuwere versie van dat programma aan te schaffen omdat je oud programma die nieuwere manier van opslaan niet aankan. (Probeer maar eens met een ouder Office-pakket, de nieuwere Office-documenten te openen). Een aantal organisaties bedacht daarom een nieuw systeem van documenten aanmaken: Open Document Format (ODT). Dat nieuw systeem werd internationaal erkend, maar de keizer van de informatica-wereld weigerde om dat soort bestanden in zijn Office-pakket in te lezen. Microsoft vreest de openheid, omdat dat zijn alleenheerschappij in gevaar kan brengen. Niettemin hebben toch een aantal landen besloten om in hun administratie documenten in Open Document Format te gebruiken (Oa. België vanaf 2008 en recent heeft Nederland een analoge wet goedgekeurd).

Als tegenreactie op het Open Document Format heeft Microsoft een nieuw systeem geopenbaard. Wereldwijd werden een aantal bezwaren tegen dat voorstel geopperd. Toen men tenslotte tot een stemming wilde komen om het systeem van Microsoft goed te keuren, bleek dat Microsoft een aantal commissieleden omgekocht of beïnvloed had. Na veel heisa kreeg het voorstel onvoldoende stemmen om als internationale norm erkend te worden. De Internet Society Nederland (ISOC) en de Consumentenbond in Nederland hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen dat de consument de vrije keuze dient te hebben of ze al dan niet bij de aanschaf van een nieuwe computer de software van Microsoft geïnstalleerd willen hebben. Bovendien zou het voortaan duidelijk dienen te zijn wat een pc zonder Microsoft-programma's kost.

Eigenaardig dat de vrijheid van keuze nauwelijks bij de aanschaf van een computer geldt? Of zijn we dan toch niet zo vrij als we wel denken?

ForWindowsPainRelief
LEDEMATE

Dat elke lidmaat sy funksie het is nie te betwyfel
So dien die oog as venster van die siel
Die hand as skepper
Die voet as stapper
Die tong as verteller
Maar verkeerde aanwending van ons ledemate
kan ly tot smart:

dieselfde skeppende hand kan sneller van pistool trek
dieselfde voet kan stap in verbode terrein
dieeselfde tong kan kwaad stook en onmin saai.

Wend dan ledemate verantwoordelik aan
en die oog sal dan die dae as vrugbaar ervaar.

Robert J. Pearce

19:51 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: microsoft, linux, microschoft, open source, ubuntu |  Print