30-10-09

Zorvuldig bewaren

VrijdenkerZorgVuldigBewaren


In 2006 werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Londen (juli 2005) haastig een Europese richtlijn uitgevaardigd die telecomoperatoren en internetproviders verplicht om de communicatiegegevens van alle burgers te bewaren als instrument in de strijd tegen terreur en ernstige criminaliteit.

Onlangs maakte de Belgische regering intenties om deze Europese richtlijn (de zogenaamde databewaringsrichtlijn) om te zetten naar Belgisch recht.

Deze richtlijn verplicht aanbieders van internet- en telefoondiensten om de 'verkeersgegevens' van hun klanten (alle info over de lengte, de locatie en het tijdstip van een telefoongesprek, maar ook de precieze datum en de grootte van sms'jes en e-mails) tussen de zes maanden en de twee jaar bij te houden. Met andere woorden er wordt bijgehouden met wie je belt, naar wie naar je emailt, hoelang dat duurt, vanaf welke plaats dat gebeurt en met welke technologie dat gebeurt. Let wel, het gaat hier niet over de inhoud van de berichten ... beweert men ...

Dat jaagt de aanbieders van internet en telefonie op behoorlijke kosten ... die deze kosten op hun beurt weer aan de klanten zullen doorrekenen. Deze wetgeving is een ernstige inbreuk op de privacy. Heeft men zaken met welke arts je belt? Welke je vrienden zijn? Welke je politieke, filosofische overtuiging is? En is men zo naief te veronderstellen dat terroristen van deze kanalen zullen gebruik maken? En tenslotte, als we deze lijn doortrekken, dan dient de Post alle brieven te openen en te noteren wie bepaalde brief (en hoeveel regels) naar wie en waar geschreven heeft? En dient de chauffeur van tram, trein en bus te noteren wie naar waar rijdt? Veel werk ... een oplossing voor de groeiende werkloosheid?

GeorgeOrwell-1984