05-02-12

Water met wit licht

Lourdes, GIBA, Ancona

In Italië werd verleden week Enza Maria Ciccolo, een biologe, samen met 37 anderen opgepakt voor samenzwering met het oogmerk op fraude en het toedienen van persoonlijk letsel en het onrechtmatig uitoefenen van een medisch beroep. De groep gaf allerhande lezingen en beloofde de mensen dat ze allerhande kwalen konden verhelpen door het drinken van “water met wit licht” ( “Le acque a Luce bianca”). Het was niet zozeer het onwettig uitoefenen van de geneeskunde dat een deining in Italië veroorzaakte, maar veeleer het feit dat die groepering flessen water verkocht die zogezegd uit de Maria-heiligdommen van Lourdes, Fatima, Medjugorje afkomstig zou zijn. Dat de flesjes met kraantjeswater werden gevuld was een serieus crimineel feit. Zelfs de maffia had noch geen dergelijke heiligschennis gepleegd.

De biologe stond versteld van de inval van carabinieri en verklaarde dat ze slechts het herstellen van de energiebalans van de mensen tot doel had. Men gebruikte een eigen ontwikkelde techniek om het lichaam te harmoniseren op basis van frequenties die in het water aanwezig zijn. Wat is er nu mis wat volgend voorschrift? “Negen druppels 7f FT (zevende frequentie Fatima) ofwel negen druppels 7f L (zevende frequentie Lourdes), waters van het moment, naar gelang het geval te nemen 's morgens, 's middags of 's avonds”. Hun technieken zijn analoog aan die van de homeopathie. Homeopathie werkt eveneens met geschud kraantjeswater. Geen haan die daarover kraait.

Bij mij weten heeft men nog nooit de katholieke kerk vervolgd voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Nochtans trekken jaarlijks vele gelovigen naar de Maria-heiligdommen op hoop van genezing. Dagelijks maken de gelovigen geldelijke offerandes opdat god of één van zijn trawanten hen zo genezen. Het spreekt vanzelf dat de katholieke kerk een eeuwenoude reputatie heeft in het aftroggelen van geld en dat dergelijk patent zo maar niet kosteloos door één of andere groep, die de energiebalans van de mensen wil harmoniseren, mag overgenomen worden. Het is godgeklaagd dat dergelijke groepering in de achtertuin van de katholieke kerk, nota bene!!, de katholieke kerk met hun eigen middelen concurrentie gaat aandoen.

Als het geloof in god mag, waarom zou dan de kwakzalverij geen recht van bestaan mogen hebben? Kwakzalverij brengt wat kleur en kolder in het leven en heeft daarom een geneeskrachtige werking (lachen is gezond). Neem nu bv. volgende passage van G.I.B.A. (Gruppo Italiano Bioenergetica Auricolare). GIBA “ontwikkelt” het water met het witte licht.

“De AuriculoGeneeskunde of de Bio-Energetische Oren is een techniek en een therapie die in staat is om abnormale trillingen van de weefsels op te sporen en vervolgens de herstellen door een harmonische energiebalans bij de patiënt te verwezenlijken. Deze technieken zijn ontwikkeld door dr. Paul Nogier, nu tachtig jaar oud, oprichter en directeur van het Centrum Glem te Lyon, de thuisbasis van de AuriculoGeneeskunde. Volgens de AuriculoGeneeskunde is de oorschelp niet alleen een verzamelaar van geluidsgolven, maar een bio-energetische voeding bedoeld om vibrationele golven op te vangen en uit te zenden, zodat het evenwicht van het individu met de externe omgeving kan communiceren”.

Wie bij dergelijke onzin niet in een slappe lach schiet is ongeneeslijk ziek. Kwakzalvers hebben er een patent op om hun zinnen in een pseudo-wetenschappelijk sausje te dopen. Veelal maken een aantal doctoren en professoren (soms van een “respectabele” leeftijd – om te insinueren, dat hun praktijken een “lang” leven garanderen) de parade. Hieronder nog enkele nieuwe inzichten in de wetenschap.

Volgens de moderne chemisch-fysische en biologische wetenschappen, heeft water de mogelijkheid om een groot aantal intra-moleculaire verbindingen aan te gaan. Men spreekt van verbindingen die slechts een miljoenste van een seconde bestaan en voortdurend van de ene structuur naar de andere overvloeien (Ontdekking van Emilio Del Giudice kernfysicus van het CNR van Milaan). Bijgevolg, de drinkbaarheid van het water, gezien vanuit het perspectief van de energie, is niet alleen gekoppeld aan het aantal pathogene micro-organismen of opgeloste toxische stoffen, maar ook aan het type vitale energie die het bevat.

Het zijn fenomenen die net zoals onze zintuigen reageren. Het gevolgde schema is hetzelfde: een signaal, een ontvanger voor de specifieke informatie, een biochemische transformatie, een centrale die het bericht decodeert en tenslotte het gevoel. Een voorbeeld: het oor pikt een geluid op, het wordt vervolgens door het middenoor aan het binnenoor overgebracht die het omzet in een biochemische code, het centrale zenuwstelsel decodeert de boodschap en zorgt dat we het geluid waarnemen. Deze transformaties hebben een wiskundige grondslag; namelijk het golfverschijnsel : geluid, licht, getijden, zonne-cycli. Deze golven zijn onderverdeeld in een reeks van sinusvormige fluctuaties, die grafisch lijken op de golven van de zee. De verschillende amplitudes van de fasen van de sinusoïdes stemmen overeen met de verschillende frequenties. De analyse van deze frequenties laat toe na te gaan wat het ziekteverschijnsel van de patiënt is. Door stil naar de patiënt te luisteren en door de trillingen van zijn taal te decoderen kun je de oorzaak van zijn ziekte achterhalen.

Medische tip van vrijdenker. Lees teksten van homeopathen en andere kwakzalvers! Je schiet er gegarandeerd bij in een onbedaarlijk lachen. Lachen is gezond!

 

paus, Lourdes, bijgeloof
 

04-02-11

Een homeopathische zelfmoordpoging

vrijdenker, skepp, homeopathie, kwakzalverij

 

Deze week kreeg ik (als Skepp-lid) een oproep in mijn mailbox om op zaterdag 5 februari collectief een homeopathische zelfmoordpoging te ondernemen door het innemen van een grote hoeveelheid homeopathische troep. Door omstandigheden kan ik helaas niet aan deze actie deelnemen. In De Morgen van 4 februari publiceerden enkele artsen een lezersbrief met de melding dat homeopathische middelen wel “iets” doen. Hun argumentatie haalt het typische niveau van een kwakzalver. Ik haal enkele van hun “argumenten” aan.

 

LachenInformatie kan worden verstuurd zonder moleculaire drager”.Lachen De heren kwakzalver-artsen verwijzen naar gsm, Wifi en Bluetooth. Hun kennis van elektromagnetische informatie-overdacht is blijkbaar beperkt, anders hadden ze gewoonweg elektromagnetische golven vernoemd. Het is een typisch gedrag van kwakzalvers om te refereren naar gekende wetenschappelijk gekende verschijnselen zonder daar dieper op in te gaan of de relevantie met de gestelde problematiek te verklaren. In ieder geval, “weten” we uit hun betoog dat homeopathische middelen blijkbaar “informatie” bevatten. Over welke “informatie” dat gaat, daar worden we in het ongewisse van gelaten.

 

De heren kwakzalver-artsen citeren een artikel van Luc Montagnier in Science : Lachen“ Hoge diluties van iets zijn niet 'niets'. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen weerspiegelen”. Lachen Wie de moeite neemt om te googlen, zal kunnen lezen dat bedoelde beweringen van deze viroloog in verband met die “waterstructuren” klinkklare nonsens zijn. Met niet 'niets' valt natuurlijk alles te verklaren. Ik vraag mij af hoe die “waterstructuren” er eigenlijk in hun alcohol-tincturen of in hun vaste pillen uitzien.

 

Hoe wordt de “informatie” dan overgedragen? De heren kwakzalver-artsen “verklaren” dat als het volgt: Lachen“Het verschil zit niet in hun (chemische) samenstelling, maar in hun fysische structuur”. Lachen Er zijn dus geen werkzame moleculen aanwezig, maar er zou wel een fysische structuur in hun pillen of drankjes aanwezig zijn. Wat die fysische structuur is, weten ze eigenlijk niet, maar ze is niet 'niets'.

 

LachenHomeopathie lijkt volstrekte onzin wanneer men er vanuit een chemisch model naar kijkt. Er is echter meer dan scheikunde”. Lachen Hier zegt men terug niets. Goed, het is geen scheikunde, wat is het dan wel? Wel, vanuit wetenschappelijk standpunt is homeopathie een grote bedriegerij of kwakzalverij.

 

 

Waarom voeren wij actie?

Wij willen het grote publiek erop wijzen dat een bepaalde industrie er in geslaagd is gewoon water (of alcohol of suikerbolletjes), waar absoluut niets in zit te mogen adverteren en te verkopen als medicijnen, zonder te moeten bewijzen dat het werkt.

 

Tientallen vrijwilligers, professoren, BV’s, gewoon mensen die niet graag bedrogen worden, zullen een grote dosis van dergelijke nep-medicijnen ineens innemen om aan te tonen dat het niets doet omdat er niets in zit. Daarmee zullen ze aantonen dat ze meer geloof hechten aan de wetenschap en gezond verstand dan aan bizarre theorieën van een industrie die illusies verkoopt.

 

Waarom “10:23”?

Dit verwijst naar het getal van Avogadro (6x1023), een getal met 23 nullen, het is het aantal moleculen in een bepaalde hoeveelheid stof. Bij verdunningen van 1 op meer dan 23 nullen zal er dus geen enkel atoom van de aanvankelijke stof meer aanwezig zijn. Homeopathische producten zijn meestal véél véél meer verdund, dus: ER ZIT ZEKER NIETS MEER IN. Niemand kan zo’n “medicijn” onderscheiden van zuiver water (of alcohol of melksuiker) en evenmin twee verschillende homeopathische producten onderscheiden. HET ENIGE VERSCHIL IS HET ETIKETJE. Daarom nemen de deelnemers van de 10:23-actie op precies 10h23min lokale tijd massaal deze hersenschimmige producten in.

 

Waarom het Luxemburgplein?

Dit plein ligt in de schaduw van het enorme gebouw van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft een verpletterde verantwoordelijkheid gehad in de erkenning van deze waardeloze producten. Door de besluitvorming van het Parlement mogen homeopathische middelen in de hele Europese Unie worden verkocht, als medicijn, maar zonder hun werking te moeten bewijzen. Terwijl echte geneesmiddelen – gelukkig maar – aan zware tests onderworpen worden. Met deze actie midden in de Europese wijk van Brussel willen we net alleen de aandacht van de Vlaamse en Belgische, maar ook de Europese media trekken. Dit met de steun van ECSO, de Europese Raad van Skeptische Organisaties. Skeptisch Europa laat zich horen!

 

Wees daarom present op 5 februari om 10 uur. SKEPP heeft u nodig. Het duurt maar een half uurtje en... het innemen van geneesmiddelen waar niets in zit is volkomen ongevaarlijk. Wij zullen over voldoende producten waar niets inzit beschikken. U mag uw eigen homeopathisch middel meebrengen, maar laat het dan eerst keuren door ons, want in sommige zit wel iets in, bijv. Zeer veel alcohol ! Die moet dan verdund worden met water, dan wordt het wel homeopathisch sterker, maar veiliger voor het verkeer.

 

Lees meer...

29-02-08

Kwakzalf

KwakZalf
 
Laatst zocht ik een pleister in ons medicijnkastje. Mijn vrouw kwam snel toegesneld want bij het zoeken naar pleisters in een medicijnkastje gedraag ik mij zoals een olifant in een porseleinwinkel. Ze weet bovendien dat ik zwaar allergische reacties krijg als ik daar homeopathische producten zie staan. Ik kreeg snel een pleister op mijn vinger en werd met zachte hand terug de tuin in geleid. Of hoe men probeerde vrijdenker om de tuin te leiden!

Ik sloop later op een onbewaakt ogenblik terug het huis in en nam een foto van onze kast (zie boven). Een grote pot kwakzalf had zich al meester van dat domein gemaakt. Geen wonder, dat die pot zich naast de producten van dokter Vogel en een resem andere homeopathische producten zich in zijn sas voelde. Ja, die zogenaamde dokter Vogel was geen arts, maar een dokter in de plantkunde. Een kleine nuance, dacht ik.

Ik heb ooit vol aandacht eens een lezing over homeopathie door een huisarts bijgewoond. Blijkbaar wordt in de homeopathie het actief bestanddeel van het "medicijn" een aantal keren verdund. Bij elke verdunning moet het zootje dan goed geschud worden. Men noemt dat "potentialiseren". Met andere woorden, het mengsel actief maken. Dat schudden leek mij nogal vreemd. Ik vroeg aan die arts of door het schudden (het zogenoemde potentialiseren) dan ook niet de andere stoffen in het mengsel gepotentializeerd werden. Immers, de producten waarmee gewerkt wordt, bevatten altijd  onzuiverheden. Ik dacht dus als de "goede" stoffen door het schudden gepotentializeerd worden, dan worden toch ook de "slechte" stoffen gepotentializeerd? Of kon men wellicht zodanig schudden, dat men enkel de goede stoffen schudde? Die kerel antwoordde eerst dat de concentratie van de slechte stoffen zeer klein was. Ik wees hem er op dat hij zojuist verteld had, dat door de opéénvolgende verdunningen ook de concentratie van de "goede" stoffen zeer klein geworden was. Hij keek mij scherp aan en zei dan kort: Ja maar, zo werkt dat wel echt hoor. Ik vroeg hem toen of hij daar een chemische verklaring voor had. Ik zag een zenuwachtige tic over zijn gelaat lopen. Ik voelde dat het publiek mijn vragen niet op prijs stelde. Iemand riep: "Het werkt wel hoor!". Anderen vielen in. Ik wou nog iets vertellen over statistische betrouwbaarheid en placebo-effecten, maar ik zweeg, want ik zag dat de menigte niet met de rede te potentializeren viel.

20:22 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: kwakzalf, kwakzalverij, homeopathie, vrijdenker |  Print