02-06-12

Gezichtsverlies

Boerka, nikab, relifascisme

Donderdag hield de politie van Brussel een vrouw, gekleed in nikab, aan omdat ze weigerde haar gezicht te laten zien. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, kwam het tot een handgemeen waarbij twee agenten gewond raakten. De vrouw heeft banden met de extremistische moslimorganisatie Sharia4Belgium. Deze organisatie greep het voorval aan om zich in de kijker te plaatsen en hitste jongeren op om de ordediensten te provoceren. De kolommen van de kranten werden rijkelijk met commentaren over de wet over het boerka-verbod gevuld. Is het verbod een aanfluiting van de vrijheid van godsdienstbeleving?

Er is de laatste jaren in België vrij goed werk geleverd om politiek en kerk van elkaar te scheiden (enkel de CD&V blijft met zijn “C” een uitzondering, alhoewel de partij wel voor de secularisering van de staat staat). Aan de andere kant werden de laatste jaren een pak toegevingen gedaan aan de moslimgemeenschap, zoals bv. apart zwemmen voor moslimvrouwen (apartheid), het halal-slachten, … Andere verzoeken zoals de keuze van het geslacht van het medisch en verzorgend personeel werden (nog) niet ingewilligd. In Antwerpen stelt Mohamed Chakkar, coördinator van de Marokkaanse verenigingen, dat burgemeester Patrick Janssens het vertrouwen van de moslims heeft geschonden met het hoofddoekenverbod. Een duidelijk signaal van de moslimgemeenschap dat de samenleving zich naar hun normen moet voegen. De rechtse opponent van de burgemeester, Bart Dewever rook stemmenwinst en begon de moslimgemeenschap op te vrijen. Het zicht op de burgemeestersstoel geeft blijkbaar aanleiding tot ideologische bokkensprongen. Alle moslima's dienen onder het bewind van Dewever een geel hoofddoek aan te trekken?

Extremisme neemt de openbare ruimte in. Ik ken een aantal vrouwen die niet meer in een bepaalde buurt gaan joggen omdat ze uitgescholden worden dat ze te “bloot” rondlopen. In bepaalde steden worden meisjes uitgejouwd als ze geen hoofddoek dragen. Vrijheid van godsdienst? De wetten en maatregelen op het verbod van het dragen van de boerka, nikab en het hoofddoek op het werk viseren eerder het slachtoffer (de vrouw) dan de agressor (de man die de vrouw verplicht zich aan zijn wetten te onderwerpen). De wetgeving dient zich meer te richten op diegene die de dwang uitoefent. Met de bestaande maatregelen gaat de verkrachter vrij uit en wordt het slachtoffer gestraft. Men dient de partner en de familie van de vrouw die de nikab draagt te straffen. We hebben al wetten die bepalen dat het niet verlenen van hulp in bepaalde omstandigheden strafbaar maakt. Kan dergelijke wetgeving niet beter uitgebreid worden naar het niet verlenen van hulp in geval van religieuze dwang? Vrijheid bestaat slechts bij afwezigheid van dwang. Vrijheid van godsdienst kan slechts van toepassing zijn als het dwingend karakter ervan weggenomen wordt. Godsdiensten dienen zich eerst te beschaven voordat ze vrijelijk op de publieke tribune mogen toegelaten worden.

Sharia4Belgium beschuldigt de politie er van de vrouw in kwestie “verkracht” te hebben. Over de mentale verkrachting van die vrouw door hun extremistische ideologie zwijgen ze als vermoord.

13:34 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, boerka, islam, gezichtsverlies, religieuze bemoeienis |  Facebook |

12-03-11

Iedereen Genkt?

vrijdenker, Genk, hoofddoek, islam, intolerantie

Deze week werd uitvoerig uit de doeken gedaan dat winkeljuffers, die het hoofd in islamitische windsels verpakken, niet volgens de plaatselijke Genkse bon-ton zijn. Bezorgd om het welbevinden van zijn clientèle, liet Hema het meisje met het Allah-kostuumpje de biezen pakken. De immer gevoelige zielen van de zonen en dochters van Mohammed vatten vuur. Hema telde en rekende en vond de prijs voor een nakende slag in de winter te hoog. Het hoofddoeken-gezicht zal buiten het blikveld van de Genkenaars gehouden worden. Op naar de volgende aflevering in de vaudeville van goddelijke hoofddeksels.

Ik hoop dat deze klucht geen mise-en-scène was om zichzelf in de kijker te zetten. Of betreft het een weloverwogen provocatie? Ik kon mij wel vinden in de eerste beslissing van Hema om het contract niet te verlengen gezien het meisje haar job niet meer naar behoren kon vervullen. Een winkel dient niet om zijn klanten tegen de haren te strijken. Gemakkelijkheidshalve werd naar Hema met de vinger gewezen, alhoewel de oorzaak van het probleem bij de vooringenomenheid van het cliënteel lag. Welke elementen zorgen er voor dat de aversie tegen het hoofddoek blijft bestaan? Er vielen tal van uitermate gelardeerde columns naast de kwestie te lezen. Geen ging dieper in op de angst die de mensen voor de islam hebben en wat er aan te verhelpen.

Ik geloof dat volgend mechanisme de vooroordelen voedt. De landen waar de islam tot staats-godsdienst werd proclameerd, scoren zeer slecht wat betreft mensenrechten. Die landen vinden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een Westerse uitvinding is, die met hun cultuur in tegenstrijd is. Staat en godsdienst worden in de moslimlanden als één geheel beschouwd. Deze negatieve beeldvorming wordt op de moslims hier geprojecteerd. Zij krijgen ten onrechte een stempel van vrouwen-onderdrukkers, annex terroristen, met zich mee. Het dragen van “afwijkende” kledij versterkt die negatieve connotatie nog meer.

Wat valt daaraan te verhelpen? Ik geloof dat de aanzet tot een betere verstandhouding vanuit de moslim-gemeenschap zelf kan komen. Zij zijn het best geplaatst om die argwaan (of angstgevoelens) die bij de bevolking leeft weg te nemen. Dat kan in essentie heel eenvoudig. Zij dienen openlijk stelling te nemen tegen de schendingen van de mensenrechten in de moslimstaten. Op dergelijke manier laten ze zien dat zij ook de ideeën van de Verlichting willen dragen. Hun goodwill zal de argwaan bij de niet-moslims in dit land verjagen. De huidige strategie van underdog spelen en de belgen voor onverdraagzaam uit te schelden zal enkel olie op het vuur blijven gieten zijn.

 

08:50 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, genk, hoofddoek, islam, intolerantie |  Facebook |

30-01-11

Verboden te ontbijten

vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

Het rommelt in enkele islamitische landen met een dictatoriaal regime(Tunesië, Egypte). Andere dictators of leiders-voor-het-leven in de buurt vrezen dat de opstanden naar hun contreien zullen overslaan. In het Westen krijgen we hoofdzakelijk een beeld van onderdanige moslims te zien. De kritische stemmen uit die wereld komen nauwelijks in het reguliere nieuws zodat wij de notie hebben dat ginder geen kritische stemmen aanwezig zijn. Het in beeld brengen van een vrouw in boerka levert natuurlijk meer theatrale TV op dan het focusseren op mensen die ons als meer vertrouwd (gewoon) overkomen.

Wie de moeite wil doen om kennis te maken met enkele kritische stemmen, kan bv. de boeken van Fatima Mernissi (Marokko) of Nawal El Saadawi (Egypte) lezen. Enkele boeken uit mijn verzameling die ik kan aanraden zijn : Islam en democratie – De angst voor het moderne (Fatima Mernissi, Uitgeverij Geuzenpocket), De val van de imam (Nawal El Saadawi, Rainbow Pocketboek), Zoon van haar vader (Tahar Ben Jelloun, Geuzenpocket).

In de krant DeMorgen van 22 januari werden een aantal interviews met “dissidenten” gepubliceerd (Zineb El Rhazoui : “Omdat ik ongetrouwd samenwoon, kan ik opgepakt worden voor prostitutie”). Het internet is een fantastisch instrument om zelf op zoek te gaan naar hetgeen die actievoerders voor ogen hebben. Zineb El Rhazoui et Ibtissam Lachgar hebben de groep MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles) opgericht.

 
vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

 Op 13 september 2009 hadden ze picknick in open lucht in het bos van Mohammedia, tussen Rabat en Casablanca, georganiseerd. Ze pleegden hiermee een inbreuk op een Marokkaanse wet die moslims verbiedt in het openbaar te eten tijdens de ramadan. (Bemerk de verwevenheid van staat en religie – de scheiding van Kerk en Staat is een essentiële voorwaarde om tot een vrije samenleving te komen). De actievoerders werden opgepakt (riskeerden 6 maanden cel), maar werden na enkele dagen terug vrijgelaten. Op 2 mei 2010 sloot de politie in Casablanca haar en anderen opnieuw voor korte tijd op om te voorkomen dat ze zouden deelnemen aan een door Mali georganiseerde sit - in om de bewustwording van seksuele intimidatie te verhogen. Ali Amar en Zineb El Rhazoui worden geregeld door de Marokkaanse politie geïntimideerd.

De blog Zineb El Rhazoui en Ali Amar vind je hier : http://voxmaroc.blog.lemonde.fr/. Is het niet de sociale plicht van alle vrije mensen, de andere mensen te steunen en te helpen die voor hun vrijheid opkomen? Of heeft onze individuele vrijheid ons dermate gecorrumpeerd dat we slechts aandacht hebben voor ons eigen, individuele bestaan?

 

 

13-02-10

Katten in zakken

Mujer_barbuda_ribera

Een Arabische ambassadeur had een huwelijk met een vrouw, een arts afkomstig uit een Golfstaat, geregeld. Bij de ontmoetingen die aan het huwelijk voorafgingen droeg zijn geliefde een nikab (gezichtssluier). De man kreeg ook enkele foto's van zijn toekomstige vrouw te zien. Toen de man zijn vrouw na het huwelijk wilde kussen, bleek zijn geliefde een baard te hebben en keek de vrouw bovendien scheel. De foto's bleken van haar zuster te zijn. De rechtbank had oren naar de klachten van de man en ontbond het huwelijk. In Vlaanderen zegt men: "Koop geen katten in zakken".

Enkele jaren geleden viel mijn oog op een schilderij van José de Ribera (Zie bovenstaande afbeelding). Het schilderij hing in de Casa de Pilatos (Sevilla). (Zijn gebruikelijke standplaats is echter het Hospital de Tavera in Toledo). Volgens historische gegevens zou bij de afgebeelde vrouw de baard vanaf haar 37ste jaar overvloedig beginnen groeien zijn. Ik dacht eerst een man met stevige borsten te zien (Nummer één van de cosmetische ingrepen bij mannen: borstverkleining). De suppoost verzekerde mij dat het wel een schilderij van een gebaarde vrouw betrof. Gezichtsbeharing bij vrouwen wordt als onesthetisch beschouwd. Onze maatschappelijke conditionering?

De kledij van de moslims blijft voor beroering in onze contreien zorgen. Fatima Zibouh (Ecolo) kreeg een zitje in de raad van bestuur van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Haar sluier gaf onmiddellijk aanleiding tot commentaar. Volgens Ecolo zou de vrouw geselecteerd zijn op basis van competenties. Laat ons de vrouw op haar merites bekijken, anders vervalt ons oordelen tot veroordelen. Over de competenties van Brussels jeugdminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) ben ik dan weer minder te spreken. Blijkbaar legt Ecolo de lat in verband met competenties niet al te hoog.

Het CGKR trok deze week aan de alarmbel. Meisjes met een hoofddoek worden  volgens het CGKR vaak geweigerd bij stageaanvragen. Laat ons aannemen dat dat gegeven statistisch juist is. Het gegeven zegt echter niets over de oorzaak. Dat meisjes met een hoofddoek meer uit de boot vallen, heeft m.i. weinig te maken met vooringenomenheid tegen de islam, maar heeft eerder te maken met het feit dat in de moderne samenleving flexibiliteit op de werkvloer gevraagd wordt. Het CGKR leent zich vooral tot stemmingmakerij door het eenzijdig belichten van de problematiek. Gelijke kansen ontstaan daar waar mensen leren met elkaar samenwerken, niet daar waar ze tegen elkaar opgesteld worden.

Gezien onze heren en dames politici geen dringende maatschappelijke problemen te behandelen hebben (hun wedde en inkomen is hoog genoeg, hun werkzekerheid is verzekerd - worden ze niet herkozen, dan krijgen ze wel een goed betaalde job in de marge van de partij), hebben ze zich op het urgente probleem van de dragen van de boerka geworpen. (Als het regent in Parijs, begint het in Brussel te druppelen). De vraag is welk "probleem" die wet gaat oplossen. De wetgever dient er voor te zorgen dat de ene mens de andere niet gaat onderdrukken en dat iedereen die zich in vrijheid bedreigd voelt of beknot wordt bij een eerlijke instantie terecht kan. Welke kledij een mens aantrekt, daar dient onze verkozen elite zich eigenlijk niet mee te bemoeien.

12:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, boerka, cgkr, jose de ribera, katten in zakken, katten, sluier, islam |  Facebook |

10-09-09

Hoofddoek? Geen probleem!

BunnySluier

De sluierproblematiek heeft de laatste dagen het nieuws beheerst. Bovenstaande foto laat zien dat een hoofddoek of sluier  best wel aardig kan zijn! smiley1

Voltaire schreef "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire". Ten opzichte van de islam en de andere godsdiensten neem ik een analoge houding aan. Alhoewel ik de islam als godsdienst verfoei, toch wil ik iedereen het recht gunnen zijn godsdienst in alle vrijheid te kunnen belijden. (Noot aan de lezer. Voltaire valt niet zonder kleerscheuren te citeren, want hij stelde ooit dat L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-même).

Het is bedroevend dat in deze discussie geweld werd gebruikt. Naast inbraak en vernielingen in de school, werden ook gebaren met snijbewegingen ter hoogte van de hals gemaakt. Zielig. Het dunne laagje beschaving dat loskomt. Met dergelijke "slaande" argumenten kan je moeilijk anderen voor je zaak gaan winnen. In essentie is het een flagrante schending op het recht van vrije meningsuiting omdat je de andere fysiek begint te intimideren. Nochtans werd overal "vrijheid" geschreeuwd.

Ik geloof niet dat de meisjes vrijwillig een hoofddoek gaan dragen. Ten eerste heb je de wens (of wil) van de ouders om hun kinderen in een bepaald geloof op te voeden. Alhoewel we vandaag de dag een algemene tendens naar een vrijere filosofische opvoeding kunnen vaststellen, is blijkbaar in de moslim-samenleving een tegenovergestelde beweging aan de gang. Het zou wel interessant zijn te weten waarom de idee van gelijkheid tussen man en vrouw de moslims niet kan aanspreken. Men kan toch geen vreedzame samenleving opbouwen waar de ene mens verhevener is dan de andere?

Ten tweede lees je in interviews met moslimmeisjes dat de sociale druk (van vooral de mannen) om een hoofddoek te dragen groot is. Het feit dat die meisjes niet in alle vrijheid kunnen bepalen al dan niet een hoofddoek te dragen, is dan weer geen argument dat kan gebruikt worden om een verbod op het dragen van een hoofddoek af te dwingen. Ten eerste hanteren wij het principe van het recht op vrije godsdienstbeleving en ten tweede wordt vandaag de dag de wens van de ouders om hun kinderen volgens bepaalde godsdienstige waarden op te voeden als legitiem beschouwd. Moslimouders kunnen dus gerust stellen dat aangezien er kinderen in Vlaanderen volgens christelijke, joodse en andere waarden opgevoed worden, zij evenzeer het recht hebben om hun eigen kinderen volgens islamitische waarden op te voeden.

sluier
Een meisje dat een hoofddoek gaat dragen geeft expliciet te kennen dat zij tot de moslim-gemeenschap behoort. Dat houdt in dat zich binnen die gemeenschap zal blijven ophouden en dat zij verder nog nauwelijks contact zal hebben van de andere culturen (in casu de Vlaamse cultuur). Ten eerste bezoeken moslimmeisjes geen gelegenheden (jeugdhuis, café, dancing, sportclubs, ...) waar ze met jongens van een andere cultuur contact kunnen maken of desgevallend een relatie kunnen aangaan. Deze opsluiting binnen de eigen cultuur is laakbaar, maar is anderzijds een courant gebruik dat zelfs in Vlaanderen nog niet algeheel uitgestorven is. Ik verwijs naar de Vlaamse zuiltjes waarin menigeen binnen zijn groot gelijk verder blijft leven.

Ik geloof niet dat er binnen een moderne maatschappij serieuze argumenten bestaan om het dragen van een hoofddoek (hoe verfoeilijk dat ik het dragen ervan ook vind) te verbieden. Anderzijds heeft een samenleving wel de plicht om zijn burgers goed onderwijs te verlenen. Het is in het belang van de maatschappij dat kinderen met een zo ruim mogelijke kijk op de wereld opgevoed worden en dat ze uitgebreid kennis kunnen nemen van de bestaande culturen, kunsten, wetenschappen en filosofieën. Het is op dat vlak dat de samenleving wat imperatiever zou mogen zijn als ouders bezwaar beginnen te maken dat hun kinderen in contact gebracht worden met zaken die strijdig zijn met hun geloof zouden zijn. De geschiedenis leert ons juist dat een verengde kijk op de wereld een ideale voedingsbodem voor geweld is. Het is daarom de plicht van de samenleving hier preventief te handelen en te stellen dat een ruime kennismaking van de wereld primeert boven de geloofskwestie. Immers het kennis nemen van, gebeurt in alle vrijheid. Er wordt niemand "verplicht" het gegevene als waarheid te gaan aanvaarden.

Verschillende mensen van over de gehele wereld hebben samengewerkt om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te stellen. Deze waarden zouden jaarlijks tijdens de lessen aan bod dienen te komen en onderwerp dienen te zijn van discussie en uitdieping.

We kunnen dan slechts hopen de jonge mensen door die ethische waarden bezield gaan raken en dat ze de waarde ervan gaan inzien. Het heeft geen zin het dragen van een lap textiel te verbieden als men verder niets  onderneemt om de jongeren de ideeën en waarden van de Verlichting bij te brengen. Het is niet de hoofddoek die een moslima verhindert een ruimere kijk op de wereld te krijgen, het is aan de filosofische paardenbril die haar opgezet wordt, dat we moeten gaan werken.21:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, hoofddoek, sluier, islam, godsdienst, geloof, waarden, uvrm |  Facebook |

04-09-09

Voorstel Saramago : Een derde god!

Saramago-UnTercerDios

José Saramago schrijft regelmatig enkele bedenkingen op zijn blog “El cuaderno de Saramago” (Het logboek van Saramago). Onlangs stelde deze atheïst voor een derde god te scheppen (we hebben al god en allah geschapen, waarom nog geen andere erbij scheppen?) die beide kemphanen zou moeten tot rust brengen. Ik heb hieronder bedoeld stukje van zijn blog geplukt en vertaald.

 

Ik denk dat Huntingtons stellingen over de “botsing der beschavingen”, aangevochten door de enen en geprezen door de anderen toen ze verschenen, vandaag de dag een meer nauwlettende en mindere gepassioneerde studie verdienen . We hebben ons eigen gemaakt dat cultuur een kruid tegen alle kwalen is en dat interculturele uitwisselingen de beste weg zijn naar de oplossing van conflicten. Ik ben minder optimistisch. Ik denk dat slechts een overduidelijke en actieve inzet naar vrede de deur zou kunnen openen voor deze culturele stroom in verschillende richtingen, zonder het oogmerk dat één van beide partijen de andere wil domineren. Wellicht komt deze gezindheid hier reeds voor, maar bestaan de middelen niet om ze te concretiseren. Het christendom en de islam blijven zich gedragen als onverzoenlijke vijandelijke broeders die niet in staat zijn om tot het gewenste niet-aanvalspakt te komen dat misschien enige rust in de wereld zou brengen. Welnu, daar we God en Allah met de bekende desastreuze gevolgen uitgevonden hebben, zou het scheppen van een derde god met voldoende bevoegdheden wellicht een oplossing kunnen zijn om deze in onmin levende onbetamelijken te dwingen de wapens neer te leggen en de vrede aan de mensheid te geven. En dat daarna deze derde god ons het plezier doet zich van het scenario terug te trekken, waarin het drama zich ontwikkelde door de uitvinder, de mens, geknecht door zijn eigen schepping, goden. Zonder twijfel, is dat heel waarschijnlijk geen oplossing en zullen de beschavingen met elkaar blijven botsen.

 

Ik vrees dat we Saramago gelijk moeten geven. De verschillende religiën zullen met elkaar blijven botsen. Vrede brengen ligt niet in hun belang, want vrede op aarde zou hen en hun goden overbodig maken. Dat de verschillende filosofische strekkingen met elkander onverzoenbaar zijn, dat kunnen we helaas dagelijks in het nieuws lezen. Een tweetal voorbeelden uit de “buurt”.

 

In Antwerpen betogen jonge meiden opdat ze ten allen tijde hun hoofddoek zouden mogen dragen. Het is een vreemde situatie waarin pubers zich vrijwillig(???) zouden willen opsluiten in een geloof waar ze als ondergeschikt aan de man (als tweederangs-burgers) zullen verplicht worden te fungeren. Ik zag enkele andere meisjes mee betogen. Ik stel voor dat die meisjes naar huis gaan, tegen hun ouders verklaren dat ze voortaan geen cafés, terrasjes en andere uitgaansgelegenheden meer zullen bezoeken, dat ze niet meer met jongens zullen omgaan en of hun ouders hen een geschikte man willen zoeken, waaraan ze zich hun leven lang zullen onderwerpen. Anders zal hun medeleven met de moslima's aan geloofwaardigheid inboeten. Kwestie van consequent te zijn.

 

In Polen hebben de ultrakatholieken een wetsontwerp ingediend dat in-vitrofertilisatie wil bestraffen met een celstraf tot drie jaar. De Poolse bisschoppen beschouwen in-vitrofertilisatie als een soort van “geraffineerde abortus”. Een aartsbisschop heeft het zelfs over “morele schizofrenen”.

 

Schizofrenen? Anders-denken en vrij-denken is voor deze lieden een ziekte. Men sla de geschiedenisboeken open en men zal kunnen lezen hoe god en zijn maat allah die ziekte hebben proberen te genezen...

 

Makeup

als niemand
luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van
woorden


Jana Beranová

 

03-01-09

Integratie

TolerantiePVDA
De Nederlandse partij PvdA (Partij van de Arbeid) houdt in maart 2009 een congres over het thema integratie. Interessant. Er wordt veel over integratie gesproken, maar wat verstaat men eigenlijk onder integratie? Wat houdt dat in voor de gast en voor het gastland? Ik hoor veel mensen beweren dat “vreemdelingen” zich moeten integreren. In deze bewering zitten al drie problemen vervat. Ten eerste: “wie zijn de vreemdelingen”? (Een Amerikaans CEO is m.i. ook een vreemdeling). Ten tweede: “waarom MOET dat”? Hoeft dat wel? Ten derde wat houdt “zich integreren” in? Wat betekent dat in concreto?

Ik geef ootmoedig toe niet te weten wat “zich integreren” inhoudt. Daar ik niet weet wat “zich integreren” inhoudt, kan ik ook niet beweren dat mensen zich hoeven te integreren. Je kan moeilijk verwachten dat mensen iets gaan doen wat je eigenlijk zelf niet weet wat het is? Kortom, het zou wel eens nuttig kunnen zijn dat men in België gaat vastleggen wat integratie juist inhoudt. En als dat dan MOET, dan kan er wellicht afgesproken worden, wat er gebeurt als men dat niet WILT.

Je dient toch te weten wat je wilt? Of niet?

vd_quadre

integreren (integreerde) [<Fr. Intégrer], 4 (onoverg.; zijn geïntegreerd) tot een geheel, een eenheid worden: de nieuwe bewoners integreerden snel met de autochtone bevolking.

integrisme (o.) [<Fr. Intégrisme], Islamitisch fundamentalisme.

17:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: integratie, integrisme, pvda, vrijdenker, islam, assimilatie |  Facebook |

19-11-08

Roken kan je vrijheid schaden.

Mohammedaantjes
In Algerije werden verleden jaar drie mannen aangehouden omdat ze tijdens de ramadan in het openbaar aan het roken waren. Alhoewel Algerije geen wet kent die roken in het openbaar verbiedt, werden de mannen toch veroordeeld omdat ze het geloof beledigden. Volgens een wet uit 2001 is het beledigen van de profeet Mohammed of het minachten van de dogma's en de voorschriften van de islam strafbaar. Zelfs moslims die zich tot het christelijk geloof bekeerd hebben, kunnen vervolgd worden. Het is duidelijk dat in Algerije de rechten van de mens geschonden worden.

Artikel 18 (Universele verklaring van de rechten van de mens).Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

In Syrië werd Tawfiq Breik Hneidi tot 1 maand voorwaardelijk veroordeeld omdat hij tijdens de ramadan in het openbaar gerookt had. De mannen in Algerije werden eerst tot drie jaar celstraf veroordeeld, maar werden achteraf tot twee maanden teruggebracht. In Saudi-Arabië kunnen vreemdelingen uit het land gezet worden als ze tijdens de ramadan in het openbare plaatsen eten, drinken of roken. Moslims slagen er blijkbaar niet in het onderscheid tussen kerk en staat te maken. In essentie treden ze hiermee de universele verklaring van de rechten van de mens met de voeten.

Wie tijdens de ramadan in een moslimland in het openbaar rookt zal dus de sigaar zijn!

 

19:53 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, islam, roken, mensenrechten |  Facebook |

28-06-08

Ben ik islamofoob?

rokjesdag_2

Onlangs werd in Iran een feministe, Hana Abdi, veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het beramen van “een complot tegen de nationale veiligheid” (Artikel 610 van het Islamitisch strafrecht). Het gebruik van make-up gaat in Iran door voor “sociale corruptie”. In Iran klagen vrouwen dat de strikte islamitische dresscode figuurlijk en letterlijk ondraaglijk wordt bij heet weer. Dergelijke persberichten zijn gefundenes Fressen voor iedere islamofoob. Deze persberichten raken mij ook. Ben ik derhalve dan islamofoob?

Ik raak deze vraagstelling doelbewust aan. Wie de laatste tijd de islam in vraag gaat stellen krijgt bijna steevast het stempel van onverdraagzaam opgespeld. Hetzelfde geldt in zekere zin voor het leveren van kritiek op de joodse godsdienst. Aan de andere kant wordt het bekritiseren van de katholieke kerk als normaal beschouwd. Voor een goed begrip, ik heb noch enige sympathie voor het christendom, noch voor eender welk ander godsdom.

IranSocialeCorruptie

Vandaag de dag bestaat de tendens je volgend etiket op te kleven:

    Kritiek op de islam? → Vreemdelingenhater, rechtse kloot

    Kritiek op het christendom? → Progressief, links gespuis

Zowel in Iran als in het Westen wordt over het verval van normen en waarden gesproken. In het ene geval wil men de mensen in een moslim-jasje steken, in het andere geval wordt iedereen verplicht een christelijk jasje te dragen. Door de frustratie in het krocht van het eigen gelijk opgesloten te zitten, wil men de anderen dwingen hetzelfde te doen. Men geniet door andere mensen het genieten van het leven te ontzeggen. En wie de geschiedenis van de mensheid doorbladert bemerkt helaas hoe dit verhaal getekend wordt door mensen die genieten door andere mensen het genieten te ontzeggen.

Wat belangrijker is. Of ik nu islamofoob ben of niet, wel, dat kan mij geen barst schelen. Ik laat mij niet in andermans hokje opsluiten. Meer zelfs. Ik kan genieten van het feit dat anderen zich druk maken omwille van het feit dat ik hun kleedje niet wil aanpassen. Toen ik jong was kreeg ik altijd een glimlach als men mij over God, Allah, Jesus, Mohammed vertelde. De priesters wisten niet wat met mijn sardonische glimlach aan te vangen. Met de jaren is mijn glimlach een schaterlach geworden!

Daarom past hier een gedicht van een door een andere god, namelijk Stalin, vervolgd schrijver: Osip Mandelstam (1891-1938).

 

Ik verwonder me nog over de wereld,
over kinderen, over sneeuw,
maar net als een weg is een glimlach
niet te koop, ongehoorzaam, ongeknecht.

    10-13.12.36, Voronezj

    Osip Mandelstam

hitchens_28_1

 

 

14:55 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: islam, islamofoob, vrijdenker, vrijzinnig, mandelstam |  Facebook |

16-02-08

"Vrije" meningen

Jyllands-Posten
 
De Deense inlichtingendienst pakte deze week twee Tunesiërs en een Deen van Marokkaanse afkomst op omdat zij een plan, om de 73-jarige tekenaar Kurt Westergaard te vermoorden, beraamd zouden hebben. Zijn "Muhammed-tegninger" zetten in 2005 wereldwijd kwaad bloed bij fanatieke moslims. Als reactie op het moordplan drukten de drie grootste kranten van Denemarken opnieuw een spotprent van de profeet Mohammed af. De kranten wilden hiermee hun steun voor de vrijheid van meningsuiting illusteren. Als reactie op het publiceren van deze cartoons begonnen enkele jongeren amok te maken. De plaatselijke imam riep op de baldadigheden stop te zetten.

Ik surfte naar de Deense krant Jyllands-Posten om deze "ergerniswekkende" prenten te gaan bekijken. Ik nam een afbeelding van de website van Jyllands-Posten omdat de compositie typisch is voor de negatieve beeldvorming omtrent de moslims. Het lijkt alsof de imam hevig fulmineert tegen de cartoon aan de rechterzijde. De imam wordt letterlijk "gedragen" door protesterende gelovigen en gesluierde vrouwen in burqa's. Dat lijkt me een schoolvoorbeeld hoe de media bijdragen tot de negatieve beeldvorming over de moslims.
 
OpenNetBlog
 
De vrijheid van menigsuiting dienen we te koesteren als een zeer belangrijk goed. In vele landen wordt zelfs het internet geblokkeerd (Op de blog : http://opennet.net/blog/ kun je daaromtrent interessante gegevens terugvinden). Opmerkelijk is het selectieve stilzwijgen in de media en de politiek rond het benotten van de vrije meningsuiting. Van zodra het land enige economische betekenis heeft, wordt de berichtgeving over het benotten van de vrije meningsuiting gesmoord. China is er een sprekend voorbeeld van, de middeleeuwse staat Saoedi-Arabië een ander. Er kan niet genoeg gewezen worden op het aandeel die de  Saoediërs hebben in het tot stand komen van het integrisme in de moslimlanden. In Saoedi-Arabië wordt de zeer dogmatische leer van het wahhabisme  beleden (De lezer die geïnteresseerd is in de evoluties van de stromingen in de islam, wil ik "De ziekte van de islam" van Abdelwhahab Meddeb - Uitgeverij Pelckmans aanraden). Door hun economische invloed en dus gesteund door de Verenigde Staten blijven deze arabieren olie op het vuur van de haat gieten. Vrije menigsuiting, daar ga ik voor, voor een juist beeld op de  wereld nog meer. Welke is de zin van de "vrije" meningsuiting als je  slechts met éénzijdige informatie je mening kan vormen?

Een god die beledigd kan worden is geen god. Dat mensen bereid gevonden worden om mensen om te brengen die hun god beledigd zouden hebben, wijst op andere beweegredenen. Dat kinderen opgeleid worden om zelfmoord-acties te ondernemen, laat zien dat  criminelen de touwtjes in handen hebben . De islam is een gewillig masker dat  deze schurken de wereld voorhouden. Door deze schurken te gaan ontmaskeren gaan we beter de vrijheid van meningsuiting dienen, dan door het publiceren van provocerende plaatjes.

11:50 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vrijdenker, islam, jyllands-poste, mohammed, vrijheid, saoedi-arabie |  Facebook |

20-12-07

Schande!

UnicefStephanieSinclair

Toen ik woensdag DeMorgen doornam ("Meer dan 60 miljoen meisjes moeten oude mannen huwen") kreeg ik weer het ongemakkelijke gevoel, dat ik mij nog te veel over een aantal "luxe"-zaken druk maak (zoals mijn vorige post over microsoft), daar waar het overgrote deel van de wereld nog gebukt gaat onder uitbuiting, armoede en andere onheuse dingen. Bovenstaande foto is een foto van Stephanie Sinclair, een Amerikaanse fotografe die in Beiroet woont. Deze foto werd tot Unicef Photo of the Year bekroond en toont het huwelijk tussen een elfjarig meisje en veertigjarige Afghaan. Volgens Unicef worden er wereldwijd ongeveer zestig miljoen meisjes onder de achttien uitgehuwelijkt. Alhoewel het uithuwelijken van meisjes onder de zestien jaar in Afghanistan verboden is, blijkt het er toch schering en inslag te zijn.

Het begrip uitgehuwelijkt te worden, lijkt mij al op zich verschrikkelijk genoeg. Waarom schrijft men niet, worden tot een huwelijk gedwongen? Of worden met toestemming van de familie verkracht? Volgens een vroedvrouw van het Malalaiziekenhuis in Kaboel krijgt men daar zelfs zwangere meisjes van amper twaalf jaar oud te behandelen. Waar blijven de moslims met hun gekende woede-uitbarstingen? Of laat de islam het verkrachten van kinderen toe? Vreemd dat zelfs een verontwaardigd protest van de moslims in ons eigen land uitblijft. Niettemin een ideale gelegenheid om in eigen land een positief imago te kunnen opbouwen, dacht ik zo ...............

Mag ik het volgende zeggen: SCHANDE !!

19:40 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: islam, unicef, stephanie sinclair, vrijdenker |  Facebook |

09-03-07

Vrouwendag - Nawal al Sadaawi

affiches_vrouwendag-klein

In het kader van de Internationale Vrouwendag gaf Lieve Blancquaert gisteren een voordracht "Over vrouwen in Afghanistan en de wereld". Wij hadden redenen te over om deze voorstelling bij te wonen: solidariteit met de emancipatie van de vrouw in de wereld, interesse in het thema, sympathie voor de inrichters (Oxfam, 11.11.11, Markant, ...), een avondje uit, ... Wat mij vooral trof in de toespraak van Lieve Blancquaert was het feit dat door de systematische onderdrukking van de vrouwen van kinds af aan, deze vrouwen op den duur niet meer in staat waren om hun emoties te uiten (naar buiten te brengen). Die vrouwen hadden nooit geleerd emoties te uiten, gezien het hen verboden werd. Mensen, die alle menselijkheid ontnomen worden. Een hopeloze, uitzichtloze vicieuze cirkel. Een typisch kenmerk van een totalitaire staat. Laten wij, bloggers, onze pennen scherpen om dat onrecht te helpen aanklagen.

Laten we vooral niet te luid gaan roepen. In België werd het stemrecht voor vrouwen pas in 1948 ingevoerd. Deze aanpassing kwam niet uit louter emancipatorische redenen, maar eerder uit electorale berekening. In de jaren 60 viel in het Burgerlijk Wetboek nog te lezen dat de man baas was in huis en dat vrouw en kinderen hem moesten gehoorzamen (een overblijfsel van de "Code Napoleon"). Het duurde nog tot 1976 (dertig jaar geleden!) voordat gehuwde vrouwen zonder instemming van hun man een depositierekening op eigen naam konden openen en beheren.

NawalElSaadawiNawal al Sadaawi bracht een bezoek aan de Kamer (werd donderdag helaas bestolen in Mechelen). Deze feministe uit de Arabische wereld vind ik een grote madam. Haar boeken "De gesluierde Eva" en "De val van de imam" hebben mij zeer getroffen. Zij werd in 1972 (!!) uit een topfunctie ontslagen en kwam in 1981 enkele maanden in de gevangenis terecht. Onlangs werd Nawal al Sadaawi in Caïro van godslaster beschuldigd. Een "vergrijp" waarop de doodstraf staat. Nawal al Sadaawi ziet vandaag de dag een revival van de religies. Men heeft God nodig om het onrecht goed te praten. Zij stelt: "Bij elke heropleving van de godsdienst zie je een nog grotere onderdrukking van de vrouw, want in alle heilige boeken ter wereld zijn de mannen meerderwaardig" (Interview in De Morgen, vrijdag 9 maart, "God is geen boek").Ik schreef het ook al: De mens schept goden, om er de anderen de duivel mee aan te doen.

Vrouwen, sta jullie mannetje!

Bloedwarmte

Je zei:
De gevangenis is koud
Ik zal je een wollen mantel sturen
Wikkel die om je heen
Ik zei:
De kilte wordt verwarmd
door liederen van kameraden
herinneringen aan liefde die
bloeien in de takken van omarming
En het is warm
als jij in mijn dromen verschijnt
Je verlangende stem, een opgerakeld fel vuur…
Ik wikkel me in jouw woorden als
een gloeiend hout dat zegt:
Vrijheid
Ik klamp me vast aan mijn visioen,
beteugeld door de geest
bedwing mijn stromende pijn.
Stuur mij geen wollen mantel
maar
kom naar me toe
met de droom.

Ali al-Sharqawi

20:10 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrouwendag, nawal al sadaawi, emancipatie, islam, onderdrukking |  Facebook |