03-07-11

Vrijzinnige onzin

vrijzinnige onzin

Op de website van de vrijzinnigen staat reeds enkele weken te lezen: “Ik stam af van de aap, ik ben vrijzinnig humanistisch”. Blijkbaar hebben de vrijzinnige dames & heren in de lessen biologie niet goed opgelet, want de mens stamt helemaal niet af van de apen. De mens is naast de apen genetisch geëvolueerd uit de grote familie van de mensapen (hominids of "great apes"). De apen, die wij vandaag de dag kennen, hebben zich naast ons verder ontwikkeld. De slogan had eerder “Ik stam af van de mensapen” of “Ik stam af van de primaten” moeten luiden, maar dergelijke wetenschappelijke correctheid bekt niet zo goed en dus kiest men liever voor een onjuiste frase. Kortom een vrij onzinnige formulering. Vrijzinnige onzin.

vrijdenker, vrijzinnig, de mens nu, humanisme

De hamvraag is welke relevantie de afstamming van de mens in betrekking tot het vrijzinnig humanisme heeft. Of de hedendaagse mens nu afstamt van de mensapen of wat anders, dat maakt filosofisch gezien weinig uit. Het belangrijkste is in te zien dat de menselijke soort in de loop der tijden uit andere levende wezens geëvolueerd is geworden en dat we uiteindelijk voortkomen (en bestaan) uit chemische troep ingrediënten. De slogan had dus evengoed “Ik kom voort uit chemische ingrediënten, ik ben vrijzinnig humanistisch” kunnen luiden.

vrijdenker, vrijzinnig, de mens nu, humanisme

Nogmaals, het is mij nog altijd niet duidelijk waar dat verband tussen vrijzinnig humanistisch en chemische troep steekt. Ik denk dat ook christenen, moslims, joden en mensen met andere filosofische strekkingen uit dergelijke chemische elementen afstammen. Een christen kan evenzeer stellen: “Ik stam af van de primaten, ik ben christen”. Of zouden christenen en mensen met andere filosofische strekkingen dan niet uit chemische troep bestaan? Nou, het zou interessant wezen daar wat meer vrijzinnige duiding over te verkrijgen!

Op de website vind je nog een dialoogscherm met “Vragen? Wij beantwoorden met plezier al uw vragen”. Ik heb reeds die vraag al enkele keren gesteld, maar nog steeds geen antwoord bekomen. Ik vermoed dat vrijzinnig humanisten geen antwoord op heikele vragen kunnen geven.

10:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, de mens nu, humanisme |  Facebook |

01-09-06

God met ons!

Deze week was de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij de paus te gast. De opperbevelhebber van de christelijke overtuigingsmilities kon mevrouw Merkel bezweren om het voorwoord van het ontwerp van de Europese grondwet terug in vraag testellen. Volgens beiden zou in dit voorwoord een verwijzing naar "de christelijketraditie'' van Europa aangebracht dienen te worden.

Het voorwoord van het ontwerp van de Europese grondwet ziet er momenteel als het volgt uit: "De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen."

Vanuit christelijke hoek werd volgende tekst voorgesteld: "De waarden van de Unie omvatten de waarden van hen die in God geloven als bron van waarheid, gerechtigheid, goedheid en schoonheid, evenals de waarden van hen die zo'n geloof niet delen maar vanuit andere bronnen deze universele waarden respecteren."

Wat mij aan de christelijke gelovigen zo mateloos ergert is hun overtuiging dat zij en slechts zij de moraal in pacht hebben. De meeste normen en waarden uit de bijbel zijn eveneens in seculiere geschriften terug te vinden. Men leze er de eerste Griekse filosofen op na! Zowel de humanistische traditie als de christelijke traditie kennen in Europa een gemeenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis. De punten waarop deze stromingen verschillen zijn bvb. het bestaan van een god, engelen, duivels, het hiernamaals, de hel en dergelijke meer. Een grondwet handelt over aardse, concrete zaken. Het toevoegen van een ganse godenkermis aan een dergelijke grondwet brengt niets praktisch bij.

Een grondwet dient door zoveel als mogelijk de mensen gedragen te kunnen worden. Het is juist zijn massale aanvaarding die een overheid zal legitimeren deze te kunnen toepassen. Het toevoegen van betwiste termen zoals bvb. god, hemel, ... zal de afdwingbaarheid van deze grondwet te niet doen. Immers, iedere burger heeft recht op zijn eigen waarden en beginselen. Waartoe dient een wet die door iedereen anders geïnterpreteerd wordt? Dat leidt gemakkelijk tot misbruik. De eenvoudigste oefening uit het handboek van de dictator beschrijft dat er altijd genoeg schapen gevonden zullen worden die willen marcheren in de naam van god. De geschiedenisboeken bulken van diegenen die in naam van de almachtige gefolterd zijn geworden of een onfortuinlijke dood hebben gevonden. Aan het christendom kleeft niet enkel het bloed van Christus, maar evenzeer het bloed van al die onschuldigen die in zijn naam en door zijn aanhangers vermoord en onderdrukt zijn geworden.

De mens heeft geleerd dat de scheiding van kerk en staat een noodzaak was om tot gelijkberechtiging te komen. Angela en haar vriend Benedictus hebben lak aan die idee. In essentie hebben ze lak aan de ideeën die het huidige voorwoord verwoord staan. Het is aan ons te bewijzen dat we goede hoeders van die waarde(n)volle erfenis van de mensheid zijn. Vrijheid en gerechtigheid zijn duur. Waarde(n)volle juwelen, die generaties voor ons aan ons geschonken hebben. Franco Fortini laat dat in onderstaand stukje poëzie doorvoelen.

 

Op de spijlen van de brug
De hoofden van gehangenen,
In het ijlende riviertje
Het speeksel van gehangenen. 

Op de keien van de pleinen
De nagels van gefusilleerden
Op het grijze gras in de wijde ruimten
De kiezen van gefusilleerden 

De lucht bijten wij, de stenen bijten wij
Ons vlees is niet meer menselijk
De lucht bijten wij, de stenen bijten wij
Ons hart is niet meer menselijk.

De ogen van de doden lazen wij
Wij zullen vrijheid aan de aarde schenken
Maar de gerechtigheid die wij belijden
is geklemd in de vuisten van de lijken. 

Franco Fortini

 

23:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, god, europa, christelijk, humanisme |  Facebook |