03-03-12

Open brief stop gaybashing

gay bashing

De laatste tijd werden meer en meer holebi's het slachtoffer van lichamelijk geweld. De geweldplegers zijn hoofdzakelijk in radicale moslim-middens te vinden. In de VS zijn de geweldplegers dan weer bij rabiate christenen te zoeken. Alhoewel het verbaal geweld de media niet haalt (te weinig spectaculair ... een inééngeklopte homo met bloeddoorlopen ogen daarentegen oogt beter), is het verbale geweld een probleem dat evenzeer maatschappelijk aangepakt zou mogen worden. Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk als buitenstaander op verbaal geweld te reageren, vooral omdat de agressie wel eens op jouw kop zou kunnen terechtkomen. Bovendien haalt de rede het veelal tegen de redeloosheid niet.

Enkele mensen startten een petitie om de beleidsmensen tot maatregelen aan te zetten. Laat ons hopen dat men er in slaagt zowel de verbale als de fysieke agressie terug te dringen. Een samenleving mag zich niet onverschillig of tolerant tegen intolerantie opstellen.

 

Open brief over geweld tegen holebi’s in ons land

Gaybashen vervolgen en bestraffen, daarmee basta!


Geachte Premier,

Geachte Ministers-presidenten,

Geachte burgemeesters,

Na het zoveelste geval van gaybashing is de maat meer dan vol. Wij zijn het beu om bang te moeten zijn op straat, gewoon omdat we zijn wie we zijn. Wij eisen absolute nultolerantie voor geweld tegen holebi’s.

Zaterdagnacht werden twee jonge homo’s aangevallen bij de ingang van een fuif in Leuven. Enkel en alleen omdat ze bevestigend hadden geantwoord op de vraag van enkele allochtone jongeren of ze homo waren. Het zoveelste flagrante geval van homobashing. Brussel had al een bijzonder kwalijke reputatie voor het geweld tegen holebi’s, dit fenomeen breidt zich nu helaas verder uit.

Wij zijn het spuugzat. Onze samenleving heeft een hele weg afgelegd om holebi’s en transgenders meer rechten te geven. De federale kersen op de taart waren de antidiscriminatiewet, de openstelling van het huwelijk en het recht op adoptie. Ook het Vlaams Parlement keurde een tekst goed die niet enkel streeft naar de “gelijkschakeling van holebi’s”, maar – veel belangrijker in het huidige klimaat – ook naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van holebi’s. De recente golf van geweld tegen holebi’s dreigt al die inspanningen teniet te doen. Een samenleving die gaybashing stilzwijgend tolereert draait de klok tientallen jaren terug.

In het onderwijs is aandacht voor holebi’s opgenomen in de eindtermen van de tweede en derde graad. Dit kan – nee, moet –  veel vroeger én op een niet vrijblijvende, structurele manier. En het moet in alle scholen. Ook, en vooral in concentratiescholen. Want we stellen vast dat de homobashers vaak jongeren van allochtone afkomst zijn, het is cruciaal om ook die jongeren ervan te overtuigen dat we allemaal gelijk voor de wet zijn. Ongeacht onze kleur, maar ook ongeacht onze geaardheid. De angst voor verontwaardigde ouders mag geen excuus zijn om op school geen aandacht te besteden aan holebi’s. Wel integendeel, het zou net een stimulans moeten zijn. Onderwijs en opvoeding zijn dé sleutels tot verdraagzaamheid.

Ook de imams en andere geestelijke leiders hebben een belangrijke rol in het doorbreken van het beeld van de heteronormatieve samenleving. We moeten hen duidelijk maken dat holebi’s in ons land niet minderwaardig zijn. Ze moeten niet alleen overtuigd worden dat geweld tegen holebi’s onaanvaardbaar is, ze moeten die boodschap ook zelf helpen uitdragen.

Tegelijkertijd moeten de parketten eindelijk een absolute prioriteit maken van het effectief vervolgen en bestraffen van geweld tegen holebi’s. De kleine minderheid van gaybashers moet voelen dat de wraakroepende straffeloosheid die zij de facto geniet definitief tot het verleden behoort. Want wat haalt het uit om klacht in te dienen als er verder niets mee gebeurt? Veel slachtoffers durven niet naar de politie stappen. Uit angst dat hun klacht weggelachen wordt (zeker bij verbaal geweld), of uit angst voor represailles. Daardoor geven de politiecijfers een schromelijke onderschatting van het reële fenomeen. Als ondertekenaars van deze open brief kunnen wij getuigen dat er nauwelijks een week voorbijgaat zonder dat een van ons een nieuw geval van geweld tegen holebi’s in vrienden- of kennissenkring ter ore komt.

Dit kunnen en zullen we niet blijven tolereren. Niet in dit land waar de premier openlijk homoseksueel is. Er moet een duidelijk signaal komen vanuit het beleid – vanuit UW beleid – tegen homobashing, tegen de plegers ervan en tegen de straffeloosheid. Zowel het federale als het Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoord schenken aandacht aan de thematiek, waarvoor hulde. Maar wij vragen nu ook concrete maatregelen:

  1. Maak prioritair werk van een effectief vervolgings- en bestraffingsbeleid voor plegers van geweld tegen holebi’s en verlaag de drempels om een klacht in te dienen bij de politie;
  2. Sensibiliseren moet vroeg beginnen: besteed dus aandacht aan seksuele diversiteit en homohaat vanaf het basisonderwijs, in alle scholen en op een structurele manier;
  3. Maak geestelijke leiders duidelijk dat holebi’s in dit land bepaalde rechten hebben opgebouwd, dat daar niet aan getornd kan worden en dat geweld tegen holebi’s bijgevolg totaal onaanvaardbaar is.

Het resultaat van een doorgedreven beleid moet een tolerante samenleving zijn waar niemand nog opkijkt van iemands geaardheid. Waar iedereen kan zijn wie hij of zij is, waar de enige normale reactie nog kan zijn: “Holebi? En dan? Et alors?”

Wij kijken uit naar uw reactie, maar nog meer naar uw actie.

Met de meeste hoogachting,

16-07-11

Homo's zijn Satan's gebroed

Michelle Bachmann

Michelle Bachmann stapte vorige maand (14 juni 2011) mee in de race voor het Amerikaanse presidentschap. Net als Sarah Palin is Bachmann één van de boegbeelden van de Tea Party beweging – het ethisch reveil van conservatief rechts Amerika. Bachmann is een lid van de Salem Church dat deel uitmaakt van de Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Deze synode stelt dat de paus in Rome de antichrist is - ik kan ze op dat gebied geen ongelijk geven. Bachmann stelt dat de opwarming van het klimaat door menselijke toedoen baarlijke nonsens is: “The big thing we are working on now is the global warming hoax. Its all voodoo, nonsense, hokum, a hoax” en “Koolstof-dioxide wordt als schadelijk afgeschilderd. Er is evenwel nog geen studie beschikbaar die aantoont dat koolstof-dioxide werkelijk schadelijk is”. Ze diende de Light Bulb Freedom of Choice Act in om het gebruik van energie-zuiniger lampen (ten opzichte van de klassieke gloeilampen) tegen te gaan.

Bachmann is bekend om haar kleurrijke (vooral idiote uitspraken). Haar stelling over slavernij maakte een golf van verontwaardiging los: “Slavernij had een rampzalige invloed op de Afrikaans-Amerikaanse gezinnen, maar een kind geboren in de slavernij in 1860 had helaas meer kans te worden opgevoed door zijn vader en moeder in een twee-ouder gezin dan een Afro-Amerikaanse baby geboren na de verkiezing van de eerste Afro-Amerikaanse Amerikaanse president.”

Vrij typisch, maar Bachmann gelooft natuurlijk in intelligent design, het goddelijk ontwerp. Deze mensen geloven in essentie niet in een goddelijk ontwerp, maar in een ontwerp dat god volgens hun visie zou geschapen dienen te hebben. Met andere woorden, ze geloven dat god de wereld naar hun waarden geschapen heeft. Alles wat niet in hun waardepatroon past is bijgevolg niet door god gewenst, des duivels. Deze mensen hebben een groot probleem met homofilie.

Michelle Bachmann,homofobie

Stel nu dat god de schepper is, dan kan je niet anders dan concluderen dat god ook homofilie geschapen heeft. Daar, zoals eerder gesteld, Bachmann en co. eerder geloven in hun eigen intelligent design en daar homofilie daar nu net niet in past, hebben ze uitweg uit deze impasse gevonden. Homofilie is een ziekte, erger nog: “Gays Are Part of Satan”. Deze conservatieven ontkennen zelfs het bestaan van homo-geaardheid. Ze menen dat er slechts homoseksuele gevoelens en daden bestaan. De homofiele mens, op zich, zou niet bestaan.

vrijdenker, homofilie, Michelle Bachmann, relifascisme, tea party

Marcus Bachman, de man van Michelle Bachman, kwam onlangs in opspraak toen bleek dat in zijn psychologenpraktijk homo-genezende therapieën aangewend werden. Deze zaken kwamen aan het licht door undercover-journalistiek. Alhoewel Bachmann het bestaan van dergelijke genezende therapieën ontkende, viel hij snel door de mand omdat het boek “Called Out: A Former Lesbian’s Discovery of Freedom” van Janet Boynes in zijn praktijk verkocht werd. Boynes stelt dat “Homoseksualiteit, net als iedere zonde, verwijdert ons van God want Hij kan geen zonde in zijn omgeving verdragen”. Boven de boeken die in Bachmann's praktijk uitgestald werden, hing een opschrift van Bachman: “ Janet is een vriendin. Ik raad dit boek aan omdat ze de kern van de zaak aanraakt en praktische inzichten van waarheid geeft om de mensen vrij te maken”

called out, janet boyne

Wiertzema, een psycholoog verbonden aan de praktijk van Bachmann, liet zijn “cliënt” weten dat: “Wij zijn allen heteroseksuelen, maar we hebben verschillende uitdagingen. Werk mee aan het ex-gay Outpost programma om je eigen gevoel van mannelijkheid verder te ontwikkelen. Kweek een aantrekkingskracht voor vrouwen door aandacht aan mooie vrouwen te besteden. Erken het feit dat God haar op die manier maakte. Dat is geweldig, weet je.”

God heeft … gemaakt”. God de schepper. Ook van dwaasheden? En zou wijsheid dan des duivels zijn? Laat ik eindigen met een zinsnede van Luciano de Crescenzo uit “De geschiedenis van Griekse filosofie” en het overbekende gedicht van Martin Niemöller om ons verder tegen dergelijke “geesteszieken” te behoeden.

Dump Bachmann Blog

Wijsheid spreekt over de mensen zoals ze werkelijk zijn, idealisme daarentegen geeft er de voorkeur aan hen voor te stellen zoals ze zouden moeten zijn. Aan jullie de keuze tussen deze twee levensbeschouwingen.

Luciano de Crescenzo

 

Toen de nazi's de communisten arresteerden
Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
Ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Martin Niemöller

16-01-10

Aanval op de schepping

AanvalOpSchepping

De paus vindt de legalisering van het homohuwelijk een aanval op de schepping. De paus zei verder dat de keuzes die mensen maken in overeenstemming horen te zijn met het plan van de Schepper. Het homohuwelijk valt hier volgens hem buiten

Laten we gemakshalve aannemen dat er een schepper is (De inwoners van Haiti hebben onlangs mogen meemaken dat zijn creatie nog voor verbetering vatbaar is). Welke is dan zijn plan? En waarom kent de paus dan zijn plan? Waarom kent vrijdenker dan zijn plan niet? Dat lijkt me discriminatie van de schepper. Weinig goddelijk, naar mijn bescheiden mening. Stel nu dat het voortbrengen van kinderen het plan van de schepper is. Waarom heeft hij dan onvruchtbare mensen geschapen? En waarom heeft zijn pauselijkheid dan zelf voor geen kinderen gezorgd? Waarom mogen katholieke priesters geen kinderen voortbrengen? Waarom mogen mannen in kloosters samenhokken? En om welke reden mogen dan twee mannen, die het met elkaar goed kunnen vinden, dan niet samenwonen, annex huwen?

Het plan van de schepper? Iemand die plannen maakt, is iemand die is iets verwacht. Een verwachting wijst op een te kort, een gemis. De schepper mist iets, heeft iets te kort. Dat lijkt me weinig goddelijk niet?

15:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (29) | Tags: vrijdenker, homofobie, schepping, schepper, god, homo, paus, aanval |  Facebook |

12-04-09

Door een olifant in het kruis gepakt!

AparteStoelenVoor Moslimas
Het stadsbestuur van Rotterdam reserveerde vijftig stoelen op de voorste
balkonrijen van theater Zuidplein voor moslima's. De Rotterdammers argumenteren dat “Volgens onze westerse waarden is de vrijheid van mensen om hun bestaan naar eigen opvattingen te leven een groot goed”.

Twee grote woorden: Westerse Waarden en Vrijheid.

Het is een moreel pantser waarachter je altijd kan verschuilen. Het is een kansel van waaruit je in alle gemoedsrust onrecht, moord, onderdrukking, honger en ellende over de aarde kan uitzaaien. Anderen inspireren zich op deze techniek en plaatsen zich op analoge sokkels om eenzelfde aard van misdaden met overeenkomstige argumenten te legitimeren. God, Allah, de Westerse Waarden, de Vrije Markt, ... het zijn in wezen beroepsmisdadigers.

Het wordt tijd dat mensen in overeenstemming met elkaar gaan uitstippelen hoe ze met elkaar willen samenleven. Of ze überhaupt wel met elkaar willen gaan samenleven? Ik denk niet dat een meerderheid van de bevolking hier wil samenleven met mensen die er een opvatting op na houden dat vrouwen tweederangswezens zijn. We zijn erfgenamen van de Verlichting geworden. In zeer veralgemeende termen valt het gedachtegoed van de Verlichting in “Gelijkheid, Broederschap en Vrijheid” samen te vatten.

Velen maken de fout door slechts één woord van deze slogan te gaan gebruiken. In naam van de “Vrijheid” ... Dat is een verkrachten van deze filosofie. In de filosofie van de Verlichting zijn Gelijkheid, Solidariteit en Vrijheid in elkaar verstrengeld. Vrijheid hangt vast aan Gelijkheid en Solidariteit. Onbegrensde vrijheid is een waarde die de consumptiemaatschappij tracht voor te spiegelen. Men verdoezelt snel dat de vrijheid van de ene soms de onvrijheid van de andere impliceert.

Als moslima's gereserveerde stoelen krijgen, waarom krijgen moslims dan geen voorbehouden plaatsen? Als moslims die krijgen, waarom krijgen joden, christenen, vrijdenkers, ... dan geen voorbehouden plaatsen? Gaan we naar een apartheidsregime of willen we samenleven?

Gelukkigerwijze getuigden de moslima's meer verstand dan het stadsbestuur van Rotterdam te hebben: ze maakten van de vrouwenstoelen geen gebruik.

HomoOlifant

Het conservatieve katholieke gemeenteraadslid Michal Grzes voelde zich door deze olifant in het kruis gepakt ... Je zou het voor minder gaan uitschreeuwen!


10:42 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, moslims, verlichting, homofobie, vrijheid, waarden |  Facebook |