04-02-11

Een homeopathische zelfmoordpoging

vrijdenker, skepp, homeopathie, kwakzalverij

 

Deze week kreeg ik (als Skepp-lid) een oproep in mijn mailbox om op zaterdag 5 februari collectief een homeopathische zelfmoordpoging te ondernemen door het innemen van een grote hoeveelheid homeopathische troep. Door omstandigheden kan ik helaas niet aan deze actie deelnemen. In De Morgen van 4 februari publiceerden enkele artsen een lezersbrief met de melding dat homeopathische middelen wel “iets” doen. Hun argumentatie haalt het typische niveau van een kwakzalver. Ik haal enkele van hun “argumenten” aan.

 

LachenInformatie kan worden verstuurd zonder moleculaire drager”.Lachen De heren kwakzalver-artsen verwijzen naar gsm, Wifi en Bluetooth. Hun kennis van elektromagnetische informatie-overdacht is blijkbaar beperkt, anders hadden ze gewoonweg elektromagnetische golven vernoemd. Het is een typisch gedrag van kwakzalvers om te refereren naar gekende wetenschappelijk gekende verschijnselen zonder daar dieper op in te gaan of de relevantie met de gestelde problematiek te verklaren. In ieder geval, “weten” we uit hun betoog dat homeopathische middelen blijkbaar “informatie” bevatten. Over welke “informatie” dat gaat, daar worden we in het ongewisse van gelaten.

 

De heren kwakzalver-artsen citeren een artikel van Luc Montagnier in Science : Lachen“ Hoge diluties van iets zijn niet 'niets'. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen weerspiegelen”. Lachen Wie de moeite neemt om te googlen, zal kunnen lezen dat bedoelde beweringen van deze viroloog in verband met die “waterstructuren” klinkklare nonsens zijn. Met niet 'niets' valt natuurlijk alles te verklaren. Ik vraag mij af hoe die “waterstructuren” er eigenlijk in hun alcohol-tincturen of in hun vaste pillen uitzien.

 

Hoe wordt de “informatie” dan overgedragen? De heren kwakzalver-artsen “verklaren” dat als het volgt: Lachen“Het verschil zit niet in hun (chemische) samenstelling, maar in hun fysische structuur”. Lachen Er zijn dus geen werkzame moleculen aanwezig, maar er zou wel een fysische structuur in hun pillen of drankjes aanwezig zijn. Wat die fysische structuur is, weten ze eigenlijk niet, maar ze is niet 'niets'.

 

LachenHomeopathie lijkt volstrekte onzin wanneer men er vanuit een chemisch model naar kijkt. Er is echter meer dan scheikunde”. Lachen Hier zegt men terug niets. Goed, het is geen scheikunde, wat is het dan wel? Wel, vanuit wetenschappelijk standpunt is homeopathie een grote bedriegerij of kwakzalverij.

 

 

Waarom voeren wij actie?

Wij willen het grote publiek erop wijzen dat een bepaalde industrie er in geslaagd is gewoon water (of alcohol of suikerbolletjes), waar absoluut niets in zit te mogen adverteren en te verkopen als medicijnen, zonder te moeten bewijzen dat het werkt.

 

Tientallen vrijwilligers, professoren, BV’s, gewoon mensen die niet graag bedrogen worden, zullen een grote dosis van dergelijke nep-medicijnen ineens innemen om aan te tonen dat het niets doet omdat er niets in zit. Daarmee zullen ze aantonen dat ze meer geloof hechten aan de wetenschap en gezond verstand dan aan bizarre theorieën van een industrie die illusies verkoopt.

 

Waarom “10:23”?

Dit verwijst naar het getal van Avogadro (6x1023), een getal met 23 nullen, het is het aantal moleculen in een bepaalde hoeveelheid stof. Bij verdunningen van 1 op meer dan 23 nullen zal er dus geen enkel atoom van de aanvankelijke stof meer aanwezig zijn. Homeopathische producten zijn meestal véél véél meer verdund, dus: ER ZIT ZEKER NIETS MEER IN. Niemand kan zo’n “medicijn” onderscheiden van zuiver water (of alcohol of melksuiker) en evenmin twee verschillende homeopathische producten onderscheiden. HET ENIGE VERSCHIL IS HET ETIKETJE. Daarom nemen de deelnemers van de 10:23-actie op precies 10h23min lokale tijd massaal deze hersenschimmige producten in.

 

Waarom het Luxemburgplein?

Dit plein ligt in de schaduw van het enorme gebouw van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft een verpletterde verantwoordelijkheid gehad in de erkenning van deze waardeloze producten. Door de besluitvorming van het Parlement mogen homeopathische middelen in de hele Europese Unie worden verkocht, als medicijn, maar zonder hun werking te moeten bewijzen. Terwijl echte geneesmiddelen – gelukkig maar – aan zware tests onderworpen worden. Met deze actie midden in de Europese wijk van Brussel willen we net alleen de aandacht van de Vlaamse en Belgische, maar ook de Europese media trekken. Dit met de steun van ECSO, de Europese Raad van Skeptische Organisaties. Skeptisch Europa laat zich horen!

 

Wees daarom present op 5 februari om 10 uur. SKEPP heeft u nodig. Het duurt maar een half uurtje en... het innemen van geneesmiddelen waar niets in zit is volkomen ongevaarlijk. Wij zullen over voldoende producten waar niets inzit beschikken. U mag uw eigen homeopathisch middel meebrengen, maar laat het dan eerst keuren door ons, want in sommige zit wel iets in, bijv. Zeer veel alcohol ! Die moet dan verdund worden met water, dan wordt het wel homeopathisch sterker, maar veiliger voor het verkeer.

 

Lees meer...