21-09-07

Besmettelijke gedachten

denken

In zijn boek “De zelfzuchtige genen” (1976) introduceerde de bioloog Richard Dawkins het begrip memen. Jullie zijn vanzelfsprekend vertrouwd met het begrip genen, de dragers van onze biologische eigenschappen. Dawkins stelt dat door de voortplanting de genen van lichaam tot lichaam reizen. In zijn boek “Onze onsterfelijke genen” (1996) schetst Dawkins de evolutie als een voortdurende stroom van genen. Zijn oorspronkelijke conclusie, dat voor de genen de mens niet meer dan een middel is om zich voort te planten, lokte vele commentaren uit. (Analoog zou je kunnen stellen dat het ei zich voortplant door middel van de kip).

Met het begrip “genen” in het achterhoofd, trekt Dawkins een parallel met de wereld van gedachten, ideeën, voorkeuren, … Opvattingen verspreiden zich van geest tot geest (planten zich voort …). Memen zijn dus gedachten die zichzelf verspreiden over de maatschappij. Zoals het gen biologisch materiaal kopieert, dupliceert het mem gedachten. De naam “mem” slaat op de manier van kopiëren. Memen (gedachtestelsels) kopiëren zich door middel van imitatie (na-apen) of wetenschappelijker uitgedrukt mimesis, vandaar hun naam.

Heb je ooit al eens een Coca-Cola besteld? Dan heeft het Coca-Cola-mem je geest binnengedrongen. Hou je van bloggen? Dan heeft de wijdverspreide gedachte van het bloggen zich in je grijze blubber genesteld. De memetici stellen dat imiteren vooral een menselijke kwaliteit is, die mogelijk gemaakt wordt door ons grote brein. Daar de mensen elkaar kunnen imiteren, kan de cultuur zich sneller verspreiden dan ooit door genetische verandering mogelijk zou zijn. Dit lijkt allemaal vrij onschuldig, maar Susan Blackmore (“The Meme Machine”) gaat een stap verder en stelt dat er geen ‘ik’ of ‘zelf’ bestaat. Zij schetst een beeld van een groot aantal memen en memeplexen (combinaties van memen) die strijd met elkaar leveren om de beperkte ruimte in onze hoofden. Daar tolt mijn hoofd van ... of zijn het de memen die in mijn kop stormachtig te keer gaan?

Ben je niet tevreden met je uiterlijk? ... Het is een gedachte die in je veel tijdschriften terug kan vinden. Is het dan niet verwonderlijk dat die gedachte onze geest gaat aantasten en dat wij op onze beurt ze verder gaan verspreiden? Denk maar eens na hoe krampachtig we vasthouden aan bepaalde gedachten. Beschouwen we een immigrant niet zijn ganse leven lang als een buitenlander? Is het succesvolste mem niet de gods-gedachte?

Het interessante aan de memen-theorie is, dat ze ons waarschuwt, dat we niet al te gemakkelijk mogen aannemen dat we “vrij” in ons denken en handelen zijn. Ik geloof (ja, ik ben een gelovig mens) dat onze vrijheid van denken kan aangescherpt worden door onze geest met een groot scala aan denkwijzen in contact te brengen.

Tenslotte. Is het mem dat ons de illusie geeft dat we denken, niet het allerergste? Hoe komen we dat te weten? Formuleer ik hier mijn eigen gedachten of ben ik bezig de gedachten van anderen netjes aan het kopiëren? Ben ik hier lustig memen of besmettelijke gedachten aan het voortplanten?
Memen-Google

20:57 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: vrijdenker, memen, dawkins, gedachten, vrijzinnig |  Facebook |

09-09-06

De 100 mooiste vrouwen

Tussen mijn elektronische post stak een Skynet Newletter met volgend onderwerp:
De beste nieuwsbron | Win een Palm Pilot | De Mooiste Vrouwen | Gratis naar Plopsaland.
(Uit dergelijke junkmail valt te leren hoe marketing-mensen je zien).

Bij het openen van het bericht kan je dan lezen wat je allemaal deze maand kunt ontdekken:
(Of liever gezegd, wat men voor jou allemaal ontdekt heeft).

Ontdek deze maand

Gratis naar Plopsaland?
De mooiste vrouwen
Win een Palm Pilot met GPS
Terug naar school 2006
Win prijzen van Muse
20x1 DVD Jupiler League te winnen

In een modern bedrijf is het tevreden stellen van de klanten een belangrijke mission-statement. Bij een telecom-bedrijf als Belgacom zal dat ook wel één van de strategische pijlers zijn. Het promoten van het ontdekken van "De mooiste vrouwen" past wonderwel in het productenpallet van deze onderneming. Immers het ontdekken van vrouwen op het internet en alle daarmee aanverwante activiteiten brengt een pak internetactiviteit en telefoongesprekken met zich mee. Big business, dus.

Nooit te beroerd om eens na te gaan waarmee men je wil tevreden stellen, klik ik het linkje van de mooiste vrouwen aan. Ik kom op een pagina "De Hemelse Honderd" terecht, waar ik uitgenodigd wordt om de top 100 van de knapste vrouwen ter wereld te helpen bepalen. Enfin, Ik denk bij mezelf, waarom niet. In mijn familie-, vrienden- en kennissenkring steken een pak knappe vrouwen en die zal ik dan in mijn top 100 naar voren schuiven.

Mijn teleurstelling (Ja, Belgacom, een teleurgestelde klant!) is groot, want de keuze wordt beperkt tot een aantal voorgeselecteerde vrouwen, volgens de tekst "babes" genoemd, die "niet bepaald warmpjes ingeduffeld" zijn. Waarom mijn knappe vrouwen niet in aanmerking genomen kunnen worden, wordt niet vermeld.

Een tweede teleurstelling (Ja, Belgacom, terug een teleurgestelde klant!) valt mij deel als blijkt dat het knap zijn slechts aan de hand van een foto bepaald kan worden. Ik vind een vrouw knap door haar karakter, haar houding, haar expressie, haar vriendelijkheid, haar spreken, haar kennis of kunde, haar charme, ... Een halfnaakt lichaam zegt toch niets over het knap zijn? Zijn deze afgebeelde vrouwen in staat een aangenaam gesprek te voeren? Waar houden ze van? Wat drijft hen? Toch belangrijk om weten om te bepalen hoe knap wel iemand is ...

Een derde teleurstelling mag ik het niet noemen, smaken verschillen nietwaar, maar van de afgebeelde vrouwen vallen er weinig in mijn smaak. Ziekelijk uitziende anorexia-konijnen kan je toch bezwaarlijk knap noemen? (In de Madrileense modeshow Pasarela Cibeles worden voortaan modellen geweerd die een BMI (Body Mass Index) van minder dan 18 (56 kg voor 1m75) hebben).

Ik kieper het Skynet-bericht de virtuele papiermand in. Aan mijn ontdekkingstocht hou ik een goed gevoel over: Ik ben blij dat die vele knappe vrouwen die ik ken niet in die top100 voorkomen!

Als Alle Anderen

Als
Alle
Anderen
Anders
Anders
Gaan
Beleven
Zal
Anders
Van
De
Eén
Op
De
Andere
Dag
Gewoon
Gewoon
Worden

Koen Beeuwsaert

De auteur van bovenstaand gedicht, Koen Beewsaert is te bereiken op volgend adres: koenivb@hotmail.com

29-08-06

Welke Loose Change?

Verleden week viel op Canvas de uitzending "Loose Change" te bekijken. Ik heb deze uitzending niet bekeken. Toch zie ik duidelijk wat men de kijker wilde laten zien. Je hoeft immers niet te kijken naar wat men je wil laten zien, om (in) te zien wat men je wil laten zien! Deze film zorgt al geruime tijd voor een heen- en weergeschrijf tussen believers en non-believerers op het internet. De teneur van die teksten had mij al doen inzien dat het bekijken van deze documentaire mij geen nader inzicht zou verschaffen.

Heb ik dan iets substantieels aan deze discussie toe te voegen? Nee, dat ik heb niet. Maar de reacties van vrienden en kennissen nopen mij tot enige beschouwing. Bij het horen van de term "Loose Change" had ik de euvele moed mijn onwetendheid te etaleren en te vragen "Wat betekent dat begrip nu eigenlijk?". De onsamenhangende uitleg van mijn gezelschap toonde aan hoe gemakkelijk mensen woorden gaan gebruiken waarvan ze betekenis niet kennen. In The Concise Oxford Dictionary staat "Loose Change" voor "money as coins in pocket etc. for casual use". Het is blijkbaar kleingeld of wisselgeld. Het lijkt mij een aardige titel om naar deze vermeende complottheorie te verwijzen.

Men raadt mij aan deze documentaire te bekijken omdat deze "tot nadenken" stemt. Wat er van dit vermeend complot ook waar moge wezen, blijft het feit dat veel onschuldige mensen de dood vonden en deze aanslagen grote materiële schaden veroorzaakten. Deze feiten stemden mij indertijd tot nadenken, niet het feit of de feiten van een aantal onopgehelderde aspecten van dit drama. De 9/11-aanslagen, alsook deze in Madrid en Londen zijn geen toonbeeld van de menselijke vooruitgang. Dat stemt inderdaad tot nadenken. Ook de loopgravenoorlog tussen believers en nonbelievers laat duidelijk zien dat ondanks onze moderne communicatieapparatuur, de mens zelf niet in staat blijkt met elkaar rationeel te communiceren. Ja, ook iets om over na te denken.

Ik wil nog wijzen op de (waarschijnlijke gewilde - mijn complottheorie?) complexiteit van het verhaal. De kijker kan onmogelijk het waarheidsgehalte van een aantal feiten, hypothesen, insinuaties, ... nagaan. Men speelt op gevoelens. Men hoopt door de complexiteit, de setting en de insinuaties dat de kijker het zicht (het zien) zal verliezen. De kijker wordt een gemakkelijk prooi voor vooroordelen. Het is gekend dat vooroordelen het oordelen in de weg staan en slechts aanleiding geven tot veroordelen. Sommigen meten zelfs het waarheidsgehalte van dit onderwerp aan het aantal blogs en websites die zich met dit thema bezig houden. Er wordt veel over gesproken ... Dus, het zal wel waar zijn!

Het wisselgeld. Welk wisselgeld? Het geld dat de film- en boekenindustrie met deze indianenverhalen verdient? Het wisselgeld van de conservatieven, die ruim de websites van de non-believers sponsoren? Welke wisselgelden worden hier nog verhandeld? Dat stemt wellicht meer tot nadenken!

EEN GEDACHTE

Er moet een gedachte zijndie te verschrikkelijk is om te bedenken.
Aan die gedachte moet ik denken,
nu.
Buiten morren mijn dromen, lopen geruchten tergend langzaam
heen en weer. Ik denk
dat zij bedolven ligtonder al mijn andere gedachten
en niets te maken heeft met god of dood
of wat dan ook.
Misschien rekt zij zich wel uit, nu,
in het diepst van mijn gedachten, begeeft zij zich
op weg.

Toon Tellegen (Uit de bundel Er ligt een appel op de schaal)
 

21:00 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: loose change, vrijzinnig, vrijdenker, poezie, gedachten |  Facebook |

22-08-06

In het kruis gepakt

Popdiva Madonna heeft met haar "Confessions"-tournee reeds menig christelijk zeloot in het kruis gepakt! In Polen diende het tijdschrift Machina zijn voorpagina onder druk van de katholieke kerk aan te passen omdat het Madonna als een (christelijke) madonna afgebeeld had. Zowel in Rusland, Italië en Duitsland (klacht bij het Openbaar Ministerie) riepen religieuze leiders tot een boycot van de voorstelling op. Volgende maand treedt Madonna in Nederland op en de jongerenorganisatie van de christelijke politieke partij SGP ijvert al om het spektakel met het kruis en de doornenkroon verboden te zien worden.

"Mijn act is niet negatief of respectloos naar de kerk toe", zegt ze. Integendeel, Madonna vindt dat ze met haar tournee mensen oproept om geld te schenken aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor aidsslachtoffers. Tijdens haar optredens worden op videoschermen beelden van de armoede in de wereld geprojecteerd. Op een teller prijkt het aantal Afrikaanse aids-wezen (12 miljoen).

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een criminele daad en wordt de act beschermd door de wet op de artistieke vrijheid.

Wat leert ons deze hetze?

1. Er gedijt een religieus fundamentalisme in onze streken, dat de intellectuele en artistieke vrijheid aan banden wil leggen.

2. Een aantal mensen vindt zich nog steeds geroepen of verheven boven de anderen. Vanuit die gedachte eigenen zij zich het recht toe te bepalen wat anderen moeten doen en laten.

3. Er lopen nog veel schapen rond die bereid zijn die zichzelf opgeblazen kikkers te volgen.

4. Deze religieuze leiders ageren niet omdat met het geloof zelf gespot wordt. Nee, ze zijn verontwaardigd omdat hun macht in vraag gesteld wordt.

5. De teller van het aantal Afrikaanse aids-wezen laat duidelijk zien hoe dodelijk de moraal van de religieuze leiders wel is.

TOCH NIET?

De dag haat toch niet
de nacht omdat
hij zwart is.

De zon verbrandt toch niet
de maan omdat
ze blank is.

De bij verjaagt toch niet
de vlinder omdat
hij uit dezelfde bloem drinkt.

De merel doodt toch niet
de nachtegaal omdat
zijn liedje anders klinkt.

Waarom haat, verbrandt
verjaagt en doodt
de ene mens dan wel
de ander? Toch niet

omdat hij anders is?

Maja Panajotova

21:22 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, christelijk, kruis, madonna, aids, poezie, gedachten, gedichten |  Facebook |

20-08-06

Het hoofddoek van de leerkrachten

In een Brusselse school van het Gemeenschapsonderwijs kregen twee hoofddoekdragende leerkrachten (moslima's) hun ontslag. De raad van beroep voor het Gemeenschapsonderwijs besliste om het dragen van een hoofddoek door leerkrachten te verbieden.

Is het dragen van een hoofddoek een expliciete uiting van een religieuze overtuiging? Op zondag zien we soms strak geklede heren met een zwarte boekentas rondlopen: getuigen van Jehova. Mogen strak geklede heren met een zwarte boekentas straks geen les meer geven? Is het kaal scheren van de schedel geen Boeddhistisch gebruik? Verbieden dan maar. Mag de leerkracht de handen niet meer samenvouwen? Zet hij/zij daar niet onbewust tot bidden aan? Is het na-apen van het gedrag van popidolen of het meticuleus volgen van de laatste modetrends eigenlijk ook geen religie? En wat doe je dan met leerkrachten die buiten de school ijveren voor één of ander geloof?

Ik ben bang van dergelijke zedenmeesters die mensen beoordelen (noem het liever veroordelen) op basis van hun uiterlijk voorkomen. De zogenaamde "neutraliteit" van de leerkrachten kan slechts beoordeeld worden aan de hand van de manier waarop ze hun taken vervullen. Het is niet erg dat een leerkracht met een religie verbonden wordt, zolang hij/zij maar handelt naar het pedagogisch project dat hij/zij ondertekend heeft. Bekeringsijver kan niet, net zomin het aanzetten tot intolerantie of het aanleren van volgzaamheid of kinderen leren bidden. Eén van streefdoelen van het onderwijs is toch de kinderen een onderzoekende geest aan te leren?

Wat betekent openheid als je niet voor je (religieuze) overtuiging mag uitkomen? Hoe kun je respect voor andersdenkenden bijbrengen als iedereen "neutraal" is? M.a.w. als de andere overtuigingen, meningen weggemoffeld worden. Openheid betekent dat je confrontatie met de andere meningen moet kunnen aangaan. Betekent dat je dient te aanvaarden dat anderen ook jouw overtuiging gaan confronteren. Betekent dat je dient te aanvaarden dat andere mensen er andere meningen op na houden.

Overtuigingen dienen om in vraag gesteld te worden. We dienen dus geen respect voor een overtuiging te hebben. Zonder het in vraag stellen van overtuigingen blijft de culturele ontwikkeling van de mensheid stagneren. We dienen wel respect voor de rechten van de mens te hebben.

In de marge van deze discussie vind ik het jammer dat in Vlaanderen het godsdienstonderricht door de scholen (en dus door de gemeenschap) gedragen dient te worden. Onze gemeenschap subsidieert en stimuleert aldus het dogmatisch denken.

11:32 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, onderwijs, hoofddoek, gedachten |  Facebook |

13-08-06

Onderweg zijn

Het valt mij steeds meer op hoe verschillend de taal die we gebruiken wel is. Neem nu de woorden "onderweg zijn". Deze woorden worden veel door gelovigen gebruikt (bvb. "Wij zijn samen onderweg, Alleluja") en slaan op het levenspad die ze volgen. Voor gelovigen is de levensweg (het onderweg zijn) een doortocht naar de eindbestemming: het eeuwige geluk. De belevenissen, de ervaringen van het onderweg zijn dienen als een bevestiging van het gekozen einddoel. Het onderweg zijn is een noodzakelijk "kwaad", een beproeving, een inwijding, een paspoort naar de eeuwigheid. Voor een gelovige is het onderweg zijn een bijzaak, de hoofdzaak is namelijk de hemel. Een typisch voorbeeld van een dergelijke doortocht is bvb. de bedevaart. De ongemakken van het onderweg zijn symboliseren het leven op aarde. De vermoeide aankomst in het heiligdom, de aankomst in de eeuwigheid.

Andere mensen, die het niet nodig vinden een god te scheppen, zien de wereld als zinloos en eindig. Zij zien geen eindbestemming, noch een doel. Hun onderweg zijn zal een ronddwalen in de wereld zijn. Met de dood eindigt hun onderweg zijn, hun leven, hun bestaan. De belevenissen en de ervaringen van het onderweg zijn zullen hen helpen zin aan hun bestaan te geven. Het zal hen helpen oriënteren. Het zal hen helpen vorm aan hun eindige bestaan te geven. Voor de goddeloze mens is het onderweg zijn een hoofdzaak. (Hopelijk ook een zaak voor het hoofd.) Hij/zij zal proberen van dit eindige bestaan het beste te maken voor zichzelf en naargelang zijn ervaringen, voor de anderen. Deze honden hou je niet braaf door ze het klontje suiker van het eeuwige geluk voor te houden.

In de Leza-vallei (Rioja, Spanje) kom je op de GR93 tussen Román de Cameros en Torre en Cameros een bord tegen dat een gedicht van de Spaanse dichter Antonio Machado draagt. Met dat stukje poëzie sluiten we dit onderweg zijn af.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Wandelaar, je sporen
zijn de weg, en zij alleen;
Wandelaar, er is geen weg,
de weg ontstaat in het gaan.
Gaandeweg ontstaat de weg,
en als je omkijkt
zie je de baan die nooit meer betreden zal worden.
Wandelaar, er is geen weg,
slechts een kielzog in de zee.

Antonio Machado

11:24 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, poezie, machado, rioja, onderweg, gedachten, filosofie, vrijzinnig |  Facebook |

30-07-06

De mens is een schaap en het abattoir is zijn bestemming.

Een bekrompen geest, tot een grote staat verheven,

is een waar afgodsbeeld der dwazen.

Oxenstiern


Afbeelding uit Loopgravenoorlog van Jacques Tardi (Uitgeverij Casterman)

De reden

De reden waarom

moordenaars en dieven

zo gemakkelijk

standbeelden worden

tot monumenten worden gemaakt

is omdat

hun ogen al van graniet zijn

hun harten

gemaakt

van steen

Christopher van Wyk

19:57 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volgzaamheid, vrijzinnig, gedachten, schaap, bedenkingen, poezie |  Facebook |

09-07-06

De zwaarte van de verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid (tolerantie) is een negatief beladen begrip omdat het verwijst naar iets dat je dient te verdragen. Het wekt de indruk van iets vies, iets onaangenaams op, alsof het een stinkende, pijnlijk etterende zweer of een ongeneeslijk kankergezwel betrof. Blijkbaar staan zowel verdraagzaamheid als onverdraagzaamheid, vrijheid, levenskwaliteit in de weg.

Een vrij mens is nieuwsgierig, wil ontdekken, staat open en spiegelt zich in het andere. Hij is verwonderd over zichzelf en de andere. Hij neemt plaats in een immer veranderende wereld. Een vrij mens vreest het stilstaan omdat het wars aan het leven zelf is. De banden van zijn kluisters aan het gekende irriteren hem. Een vrij mens beleeft vreugde aan de mozaïek van het andere, het lichtspel van de verscheidenheid, het kolken van de andere gedachten.

Bij een vrij mens heft de rusteloze nieuwsgierigheid de zwaartekracht van de verdraagzaamheid op.

Hoe de woorden nog branden
op de tong

en zo vergeefs
pogen te ontsnappen
uit de kerker van de taal.

Germain Droogenbroodt

04-07-06

Existentiële wiskunde

Milan Kundera is één van mijn favoriete schrijvers. Ik hou van zijn amalgaam van cynisme, humor en filosofie. Hij belicht zijn personages vanuit verschillende hoeken. Je leert die mensen goed kennen op het randje van het voyeurisme na. Milan Kundera laat waarden aan bod komen, maar vermijdt, ondanks een soms melancholische ondertoon, moraliserend over te komen. Voor mij is Milan Kundera een vrijdenker: "Als jonge schrijver in Praag verafschuwde ik het woord 'generatie', dat me tegenstond door de akelige kuddelucht die er omheen hing" (Verraden testamenten).

In "Het boek van de lach en de vergetelheid" laat hij zijn scherp psychologisch doorzicht zien. "Mensen schreeuwen dat ze een betere toekomst willen scheppen, maar dat is niet waar. De toekomst is slechts een onverschillige leegt die niemand interesseert, terwijl het verleden vol leven is, en het gezicht ervan prikkelt ons, tart ons, beledigt ons, zodat we het willen vernietigen of overschilderen. Mensen willen heer en meester zijn over de toekomst, alleen maar om het verleden te kunnen veranderen."

In "De traagheid" vindt hij de existentiële wiskunde uit: "Er bestaat een geheim verband tussen traagheid en geheugen, tussen snelheid en vergetelheid. Laten we een uiterst banale situatie nemen: een man loopt op straat. Ineens probeert hij zich iets voor de geest te halen, maar de herinnering ontsnapt hem. Op dat ogenblik vertraagt hij automatisch zijn pas. Iemand die daarentegen probeert een pijnlijk incident dat hij zojuist heeft beleefd te vergeten, begint onbewust harder te lopen, alsof hij zich snel wil verwijderen van wat zich in de tijd nog te dicht bij hem bevindt.
In de existentiële wiskunde neemt deze ervaring de vorm aan van twee elementaire vergelijkingen: de graad van traagheid is recht evenredig aan de intensiteit van de herinnering; de graad van snelheid is recht evenredig aan de intensiteit van de vergetelheid
".

Tip: Pas deze existentiële vergelijking eens toe op je eigen jachtige leven.

Milan Kundera is literatuur, psychologie, politiek, filosofie, ... Goede (vakantie) literatuur om traag te lezen, om bij stil te staan, om traag van te genieten ... want schreef Salman Rushdie volgens diezelfde existentiële wiskunde niet: "Een bestaan op dubbele snelheid levert slechts een half leven op" (De laatste zucht van de moor).

20-06-06

Voor Lode

Er kraakte hersenschors toen Dirk zwijgzaam vertelde dat jij, Lode, leegte in plaats van stilte gevonden had. Ons horror vacui spoot somberheid in de redactieraad. Had onze vriend Lode zich in roerloosheid gehuld? Hield het vrijdenkerschap niet op zodra de vrijdenker het verbond met het stilstaan had aangegaan? In onze onbegrijpelijkheid zagen we reeds jouw stille woorden het zwerk in ijlen. Je hebt toch nooit het krocht afgedaald om je er te beginnen wijden aan de beate aanbidding van het absolute? Of hebben je gedachten zich een Gordiaanse knoop gekronkeld en stevent het stuurloze gemijmer je recht het ravijn der peilloze leegte in?

Weet je wat, goede vriend? Af en toe hebben jouw gedichten op mijn gedachten komen bonken en zo mijn levenspad omgewoeld. Ik doe nu hetzelfde en laat een gedicht op je los. Het is stevig maar licht. Ik hoop dat het jouw zwaarte uit de leegte zal trekken. Tot pennenvreugde je weer verblijdt!

Bernard

Poëzie

Slechts schraal en van elke overdaad
ontdaan is mijn taal, mijn mondvoorraad:

tot géén andere bekentenis bereid
dan die der tederheid,
en tot géén andere zekerheid dan ónzekerheid
kan zij ooit nog worden gedwongen.

Zó blijft, van wat ik doe of denk
Niet veel meer over:
een onzichtbare variante misschien
op het woord dat zoekt en zoekt
en slechts om stilte roept.

Erik Verpale

22:21 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, poezie, gedachten, bedenkingen, aanbidding |  Facebook |