13-05-10

Vuurstoker Léonard

LesBourreursDeCranes-1

Vlaanderen werd onlangs wakker geschud door een resem pedofiliemisbruiken binnen in de katholieke kerk: "Wie het kleine niet onteert, is het grote niet weerd". Het schandaal werd nog groter toen bleek dat de katholieke kerk deze criminelen binnenin zijn instituut uit de armen van de wet kon houden. De pedofiele jeugdauteur Gie Laenen, bijvoorbeeld, werd terecht een gevangenisstraf opgelegd. Hij had blijkbaar de tegenslag noch priester noch bisschop te zijn.

Om de aandacht van deze vuurhaard weg te houden ontstak kardinaal Léonard, bijgestaan door supernon Mieke Van Hecke (Waar bleef de andere zuster Alexandra Colen?), een nieuwe vuurhaard. De wens dat het katholiek onderricht terug over de katholieke leer dient te gaan - back to basics - deinde de gemoederen. De strategie van de kardinaal werkte: alle ogen richten zich nu naar de nieuwe brandhaard. De heilige geest moet de geilige geest verdrijven.

De reacties van de verschillende leerkrachten waren verhelderend. (Een halve eeuw geleden woedde in België een bitse onderwijsstrijd tussen de katholieke kerk en de vrijzinnige loges (Zie bvb. bovenstaande prent uit het schitterende geïllustreerde boek Om de schone ziel van 't kind ... van Jeffry Tyssens. Bovenstaande is een vrijzinnige spotprent. De katholieke spotprenten zijn van eenzelfde kaliber. Het boek is een must voor een openbare bibliotheek!). We kunnen met vreugde vaststellen dat de lessen levensbeschouwing of die nu op een christelijke dan wel op een vrijzinnige leest geschoeid zijn, inhoudelijk dezelfde richting opgaan. De leerlingen worden aangespoord over een aantal hedendaagse levens-beschouwelijke problemen zelf een mening te ontwikkelen. Levensbeschouwing dient de kunst te worden met de anderen om te gaan, met de anderen samen te leven. De gemeenschap mag daar best wat middelen aan besteden omdat het indirect de maatschappij ten goede komt.

Het streven van de kardinaal is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Ten eerste valt het door de jongeren niet te plaatsen in hun eigen leefwereld, ten tweede werkt moraliteit slechts als er een voorbeeldgedrag aanwezig is. De rijkdom en de misdaden van het katholieke instituut kunnen bezwarend als voorbeeldfunctie fungeren. Wie de katholieke beeldspraak begrijpt, ziet duidelijk in dat de kardinaal de schandalen van zijn instituut in wolken van wierook wil verhullen en dat hij als oppermeester de leerkrachten zal opdragen de leerlingen voor te houden dat de katholiek kerk een schone schort draagt.

Het is jammer dat het een moderne samenleving, als de onze, aan moed ontbreekt om algemene lessen levensbeschouwing in te richten. Het gebrek aan moed is een teken dat we toch nog niet zo modern zijn als we denken of beweren te zijn. Het is evident dat leerlingen de verschillende geloofsovertuigingen dienen te kennen. Zowel de christelijke, joodse of islamitische godsdiensten hebben onze cultuur, geschiedenis en ontwikkeling grondig beïnvloed. Aan de andere kant is een vreedzaam samenleven pas mogelijk als mensen met elkaar gaan samenwerken. Dit wil zeggen dat ze bereid zijn hun verschillende opvattingen te overstijgen zodat iedereen van de algemene vooruitgang kan genieten (win-win-situatie).

De christelijke god heeft echter een groot probleem met dergelijke gedachte. Denk maar aan het verhaal van de toren van Babel. Uit jaloezie (!!) voor het succes van deze onderneming laat god de mensen verschillende talen spreken (lees anders: godsdiensten beleven), zodat de bouw van de toren (symbool van de mens die zichzelf gaat overstijgen - een soort Icarus avant la lettre - de Promethiaanse gedachte) in duigen valt. God (De Kerk) wil de heerser zijn, de mens (de gelovige) dient onderdanig en gehoorzaam te zijn. (Win-verlies-situatie).

coexist-111:17 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, leonard, christelijk, coexist, godsdienst, filosofie, open geest |  Facebook |

01-09-06

God met ons!

Deze week was de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij de paus te gast. De opperbevelhebber van de christelijke overtuigingsmilities kon mevrouw Merkel bezweren om het voorwoord van het ontwerp van de Europese grondwet terug in vraag testellen. Volgens beiden zou in dit voorwoord een verwijzing naar "de christelijketraditie'' van Europa aangebracht dienen te worden.

Het voorwoord van het ontwerp van de Europese grondwet ziet er momenteel als het volgt uit: "De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen."

Vanuit christelijke hoek werd volgende tekst voorgesteld: "De waarden van de Unie omvatten de waarden van hen die in God geloven als bron van waarheid, gerechtigheid, goedheid en schoonheid, evenals de waarden van hen die zo'n geloof niet delen maar vanuit andere bronnen deze universele waarden respecteren."

Wat mij aan de christelijke gelovigen zo mateloos ergert is hun overtuiging dat zij en slechts zij de moraal in pacht hebben. De meeste normen en waarden uit de bijbel zijn eveneens in seculiere geschriften terug te vinden. Men leze er de eerste Griekse filosofen op na! Zowel de humanistische traditie als de christelijke traditie kennen in Europa een gemeenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis. De punten waarop deze stromingen verschillen zijn bvb. het bestaan van een god, engelen, duivels, het hiernamaals, de hel en dergelijke meer. Een grondwet handelt over aardse, concrete zaken. Het toevoegen van een ganse godenkermis aan een dergelijke grondwet brengt niets praktisch bij.

Een grondwet dient door zoveel als mogelijk de mensen gedragen te kunnen worden. Het is juist zijn massale aanvaarding die een overheid zal legitimeren deze te kunnen toepassen. Het toevoegen van betwiste termen zoals bvb. god, hemel, ... zal de afdwingbaarheid van deze grondwet te niet doen. Immers, iedere burger heeft recht op zijn eigen waarden en beginselen. Waartoe dient een wet die door iedereen anders geïnterpreteerd wordt? Dat leidt gemakkelijk tot misbruik. De eenvoudigste oefening uit het handboek van de dictator beschrijft dat er altijd genoeg schapen gevonden zullen worden die willen marcheren in de naam van god. De geschiedenisboeken bulken van diegenen die in naam van de almachtige gefolterd zijn geworden of een onfortuinlijke dood hebben gevonden. Aan het christendom kleeft niet enkel het bloed van Christus, maar evenzeer het bloed van al die onschuldigen die in zijn naam en door zijn aanhangers vermoord en onderdrukt zijn geworden.

De mens heeft geleerd dat de scheiding van kerk en staat een noodzaak was om tot gelijkberechtiging te komen. Angela en haar vriend Benedictus hebben lak aan die idee. In essentie hebben ze lak aan de ideeën die het huidige voorwoord verwoord staan. Het is aan ons te bewijzen dat we goede hoeders van die waarde(n)volle erfenis van de mensheid zijn. Vrijheid en gerechtigheid zijn duur. Waarde(n)volle juwelen, die generaties voor ons aan ons geschonken hebben. Franco Fortini laat dat in onderstaand stukje poëzie doorvoelen.

 

Op de spijlen van de brug
De hoofden van gehangenen,
In het ijlende riviertje
Het speeksel van gehangenen. 

Op de keien van de pleinen
De nagels van gefusilleerden
Op het grijze gras in de wijde ruimten
De kiezen van gefusilleerden 

De lucht bijten wij, de stenen bijten wij
Ons vlees is niet meer menselijk
De lucht bijten wij, de stenen bijten wij
Ons hart is niet meer menselijk.

De ogen van de doden lazen wij
Wij zullen vrijheid aan de aarde schenken
Maar de gerechtigheid die wij belijden
is geklemd in de vuisten van de lijken. 

Franco Fortini

 

23:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, god, europa, christelijk, humanisme |  Facebook |

22-08-06

In het kruis gepakt

Popdiva Madonna heeft met haar "Confessions"-tournee reeds menig christelijk zeloot in het kruis gepakt! In Polen diende het tijdschrift Machina zijn voorpagina onder druk van de katholieke kerk aan te passen omdat het Madonna als een (christelijke) madonna afgebeeld had. Zowel in Rusland, Italië en Duitsland (klacht bij het Openbaar Ministerie) riepen religieuze leiders tot een boycot van de voorstelling op. Volgende maand treedt Madonna in Nederland op en de jongerenorganisatie van de christelijke politieke partij SGP ijvert al om het spektakel met het kruis en de doornenkroon verboden te zien worden.

"Mijn act is niet negatief of respectloos naar de kerk toe", zegt ze. Integendeel, Madonna vindt dat ze met haar tournee mensen oproept om geld te schenken aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor aidsslachtoffers. Tijdens haar optredens worden op videoschermen beelden van de armoede in de wereld geprojecteerd. Op een teller prijkt het aantal Afrikaanse aids-wezen (12 miljoen).

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een criminele daad en wordt de act beschermd door de wet op de artistieke vrijheid.

Wat leert ons deze hetze?

1. Er gedijt een religieus fundamentalisme in onze streken, dat de intellectuele en artistieke vrijheid aan banden wil leggen.

2. Een aantal mensen vindt zich nog steeds geroepen of verheven boven de anderen. Vanuit die gedachte eigenen zij zich het recht toe te bepalen wat anderen moeten doen en laten.

3. Er lopen nog veel schapen rond die bereid zijn die zichzelf opgeblazen kikkers te volgen.

4. Deze religieuze leiders ageren niet omdat met het geloof zelf gespot wordt. Nee, ze zijn verontwaardigd omdat hun macht in vraag gesteld wordt.

5. De teller van het aantal Afrikaanse aids-wezen laat duidelijk zien hoe dodelijk de moraal van de religieuze leiders wel is.

TOCH NIET?

De dag haat toch niet
de nacht omdat
hij zwart is.

De zon verbrandt toch niet
de maan omdat
ze blank is.

De bij verjaagt toch niet
de vlinder omdat
hij uit dezelfde bloem drinkt.

De merel doodt toch niet
de nachtegaal omdat
zijn liedje anders klinkt.

Waarom haat, verbrandt
verjaagt en doodt
de ene mens dan wel
de ander? Toch niet

omdat hij anders is?

Maja Panajotova

21:22 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, christelijk, kruis, madonna, aids, poezie, gedachten, gedichten |  Facebook |