11-12-10

De Apple-index

DeAppleIndex.jpg

Onlangs plofte mijn baas een iPad op mijn bureau en zei: “Bekijk dat eens vrijdenker of hier mogelijke toepassingen voor ons bedrijf in steken. En – knipoog – wellicht kan je een iPad voor je vrouw onder de kerstboom leggen”. Ik wou nog opmerken dat mijn schamele beurs dergelijke grappen niet toelaat, maar ik weet dat ik van zijn kant weinig solidariteit op dat gebied hoef te verwachten. Ik vond het wel prettig werken met die iPad – enfin, de Standaard lezen was mijn voornaamste bezigheid. De iPad is een handig leestoestel, maar verder kon ik er niet veel mee aanvangen. Het goedkoopste model kost 500€. Ik droomde al van de stapel boeken die ook 500€ zou kunnen aanschaffen. Ik wist niet onmiddellijk een toepassing voor ons bedrijf te verzinnen. Ik stelde enkele voor de hand liggende zaken voor. Dat zinde mijn baas niet, want andere collega's hadden ook al geprobeerd met dergelijke trivialiteiten het gezicht te redden.

Mijn grootste bezwaar tegen dergelijke elektronische lezers is dat anderen gaan bepalen wat je al dan niet kan gaan lezen of bekijken. Onlangs weigerde Apple een toepassing van een Deens bedrijf omdat zijn tijdschrift enkel over het concurrerende systeem Android handelde. Iets lezen over de concurrentie mag dus niet! Apple hanteert zijn regels (lees censureert) met een dubbele moraal. Enerzijds wil men geen tijdschriften toestaan waarin naakte personen afgebeeld worden, anderzijds laat men wel het lezen van Playboy en Victoria's Secret toe. Ook worden foto's van schaars geklede vrouwen geweigerd, maar mag Swimsuit Edition wel bekeken worden. Apple geeft daar de volgende verklaring voor: "The difference is this is a well-known company with previously published material available broadly in a well-accepted format." Het kan voor de ene wel en voor de andere niet, omdat de enen de (commerciële) vrienden van het bedrijf zijn en voor de anderen niet omdat ze weinig geld in het laadje zullen brengen.

Ik wil zelf bepalen wat ik moreel gezien al dan niet acceptabel vind, daar hoeft geen bedrijf zich mee in te laten. Enkele maanden geleden ontstond ophef omtrent een toepassing 'Manhattan Declaration' die door een christelijke organisatie ontwikkeld werd.. Op deze toepassing kon je lezen dat het homohuwelijk vanuit een christelijk standpunt als verwerpelijk beschouwd dient te worden. Het manifest sprak uit naam van “de verdediging van de heiligheid van het leven, het traditionele gezin en de vrijheid van godsdienst. Verschillende homo-bewegingen tekenden bij Apple protest aan. Apple haalde de toepassing in alle stilte uit zijn Apple Application Store. Waarom kan dergelijk manifest – waar ik trouwens in het geheel niet achter sta – niet op de iPad? Na de katholieke index van enkele jaren geleden op naar de Apple Index?

A101it_droid_dual.png

18:58 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, ipad, censuur, katholieke index, apple-index |  Print

04-12-10

De WikiLeaks-jacht.

WikileaksServerNotFound.jpg

Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt : Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Blijkbaar vervalt dat artikel als burgers proberen een licht te werpen op de cenakels van de Westerse politiek. De Westerse politici halen heiligschennis en de veiligheid van diverse personen als drogreden aan om de vrijgegeven informatie van Wikileaks te gaan censureren. Door toedoen van diverse “vrije” Westerse regeringen werd de website van Wikileaks (www.wikileaks.org) geblokkeerd (is nog wel naamloos te bereiken via http://213.251.145.96/) . Het is opvallend hoe de politieke gilden zich in een stilzwijgen hullen omtrent deze censuur. Is de vrijheid van informatiegaring en het recht informatie te publiceren dan geen politiek issue meer? Is men bang dat de publieke opinie een zicht op de werking krijgt van een geheel ondemocratische, niet-transparante politieke inner-circle krijgt? Wordt de bestuurlijke transparantie dood verklaard en geldt slechts transparantie van het doen en laten van de burger om de massa beheersbaar te maken?

De jacht op de Wikileaks-informatie laat overduidelijk zien hoe controleerbaar de vrije informatiestroom over het internet door de politieke grootmachten is geworden. De domeinserver in de VS ging uit de lucht toen ze het doelwit geworden was van “hackers”. Het woord “hackers” is een eufemisme voor het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten. Diezelfde “hackers”-groep kwam onlangs nog in het nieuws toen ze probeerden met hun Stux-worm de Iraanse kerncentrales plat te leggen. (Een ander gekend geval van cyberaanvallen, waren de cyberbombardementen tegen Estland. Naar schatting werden ongeveer een miljoen Russische computers ingezet om bedoelde aanvallen uit te voeren).

De “vrijheid” van het internet is relatief. Van zodra informatie beschikbaar wordt die bepaalde groepen niet aanbelangd worden de kanalen ernaar dichtgemaakt. De democratische inspraak van de burgers is hierin nihil. Wie kunnen ook vaststellen dat in de vazalstaten (bvb. België) er een politieke stilte heerst over die censuur. Het bevestigt natuurlijk hun vazal zijn. Het laat evenwel zien dat de ene vrijheid van informatie niet de andere is. Als China zijn burgers bepaalde delen van het internet ontzegt, staan de dames en heren op hun achterste poten van verontwaardiging te springen. Nu hun vriend hetzelfde toepast, vervallen de bewindslieden in een zedig zwijgen. Laat ons hopen dat de burger zijn recht op vrijheid van informatie gaat opeisen.

p_01_12_2010.jpg


Lees meer...

18:37 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, wikileaks, vrije meningsuiting, censuur |  Print

20-06-08

Nieuwspraak

ArrestedBlogging

Alhoewel het lang (een vrij relatief begrip) geleden is dat ik Nineteen Eighty-Four (gepubliceerd in 1949) van George Orwell gelezen heb, zou ik de laatste twee zinnen nog uit het hoofd kunnen citeren: “He had won the victory over himself. He loved Big Brother”. Orwell haalt er stevig uit naar het communisme (Net zoals in Animal Farm). Met de jaren is het boek een icoon van een allesoverheersend staatsapparaat geworden. In de nieuwe taal van 1984 (Newspeak) bestaat het woord “vrijheid” nog, maar het kon niet in een maatschappelijke context gebruikt worden. Je kon zeggen dat een hond vrij van luizen was, maar daar er geen vrije meningsuiting meer bestond, was er ook geen noodzaak om bedoeld begrip (politieke “vrijheid”) in de nieuwe taal op te nemen.

In Zweden deelden deze week demonstranten exemplaren van het boek uit aan het parlement. Het Zweedse parlement keurde met een lichte meerderheid (143 tegen 138 stemmen) een wet goed die het mogelijk maakt dat de inlichtingendienst zonder toestemming van de rechter het elektronisch verkeer mag afluisteren. De Zweedse regering stelt enkel geïnteresseerd zijn in het communicatieverkeer naar het buitenland, maar de oppositie stelt dat het technisch niet mogelijk is de berichten voor buitenlanders te onderscheiden van diegene die voor het binnenland bestemd zijn.

 

diplome_bba_edso2007_1

 

Een storm in een glas water? Blijkbaar worden dergelijke praktijken in de Verenigde Staten algemeen toegepast. Censuur van het internetgebruik in openbare bibliotheken is in de VS gangbare praktijk. In Frankrijk staat er een project op stapel “Confiance En Ligne” waarmee de Franse regering een algemene bewaking en filtering van het internet wil doorvoeren. Frankrijk en Duitsland blokkeren alle websites die het bestaan van de Holocaust ontkennen. China, Saoedi-Arabië en Iran zijn de beruchtste censuurplegers. China heeft naast zijn Grote Muur een Great Firewall waarbij de “veiligheidsdiensten” continue gadeslaan wie waar surft en wat bekijkt. In het Westen worden die activiteiten van China met de mantel der liefde bedekt, want het zou de economische belangen kunnen schaden. (Het zou toch jammer zijn mochten we geen bedrijven meer naar China kunnen delokaliseren)

 

ThePoliceIsWatchingYou
Uit een recent rapport van het World Information Access (WIA) blijkt dat het aantal bloggers dat na online publicatie is opgepakt in 2007 meer dan verdrievoudigd is.WIA ziet in die explosieve stijging een duidelijk bewijs voor de politieke invloed die blogs hebben gekregen. Als een blogger gearresteerd wordt, gaat hij gemiddeld voor vijftien maanden achter de tralies, met een uitschieter naar acht jaar celstraf.
spyware


 Internetcensuur is voor tientallen landen gangbare praktijk. Die praktijk neemt wereldwijd agressief toe. Meer dan drie dozijn landen in met name Azië, het Midden Oosten en Noord-Afrika censureren in mindere of meerdere mate het internet. Voor zover websites niet om politiek redenen geblokkeerd worden, heeft internetcensuur vooral te maken met seksuele of religieuze content (Vooral in staten met een “religieuze” regering zoals in die landen waar een meerderheid van moslims de touwtjes in handen heeft).

Laten we alert blijven dat de Newspeak niet ons taalgebruik wordt!

 

SharpenYourView


 

20:45 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: orwell, 1984, vrijdenker, censuur |  Print

04-06-08

Nacht van de censuur

 header_picture

Oproep. Teken de petitie tegen de censuur (Motie tegen de censuur)

http://www.nachtvandecensuur.be/petitie.php

Het veelkoppige monster genaamd censuur grijpt wild om zich heen. De Fenomenale Feminatheek van Louis-Paul Boon, Mijn Leven met Leterme van Vitalski, de blote borsten in Borgloon: ze werden allemaal gecensureerd. De waardige, zelfgekozen dood is onderhevig aan censuur: de kardinaal mag spreken, Hugo Claus moet zwijgen. Ook de media censureren: het is niet evident dat opinies die niet mainstream zijn, de pers halen, terwijl populistische kwakkels worden verheven tot het heldendom. Als vrij burger van dit land verzet ik mij tegen uitingen van bekrompenheid van een conservatieve gedachtepolitie. Ik eis het recht op om zelf te beslissen wat ik mooi vind. Ik eis het recht op om zelf te beslissen wat kunst is en wat niet. Ik eis het recht op om vrij mijn mening te uiten zonder angst voor represailles. Ik eis dit recht ook op voor anderen. Voor zij die ik hartstochtelijk liefheb en voor zij die ik gruwelijk veracht. Want censuur betekent het einde van verwondering en creativiteit. Censuur is de overwinning van de middelmatigheid.

 header_banner

21:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, censuur, relifacisme, nacht van de censuur |  Print