05-02-12

Water met wit licht

Lourdes, GIBA, Ancona

In Italië werd verleden week Enza Maria Ciccolo, een biologe, samen met 37 anderen opgepakt voor samenzwering met het oogmerk op fraude en het toedienen van persoonlijk letsel en het onrechtmatig uitoefenen van een medisch beroep. De groep gaf allerhande lezingen en beloofde de mensen dat ze allerhande kwalen konden verhelpen door het drinken van “water met wit licht” ( “Le acque a Luce bianca”). Het was niet zozeer het onwettig uitoefenen van de geneeskunde dat een deining in Italië veroorzaakte, maar veeleer het feit dat die groepering flessen water verkocht die zogezegd uit de Maria-heiligdommen van Lourdes, Fatima, Medjugorje afkomstig zou zijn. Dat de flesjes met kraantjeswater werden gevuld was een serieus crimineel feit. Zelfs de maffia had noch geen dergelijke heiligschennis gepleegd.

De biologe stond versteld van de inval van carabinieri en verklaarde dat ze slechts het herstellen van de energiebalans van de mensen tot doel had. Men gebruikte een eigen ontwikkelde techniek om het lichaam te harmoniseren op basis van frequenties die in het water aanwezig zijn. Wat is er nu mis wat volgend voorschrift? “Negen druppels 7f FT (zevende frequentie Fatima) ofwel negen druppels 7f L (zevende frequentie Lourdes), waters van het moment, naar gelang het geval te nemen 's morgens, 's middags of 's avonds”. Hun technieken zijn analoog aan die van de homeopathie. Homeopathie werkt eveneens met geschud kraantjeswater. Geen haan die daarover kraait.

Bij mij weten heeft men nog nooit de katholieke kerk vervolgd voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Nochtans trekken jaarlijks vele gelovigen naar de Maria-heiligdommen op hoop van genezing. Dagelijks maken de gelovigen geldelijke offerandes opdat god of één van zijn trawanten hen zo genezen. Het spreekt vanzelf dat de katholieke kerk een eeuwenoude reputatie heeft in het aftroggelen van geld en dat dergelijk patent zo maar niet kosteloos door één of andere groep, die de energiebalans van de mensen wil harmoniseren, mag overgenomen worden. Het is godgeklaagd dat dergelijke groepering in de achtertuin van de katholieke kerk, nota bene!!, de katholieke kerk met hun eigen middelen concurrentie gaat aandoen.

Als het geloof in god mag, waarom zou dan de kwakzalverij geen recht van bestaan mogen hebben? Kwakzalverij brengt wat kleur en kolder in het leven en heeft daarom een geneeskrachtige werking (lachen is gezond). Neem nu bv. volgende passage van G.I.B.A. (Gruppo Italiano Bioenergetica Auricolare). GIBA “ontwikkelt” het water met het witte licht.

“De AuriculoGeneeskunde of de Bio-Energetische Oren is een techniek en een therapie die in staat is om abnormale trillingen van de weefsels op te sporen en vervolgens de herstellen door een harmonische energiebalans bij de patiënt te verwezenlijken. Deze technieken zijn ontwikkeld door dr. Paul Nogier, nu tachtig jaar oud, oprichter en directeur van het Centrum Glem te Lyon, de thuisbasis van de AuriculoGeneeskunde. Volgens de AuriculoGeneeskunde is de oorschelp niet alleen een verzamelaar van geluidsgolven, maar een bio-energetische voeding bedoeld om vibrationele golven op te vangen en uit te zenden, zodat het evenwicht van het individu met de externe omgeving kan communiceren”.

Wie bij dergelijke onzin niet in een slappe lach schiet is ongeneeslijk ziek. Kwakzalvers hebben er een patent op om hun zinnen in een pseudo-wetenschappelijk sausje te dopen. Veelal maken een aantal doctoren en professoren (soms van een “respectabele” leeftijd – om te insinueren, dat hun praktijken een “lang” leven garanderen) de parade. Hieronder nog enkele nieuwe inzichten in de wetenschap.

Volgens de moderne chemisch-fysische en biologische wetenschappen, heeft water de mogelijkheid om een groot aantal intra-moleculaire verbindingen aan te gaan. Men spreekt van verbindingen die slechts een miljoenste van een seconde bestaan en voortdurend van de ene structuur naar de andere overvloeien (Ontdekking van Emilio Del Giudice kernfysicus van het CNR van Milaan). Bijgevolg, de drinkbaarheid van het water, gezien vanuit het perspectief van de energie, is niet alleen gekoppeld aan het aantal pathogene micro-organismen of opgeloste toxische stoffen, maar ook aan het type vitale energie die het bevat.

Het zijn fenomenen die net zoals onze zintuigen reageren. Het gevolgde schema is hetzelfde: een signaal, een ontvanger voor de specifieke informatie, een biochemische transformatie, een centrale die het bericht decodeert en tenslotte het gevoel. Een voorbeeld: het oor pikt een geluid op, het wordt vervolgens door het middenoor aan het binnenoor overgebracht die het omzet in een biochemische code, het centrale zenuwstelsel decodeert de boodschap en zorgt dat we het geluid waarnemen. Deze transformaties hebben een wiskundige grondslag; namelijk het golfverschijnsel : geluid, licht, getijden, zonne-cycli. Deze golven zijn onderverdeeld in een reeks van sinusvormige fluctuaties, die grafisch lijken op de golven van de zee. De verschillende amplitudes van de fasen van de sinusoïdes stemmen overeen met de verschillende frequenties. De analyse van deze frequenties laat toe na te gaan wat het ziekteverschijnsel van de patiënt is. Door stil naar de patiënt te luisteren en door de trillingen van zijn taal te decoderen kun je de oorzaak van zijn ziekte achterhalen.

Medische tip van vrijdenker. Lees teksten van homeopathen en andere kwakzalvers! Je schiet er gegarandeerd bij in een onbedaarlijk lachen. Lachen is gezond!

 

paus, Lourdes, bijgeloof