18-04-09

Ringtone-problemen

NoMoslimRingtones

De wegen van God en zijn maat Allah zijn ondoorgrondelijk. Per definitie, anders zou het moreel gezag van zijn trawanten, de religieuze leiders niet te verrechtvaardigen vallen. Deze wijze mannen – vrouwen zijn intellectueel niet in staat de wegen Gods te doorgronden – speuren constant het mensenlandschap af om na te gaan of het gepeupel de Allerhoogste met de nodige egards blijft vereren. Elke frivole omgang met de Schepper dient als een onkruid snel en vakkundig gewied te worden. De duivel, de hoeder van het kwaad, waart immer rond. Brave moslims wilden hun mobieltjes behoeden voor het kwade en downloaden gewillig een aayat, een vers uit de Koran als ringtone.

Het duivelsgebroed moest daar echter baarlijk mee lachen. Gelukkig dat de wijze mannen spoedig het gegrinnik van die snodaards opmerkten, anders sukkelden de brave moslims met zonden overladen recht de hel in! Het pad van de Duistere is immers met listen bezaaid. Toen het mobieltje van die brave moslims het vers uit de Koran begon te reciteren, namen deze onschuldige wezens natuurlijk de telefoon op, waardoor het reciteren van het vers onderbroken wordt. Het onderbreken van het vers is smaad aan de Koran plegen. Een grote zonde!

In al hun onschuld waren de gelovigen bovendien vergeten dat hun mobieltjes ook op het toilet konden afgaan. De Allerhoogste weet zijn heilige verzen met een begeleiding van aarsgeschal en drollengeplons niet te pruimen. De heiligheid raakt namelijk gemakkelijk besmeurd.

De geestelijke leider Ghyasuddin debiteert: “We dienen onze kinderen te beschermen. De kinderen zullen denken dat de ouders, die een vers uit de Koran als ringtone gebruiken, religieuze mensen zijn, maar ze vergeten dat het echter miserabele zondaars zijn die verdienen naar de hel te gaan”.

Laat ons hopen dat er bij de brave moslims een belletje gaat rinkelen...

Fortis

Gisteren kon ik met beide ogen vaststellen dat Fortis inderdaad zwaar in de problemen zit!

 

19:49 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, fortis, allah, moslims, ringtones, mobieltje |  Facebook |

12-04-09

Door een olifant in het kruis gepakt!

AparteStoelenVoor Moslimas
Het stadsbestuur van Rotterdam reserveerde vijftig stoelen op de voorste
balkonrijen van theater Zuidplein voor moslima's. De Rotterdammers argumenteren dat “Volgens onze westerse waarden is de vrijheid van mensen om hun bestaan naar eigen opvattingen te leven een groot goed”.

Twee grote woorden: Westerse Waarden en Vrijheid.

Het is een moreel pantser waarachter je altijd kan verschuilen. Het is een kansel van waaruit je in alle gemoedsrust onrecht, moord, onderdrukking, honger en ellende over de aarde kan uitzaaien. Anderen inspireren zich op deze techniek en plaatsen zich op analoge sokkels om eenzelfde aard van misdaden met overeenkomstige argumenten te legitimeren. God, Allah, de Westerse Waarden, de Vrije Markt, ... het zijn in wezen beroepsmisdadigers.

Het wordt tijd dat mensen in overeenstemming met elkaar gaan uitstippelen hoe ze met elkaar willen samenleven. Of ze überhaupt wel met elkaar willen gaan samenleven? Ik denk niet dat een meerderheid van de bevolking hier wil samenleven met mensen die er een opvatting op na houden dat vrouwen tweederangswezens zijn. We zijn erfgenamen van de Verlichting geworden. In zeer veralgemeende termen valt het gedachtegoed van de Verlichting in “Gelijkheid, Broederschap en Vrijheid” samen te vatten.

Velen maken de fout door slechts één woord van deze slogan te gaan gebruiken. In naam van de “Vrijheid” ... Dat is een verkrachten van deze filosofie. In de filosofie van de Verlichting zijn Gelijkheid, Solidariteit en Vrijheid in elkaar verstrengeld. Vrijheid hangt vast aan Gelijkheid en Solidariteit. Onbegrensde vrijheid is een waarde die de consumptiemaatschappij tracht voor te spiegelen. Men verdoezelt snel dat de vrijheid van de ene soms de onvrijheid van de andere impliceert.

Als moslima's gereserveerde stoelen krijgen, waarom krijgen moslims dan geen voorbehouden plaatsen? Als moslims die krijgen, waarom krijgen joden, christenen, vrijdenkers, ... dan geen voorbehouden plaatsen? Gaan we naar een apartheidsregime of willen we samenleven?

Gelukkigerwijze getuigden de moslima's meer verstand dan het stadsbestuur van Rotterdam te hebben: ze maakten van de vrouwenstoelen geen gebruik.

HomoOlifant

Het conservatieve katholieke gemeenteraadslid Michal Grzes voelde zich door deze olifant in het kruis gepakt ... Je zou het voor minder gaan uitschreeuwen!


10:42 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, moslims, verlichting, homofobie, vrijheid, waarden |  Facebook |

05-04-09

Emilie & Voltaire

9789026319174
Een collega raadde mij onlangs het boek “Emilie en Voltaire - een liefdesgeschiedenis in de Verlichting” van David Bodanis (Uitgeverij Ambo) aan. Ik maak veelal enige reserve tegen het lezen van liefdesgeschiedenissen, maar het boek heeft mij daarin zeer aangenaam verrast. De auteur neemt je mee naar de tijdsgeest van de 18e eeuw en laat je kennis maken met een bijzonder intelligente vrouw. Het boek laat zien welke moeite de zeer knappe (zowel uiterlijk, als intellectueel) Émilie du Châtelet moet doen om haar geliefde wetenschappelijk werk te kunnen verrichten. Ze was niet alleen intellectueel goed beslagen, ook in het bedrijven van de liefde kon ze haar mannetje staan.
Émilie du Châtelet verrichte baanbrekend wetenschappelijk werk maar werd door de geschiedenis doodgezwegen. Het boek is een hommage aan deze vrouw en onderhuids een oproep om het gedachtegoed van de Verlichting te blijven koesteren.

... Dat is vooral vandaag de dag relevant omdat deze verlichtingsideeën ten grondslag liggen aan alles wat wordt gehaat door groepen zoals al-Qaida: het geloof dat verschillende godsdiensten in gelijke mate gerespecteerd moeten worden; dat vrouwen fatsoenlijk kunnen worden behandeld, dat Kerk en Staat gescheiden kunnen zijn, dat oude overtuigingen niet de enige weg tot de waarheid vormen.”


Émilie du Châtelet

In de tijd van Émilie werden vrouwen niet geacht te kunnen meepraten over politiek, wetenschappen, filosofie, ... Vrouwen kregen geen fatsoenlijke opleiding (de katholieke nonnen zorgden er voor dat de vrouwen tijdens hun “opleiding” dom genoeg gehouden werden) en hielden zich voornamelijk bezig met het roddelen over amoureuze escapades (Klinkt dat ons niet zeer bekend in de oren? Past de vloed aan tijdschriften en tv-programma's over het wel en wee van BV's niet in dat kader?). Émilie beschikte over een buitengewoon grote intelligentie en was gedreven om wiskunde en natuurwetenschappen te bestuderen. Ze diende al haar talenten (ook haar charme en schoonheid) aan te wenden om toegang tot wetenschappelijke literatuur te krijgen. Het is in die zin dat ze steun en respect bij Voltaire vindt.

Voltaire&Émilie
Émilie herwerkt de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica van Newton naar “Principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton”. Een intellectuele topprestatie want Émilie gebruikte de toenmalige moderne inzichten in de wiskunde, daar waar Newton een ouderwetse, achterhaalde wiskunde gebruikt had. Haar werk was eigenlijk zeer fundamenteel, want ze deed onderzoek naar wat later de wet van behoud van energie genoemd zou worden. Op basis van haar werk kon Einstein zijn beroemde vergelijking E = mc² afleiden.

Deze intelligente vrouw is zo goed als onbekend gebleven. Ik vind haar naam bijvoorbeeld in de Winkler Prins Encyclopaedie van 1954 (Zesde geheel nieuwe druk) enkel bij Voltaire terug. “... maar de schrijver week uit naar het buitenverblijf Cirey (Lotharingen) van zijn minnares de markiezin Du Châtelet, een “femme savante”, maar de enige vrouw die hij waarlijk heeft liefgehad.” De vermelding van “femme savante” ruikt naar vooringenomenheid. Ten eerste worden de intellectuele prestaties van deze opmerkelijke vrouw gereduceerd tot deze kenmerking en ten tweede laat men uitschijnen dat een intellectueel knappe vrouw een uitzondering is (het vermelden waard ...). In de negentiende eeuw werden zelfs de geringste verwijzingen naar haar naam gemeden.

Château de Cirey
Het boek laat goed de ontwikkeling van het denken van de Verlichting zien. De ontevredenheid van de steeds bewust wordende intelligentsia ten opzichte van de historische verworvenheden van de hogere adel en de clerus was een ideale voedingsbodem om dat gedachtegoed te laten ontwikkelen. In die tijd werden de mensen niet verwacht zelf te gaan denken. De Kerk en de adel deden het voor hen. In één van zijn theaterstukken hekelde Voltaire die toestand.Ja wij kunnen geloven

maar alleen in onszelf.

Ja wij kunnen vooruitzien

maar alleen met onze eigen ogen

Niet met valse gidsen

noch met valse goden.

Uit het theaterstuk Oedipus van Voltaire.


Het boek boek “Emilie en Voltaire” plaatst zich in het genre van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Het is een zeer leesbaar geschreven boek. De filosofische en wetenschappelijke gedachten wisselen af met de liefdesperikelen en het liefdesspel. Het boek is vrij duidelijk: Émilie heeft nood aan zeer veel liefde, zowel de lichamelijke liefde als de liefde voor wijsheid en kennis. Het koesteren van de wetenschap, de geestelijke liefde, wordt het voorspel van de lichamelijke liefde. Een schitterend boek over twee schitterende personen die de ontwikkeling van de Verlichting hebben gestalte gegeven.

Afbeeldingen - Émilie du Châtelet


Ik zal stilletjes op je wachten

in mijn bloeitijd

in de straten van Cirey

en naar slechts één ster kijken

naar mijn Émilie


- Voltaire, 'Ode' 

27-03-09

Heiligheid versus geiligheid

PopeCondom

De second-in-command na God trok onlangs naar Afrika om er de lokale bevolking een wondermiddel tegen hiv aan te prijzen. De geiligheid zou in Afrika plaats moeten ruimen voor heiligheid. Hoe dat in zijn werk gaat, wist de rechterhand van God niet echt te vertellen. Het is geweten dat hij dagelijks zijn roede met heilig wijwater besprenkelt om er de geiligheid uit weg te drijven. Zoals men weet reageren latex en wijwater nogal hevig met elkaar. De paus orakelde dat het aantrekken van een rubbertje de bescherming van het wijwater teniet doet. Deze overspannen gedachte veroorzaakte echter wereldwijd nogal wat spanning.

In een interview op France Inter was het volgens de bisschop van Orléans wetenschappelijk bewezen dat het hiv-virus zich door de latex kan wurmen. God, de schepper van het alles en van het hiv-virus en het condoom bovendien, heeft dat trouwens zo gewild. Enkel heiligheid is een effectief schild tegen het duivelse virus, aldus de verhevene uit Orléans.

De aanmaak van het Heilig Water loopt echter van jaar tot jaar terug. De huidige productie volstaat zelfs niet om de eigen behoeften te dekken. Zo werd onlangs in Lyon een Belgische franciscaan tot 13 jaar cel veroordeeld wegens het verkrachten van een jongen over een periode van bijna tien jaar. De rechter van de Lyonese rechtbank had geen oren naar het feit dat de pater zijn roede niet tijdig met wijwater had kunnen besprenkelen. De pater beweerde de heer te zien opstaan en voelde een onweerstaanbare drang zijn meester te volgen.

Ik vrees dat de heiligheid niet tegen de geiligheid opgewassen is. En trouwens, vergeet niet, de geiligheid is ook een schepping Gods. Maak dus goed gebruik van zijn schepping!

 

Vanzelfsprekend hoort er hier een geilig gedicht bij:


mag ik voelen zei hij

(ik ga gillen zei zij

één keer maar zei hij)

wel leuk zei zij


(mag ik zei hij

hoeveel zei zij

veel zei hij)

waarom niet zei zij


(vooruit zei hij

niet te ver zei zij

wat is te ver zei hij

waar je bent zei zij)


mag ik blijven zei hij

(hoe zei zij

zoals nu zei hij

als je kust zei zij


mag ik bewegen zei hij

't is liefde zei zij)

als je wilt zei hij

(maar ik sterf zei zij


maar 't is leven zei hij

maar je vrouw zei zij

nou zei hij)

wow zei zij


(tiptop zei hij

hou niet op zei zij

o nee zei hij)

langzaam aan zei zij


(k-k-kom je klaar zei hij

ummm zei zij)

je bent fijn zei hij

(je bent mijn zei zij)


edward estlin cummings


 

19:42 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, paus, hiv, condoom, heilig, geil |  Facebook |

13-03-09

The Reader

TheReader1
De film The Reader heeft een grote verscheidenheid aan recensies gekregen. Enkele critici stellen dat de film een hoog Hollywood-gehalte en weinig diepgang heeft. Ik vond dat het Hollywood-gehalte nogal meeviel. Ik deel de mening dat indien de film in het Duits opgenomen geweest zou zijn, hij beter tot zijn recht zou gekomen zijn. De kritiek van het gebrek aan diepgang slaat m.i. nergens op. De aandachtige kijker heeft al een hele kluif aan de thema's die in de film aangesneden worden. Het is de kijker zelf die voor zichzelf met die thema's in het reine dient te komen. Eén van de professoren recht stelde dat m.i. duidelijk. In verband met de Holocaust, stelde hij volgende vraag aan zijn studenten: “Als wij voor onszelf daar onze verantwoordelijkheid niet durven over nemen, heeft dat dan de Holocaust net nog niet zinlozer gemaakt?”. De film snijdt de verantwoordelijkheid van de mensen tijdens de Holocaust verschillende malen aan. De verdienste van de film is dat hij de kijker dwingt zijn zwart-wit-stellingen te herbekijken. Het is een film die mij beroerd heeft. Ik wil hem aanbevelen.

TheReader2
De film begint met een scene waarin de jonge tiener Michael Berg (David Kross) kotsmisselijk ziek wordt. Een jonge vrouw Hanna (Kate Winslet) helpt de jonge man. We schrijven eind de jaren vijftig. De heropbouw in Duitsland is volop aan de gang. Als Michael na enkele maanden genezen is, brengt hij een bezoek aan Hanna om haar te danken voor haar hulp. De tiener en de vrouw, iets boven de dertig, beginnen een passionele relatie. Hanna geniet als Michael uit een boek gaat voorlezen. Het thema “voorlezen” is een zeer belangrijke draad in de film.

Hanna is kaartjesknipper op de tram. Ze krijgt te horen dat ze gepromoveerd zal worden om kantoorwerk te verrichten. Na een woordenwisseling met Michael zien we haar inpakken en verdwijnt ze uit het leven van Michael. In het verloop van de film zal het duidelijk worden dat het vertrek van Hanna niet door die woordenwisseling kwam, maar dat het die beloofde promotie is die Hanna doet besluiten andere oorden op te zoeken. Het geheim van Hanna ...

Michael studeert rechten. Hij schrikt hevig als op een proces Hanna terugziet. Hanna staat er terecht als bewaakster in het kamp van Auschwitz. Hanna stelde een lijst op met gevangen die aanmerking kwamen om uit het kamp “verwijderd” te worden. Blijkt dat die gevangenen aan Hanna uit een boek mochten voorlezen. De draad van het “Voorlezen”. Michael slaat helemaal dicht als hij de aanklachten tegen Hanna hoort. Niettemin ziet Michael plots in welk persoonlijk geheim Hanna met zich mee draagt. Indien hij haar zou kunnen overtuigen dat geheim kenbaar te maken, dan zou Hanna een kleinere straf krijgen. Michael heeft gewetensproblemen. De vreselijkheid van het handelen van Hanna tijdens de oorlog verhindert hem toenadering te zoeken. Hanna krijgt 20 jaar. De andere bewaaksters slechts 2 jaar.

TheReader3
De film wikkelt verder af en we kunnen merken hoe de gewetensproblemen van Michael hem getekend hebben. Wellicht slaat het gebrek aan diepgang in het film op het feit dat er te weinig gefocust wordt op het handelen van Michael. Had hij het geheim van Hanna aan de rechters kenbaar gemaakt, dan had ook zij slechts 2 jaar gekregen. Wat stond er in de weg dat te doen? Is dat ook geen misdaad? Of mag een misdaad tegen een “misdadiger”?

Ik las in een recensie dat het in de film soms leek alsof men probeerde een aantal feiten uit de Holocaust goed te praten. Ik zie het anders. De film maakt een onderscheid tussen de kleine vissen en de anderen. Hanna was een zeer kleine vis. Op een bepaald ogenblik antwoordde ze de rechter brutaal: “En wat u in mijn geval gedaan?”. De rechter bleef het antwoord schuldig. Sommigen mensen wisten dat het slecht was, maar ze werden moreel gedwongen het te doen. In een oorlog is een mens op overleven aangewezen. Dat hij/zij daarvoor slecht, zeer slecht wil doen, kunnen we verwerpelijk vinden, maar ik vrees dat in dergelijke omstandigheden, we allemaal wel in die boot zullen springen. Onze dunne laag beschaving is niet bestand tegen overlevingsdrang.

 

20:31 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, the reader, holocaust, schuld |  Facebook |

07-03-09

God haat Nederland

GodHatesTheNetherlands
Politie en marechaussee vreesden dat christelijke fanatici van de Amerikaanse Westboro Baptist Church de uitvaartplechtigheid op Schiphol-Oost zouden komen verstoren. Het neerstorten van het Turkish-Airlines-toestel zou een straf van God zijn omdat Nederland het meest verdorven land ter wereld is. Nederland is volgens deze lui veel te tolerant voor homo's. Homo's zijn voor deze christelijke fanatici blijkbaar een pain-in-the-ass. Bovendien zijn een aantal slachtoffers moslim, wat volgens de aanhangers van de WBC terug een reden is om de duivel uit te hangen. “Turken zijn moslims en god haat Mohammed”. Het gebeurt vaak in de Verenigde Staten dat deze christenen een afscheidsplechtigheid van gesneuvelde Amerikaanse soldaten komen verstoren als blijkt dat de overledenen moslim zijn.

GodHatesTheWorld
Op hun website kun je nagaan welke landen God haat en waarom God ze haat. Volgens de gegevens van de WBC blijft België nog gespaard van de toorn van God. Als je door hun website bladert dan blijkt God nogal het één en ander te haten. Wel vreemd dat de schepper van het alles, dingen begint te haten die het zelf geschapen heeft. God heeft blijkbaar zijn werk niet goed gedaan, want zijn eigenste aanhangers zijn een toonbeeld van overduidelijke dwaasheid. Het zou dus wel eens kunnen dat God ook die mensen haat. Dat valt natuurlijk niet op hun website te lezen.

large_845960
De aanhangers van God in Rome voerden deze week wat kolder op. Lachen mag ook wel eens (Nota, Het Vaticaan wordt volgens het WBC ook door God gehaat – zie kaart). De krant La Repubblica meldde dat de bisschop van Modena de jongeren heeft opgeroepen om op elke vrijdag van de vasten geen sms-jes te versturen "om af te kicken van de virtuele wereld en zichzelf terug te vinden". En de patriarch van Venetië wil dat de gelovigen tijdens de veertigdagentijd kraantjeswater drinken in plaats van water uit flessen om zo het milieu te respecteren. Het milieu sparen is blijkbaar enkel nodig tijdens de vasten?

faggospel
Kijk God, ik kan best aannemen dat het aanblikken van je volgelingen je depressief aan het maken is. Vrijdenker is nog de kwaadste niet en om je op te monteren, heb ik voor je een passend gedicht uitgezocht. Geniet er van, straks krijg je weer met je zeuren te maken.


WAT DE POSTBODE VREEST


Gevangenen van overal

stuur mij maar al uw angsten op

uw klachten en uw kwellingen


Vissers overal vandaan

stuur mij uw lege netten op

en wat u overkomt op zee


Boeren

stuur mij al uw bloesems op:

ouwe lompen, borsten geteisterd

buiken uiteen gereten

nagels afgerukt


Stuur ze maar op naar mijn adres

... in elk café,

in elke straat ter wereld

Ik werk aan een enorm dossier

over Menselijk Leed

om het aan God op te dragen

zodra het bestempeld is met de kus van de hongerigen

en de blik van de wachtenden

Maar ach, verdrukten der aarde

ik vrees ten zeerste

dat God geen letter lezen kan


Muhammad al-Māghūt


 

20:03 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: westboro baptist church, wbc, haat, vrijdenker, nederland |  Facebook |

27-02-09

Creatief bedrog

CreationMuseum
In het jaar dat de 200e verjaardag van Darwin gevierd wordt, kon ik niet nalaten even naar het creation museum te surfen. “Prepare to believe” valt er in grote letters te lezen. Het is niet te geloven hoe creatief die lui in het verdraaien van de werkelijkheid zijn. Met mijn beperkte godsdienstige kennis dacht ik nog dat liegen een zonde was. Blijkbaar niet, dus.

In het Aards Paradijs was alles peis en vree. De bloemetjes bloeiden. De leeuwen stoeiden met de lammeren. Adam hield het pootje van een blonde del vast. Hadden al die beesten geen honger, geen dorst? Deden ze hun behoefte dan niet? Waren hun driften weggenomen? Waar was de passie gebleven? Welk een wreed wezen had zoiets onwezenlijks in elkaar geknutseld?

Waarom wordt er geen Adam getoond die een ferme schapenbout aan roosteren is? Of een Eva die goed in het vet zat? Was het leven er soms niet goed? Bleven de planten, de dieren, de omgeving altijd zoals ze waren? Verdomme, wat een saaie bedoening! Geen wonder dat de mensen zo snel mogelijk uit die gevangenis weg wilden.

ArkVanNero

Het museum neemt een loopje met alle wetenschappelijke kennis die de mensheid verzameld heeft. Je ziet er mensen tussen de dinosaurussen lopen (Nee, Fred Flintstone staat er niet bij ...). Hoe blind moet je wezen om dergelijke troep te slikken? Prepare to believe ... vergeet alvast na te denken.

Darwin ontwikkelde een theorie die haaks op het toenmalige wereldbeeld stond. De evolutietheorie degradeerde de mens van de parel van de schepping tot een ordinair beest. Meer nog, de natuur had niets voor met de mens. De mens was één van de toevallige loten aan de tak, net zoals een worm een andere toevallige loot aan een andere al even toevallige tak was. Geen plan, geen bestemming, geen voorzienigheid. In de natuur heerst slechts een grote onverschilligheid.

Een mens zonder doel. Wat een geluk! Nu kan de mens zelf een doel stellen. We kunnen zelf in alle vrijheid onze wereld gaan uitbouwen. Vrijheid in plaats van eeuwige gelukzaligheid. Jammer, dat er nog altijd mensen rondlopen die de anderen van hun vrijheid willen beroven om ze op te sluiten in het gevang van hun eeuwige gelukzaligheid.

 

night_at_creation_museum


De geboorte van de glimlach


Als het kind begint te glimlachen

op de tweesprong van verdriet en genot,

verzinken de uiteinden van zijn glimlach,

ernstig, in de chaos van de oceaan.


Het kind heeft het onuitsprekelijk zalig,

het speelt met de hoeken van zijn lippen —

en reeds tekent zich de regenboognaad

voor eindeloos besef van de werkelijkheid.


Op poten verheft zich uit het water het land,

een weekdier dat zwemmend naderkomt,

en één atlantisch ogenblik springt in het oog:

onder een prelude van lof en verwondering.


8 december 36 – 17 januari 37, Voronezj

Osip Mandelstam (Zwarte Aarde)

 

20:11 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, darwin, evolutietheorie, creattionisme |  Facebook |

21-02-09

Krokus

 

Krokus
Voor de schoolgaande jeugd begint de krokusvakantie. Fijn. Volgende week wordt het weer rustiger om naar het werk te fietsen. In de tuin laat de lente zich al zien: winderakoniet, toverhazelaar, sneeuwklokjes en natuurlijk krokussen. De geur van de toverhazelaar is heerlijk. Vandaag scheen de zon. Heerlijk, die eerste frisse zonnestralen. Een mens heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn.

Krokus2

Op het web vond ik nog een prachtig gedicht van een onbekende Mexicaanse dichter. Hopelijk heb ik met mijn vertaling zijn werk niet verknoeid...


Men zou dichtregels moeten gladvijlen

en ze roven uit zinnen gemaakt

van niet te vatten metaforen

Over de snee van het mes halen

en uit de tekst scheren

woord voor woord

Ze reinigen van bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden

Ze vervolgens ontdoen

van naamwoordelijke kernen

deze lijnen wegsnoeien

tot ze oplossen in strepen van woorden

in de één of andere vage vorm van een margriet

en wellicht

Nimf

zal je schoonheid de bladzijde komen bewonen


Carlos Conde

 


Habría que limar los versos

y despojarlos de frases hechas

de metáforas inaprensibles

Pasar encima el filo del cuchillo

y rasurar el texto

palabra por palabra

Purgarlo de adverbios y adjetivos

Deshacerse luego

de núcleos nominales

podar estas líneas

hasta abstraer en los trazos de las letras

alguna forma vaga de caléndula

y tal vez entonces

Ninfa

tu belleza vendrá para habitar la página


Carlos Conde

 

17:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: krokus, vrijdenker, carlos conde |  Facebook |

12-02-09

Dikke truiendag

DikkeTruienDag

Vrijdag, 13 februari. Dikke-truiendag. Op 14 februari, Valentijn. Dan gaan we uit de kleren!


Omhelzingen


En het wordt duidelijk

anders

als ik

in het licht

kom van het wonder

dat wij elkaar verstaan


dat jij mij verstaat,

verklaart dat ik

met woorden

jou kan aanraken


en dat ik mezelf versta

als ik iets zeg

- hoe kon ik dat zolang

vergeten -

dat ik met lichtvoetig verstand

niet ver van mij

zo dicht bij jou sta.


Armand Van Assche

18:32 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, dikke-truiendag, valentijn |  Facebook |

08-02-09

Erasmus in Lyon

Lyon
Onze jongste dochter gaat in Lyon studeren. Verleden week hielpen we haar er een kamer zoeken. De Lyonezen zijn zeer vriendelijke en behulpzame mensen. De zoektocht van onze dochter naar een kamer brengen we hier in beeld. Door het oog van vrijdenker bekeken ...

Lyon1

De weg naar de hemel was lang en steil.

(Toelichting: Montée des Chazeaux. Op de heuvel van Fourvière staat een prachtige kathedraal. Na een stevige klim vanuit le Vieux-Lyon bereik je de kathedraal. Je wordt er beloond (de hemel) met een mooi uitzicht over Lyon).

Lyon2

Het pad was soms nauw en amper verlicht.

(Toelichting: In de oude stad bevinden zich tal van kleine doorgangen. Ze worden traboules genoemd).

Lyon3

Je belandt algauw in een administratief doolhof.

Lyon4

En de administratieve molen maalt langzaam.

Lyon9

Niet elke deur gaat even gemakkelijk open.

Lyon6

Sommige procedures lijken complex.

Lyon5

Soms overvalt je een déjà-vu-gevoel.

Lyon10

Je lijkt stil te staan.

Lyon11

Sommige aanwijzingen lijken zeer categoriek.

Lyon7

Andere raadgevingen hoef je niet altijd au sérieux te nemen.

Lyon12

Soms komt de plaatselijke wijsheid je goed van pas.

Lyon8

Genieten van de plaatselijke cultuur brengt je weer op krachten.

NaarThuis

We lieten met weemoed onze dochter in Lyon achter. Ik hou niet van het thuiskomen. Kilte en dofheid heeft zich in het huis genesteld. Er schurkt vermoeidheid tegen je aan. Je hoort de kettingen van het alledaagse rammelen. Ik haal de prettige momenten van de voorbije dagen voor ogen om uit de knel van die droevenis te raken. Ik droom me in de gezelligheid van een bouchon. Er waaien verrukkelijke geuren. Rode wijn streelt de tong. Ik hoor lachen en praten. En zie, de kilte zadelt de dofheid en samen ijlen ze het huis uit. Fantasie bedekt de alledaagsheid met een glanslaag. De vermoeidheid van de reis valt van mij af. Mijn droom heeft de droevenis verjaagd. Ach, ik kan er weer tegen met de alledaagsheid scheep te gaan.

12:01 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: lyon, vrijdenker, traboules, bouchon, erasmus |  Facebook |

31-01-09

Cybervliegen

RadioControlledBeetle
Onderzoekers van de universiteit in Berkeley slaagden er in om een neushoornkever elektronisch te besturen. Er werden zes elektroden in zijn spieren en hersenen gestoken. Een microcontroller, die op de rug van de kever geplakt wordt, ontvangt de draadloze signalen van een computer en zet deze om in elektrische pulsen die op hun beurt (via de elektroden) de spieren en hersenen gaan prikkelen. De onderzoekers waren in staat de neushoornkever zodanig te stimuleren dat hij/zij begon te vliegen. De bedoeling is in eerste instantie om insecten met camera's uit te rusten. Aldus zijn ze ideaal geschikt voor verkennings- en spionage-opdrachten.

Krijgen we binnenkort met “vliegende” politie te maken? Met “vliegende” sensatiepers? Of zal privacy binnenkort niet meer bestaan? Sommige mensen hechten blijkbaar weinig waarde aan hun privacy. Kijk maar hoe goedkoop bepaalde mensen hun intimiteit in de media prijs gaan geven.

cybersex

Vandaag heb ik mijn huisnummer en het nummer

van de straat waar ik woon weggehaald.

Ik wiste de naamplaat van iedere weg:

als jij me komt zoeken, klop dan

op elke deur in elke stad, in elk land.


Het leven is een vloek en een zegen…

En waar je een vrije ziel vindt,

weet dat ik daar woon.


Amrita Pritam17:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: cyborg, vrijdenker, amrita pritam |  Facebook |

27-01-09

Botsing

Botsing

 

Ook deze noodlanding liep gelukkiglijk goed af ...

 

Silhouet


Achter me: zon, voor me: schaduw.

Een waterkalebas op een statig hoofd,

Een borst, een strookje lendendoek dat fladdert,

Twee voeten die de tekening in het zand

Uitwissen.


Anette M ’Baye

 

 

19:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: bosting, vogels, vrijdenker, poezie |  Facebook |

23-01-09

Pastoor Obama

Obama

Ik nam de tekst door die Obama bij zijn eedaflegging als nieuwe president uitsprak. Hij sprak woorden van hoop op een betere samenleving uit. Dat lijkt mij een kenmerk van goed leiderschap te zijn. Een leider dient hoop aan te wakkeren. Hoop is het cement waarmee een betere maatschappij gebouwd kan worden.

Obama is een christelijk gelovige. Het is een conditio sine qua non om president van de Verenigde Staten te kunnen worden. Een bevolking die hoofdzakelijk christelijk is zal waarschijnlijk wel meer affiniteit voor een christelijk gelovige president hebben dan voor een andere. Als niet-christelijk gelovige heb ik daar geen problemen mee. Ik ergerde mij wel aan het feit dat zijn toespraak op bepaalde momenten de weg van een christelijke preek insloeg.

Ik haal enkele zinnen uit zijn “preek” aan:

“Wij blijven een jonge natie, maar zoals de Bijbel zegt: de tijd is gekomen om het kinderlijke achter ons te laten. De tijd is gekomen om onze blijvende geest weer te bevestigen, om onze betere geschiedenis te kiezen, om dat kostbaar geschenk, dat nobele idee uit te dragen dat van generatie op generatie is doorgegeven: Gods belofte dat alle mensen gelijk zijn, dat alle mensen vrij zijn en dat alle mensen de kans moeten krijgen om het geluk dat hen toekomt na te streven”.

Heeft God dat beloofd? En zo ja, waarom hebben de godsdiensten dat al die jaren al anders in de praktijk gebracht? Was de vrouw niet ondergeschikt aan de man? Werden de andersdenkenden niet grondig vervolgd? Stond de clerus en de adel niet dichter bij God dan het plebs? Ik vrees dat onze brave man hier de ideeën van de Verlichting verward met de citaten van de Bijbel.

“We zijn een natie van christenen en moslims, joden en hindoes, en ongelovigen”.

Ik had hier liever “niet godsdienstige mensen” gehoord dan ongelovigen. Ik weet niet of er echt ongelovige mensen bestaan. Ik geloof toch in ieder geval, dat door aan een betere wereld mee te werken, je effectief je steentje tot die betere wereld bijdraagt.

“Ten aanzien van de moslimwereld willen we een nieuwe aanpak, gebaseerd op wederzijdse belangen en wederzijds respect”.

Ik vind “de moslimwereld” een ongelukkige woordkeuze. Het versterkt de polariteit “wij, de christenen - de anderen, de moslims”. Gaan we wereld in twee gebieden opdelen? En wat met de “jodenwereld”, de “hindoewereld”, enz...

“Dat is de bron van ons zelfvertrouwen, het besef dat God ons oproept om onze onzekere levensbestemming vorm te geven. Dat is de betekenis van onze vrijheid en ons geloof”.

Ons geloof? (Toch niet het mijne ...) Welk geloof? En wie hoort die roep van God? Mijnheer de president, weet je dan niet dat je God niet nodig hebt om je onzekere levensbestemming vorm te geven? En als je dat niet beseft, kijk dan eens naar de levensbestemming die sommige gelovigen aan hun leven gegeven hebben. Was de levensbestemming van je voorganger Bush ook door God ingegeven? En riep de republikeinse running-mate Sarah Palin niet dat zij zich door God geroepen vond om de wereld met vuur en zwaard van de schurkenstaten te verlossen?

“Laat de kinderen van onze kinderen zeggen dat wij weigerden om deze reis te beëindigen toen we op proef werden gesteld, dat we niet terugkeerden of struikelden, en dat we, met de ogen naar de horizon gericht, en met Gods genade, dat grote geschenk van de vrijheid hebben uitgedragen en veilig hebben overgeleverd aan de toekomstige generaties”.

Dat grote geschenk van de vrijheid, mijnheer de president, is het werk van vele generaties mensen geweest. Dat is niet het geschenk van God geweest. Herinner je trouwens niet dat Adam en Eva uit zijn paradijsje verdreven werden omdat zij van de geestelijke vrijheid geproefd hadden? Vrijheid is het grote geschenk dat de mensheid aan zichzelf geschonken heeft.

Mijnheer de President, ik geloof in de hoop die je je burgers voorhoudt. Ik wens je het beste toe en dat je moge slagen in je streven. Verlaat je niet teveel op God, die smeerlap zal het niet nalaten je af en toe te laten struikelen. Denk er dus aan, als je weer met tegenslagen geconfronteerd wordt. Roep dan “Godverdomme! Laat mij mijn werk doen, verdomde Rotzak!”. En zie, wees er zeker van, dat gebed zal je deugd doen, mijnheer de President. Ga in vrede, mijnheer de President, je weg is nog lang.


 

19:53 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: pastoor obama, vrijdenker, vrijheid, preisent, obama |  Facebook |

21-01-09

Woordwolken

Picture 3
De toespraak van de Amerikaanse president werd her en der als een woordwolk getoond. Dat wil zeggen dat de woorden die het meest voorkomen ook groter afgedrukt worden. Zie hierboven de woordwolk van de toespraak van Obama.

Bedoelde woordwolk werd met het programma van de website http://www.wordle.net/ gemaakt. Je kan ofwel een tekst ingeven ofwel kan je het adres van je blog invullen. Er wordt een wolk aangemaakt. Je kan dan nog het lettertype, de vorm en de kleur aanpassen.

Ziehier mijn resultaat. Ik vervormde de tekening nog wat met het programma GIMP.

Wolk1

 

19:16 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: wordle, gimp, vrijdenker |  Facebook |

18-01-09

Afprijzen

CaveCranium105
In het halflicht van deze tijd wandel ik met mijn vrouw door de straten van de stad. Rechthoekige lichtbakens wenken. Ondanks hun afprijzen schrijden we nader. Een grote mond zuigt ons de
straat af. Binnenin wordt het afprijzen aangeprezen. Nieuwigheden betasten mij. De lucht trilt van hoerigheid. Broeken staan wijdbeens open. Of het mij past? Ik pas mij aan. Of ik mijn maat vind? Nee, mijn maten zitten hier niet. Muzak dweilt snel en ijverig elke dissonatie weg. Ik mag aan- en uittrekken. Aftrekken niet. Ik plooi op wat niet goed in de plooien valt. Kleurenbedrog licht mij op. De wimpers van de juffrouw aan de kassa blijven als kolibri's voor haar ogen fladderen. Er rimpelt vermoeidheid rondom haar lippen. We trekken als buideldieren terug de straat op. De kilte van de duisternis wist onze voorbije ervaringen weg. Misprijzend vraag ik mij af waarom ik dingen wil die anderen afgeprezen hebben.

 

 

19:28 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: koopjes, solden, vrijdenker |  Facebook |

15-01-09

Permanente erectie

Priape
Een vreemde taal aanleren leert je je eigen taal beter te kennen. De website http://www.elcastellano.org/ stuurt me regelmatig een Spaans woord toe waarbij verklaard wordt hoe het woord tot stand is gekomen. Deze week werd het woord
priapismo belicht. Het woord bestaat ook in het Nederlands: priapisme. Ik geef jullie een vrije vertaling van de Spaanse tekst.

Priapisme. Een permanente en pijnlijke erectie van het mannelijk lid zonder seksuele opwinding. De aandoening wordt veroorzaakt door een storing in de bloedvaten die het mechanisme van de erectie ontregelt: de penis slaagt er niet meer in het bloed, dat hem opvult, kwijt te raken en blijft, zelfs na het uitdoven van de lustgevoelens, opgericht staan. Indien deze erectie meer dan vier uren blijft aanhouden, dan is het aangeraden de zwellichamen chirurgisch te openen om het geblokkeerde bloed te laten afvloeien en gangreen te vermijden.

Het woord stamt af van het Griekse woord priapismós, dat dezelfde betekenis heeft en afgeleid is van de naam Príapos (Príapo), de god van de vruchtbaarheid van de gewassen en de dieren, zoon van Aphrodite en Dionysos (of Bakchos. In het Latijn Bacchus). Dionysos werd als een enorme fallus voorgesteld en werd oorspronkelijk in de Dardanellen (voorheen Hellespont) aanbeden.

Priapisme was volgens de Griekse mythologie een straf van de goden: Pegasus, afgezant van Dionysos, vertrok uit zijn stad Eleuteras naar Athene en droeg een standbeeld van de god van de wijn met zich mee. Hij was niet welkom bij de Atheners en diende terug te keren. Dionysos nam wraak op de Atheners en strafte de mannen met het priapisme. Wanneer ze hieromtrent het Orakel van Delphi gingen raadplegen, stelde het orakel dat ze enkel van deze ziekte konden genezen door terug de god te gaan eren die ze beledigd hadden.

De mannen maakten vervolgens grote fallussen en droegen ze in processie tot aan het standbeeld van Dionysos. De ziekte genas maar uit schrik dat de kwaal zou terugkeren, werd voortaan op de jaarlijkse feesten van de wijn, de dionysia, de processie van de fallussen gehouden (de phallephoria genoemd).

Deze geschiedenis doet me denken aan het penis-festival nabij Tokio (Zie mijn post http://vrijdenker.skynetblogs.be/post/5701420/kanamara-ma...).

 

Het zal je maar overkomen ... In ieder geval ik heb dank zij de Spaanse taal een Nederlands woord leren kennen.

rocasi4


LA PALABRA DEL DÍA

priapismo

Erección permanente y dolorosa del miembro viril, sin deseo sexual. El mal es provocado por un trastorno vascular que afecta los mecanismos de la erección: el pene no logra evacuar la sangre que lo llena y se mantiene rígido, incluso después de apagado el deseo. Luego de más de cuatro horas de erección continua, se recomienda abrir quirúrgicamente los cuerpos cavernosos y drenar la sangre estancada, para evitar la gangrena.

La palabra proviene del griego priapismós, que tiene el mismo significado, y deriva del nombre de Príapos (Príapo), el dios de la fertilidad vegetal y animal, hijo de Afrodita y Dionisos, representado con un falo enorme, venerado inicialmente en la región del Helesponto.

Según el mito griego, el priapismo era un castigo de los dioses: Pegaso, embajador de Dionisos, partió de su ciudad, Eleuteras, hacia Atenas, llevando una estatua del dios del vino, pero al llegar a destino fue rechazado con furia por los atenienses y tuvo que emprender el regreso . En represalia, Dionisos castigó a los hombres de Atenas con la enfermedad del priapismo. Cuando consultaron el oráculo de Delfos, éste les advirtió que sólo podrían curarse si homenajeaban al dios ofendido con los cultos que merecía.

Los afectados fabricaron entonces grandes falos y los llevaron en procesión junto con la estatua de Dionisos. El mal cesó y todo volvió a lo normal, pero por las dudas, para evitar toda posibilidad de recaída, desde entonces en Atenas, junto con las Grandes Dionisíacas, la fiesta anual del vino, se realizaba la procesión de los falos, llamada phallephoria.

 

11-01-09

Pesten of verpesten.

SmogAlarm
Enkele dagen geleden wensten we familie, vrienden en collega's nog een gelukkig nieuw jaar en vooral een goede gezondheid, want dat was het belangrijkste werd er steevast aan toegevoegd. Op het kantoor bleek na enkele minuten al dat die wensen voor een goede gezondheid eigenlijk niet geheel oprecht waren. De snelheidslimiet van het smogalarm kwam er aardig ter discussie staan. Touring en lijst Dedecker noemen dat automobilisten pesten. Wie wordt er eigenlijk gepest? Toch diegenen die de verpeste lucht dienen in te ademen?

Natuurlijk heeft men een punt dat de vervuiling van fijn stof niet enkel van het autoverkeer voortspruit. Met andere woorden, er wordt op korte tijd een gemakkelijkheidsoplossing ingevoerd, maar op langere termijn wordt er geen beleid gevoerd. In die zin hebben de “gepeste” automobilisten een punt. Wat heeft het zin om op korte termijn iets te doen als er finaal gezien geen beleid gevoerd wordt om op lange termijn het probleem aan te pakken? Populist Dedecker hekelt de korte-termijns-aanpak, maar heeft aan de andere kant geen lange-termijns-oplossing. Hij wil dus niet aan de problematiek verhelpen. De andere grote partijen blijkbaar al evenmin. We blijven dus nog een tijdje met verpeste lucht leven.

Met Nieuwjaar wensten we elkaar een goede gezondheid toe. Als het een oprechte wens was, dan wordt het tijd in het stemhokje voor diegenen te stemmen die een lange-termijnsoplossing voor de fijn-stof-problematiek durven voorstellen. Een goede gezondheid, weet je nog wel? Of zou die toch niet zo belangrijk wezen?

 

Auto

De auto scheidt wegen af

uit zijn achtereind, talloze meters

landschap verteerd tot verleden,

verbruikt asfalt, uitlaatgas.


Meedogenloos, achter glas,

zien wij de kijkende levens

van boeren met zondags gesteven

gebaren, van koeien, van gras-


groene graasdorpen één

tel lang bestaan en dan bijt de

snelheid hen tot op het been

kaal en zij glijden als lijken

bleek van het netvlies. Luid

braakt de uitlaat hen uit.


Willem van Toorn

 

17:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: smog, smogalarm, fijn stof, vrijdenker |  Facebook |

03-01-09

Integratie

TolerantiePVDA
De Nederlandse partij PvdA (Partij van de Arbeid) houdt in maart 2009 een congres over het thema integratie. Interessant. Er wordt veel over integratie gesproken, maar wat verstaat men eigenlijk onder integratie? Wat houdt dat in voor de gast en voor het gastland? Ik hoor veel mensen beweren dat “vreemdelingen” zich moeten integreren. In deze bewering zitten al drie problemen vervat. Ten eerste: “wie zijn de vreemdelingen”? (Een Amerikaans CEO is m.i. ook een vreemdeling). Ten tweede: “waarom MOET dat”? Hoeft dat wel? Ten derde wat houdt “zich integreren” in? Wat betekent dat in concreto?

Ik geef ootmoedig toe niet te weten wat “zich integreren” inhoudt. Daar ik niet weet wat “zich integreren” inhoudt, kan ik ook niet beweren dat mensen zich hoeven te integreren. Je kan moeilijk verwachten dat mensen iets gaan doen wat je eigenlijk zelf niet weet wat het is? Kortom, het zou wel eens nuttig kunnen zijn dat men in België gaat vastleggen wat integratie juist inhoudt. En als dat dan MOET, dan kan er wellicht afgesproken worden, wat er gebeurt als men dat niet WILT.

Je dient toch te weten wat je wilt? Of niet?

vd_quadre

integreren (integreerde) [<Fr. Intégrer], 4 (onoverg.; zijn geïntegreerd) tot een geheel, een eenheid worden: de nieuwe bewoners integreerden snel met de autochtone bevolking.

integrisme (o.) [<Fr. Intégrisme], Islamitisch fundamentalisme.

17:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: integratie, integrisme, pvda, vrijdenker, islam, assimilatie |  Facebook |

02-01-09

Jong

DeMorgen20090102

09:52 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, jong, de morgen |  Facebook |

26-12-08

Nieuw(?)-jaarswensen

Casper&Hobbes-Nieuwjaar

De jaarwisseling nadert. Postbodes dragen pakken wenskaarten rond. Hartverwarmend. Regelmatig schuiven in Thunderbird emails binnen met goede wensen. Leuk. Via deze weg wens ik de lezers van mijn blog, volgend jaar veel vreugde toe en dat jullie die vreugde met de mensen om jullie heen zullen delen

Thunderbird

Graag had ik ook gezien dat wij meer werk maakten om deze wereld wat leefbaarder te maken. Onze bewindslui geven alvast het slechte voorbeeld. Eigenbelang, partijbelang primeert op het algemeen belang. Elkaar de grond inboren, egotripperij, initiatieven boycotten, kommaneukerij, façades opzetten, ... hebben wij als burger daar wat aan? Als kiezers kunnen wij daar alvast wat aan doen! Kies vooral voor mensen die met andere mensen willen samenwerken! Onze samenleving raakt slechts vooruit met mensen die willen samenwerken.

Informeer je! Wist je dat België zich onlangs in de VN onthield bij een resolutie over het onderzoek naar de gezondheidseffecten van uraniumwapens? In wiens belang is dat? Nu onze regering een aantal banken met onze centen gered heeft, zou het dan geen tijd worden dat wij, burgers, meer inspraak krijgen in de beleggingen van deze banken? Meer zeggenschap krijgen hoe onze centen besteed worden? Of ligt de democratie versmacht onder het eigenbelang van dikbetaalde bewindslieden? (Die met onze centen gaan lopen zijn ...)

FortisInvesteren

Een gelukkig NIEUW jaar? Tijd om er wat aan te gaan doen!

 

 

 

 

18:43 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vrijdenker, ethisch bankieren, wensen, uranium |  Facebook |

12-12-08

Jihadblogster

MalikaEl-Aroud
Vandaag werd Malika El Aroud (aka Oum Obeyda) aangehouden. Blijkbaar postte deze vrouw opruiende blogberichten en zou ze de moslims opgeroepen hebben om aan de Heilige Oorlog deel te nemen. Ik heb er geen problemen mee dat deze vrouwelijke, gesluierde opperkrijger vanuit haar woning opruiende blogberichten de wereld instuurt. Ik doe dat ook. So what?

OumObeyda1

Het is verschil is dat deze zwarte weduwe het gemoed van een grote schare idioten weet te beroeren, daar waar ik slechts tegen de schenen van een aantal intelligente lezers trap. Ik hoef geen volgelingen, deze vrouw echter wel. Ze speelt rattenvangster en weet de walm van rattengeur die ze met zich meedraagt, handig te verbergen. De man van Malika El Aroud kwam om in een zelfmoordaanslag tegen een Afghaanse krijgsheer die zich verzette tegen de Taliban. Ze beschouwt zich als de vrouw van een martelaar (sic). Dergelijke status staat in hoog aanzien bij fundamentalistische moslims.

OumObeyda2

Ze was niet te beroerd om te schrijven dat de vrouwen beter af onder de Taliban waren. Ze stelt nog dat: “Het is niet mijn rol om bommen te plaatsen, dat is belachelijk. Ik heb een wapen, dat is mijn pen. Dat is het woord nemen. Dat is mijn jihad. Je kan zeer veel bereiken met woorden. Het schrift is evenzeer een bom”. Maar blijkbaar hield deze vrouw haar woord niet, want ze bleek ook logistieke steun, uitrusting en onderdak aan terroristen te verlenen. Voltaire zei : "je hais vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer. Terroristen doden echter diegenen die er een andere mening op na houden. Het zijn valsspelers, die het recht op vrije meningsuiting niet verdienen. Vrije meningsuiting is een recht voor wie het spel eerlijk wil spelen.

Voor mij mag je de wildste fantasieën neerpennen. Ik heb daar niets op tegen. Wat ik wel eigenaardig vind is dat deze vrouw maandelijks 1100€ werkloosheidsuitkering kreeg. Wil één of andere politieke mandataris mij dat eens komen uitleggen? Of schrijf ik hier opruiende taal?

20:32 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, malika el aroud, jihad, oum obeyda |  Facebook |

05-12-08

Druppelsgewijs

Kraan
Het kraantje van de lavabo in het toilet bleef druppelen. Geen erg, er wordt er wel meer in die ruimte gedruppeld. Het druppelen begon uit de hand te lopen. Zoiets wordt veelal verholpen met het aanbrengen van een nieuw rubbertje. Zoals jullie wel weten zijn rubbertjes goed in het weren van druppels. Bij nader inzien bleek dat een nieuw rubbertje geen baat meer kon brengen. Ik tastte wat dieper in de geldbuidel en plaatste een nieuwe kraan. Het druppelen hield op. Hopelijk helpt mijn druppel ook om de economie niet verder te laten verwateren.

CaveCranium006

H2O


Water will trickle,

And water will leak.

Water will ponder,

And water will seek.

Water will freeze,

And water will boil.

Water will rain

And nourish the soil.

Water will rush

And create a wave.

During a storm,

Water will rave.

Water will shape,

And water will shift.

Water will topple,

And water will drift.

In the summer,

Water provides fun

For kids of all ages

Who bask in the sun.


Nicole Higginbotham

 

15:42 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, lekkende kraan, nicole higginbotham |  Facebook |

03-12-08

Akelige jeugd

CaveCranium023
Onlangs las ik een wel akelig gedicht. Een akelig maar wel een mooi gedicht. Een mooi, akelig gedicht. Eigenlijk ook wel een mooi akelig gedicht. Hier treft ons de magie van de poëzie. We worden betoverd door
de schoonheid van de akeligheid. Of zou het een akelige schoonheid  wezen?

rat1

Mooie jeugd


De mond van een meisje dat lang in het riet gelegen had,

zag er zo afgeknabbeld uit.

Toen men haar borstkas openbrak, zat haar slokdarm zo vol gaten.

Tenslotte vond men in een loge onder het middenrif

een nest met jonge ratten.

Een tenger zusje had de dood gevonden.

De rest leefde van lever en nieren,

dronk het koude bloed en had

hier een mooie jeugd achter de rug.

En mooi en snel kwam ook hun dood:

men wierp ze allemaal het water in.

Hoe de kleine snuiten piepten!


Gottfried Benn


rat1

 

Schöne Jugend


Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte,

sah so angeknabbert aus.

Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig.

Schliesslich in einer Laube unter dem Zwerchfell

fand man ein Nest von jungen Ratten.

Ein kleines Schwesterchen lag tot.

Die anderen lebten von Leber und Niere,

tranken das kalte Blut und hatten

hier eine schöne Jugend verlebt.

Uns schön und schnell kam auch ihr Tod:

Man warf sie allesamt ins Wasser.

Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten!


Gottfried Benn


 

19:40 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: gottfried benn, vrijdenker, akelig, mooie jeugd |  Facebook |

30-11-08

Zuiverheid

hyderabad
Mumbai. Blind geweld door blindgemaakte mensen. Onwerkelijk? Jammer, helaas, werkelijkheid ... De jihad van het leger der zuiveren. Laskar-e-Toiba is de militaire vleugel van Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad (MDI), een organisatie van islamitische fundamentalisten (wahabisten) van de Ahle-Hadith sekte in Pakistan. Een militaire vleugel? Strijders in naam van een onwerkelijke god om de fictie werkelijkheid te maken.

let08_277847806

Zuiveren, dat is strijden in naam van god.

Zuiverheid, dat is verklaren geen varkensvlees te lusten om anderzijds je wellustig aan een portie mensenvlees te goed te doen.

Zuiverheid, dat is een vreselijk besmettelijke ziekte. Wat moeten we doen om die ziekte de wereld uit te helpen?

Zuiverheid ... angstaanjagend, onmenselijk, onwerkelijk. Blijkbaar goddelijk.

jaipur


 

22-11-08

Goddelijk Ubuntu

Ubuntu-Moslim1

Open bron software (Open Source) heeft als voordeel dat iedereen het programma kan inkijken en er zelfs wijzigingen kan aan maken. Het steeds populairder wordende operating systeem Ubuntu valt onder die open bron software. Een aantal mensen vond het zinvol Ubuntu aan te passen naar hun religieuze overtuiging. Zo werd Ubuntu Muslim Edition geboren. Naast de gebruikelijke vrije software (Open Office, Firefox, Gimp, …) bevat deze distributie (= uitgave of versie) teksten over de Koran en programma's waarmee je op de hoogte gebracht wordt van de tijden voor het bidden.

Ubuntu-putra_mosque_kuala_lumpur_malaysia

Als ik in mijn Ubuntu naar programma's zoek met het woord 'prayer', dan kan ik eveneens moslim-programma's installeren : “Minbar is a GNOME Islamic prayer times application on top of libitl, the Arabeyes prayer calculation library. It runs in background as a tray icon, plays the 'athan' (call to prayer) and notifies at prayer times”. Voor een moslim is dat waarschijnlijk wel een handig programma.

Ubuntu-Christelijk

Ik was benieuwd of er nog andere religieus geïnspireerde Ubuntu-versies beschikbaar waren. Ja hoor, er bestaat ook een Ubuntu Christian Edition Ik kan volgende programma's installeren : een bijbel-studie-programma, een programma dat je helpt om zinnen uit de bijbel te onthouden, verschillende vertalingen van de Bijbel (zelfs de Hebreeuwse versie kan je installeren), een programma dat je bij elke login een vers uit de bijbel laat zien, enz ...

Ubuntu-Satanic

En wie over god spreekt kan natuurlijk niet zonder de duivel en ziedaar : Ubuntu Satanic! Maar echt duivels is natuurlijk Windows. Dat zal de rijkste man ter wereld, Bill Gates, dank zij jullie milde giften, enkel maar kunnen beamen.

billgate

 

14:50 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijdenker, ubuntu, ubuntu muslim, open source |  Facebook |

19-11-08

Roken kan je vrijheid schaden.

Mohammedaantjes
In Algerije werden verleden jaar drie mannen aangehouden omdat ze tijdens de ramadan in het openbaar aan het roken waren. Alhoewel Algerije geen wet kent die roken in het openbaar verbiedt, werden de mannen toch veroordeeld omdat ze het geloof beledigden. Volgens een wet uit 2001 is het beledigen van de profeet Mohammed of het minachten van de dogma's en de voorschriften van de islam strafbaar. Zelfs moslims die zich tot het christelijk geloof bekeerd hebben, kunnen vervolgd worden. Het is duidelijk dat in Algerije de rechten van de mens geschonden worden.

Artikel 18 (Universele verklaring van de rechten van de mens).Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

In Syrië werd Tawfiq Breik Hneidi tot 1 maand voorwaardelijk veroordeeld omdat hij tijdens de ramadan in het openbaar gerookt had. De mannen in Algerije werden eerst tot drie jaar celstraf veroordeeld, maar werden achteraf tot twee maanden teruggebracht. In Saudi-Arabië kunnen vreemdelingen uit het land gezet worden als ze tijdens de ramadan in het openbare plaatsen eten, drinken of roken. Moslims slagen er blijkbaar niet in het onderscheid tussen kerk en staat te maken. In essentie treden ze hiermee de universele verklaring van de rechten van de mens met de voeten.

Wie tijdens de ramadan in een moslimland in het openbaar rookt zal dus de sigaar zijn!

 

19:53 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, islam, roken, mensenrechten |  Facebook |

06-11-08

Zwarte duivel?

BarackObamaPresident
De verkiezing van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten deed mij goed. Het deed mij goed omdat de campagne van Obama door de boodschap van de hoop, de hoop op een betere toekomst, gedragen werd. Hij kleedde zijn boodschap van hoop met een schitterende slogan aan : “Yes, we can”. Wij kunnen het het! Hij kon het en ik hoop dat hij dat enthousiasme van de hoop kan blijven cultiveren. Het doet mij goed dat de Amerikanen voor opbouw, vooruitgang, samenwerking in plaats van destructie en agressie gekozen hebben. Dat die hoop de ganse wereld mag aansteken!

Obama-Palin

In de marge van die verkiezingsstrijd vond ik de houding van een deel van de blanke christenen laakbaar. Op verschillende plaatsen werd in de Verenigde Staten gebeden om te vermijden dat Barack Obama tot president verkozen zou worden. Hij werd door een deel van de christelijke gemeenschap als de antichrist afgeschilderd. Anderzijds stond Sarah Palin trots met allerhande wapentuig te poseren. De man, die voor de vrede ging, werd de antichrist genoemd. De madam, die de oorlogsmachine wilde voeden, stond blijkbaar voor de na te streven ethiek. De christelijke moraal zal mij altijd een raadsel blijven.

VoteSatan

Ik ging naar de biecht. Inderdaad stemmen voor Obama is een zonde. Gelukkiglijk wordt mijn zonde vergeven door 22 Weesgegroetjes en 8 OnzeVaders te lezen. Oef. Nu kan ik terug gerust voor die zwarte duivel blijven duimen.

Biechten

 

23:49 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, barack obama, biechten, onverdraagzaamheid |  Facebook |

02-11-08

Calavera

400px-Catrinas_2
Op 1 en 2 november wordt in Mexico “el día de los muertos” (de dag van de doden) gevierd. Alhoewel dit feest (jawel, een feest!) samenvalt met het katholieke Allerheiligen en Allerzielen heeft dit feest geen christelijke wortels. Integendeel zelfs. Dit ritueel werd oorspronkelijk ongeveer halfweg augustus gevierd. Er zijn verschillende aanwijzingen dat dit gebruik al lang (3000 jaar) bij de verschillende etnische groepen (mexicanen, maya's, purépecha, nahua y totonaca) bekend zou zijn geweest. Het was in het pré-Spaanse tijdperk gebruikelijk om de schedels te bewaren en ze tijdens de feesten te tonen als symbolen van de dood en de wedergeboorte. De katholieken verboden deze rituelen. In de hoop de “beschaving” te bespoedigen lieten ze toe dat er nog een feest van de dood gevierd werd op 1 & 2 november.

530px-Calavera
De dood had voor de Oud-Mexicanen een volledig andere betekenis dan die die de katholieken er aan gaven. Volgens de katholieke leer wordt men na de dood beloond (hemel) of gestraft (hel) al naargelang men zich gedurende het leven gedragen heeft. Een goed katholiek, die verschillende ongelovigen vermoord heeft, zal aldus de hemel bekomen (Analoog in de Islam). In deze oude Mexicaanse culturen werd het voortbestaan na de dood echter bepaald door het type dood dat men overkwam (Zie bijvoorbeeld het uitstekende artikel van de Spaanstalige Wikipedia onder de rubriek Día de Muertos).

800px-Miquiztlaxcalli

Ik haal slechts één voorbeeld aan. Tláloc was de god van de regen. Wie een dood stierf die iets met regen had te maken (verdrinkingsdood) of gedood werd door de bliksem of wie stierf door jicht, waterzucht, schurft, etterpuisten of wie als kind aan de god geofferd werd mocht Tlalocan, het paradijs van Tláloc binnentreden. Tlalocan was een plaats van overvloed en rust. Alhoewel de doden veelal verbrand werden, werden de mensen die naar het rijk van Tláloc gingen, begraven zoals zaadjes omdat ze terug zouden kunnen kiemen.

Calaveron
De Mexicanen vieren met de “el día de los muertos” de terugkeer van de zielen van de doden. De zielen komen op 1 november terug, de volwassen de dag erna. Hiertoe worden de zerken en graven mooi gemaakt, wordt soms een mooi versierd altaartje opgericht en worden offergaven geschonken (speelgoed, etenswaren, sigaren, ...). Nadat de zielen van hun offers zijn komen proeven, wordt de overschot door de overlevenden opgegeten. De feest van de dood krijgt aldus een dubbele betekenis. Het eren van de overledenen en een hulde aan het leven. Het eten van een suiker doodshoofd past dus perfect in deze traditie.

DSC03340
De wat meer literair aangelegde Mexicanen gaan op die dag een calavera's gaan schrijven. Het zijn verzen waarin de dood en een bekend persoon met elkaar op een ludieke wijze omgaan. Wie eventjes op het internet rondsurft kan bij Mexicaanse bloggers een schat aan dergelijke calavera's vinden. (Een schitterend geïllustreerd verhaal met de dood vind je bvb. op http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/colibri/cu...).

Voor jullie lezers heb ik twee calavera's vertaald.

DSC03341

Verveeld ging de dood

in Alephville gaan wandelen

om een dapper man te zoeken

die met hem zou willen dansen en

onderwijl veel tequila te drinken

om de dood van de dood te vieren!!!

posada3

La muerte aburrida

a Alephville se fue a pasear,

pa' ver quien era el valiente

que con ella quisiera bailar y

de paso tomarse muchos tequilas

pos pa' celebrar su día!!!

skelbike

Behaagziek lag de dood op de loer

voor het grote raam van de beeldschone Alepho

zijn hoofd brekend

hoe hij hem met kussen zou kunnen overdekken!!!!

schaedel_039.gif'

Estaba la muerte coqueta al acecho,

enfrente del ventanal de un guapo Alepho

devanándose los sesos

pa'ver como se lo comía a besos!!!!!


 

21:18 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, dia de los muertos, calavera |  Facebook |

30-10-08

Trikotrie!!

Halloween3
Verleden jaar belden een aantal jongeren bij mij aan. Toen ik de deur opendeed riepen ze in koor “trikotrie!”. Niet beroerd zijnde om nog iets bij te leren, vroeg ik: 'Wat roepen jullie daar?'. “trikotrie!” klonk het volmondig terug. “Nou, dat begrijp ik niet” antwoordde ik bedroefd. Ze keken me aan, alsof één of andere geest uit het voorgeborchte van de hel over mij was neergedaald. Iemand riep stout vanuit de achtergrond: “dat wil zeggen, geef ons geld!”. “'Trikotrie' betekent dus geef ons geld” merkte ik dan gewillig op. Ze knikten beschaamd van niet. Ik glimlachte: “Kom terug als jullie weten wat “trick or treat” betekent” en het geestige gezelschap droop gelaten naar de volgende deurbel af.

Om mee met mijn tijd te zijn, heb ik mijn browser Firefox een Halloween-thema aangetrokken. Zie foto. (Hmm ... grapje natuurlijk ... eventjes maar om een afbeelding voor mijn blog te hebben).

Halloween vindt zijn oorsprong in de Keltische traditie. Rond 1 november werd het oude jaar begraven en stond er een nieuw jaar op. Waarschijnlijk werd Allerzielen van dat Keltische gebruik afgeleid. Allerzielen heeft in de Angelsaksische wereld Halloween nooit kunnen verdringen. Waarschijnlijk is dat te wijten aan het feit dat de protestanten de katholieke idee van het vagevuur en de aflaten niet hebben willen aanvaarden. In Mexico en in andere delen van Latijns-Amerika wordt de Día de los Muertos (Dag van de Doden) gevierd. Het is een nogal bont gebruik waarbij men aan de overledenen voedsel gaat gaan schenken. Hetgeen de zielen van de overledenen niet hebben opgepeuzeld, wordt dan ter plaatse door de mensen zelf opgegeten. Er wordt met (namaak)-skeletten en -schedels gespeeld en enkelen schrijven calaveras waarin men de spot met grafschriften drijft.

In mijn kindertijd was begin november vooral een tijd van sereniteit. Op Allerheiligen werd familie bezocht en werden chrysanten op de graven van de dierbaren geplaatst. Rond 11 november liepen we met een kaarsje in een uitgeholde suikerbiet in de Sint Maartensstoet mee. Tijden veranderen. Geef mij maar de sereniteit van het herdenken. In geesten en spoken geloof ik niet. In het platte plezier van het massa-amusement nog minder.


Herhaalde indruk


In de zee die in je binnenste dreunt

blijft nu alleen de zekerheid bestaan

dat na het onverschrokken avontuur

dat het leven is niets van je verder zal reiken

dan de koude intimiteit die de aarde schenkt.

Daar zal de dood je stilte voltooien.


Impresión repetida


En el mar que en el interior retumba,

ahora sólo persiste la certeza

de que después de la intrépida aventura

que es la vida, nada de ti irá más lejos

de la fría intimidad que da la tierra.

Ultimará allí la muerte tu silencio.


Herme G. Donis20:18 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, halloween |  Facebook |

28-10-08

Tussen gaan en blijven

Waterspel1

Zaterdagmorgen 25 oktober. Tuinparels.

Waterspel6

TUSSEN GAAN EN BLIJVEN

Tussen gaan en blijven twijfelt de dag,
verliefd op zijn transparantie.

De koepel van de avond is nu een baai
in haar stille deining schommelt de wereld.

Alles is zichtbaar en alles is ontwijkend
alles is nabij en alles is ontastbaar.

De papieren, het boek, het potlood, het glas,
ze rusten in de schaduw van hun namen.

Het kloppen van de tijd in mijn slapen
herhaalt dezelfde koppige syllabe van bloed.

Het licht maakt van de onverschillige muur
een spookachtig theater van spiegelingen.

Ik ontdek mijzelf in het midden van een oog;
het ziet mij niet, ik zie mijzelf in zijn blik.

Het moment lost op. Ik blijf en ga
zonder te bewegen: ik ben een pauze.

Octavio Paz

Waterspel2

Entre irse y quedarse


Entre irse y quedarse duda el día,
enamorado de su transparencia.

La tarde circular es ya bahía:
en su quieto vaivén se mece el mundo.

Todo es visible y todo es elusivo,
todo está cerca y todo es intocable.

Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz
reposan a la sombra de sus nombres.

Latir del tiempo que en mi sien repite
la misma terca sílaba de sangre.

La luz hace del muro indiferente
un espectral teatro de reflejos.

En el centro de un ojo me descubro;
no me mira, me miro en su mirada.

Se disipa el instante. Sin moverme,
yo me quedo y me voy: soy una pausa.

Octavio Paz

Waterspel3