05-06-11

Patatten-oorlog

patatten-oorlog

Verleden week vernielden enkele activisten een veld met genetisch gemanipuleerde aardappelen (ggo). Zoals gebruikelijk kwam – in deze tijden van ongekende communicatiemogelijkheden – de focus op het spektakel van de actie te liggen: het robbertje vechten met de flikken en het heen en weer schreeuwen, roepen, tieren, brullen (een typisch dierlijk gedrag dat we als mens maar niet afgeleerd krijgen). Veel wijzer word je daar als burger niet van, maar dat is waarschijnlijk ook de bedoeling.

 In eerste instantie wordt hier de indruk gewekt dat een aantal religieuze zeloten (die tegen ggo's zijn – het leven dat door god geschapen werd mag niet door de mens gemanipuleerd worden en dergelijke onzin meer) het vrij onderzoek, de wetenschap, de academische vrijheid willen dwarsbomen. Een onderzoekster van de Katholieke Universiteit Leuven werd op staande voet ontslagen omdat ze als woordvoerster optrad voor de activisten. De argumentatie van het ontslag verwijst naar vermelde confrontatie: het schaden van vrij onderzoek, het boycotten van het werk van de collega's, het negeren van democratische besluitvorming, ...

 De Vlaamse overheid wil veel geld investeren in biotechnologie. Men denkt dat de kennis en de ontwikkeling van deze technologie de Vlaamse economie ten goede zal komen. De hamvraag is “Wie wordt daar nu juist beter van?”. Wordt de gemeenschap eigenaar van deze technologie? Of worden de onderzoeksresultaten aan één of andere multinational verpatst (als patent, exclusief recht)? In dergelijk geval wordt de gemeenschap aan de multinational schatplichtig gemaakt.

 Wat de patatten-oorlog had duidelijk dienen te maken, is dat de Vlaamse overheid totaal geen visie heeft hoe ze de onderzoeksresultaten (met gemeenschapsgeld gefinancierd) ten goede van de gemeenschap zal laten komen. Niet de aardappelen hadden aan de oppervlakte gebracht dienen te worden, maar wel het klungel-beleid dat de politieke partijen voeren. De politieke cenakels wreven in hun handen dat de focus op het ondemocratisch karakter van de bestorming van het veld kwam te liggen. Straks worden de velden door de patenten van de multinationals ingenomen. Dat wordt vandaag de dag “democratisch” beslist. Maar dergelijke zaken hebben te weinig spektakelwaarde om in de media aan bod te komen.

 

11:28 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: wetteren, ggo, patenten, aardappelen, vrijdenker |  Facebook |

24-05-11

De kwezeloptocht

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

De Heilig-Bloedprocessie (het grote kwezelfestival) trekt binnenkort terug door de straten van Brugge. Vrijdenker kon een blik in de ateliers werpen waar de voorbereiding van de optocht aan de gang was. Hij zag er de grote monseigneur zijn opwag maken. Dus Roomse zielen, rep jullie spoedig naar de kwezeloptocht. De grote monseigneur zal er kwistig met aflaten strooien.

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

 

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

vrijdenker, kwezeloptocht, Heilig-Bloedprocessie

20:14 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, kwezeloptocht, heilig-bloedprocessie |  Facebook |

24-04-11

Zalig kussen

paus, handenkus, onderwerping

Het Belgische vorstenpaar, samen met de Belgische eerste minister en een aantal coryfeeën van de CD&V en cdH, wonen op 1 mei de zaligverklaring van Johannes Paulus II bij. De heren en dames gaan naar Rome om er zalig voor de rooms-katholieke paus te gaan knielen. (Of om er zijn handen te kussen). Een gebaar van onderwerping aan het Roomse gezag. We weten terug waar de C van de CD&V en CdH voor staat. Het Belgische vorstenpaar vindt bovendien het pauselijk theater blijkbaar belangrijker dan het huwelijk van een Anglicaanse prins in een naburig land. Het water is blijkbaar nog altijd diep tussen Roomsen en Anglicanen.

Een politicus heeft vanzelfsprekend het volste recht om voor zijn geloofsovertuiging uit te komen. Een geloofsovertuiging is evenwel een persoonlijke zaak. Dat houdt in dat de dames en heren niet in hun publieke functie naar Rome kunnen trekken, maar wel als gewone Belgische burger. Het is daarom ongehoord dat deze katholieke politici hun reisje naar Rome met gemeenschapsgeld financieren en in hun maatschappelijke status acte de présence gaan geven. Of hoe de scheiding Kerk & Staat hier flagrant met de voeten getreden wordt. Opmerkelijk is dat de traditionele “geuzen”-partijen als de VLD en de SP.A zalig zwijgen over dit zaligmakend reisje.


10:03 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, paus, handenkus, scheiding kerk en staat, katholiek, cd&v |  Facebook |

16-04-11

Gepedofilieviseerd of het misbruik van een pedofiel

gepedofilieviseerd, misbruik van een pedofiel

Een recent interview met de pedofiele rooms-katholieke bisschop Roger Joseph Vangheluwe is heet nieuws. De krantenkolommen staan pafferig van het gefundenes Fressen. De radioactieve rampspoed, de oorlogsgruwelen, de politieke lethargie, het democratisch deficit, de armoede, de toenemende afhankelijkheid aan de kapitalistische concerns, de verdwazing en de strapatsen van de jetset worden uit focus gebracht. Rampzaligheid is best vervelend op de lange duur. De burger mag zich tegoed doen aan het nieuwe prakje aasgierigheid. Zo wordt vermeden dat de samenleving zicht krijgt op de beklemmende afhankelijkheid van het journaille aan de kapitalistische grootmachten.

Ik heb geen sympathie voor de katholieke kerk (noch voor andere godsdiensten). Maar welk belang dient nu dergelijke hernieuwde aandacht voor deze rooms-katholieke pedofiel? (Het commercieel belang van de media daar gelaten). Is het geen kaakslag voor alle pedofiele slachtoffers dat de daders alle aandacht krijgen, daar waar zij met hun aanklachten nauwelijks of niet gehoord werden? Op ongeloof door de gelovigen onthaald werden. Zijn diegenen, die de klachten van de slachtoffers niet au sérieux wilden nemen, niet evenzeer schuldig? Waarom blijven deze dan uit focus? Wie zorgde voor de ongenaakbaarheid van de pedofiele praktijken in het verleden? Zijn hun praktijken ook al verjaard geworden? Blijven de politieke mandatarissen een oogje dichtknijpen? Welke institutionele veranderingen werden doorgevoerd opdat de slachtoffers beter gehoord kunnen worden?

Men laat de mensen kijken, maar het zien wordt deskundig verblind. Zolang de burger tevreden met zijn bakje aasgierigheid blijft, hoeven de poppenspelers zich geen zorgen te maken. Of hoe zelfs een pedofiel misbruikt kan worden.

11:08 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vrijdenker, pedofilie, vangheluwe, misbruik |  Facebook |

22-03-11

Firefox, een sociale keuze!

firefox

Vandaag werd Firefox4 beschikbaar. Toen ik de bladeraar ging downloaden, stond het aantal downloads op 1.168.316. Knap werk voor een non-profit-organisatie. Mijn keuze voor Firefox is niet enkel een technische keuze. Het is evenzeer een voorkeur vanuit sociale betrokkenheid. Met het gebruiken van Firefox laat je merken dat je je niet laat domineren door de multinationals. Het zijn die multinationals die de democratie van een land negeren en uit winstbejag bedrijven gaan sluiten.

(Zo bijvoorbeeld de sluiting van Opel in Antwerpen). Laat dus merken, dat je geen vriend van die multinationals bent (door Internet Explorer te blijven gebruiken).

Update. Vandaag werden bijna 9 miljoen!! downloads geteld. Je kan die realtime meevolgen op http://glow/mozilla.org/

vrijdenker,firefox,open source,open standards


vrijdenker,firefox,open source,open standards

 

 

20:24 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, firefox, open source, open standards |  Facebook |

12-03-11

Iedereen Genkt?

vrijdenker, Genk, hoofddoek, islam, intolerantie

Deze week werd uitvoerig uit de doeken gedaan dat winkeljuffers, die het hoofd in islamitische windsels verpakken, niet volgens de plaatselijke Genkse bon-ton zijn. Bezorgd om het welbevinden van zijn clientèle, liet Hema het meisje met het Allah-kostuumpje de biezen pakken. De immer gevoelige zielen van de zonen en dochters van Mohammed vatten vuur. Hema telde en rekende en vond de prijs voor een nakende slag in de winter te hoog. Het hoofddoeken-gezicht zal buiten het blikveld van de Genkenaars gehouden worden. Op naar de volgende aflevering in de vaudeville van goddelijke hoofddeksels.

Ik hoop dat deze klucht geen mise-en-scène was om zichzelf in de kijker te zetten. Of betreft het een weloverwogen provocatie? Ik kon mij wel vinden in de eerste beslissing van Hema om het contract niet te verlengen gezien het meisje haar job niet meer naar behoren kon vervullen. Een winkel dient niet om zijn klanten tegen de haren te strijken. Gemakkelijkheidshalve werd naar Hema met de vinger gewezen, alhoewel de oorzaak van het probleem bij de vooringenomenheid van het cliënteel lag. Welke elementen zorgen er voor dat de aversie tegen het hoofddoek blijft bestaan? Er vielen tal van uitermate gelardeerde columns naast de kwestie te lezen. Geen ging dieper in op de angst die de mensen voor de islam hebben en wat er aan te verhelpen.

Ik geloof dat volgend mechanisme de vooroordelen voedt. De landen waar de islam tot staats-godsdienst werd proclameerd, scoren zeer slecht wat betreft mensenrechten. Die landen vinden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een Westerse uitvinding is, die met hun cultuur in tegenstrijd is. Staat en godsdienst worden in de moslimlanden als één geheel beschouwd. Deze negatieve beeldvorming wordt op de moslims hier geprojecteerd. Zij krijgen ten onrechte een stempel van vrouwen-onderdrukkers, annex terroristen, met zich mee. Het dragen van “afwijkende” kledij versterkt die negatieve connotatie nog meer.

Wat valt daaraan te verhelpen? Ik geloof dat de aanzet tot een betere verstandhouding vanuit de moslim-gemeenschap zelf kan komen. Zij zijn het best geplaatst om die argwaan (of angstgevoelens) die bij de bevolking leeft weg te nemen. Dat kan in essentie heel eenvoudig. Zij dienen openlijk stelling te nemen tegen de schendingen van de mensenrechten in de moslimstaten. Op dergelijke manier laten ze zien dat zij ook de ideeën van de Verlichting willen dragen. Hun goodwill zal de argwaan bij de niet-moslims in dit land verjagen. De huidige strategie van underdog spelen en de belgen voor onverdraagzaam uit te schelden zal enkel olie op het vuur blijven gieten zijn.

 

08:50 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, genk, hoofddoek, islam, intolerantie |  Facebook |

14-02-11

Indignez-vous!

 

vrijdenker, indignez-vous, stéphane hessel, geweldloos verzet, verontwaardiging, afbraak sociale zekerheid

De 93-jarige Stéphane Hessel schreef een pamflet waarin hij de jeugd oproept om verontwaardigd te worden en hoopt dat die verontwaardiging zal leiden tot geweldloos verzet. Stéphane Hessel ontsnapte aan de dood in het kamp Buchenwald - hij nam de naam van Michel Boitel aan, die aan tyfus overleden was- Hij werd tijdens zijn vlucht opgepakt en naar het kamp Dora gebracht. Hij kon terug uit het kamp ontsnappen. Hij werkte na de oorlog mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en werd zelfs ambassadeur van Frankrijk (ondanks zijn hevige kritiek op het toenmalige Franse koloniale beleid in Algerije).

 

Hessel roept de jeugd op om verontwaardigd te zijn over de afbouw van de sociale zekerheid (ondanks het feit dat er in onze streken steeds meer kapitaal aanwezig is, blijkt er onvoldoende geld beschikbaar te zijn om een sociale zekerheid voor iedereen uit te bouwen), over de persvrijheid – media die beheerd worden door grote belangengroepen kunnen niet vrij zijn - , over de groeiende kloof tussen armen en rijken, over de onwil om iets aan de opwarming van de planeet te doen, over de behandeling van mensen zonder papieren, over de dictatuur van de financiële markten, over de nooit-genoeg-hebben-mentaliteit.

 

Hessel stelt dat het verzet tijdens WO2 een vrijheidsstrijd was en dat het niet de bedoeling was dat andere dictaturen de macht zouden grijpen. Door de dictatuur van de financiële markten komt onze sociale zekerheid op stelten te staan, zijn de productiemiddelen en de energiebronnen in de handen van enkele rijken gevallen en beheersen deze groepen de media.

 

Une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante; la Résistance le sait, l 'exige, en défendant “la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères.” C'est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse, dès 1944. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger.

 

On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où l'Europe était ruinée? Sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la Résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État (analoog in België of Vlaanderen!). Les banques désormais privatisées se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes, et des très haut salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais aussi important; et la course à l'argent, la compétition, autant encouragée.

 

Hessel brengt geen oplossingen aan. Hij is er van overtuigd dat als genoeg mensen zich over de toestand beginnen te verontwaardigen dat het geweldloos verzet de toestand zal kunnen omkeren. Hij roept op tot geweldloos verzet omdat geweld nooit voor een goede oplossing kan zorgen.

 

In Vlaanderen heeft men de bevolking wijs gemaakt dat het de schuld van de Walen is dat de sociale zekerheid afgebouwd wordt. Dat een groot deel van de politiekers liever de belangen verdedigen van de financiële machtsgroepen die de sociale zekerheid willen afbouwen (wegens niet competitief) wordt netjes door de media (gesponsord door die groepen) uit de focus gehouden. Kortom een oproep aan alle Vlamingen: Indignez-vous!

 

vrijdenker, indignez-vous, stéphane hessel, geweldloos verzet, verontwaardiging, afbraak sociale zekerheid

 

 

04-02-11

Een homeopathische zelfmoordpoging

vrijdenker, skepp, homeopathie, kwakzalverij

 

Deze week kreeg ik (als Skepp-lid) een oproep in mijn mailbox om op zaterdag 5 februari collectief een homeopathische zelfmoordpoging te ondernemen door het innemen van een grote hoeveelheid homeopathische troep. Door omstandigheden kan ik helaas niet aan deze actie deelnemen. In De Morgen van 4 februari publiceerden enkele artsen een lezersbrief met de melding dat homeopathische middelen wel “iets” doen. Hun argumentatie haalt het typische niveau van een kwakzalver. Ik haal enkele van hun “argumenten” aan.

 

LachenInformatie kan worden verstuurd zonder moleculaire drager”.Lachen De heren kwakzalver-artsen verwijzen naar gsm, Wifi en Bluetooth. Hun kennis van elektromagnetische informatie-overdacht is blijkbaar beperkt, anders hadden ze gewoonweg elektromagnetische golven vernoemd. Het is een typisch gedrag van kwakzalvers om te refereren naar gekende wetenschappelijk gekende verschijnselen zonder daar dieper op in te gaan of de relevantie met de gestelde problematiek te verklaren. In ieder geval, “weten” we uit hun betoog dat homeopathische middelen blijkbaar “informatie” bevatten. Over welke “informatie” dat gaat, daar worden we in het ongewisse van gelaten.

 

De heren kwakzalver-artsen citeren een artikel van Luc Montagnier in Science : Lachen“ Hoge diluties van iets zijn niet 'niets'. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen weerspiegelen”. Lachen Wie de moeite neemt om te googlen, zal kunnen lezen dat bedoelde beweringen van deze viroloog in verband met die “waterstructuren” klinkklare nonsens zijn. Met niet 'niets' valt natuurlijk alles te verklaren. Ik vraag mij af hoe die “waterstructuren” er eigenlijk in hun alcohol-tincturen of in hun vaste pillen uitzien.

 

Hoe wordt de “informatie” dan overgedragen? De heren kwakzalver-artsen “verklaren” dat als het volgt: Lachen“Het verschil zit niet in hun (chemische) samenstelling, maar in hun fysische structuur”. Lachen Er zijn dus geen werkzame moleculen aanwezig, maar er zou wel een fysische structuur in hun pillen of drankjes aanwezig zijn. Wat die fysische structuur is, weten ze eigenlijk niet, maar ze is niet 'niets'.

 

LachenHomeopathie lijkt volstrekte onzin wanneer men er vanuit een chemisch model naar kijkt. Er is echter meer dan scheikunde”. Lachen Hier zegt men terug niets. Goed, het is geen scheikunde, wat is het dan wel? Wel, vanuit wetenschappelijk standpunt is homeopathie een grote bedriegerij of kwakzalverij.

 

 

Waarom voeren wij actie?

Wij willen het grote publiek erop wijzen dat een bepaalde industrie er in geslaagd is gewoon water (of alcohol of suikerbolletjes), waar absoluut niets in zit te mogen adverteren en te verkopen als medicijnen, zonder te moeten bewijzen dat het werkt.

 

Tientallen vrijwilligers, professoren, BV’s, gewoon mensen die niet graag bedrogen worden, zullen een grote dosis van dergelijke nep-medicijnen ineens innemen om aan te tonen dat het niets doet omdat er niets in zit. Daarmee zullen ze aantonen dat ze meer geloof hechten aan de wetenschap en gezond verstand dan aan bizarre theorieën van een industrie die illusies verkoopt.

 

Waarom “10:23”?

Dit verwijst naar het getal van Avogadro (6x1023), een getal met 23 nullen, het is het aantal moleculen in een bepaalde hoeveelheid stof. Bij verdunningen van 1 op meer dan 23 nullen zal er dus geen enkel atoom van de aanvankelijke stof meer aanwezig zijn. Homeopathische producten zijn meestal véél véél meer verdund, dus: ER ZIT ZEKER NIETS MEER IN. Niemand kan zo’n “medicijn” onderscheiden van zuiver water (of alcohol of melksuiker) en evenmin twee verschillende homeopathische producten onderscheiden. HET ENIGE VERSCHIL IS HET ETIKETJE. Daarom nemen de deelnemers van de 10:23-actie op precies 10h23min lokale tijd massaal deze hersenschimmige producten in.

 

Waarom het Luxemburgplein?

Dit plein ligt in de schaduw van het enorme gebouw van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft een verpletterde verantwoordelijkheid gehad in de erkenning van deze waardeloze producten. Door de besluitvorming van het Parlement mogen homeopathische middelen in de hele Europese Unie worden verkocht, als medicijn, maar zonder hun werking te moeten bewijzen. Terwijl echte geneesmiddelen – gelukkig maar – aan zware tests onderworpen worden. Met deze actie midden in de Europese wijk van Brussel willen we net alleen de aandacht van de Vlaamse en Belgische, maar ook de Europese media trekken. Dit met de steun van ECSO, de Europese Raad van Skeptische Organisaties. Skeptisch Europa laat zich horen!

 

Wees daarom present op 5 februari om 10 uur. SKEPP heeft u nodig. Het duurt maar een half uurtje en... het innemen van geneesmiddelen waar niets in zit is volkomen ongevaarlijk. Wij zullen over voldoende producten waar niets inzit beschikken. U mag uw eigen homeopathisch middel meebrengen, maar laat het dan eerst keuren door ons, want in sommige zit wel iets in, bijv. Zeer veel alcohol ! Die moet dan verdund worden met water, dan wordt het wel homeopathisch sterker, maar veiliger voor het verkeer.

 

Lees meer...

01-02-11

Egyptische vrouwen strijden mee voor verandering.

 

168424_493693567675_586357675_6430514_5885721_n.jpg

 

In het Westen werd ons steeds voorgehouden dat vrouwen die een sluier dragen onderdanig zouden wezen. Deze beelden tonen aan hoe de moslima's hun "mannetje" (ik weet het, het is een sexistische uitdrukking) kunnen staan.

180852_493692017675_586357675_6430493_2254747_n.jpg

180304_493742232675_586357675_6431373_2756181_n.jpg

169083_493814542675_586357675_6432455_532856_n.jpg

169083_493814537675_586357675_6432454_3043238_n.jpg

168999_493728257675_586357675_6431098_4630913_n.jpg

168658_493700787675_586357675_6430602_2241606_n.jpg

167519_493701697675_586357675_6430613_331785_n.jpg

166342_493739002675_586357675_6431359_6427646_n.jpg

166342_493738997675_586357675_6431358_3440201_n.jpg

We sluiten af met een stukje poëzie.

 

Oost-West

 

Er lag iets langs de weg van de geschiedenis

het was iets moois iets mineraals

het was zwanger van een giftig kind een oliekind

bezongen door een giftige koopman

 

Er was een Oosten dat vroeg als een kind

en schreeuwde om hulp

Het Westen was zijn onfeilbare sjeik

 

De bordjes zijn verhangen

De wereld staat in brand

en op de bijeengebrachte as

vinden Oost en West

één zelfde

graf

 

Ali Ahmad Saïd (Adūnīs)

 

 


 

19:35 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-11

Verboden te ontbijten

vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

Het rommelt in enkele islamitische landen met een dictatoriaal regime(Tunesië, Egypte). Andere dictators of leiders-voor-het-leven in de buurt vrezen dat de opstanden naar hun contreien zullen overslaan. In het Westen krijgen we hoofdzakelijk een beeld van onderdanige moslims te zien. De kritische stemmen uit die wereld komen nauwelijks in het reguliere nieuws zodat wij de notie hebben dat ginder geen kritische stemmen aanwezig zijn. Het in beeld brengen van een vrouw in boerka levert natuurlijk meer theatrale TV op dan het focusseren op mensen die ons als meer vertrouwd (gewoon) overkomen.

Wie de moeite wil doen om kennis te maken met enkele kritische stemmen, kan bv. de boeken van Fatima Mernissi (Marokko) of Nawal El Saadawi (Egypte) lezen. Enkele boeken uit mijn verzameling die ik kan aanraden zijn : Islam en democratie – De angst voor het moderne (Fatima Mernissi, Uitgeverij Geuzenpocket), De val van de imam (Nawal El Saadawi, Rainbow Pocketboek), Zoon van haar vader (Tahar Ben Jelloun, Geuzenpocket).

In de krant DeMorgen van 22 januari werden een aantal interviews met “dissidenten” gepubliceerd (Zineb El Rhazoui : “Omdat ik ongetrouwd samenwoon, kan ik opgepakt worden voor prostitutie”). Het internet is een fantastisch instrument om zelf op zoek te gaan naar hetgeen die actievoerders voor ogen hebben. Zineb El Rhazoui et Ibtissam Lachgar hebben de groep MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles) opgericht.

 
vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

 Op 13 september 2009 hadden ze picknick in open lucht in het bos van Mohammedia, tussen Rabat en Casablanca, georganiseerd. Ze pleegden hiermee een inbreuk op een Marokkaanse wet die moslims verbiedt in het openbaar te eten tijdens de ramadan. (Bemerk de verwevenheid van staat en religie – de scheiding van Kerk en Staat is een essentiële voorwaarde om tot een vrije samenleving te komen). De actievoerders werden opgepakt (riskeerden 6 maanden cel), maar werden na enkele dagen terug vrijgelaten. Op 2 mei 2010 sloot de politie in Casablanca haar en anderen opnieuw voor korte tijd op om te voorkomen dat ze zouden deelnemen aan een door Mali georganiseerde sit - in om de bewustwording van seksuele intimidatie te verhogen. Ali Amar en Zineb El Rhazoui worden geregeld door de Marokkaanse politie geïntimideerd.

De blog Zineb El Rhazoui en Ali Amar vind je hier : http://voxmaroc.blog.lemonde.fr/. Is het niet de sociale plicht van alle vrije mensen, de andere mensen te steunen en te helpen die voor hun vrijheid opkomen? Of heeft onze individuele vrijheid ons dermate gecorrumpeerd dat we slechts aandacht hebben voor ons eigen, individuele bestaan?

 

 

15-01-11

Solidariteit maakt een cultuur groot

 

SolidarititeitMaaktEenCultuurGroot.jpg

Na 6 maanden "onderhandelen" (???) kennen de verschillende partijen elkaars standpunt blijkbaar nog niet, weten ze niet eens wat de andere wil of wenst. Dat lijkt me geen onderhandelen. We krijgen hier te maken met een politiek nihilisme. Met het respectloos omgaan met het mandaat de burger hen gegeven heeft.

 

 

Solidariteit maakt een cultuur groot

 

De voorzitter van het Vlaams parlement, Jan Peumans (N-VA), sprak op 11 juli zijn bezorgdheid uit over ‘het gebrek aan identiteit’ in Vlaanderen. Het is immers die identiteit die ‘moet leiden tot natievorming’.

Als gevolg van dit gebrek is het belang van die natievorming ‘nog niet voldoende doorgedrongen om de gehele bevolking te overtuigen’. Voor Peumans heeft de Vlaamse deelstaat dan ook de opdracht om deze leemte op te vullen. Tegelijk hekelt de parlementsvoorzitter een aantal ‘artistieke en intellectuele kringen’ voor wie het bon ton zou zijn om ‘het Vlaamse identiteitsgevoelen te minimaliseren, ja zelfs te ontkennen’.

Als burgers die beroepshalve voortdurend met cultuur - in de breedste betekenis van het woord - begaan zijn, verwerpen wij het discours over cultuur en identiteit dat hier wordt geëtaleerd. Het holt de begrippen cultuur en identiteit uit en vormt ze om tot manipulatieve instrumenten voor politieke doeleinden. We hébben al een cultuur en we hébben al een identiteit. Beide zijn ze meervoudig. Ze zijn ook, maar niet exclusief Vlaams. We willen dan ook niet dat ze ‘opgevuld’ zouden worden met een Vlaams-nationalistisch concept. Dat zou een verarming betekenen en een aanval op wie we vandaag zijn.

1. Omdat het een proces van uitsluiting en vervreemding is

Geert Bourgeois (N-VA) maakte als mediaminister heisa over een liedje van Clouseau en noemde het ‘een Belgicistisch propagandaliedje, een pleidooi voor slecht bestuur’. Toen in 2009 de VRT het Belgavoxconcert uitzond, reageerde Bourgeois furieus: ‘Ik vind dit absoluut niet kunnen. Het gaat om een initiatief dat de Belgische identiteit wil versterken.’ Deze uitlatingen illustreren duidelijk een verwerpelijk trekje van de ‘Vlaamse identiteitsvorming’: de ene identiteit wordt de hemel in geprezen, de andere – hier de Belgische – wordt verwenst. Dat is voor ons onaanvaardbaar.

We verzetten ons ook tegen de beeldvorming die mensen in ons land tegenover elkaar stelt als onverzoenbare cultuurgroepen. We aanvaarden niet dat onze Franstalige landgenoten worden voorgesteld als dragers van een cultuur die gekenmerkt zou worden door gebrek aan verantwoordelijkheid, luiheid, profitariaat, diefstal en expansiedrang.

2. Omdat het een asociale agenda verbergt

Het Vlaams-nationalisme, dat lang geleden de uitdrukking was van een terecht verzet tegen discriminatie, is vandaag een ‘economisch nationalisme’ geworden. Het profileert zich met thema’s als de transfers, de zogenaamde blanco cheques aan de Walen, het ‘zakgeldfederalisme’ enzovoort.

Bart De Wever heeft een verhelderend licht laten schijnen op wat Vlaamse identiteit en cultuur vanuit dat sociaaleconomisch oogpunt zoal inhouden. Hij deed dat toen hij in de onderhandelingsgesprekken doodleuk stelde dat de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zijn eigenlijke baas is en dat hij pas tevreden is als Voka dat ook is. Wie het sociaaleconomische programma van N-VA erop naleest, ziet dat De Wever de agenda van Voka tot die van zijn partij heeft gemaakt. Dat opent het weinig aantrekkelijke perspectief op een Vlaanderen waar het economisch gewin primeert en sociale verworvenheden afgebroken worden. De gezondheidszorg, de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de bijstand... het gaat allemaal onder het snoeimes. Wie verzekerd wil zijn tegen ziekte of inkomensverlies, wie verzekerd wil zijn van een leefbaar pensioen, moet dat maar kopen op de privémarkt.

Het discours over ‘wat we zelf doen, doen we beter’, over Vlaamse cultuur en identiteit, fungeert als glijmiddel om die asociale agenda aanvaardbaar te maken, in naam van de competitiviteit en van Vlaanderen, eerste regio in Europa.

 

3. Omdat het de weerbaarheid van de burger verzwakt

Behalve met de Vlaamse vlag, zwaaien de Vlaams-nationalisten ook graag met de Europese vlag. Dat lijkt misschien tegenstrijdig maar is dat allerminst.

De Vlaams-nationalisten willen Vlaanderen loskoppelen van het economisch zwakkere Wallonië. Het nationale niveau is wat beide regio’s verbindt en de Vlaams-nationalistische agenda in de weg staat. Daarom wordt gebruik gemaakt van het supranationale niveau Europa om het nationale niveau België te laten ‘verdampen’.

 

Het supranationale Europa voert een beleid waarbij de sociaaleconomische agenda van de Vlaams-nationalisten perfect aansluit. Het verzet tegen die asociale agenda wordt in hoofdzaak gevoerd op een nationaal niveau: Griekenland, Portugal, Frankrijk. Het is precies op dat beleidsniveau dat de sociale ‘veroveringen’ zijn gerealiseerd en vooralsnog het best gevrijwaard kunnen worden.

 

Als de burgers hun sociale belangen doeltreffend willen verdedigen, dan doen ze dat het best in verbondenheid met elkaar. Het terugplooien op steeds kleinere en strikt afgebakende ‘cultuurgemeenschappen’ staat haaks op de mogelijke ontwikkeling naar een sociaal Europa en Europese samenhorigheid. Precies omwille van zijn meertaligheid, zijn verscheidenheid aan talen en culturen en zijn kosmopolitische Europese hoofdstad, ligt het binnen de mogelijkheden van ons land om op dit vlak een lichtend voorbeeld van eenheid en solidariteit te zijn. Een model voor de samenleving van morgen.

 

De onderliggende gedachte van de oproep van Peumans is dat een cultureel homogene Vlaamse staat een betere maatschappij zal zijn dan het meertalige, interculturele België. Maar net dat kosmopolitische en interculturele is bepalend voor de wereld van morgen. In plaats van dat te ontkennen, moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we het multiculturele omarmen. Dat gaat niet ten koste van eigenheid en creativiteit. Integendeel. Wel vereist het een kritische kijk op de relatie tussen cultuur en macht.

 

De Vlaamse cultuur en identiteit waarvan we volgens Jan Peumans doordrongen moeten worden, is een aberratie waar geen enkele doorsnee burger op zit te wachten. Telkens opnieuw wordt door enquêtes bevestigd dat ook de meeste Vlamingen voorstander zijn van het behoud van België en een leefbare verstandhouding willen tussen gewesten en gemeenschappen. Meer en meer Franstaligen in Brussel sturen hun kinderen naar een Nederlandstalige school. Het is goed meerdere talen te kennen, vinden meer en meer Brusselaars, van welke origine ook. Ze zien in meertaligheid een middel om vooruit te komen. De eeuwige bestuiving, de eeuwige wederzijdse contacten, het internationale, dat is de rijkdom en de kracht van cultuur.

 

België staat voor ons helemaal niet gelijk met het oude Belgique à papa. België staat bijvoorbeeld ook voor Priester Daens en voor de in Luik verkozen Anseele, voor Julien Lahaut. En voor de uitbouw van de sociale zekerheid. ‘De mooiste kathedraal van het land’, zeggen vakbondsmensen. Een kathedraal die gebouwd werd door Vlamingen, Walen, Brusselaars en migranten: de Belgische sociale beweging.

 

Waaraan het in het Vlaams-nationalistische discours fundamenteel ontbreekt, is solidariteit. Die menselijke waarde die het tegendeel is van egoïsme, hebzucht en onverdraagzaamheid. Het is deze solidariteit die vandaag, in naam van onze cultuur en identiteit, onder vuur genomen wordt. Dat kunnen we niet aanvaarden. Een grote en open cultuur is er een die de weg van het enge eigenbelang verlaat en de solidariteit als grondslag omarmt.

 

 

07-01-11

Homo Ludens Belgicus

communautair_gehakketak.jpg

Een half jaar na de laatste verkiezingen zijn de partijen (onderhandelaars) er nog altijd niet in geslaagd ook maar een idee van een regering uit te werken. Men bleef (doelbewust) steken in de “pre-formatie”. De protagonisten weten dat ze hun beloftes naar de kiezer toe niet zullen kunnen waarmaken. Om hun onkunde te verbergen spelen ze een kat en muis-spelletje en worden anderen met opdrachten opgezadeld die ze eigenlijk zelf hadden moeten uitvoeren.

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

Hebben de dames en heren geen zin om een beleid te voeren, des te meer kunnen we hen in het werk zien in allerhande televisie-spelprogramma's of zijn ze naarstig bezig met facebook of aan het twitteren. Blijkbaar is een optreden in de Allerslimste Mens belangrijker dan het regeringswerk. Die politici laten hiermee duidelijk zien hoe ze de burger misprijzen. Dat de gros van de burgers dat ongegeneerd blijft ondergaan, is een aanwijzing dat hun politieke bewustzijn niet boven dat van een kruipdier uitsteekt.

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

De zelfverklaarde cultuurpessimist Neil Postman had in zijn boek Amusing ourselves to death gelijk dat gans de wereld zich plooit naar het succesmedium. Alles dient spektakelwaarde te hebben. Uiterlijk vertoon is belangrijker dan wat iemand te zeggen heeft of realiseren kan. Nadenken, analyse, kritisch onderzoeken zijn niet theatraal genoeg om op het vluchtige medium te komen en dus worden ze onderdrukt. Men wint aan geloofwaardigheid door mee te doen met amusante spelletjes, niet door de moeilijke opdracht uit te voeren waarvoor de burger de dames en heren gemandateerd heeft.

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

Carlos Ruiz Zafón geeft de lezer in “De schaduw van de wind” de volgende bedenking mee: “De televisie, mijn beste Daniël, is de antichrist en ik zal je zeggen dat er slechts drie of vier generaties voor nodig zijn om van de mens een wezen te maken dat niet eens meer op eigen initiatief een scheet kan laten, en dat terugkeert naar zijn hol, naar de middeleeuwse barbarij en naar een staat van imbeciliteit die de naaktslak ten tijde van het Pleistoceen al overwonnen had. De wereld zal niet ten onder gaan aan de atoombom, zoals de kranten schrijven, ze zal sterven van het lachen, en te gronde gaan aan de banaliteit door overal een grap van te maken, en nog een slechte grap ook nog.”

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

Lees meer...

25-12-10

Dies Natalis Solis Invicti

Dies Natalis Solis Invicti.jpg

Het feest van de onoverwinnelijke zon (Solis Invicti) werd vroeger gevierd op 25 december. Het feest van verjaardag van de onoverwinnelijke zon (de wedergeboorte van de zon) vond kort na de winterzonnewende plaats. Het feest kreeg in verschillende streken zijn eigen invulling en veranderde in de loop der tijden. De invulling varieerde van bacchanaal (vreten en zuipen), extatische processies, optochten met zichzelf verminkende priesters, vasten als voorbereiding tot de rites, mysticisme (het leven na de dood). 25 december was ook de feestdag van de Persische god van het licht, Mitra. Dat feest inspireerde Grieken en Romeinen (bvb. cultus van Febo en Apollo)

 

Elagabalus_Aureus_Sol_Invictus.png


De zon maakte een grote indruk op de soldaten bij het begin van een veldslag (die veelal begon bij het ochtendgloren). De strijders aanschouwden elke dag, wellicht voor het laatst, de onoverwinnelijke zon, die elke morgen de strijd wint op de duisternis. Tacitus meldt bvb. dat de Romeinse soldaten de opkomende zon groeten.

Na verloop van tijd vond een ander idee, namelijk de boodschap van een gelukzalig leven na de dood, meer en meer ingang. Dat idee werd vooral gevoed door een existentiële angst in tijden van economische onstabiliteit en veelvuldige militaire conflicten.

Apollo.jpg

Het is pas in 336 dat het kerstfeest, de geboorte van Christus, voor de eerste keer op 25 december gevierd werd (voordien werd 6 januari – nu Driekoningendag – als geboorte en als doopdag van Christus gevierd). Dat kerstfeest kreeg nog een ander element van de Latijnse traditie met zich mee, namelijk dat van de Saturnalia, een feest van uitbundigheid en uitwisseling van geschenken.

25 december is een eeuwenoud feest. Het christendom heeft de naam van het feest eigen gemaakt. Verder heeft het Christendom weinig nieuwe elementen aan het feest toegevoegd.

In ieder geval nog een prettige zonnewende toegewenst!

ChristmasPope.jpg

Dies Natalis Solis Invicti

Dies Natalis Solis Invicti.jpg

Het feest van de onoverwinnelijke zon (Solis Invicti) werd vroeger gevierd op 25 december. Het feest van verjaardag van de onoverwinnelijke zon (de wedergeboorte van de zon) vond kort na de winterzonnewende plaats. Het feest kreeg in verschillende streken zijn eigen invulling en veranderde in de loop der tijden. De invulling varieerde van bacchanaal (vreten en zuipen), extatische processies, optochten met zichzelf verminkende priesters, vasten als voorbereiding tot de rites, mysticisme (het leven na de dood). 25 december was ook de feestdag van de Persische god van het licht, Mitra. Dat feest inspireerde Grieken en Romeinen (bvb. cultus van Febo en Apollo)

 

Elagabalus_Aureus_Sol_Invictus.png


De zon maakte een grote indruk op de soldaten bij het begin van een veldslag (die veelal begon bij het ochtendgloren). De strijders aanschouwden elke dag, wellicht voor het laatst, de onoverwinnelijke zon, die elke morgen de strijd wint op de duisternis. Tacitus meldt bvb. dat de Romeinse soldaten de opkomende zon groeten.

Na verloop van tijd vond een ander idee, namelijk de boodschap van een gelukzalig leven na de dood, meer en meer ingang. Dat idee werd vooral gevoed door een existentiële angst in tijden van economische onstabiliteit en veelvuldige militaire conflicten.

Apollo.jpg

Het is pas in 336 dat het kerstfeest, de geboorte van Christus, voor de eerste keer op 25 december gevierd werd (voordien werd 6 januari – nu Driekoningendag – als geboorte en als doopdag van Christus gevierd). Dat kerstfeest kreeg nog een ander element van de Latijnse traditie met zich mee, namelijk dat van de Saturnalia, een feest van uitbundigheid en uitwisseling van geschenken.

25 december is een eeuwenoud feest. Het christendom heeft de naam van het feest eigen gemaakt. Verder heeft het Christendom weinig nieuwe elementen aan het feest toegevoegd.

In ieder geval nog een prettige zonnewende toegewenst!

ChristmasPope.jpg

22-12-10

Ik vind dat niet leuk!

 

zuck.jpg

 

TIME Magazine heeft Mark Zuckerberg – de bedenker van Facebook – tot persoon van het jaar uitgeroepen – Ik vind dat niet leuk. Volgens TIME Magazine heeft Mark Zuckerberg een systeem ontwikkeld dat de mensen over de gehele wereld met elkaar verbindt. Helaas heeft hij dat op een zeer bedenkelijke manier uitgewerkt: er is geen enkele democratische controle op zijn toepassing, er is geen enkele garantie wat er met de gegevens gebeurt en de gebruikers van dat forum hebben geen enkele controle over hun privacy. Het ergste is nog dat verschillende websites de knoppen van Facebook (Ik vind dat leuk – Ik vind dat niet leuk) zijn gaan gebruiken, waardoor Facebook in staat wordt gesteld om informatie te gaan verzamelen over gebruikers die niet eens gebruikers van de Facebook-website zijn.


Facebook is een goudmijn voor adverteerders en overheidsinstanties die bepaalde organisaties en of personen willen gaan screenen. (In het bedrijf waar ik werk wordt de facebook-informatie van een sollicitant doorgenomen. Indien daarin al te compromitterende informatie gevonden wordt, dan wordt de sollicitant gewoonweg niet uitgenodigd. Mijn houding daarbij is, dat iemand die al te vlot zijn privacy op het internet prijs geeft, dat mogelijks ook met de bedrijfskritische informatie zal doen. Het hebben van een facebook-profiel is eerder een nadeel dan een voordeel bij het solliciteren).


Het programma dat de Facebook-diensten levert is geheim. Dat houdt in dat de gebruikers niet weten op welke wijze ze met elkaar in contact treden. In feite communiceert men met de heer Zuckerberg die alles netjes opslaat en vervolgens – als het hem belieft – de informatie doorgeeft aan de bestemmelingen. Er zijn reeds een pak feiten gekend waarbij de heer Zuckerberg de informatie niet correct doorgeeft of zelfs blokkeert. Dat is veelal het geval als bepaalde facetten van zijn bedrijf kritisch onder de loep genomen worden.


Gelukkig zijn reeds initiatieven genomen waarbij de mensen op een vrije, transparante manier met elkaar kunnen gaan communiceren: oa. GNU social, status.net, Crabgrass, Appleseed and Diaspora. De communicatie-handling-code van deze diensten is open. De gegevens zijn in handen van de mensen die met elkaar willen communiceren. Deze gegevens komen niet in handen van een bepaalde organisatie die steenrijk wordt door de naïviteit van de mensen. Time Magazine is een grote belangengroep. Dergelijke belangengroepen steunen graag elkaar. Keep the business going! Kassa, kassa ... Ja, dat vinden zij zeer leuk!


Blijf dus van die knoppen “ik vind dat (niet) leuk” af.

 

no-facebook-me.png


 

21:18 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, facebook, manipulatie |  Facebook |

04-12-10

De WikiLeaks-jacht.

WikileaksServerNotFound.jpg

Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt : Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Blijkbaar vervalt dat artikel als burgers proberen een licht te werpen op de cenakels van de Westerse politiek. De Westerse politici halen heiligschennis en de veiligheid van diverse personen als drogreden aan om de vrijgegeven informatie van Wikileaks te gaan censureren. Door toedoen van diverse “vrije” Westerse regeringen werd de website van Wikileaks (www.wikileaks.org) geblokkeerd (is nog wel naamloos te bereiken via http://213.251.145.96/) . Het is opvallend hoe de politieke gilden zich in een stilzwijgen hullen omtrent deze censuur. Is de vrijheid van informatiegaring en het recht informatie te publiceren dan geen politiek issue meer? Is men bang dat de publieke opinie een zicht op de werking krijgt van een geheel ondemocratische, niet-transparante politieke inner-circle krijgt? Wordt de bestuurlijke transparantie dood verklaard en geldt slechts transparantie van het doen en laten van de burger om de massa beheersbaar te maken?

De jacht op de Wikileaks-informatie laat overduidelijk zien hoe controleerbaar de vrije informatiestroom over het internet door de politieke grootmachten is geworden. De domeinserver in de VS ging uit de lucht toen ze het doelwit geworden was van “hackers”. Het woord “hackers” is een eufemisme voor het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten. Diezelfde “hackers”-groep kwam onlangs nog in het nieuws toen ze probeerden met hun Stux-worm de Iraanse kerncentrales plat te leggen. (Een ander gekend geval van cyberaanvallen, waren de cyberbombardementen tegen Estland. Naar schatting werden ongeveer een miljoen Russische computers ingezet om bedoelde aanvallen uit te voeren).

De “vrijheid” van het internet is relatief. Van zodra informatie beschikbaar wordt die bepaalde groepen niet aanbelangd worden de kanalen ernaar dichtgemaakt. De democratische inspraak van de burgers is hierin nihil. Wie kunnen ook vaststellen dat in de vazalstaten (bvb. België) er een politieke stilte heerst over die censuur. Het bevestigt natuurlijk hun vazal zijn. Het laat evenwel zien dat de ene vrijheid van informatie niet de andere is. Als China zijn burgers bepaalde delen van het internet ontzegt, staan de dames en heren op hun achterste poten van verontwaardiging te springen. Nu hun vriend hetzelfde toepast, vervallen de bewindslieden in een zedig zwijgen. Laat ons hopen dat de burger zijn recht op vrijheid van informatie gaat opeisen.

p_01_12_2010.jpg


Lees meer...

18:37 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, wikileaks, vrije meningsuiting, censuur |  Facebook |

12-11-10

Kruiperigheid op de Boekenbeurs

Glénat-Filip-Mathilde.jpg

De organisatie van de Boekenbeurs in Antwerpen verzocht uitgeverij Glénat bepaalde van zijn boeken “iets discreter” te leggen. Filip en Mathilde planden met hun twee van hun kinderen een bezoek aan de Boekenbeurs en de organisatie vreesde voor een traumatische ervaring van de prinsenkinderen als zij bedoelde literatuur onder ogen zouden krijgen.

Het Hof zag in het non-event een open doelkans en scoorde meteen een voltreffer: “Humor op het koningshuis moet kunnen” werd gesteld. De organisatie van de boekenbeurs had zich te kakken gezet. Ik stel mij de vraag of de boekenbeurs ook dergelijke maatregelen zou treffen mocht ik met mijn kinderen langs boeken met mogelijks confronterende plaatjes voorbij komen.

Welke criteria en welke normen worden hier gehanteerd? Reflecteert dergelijke kruiperige houding van de organisatie zich ook op het boekenaanbod van deze beurs? Waarschijnlijk geldt de stelregel dat kritiek mag, zolang de commercie niet noemenswaardig geschaad wordt. Het zou mij niet verwonderen dat met dergelijke attitude, men vooraf een aantal uitgevers discreet opzij gezet heeft.

Waarschuwing. Het lezen van boeken kan de geestelijke gezondheid ernstige schade toebrengen.

15:04 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, boekenbeurs, kruiperigheid, glénat, prinsen |  Facebook |

29-10-10

Halloweenwaan

Halloween.jpg

Binnen enkele dagen vindt het sterk gecommercialiseerde feest “Halloween” plaats. De doorsnee-consument loopt mee in die processie van commercieel gewin. Geen nood, beste consumenten, ,de commercie (de rattenvangers van Hamelen) lachen met de domheid van jullie meeloperij. Ik had geen zin om iets over die commerciële hoogmis neer te pennen, ware het niet het dat de moderne geldzuigers zich bedienen van een platvoers cliché, namelijk de heks.

Het idee van een “heks” ontstond in de context van de paternalistische maatschappijen, zoals we die hier vroeger kenden. De vrouw, een dom wezen, dat slechts als voortplantingsmiddel fungeert. Dergelijk gedachtegoed werd vooral door de traditionele Middellandse-zee-godsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam) ontwikkeld. Het christendom heeft zich al vrij vroeg (omstreeks de jaren 1000) van dat vooroordeel bewust geworden en probeerde door de Maria-verering de te mannelijk geprononceerde goddelijkheid te milderen. Niettemin bleef de haat tegen wijze vrouwen bestaan. Het idee van een “heks” (veelal clichématig afgebeeld als een ietwat oudere en vooral lelijke vrouw) groeide uit de mannelijke frustratie dat vrouwen hun baas in de kennis van geneeskrachtige planten en andere praktische zaken waren. Gezien de moeilijke leefomstandigheden en de gevaarlijke arbeidsomstandigheden kwamen een pak vrouwen alleen te staan. Jaloezie en begeerte (de afgewezen minnaar ...) waren elementen die de status van het “heks” zijn konden versnellen. Al met al, in het kort, verschillende wijze vrouwen zijn door vooroordelen en afgunst de dood ingejaagd geworden. Zelfs tot in het begin van de 20ste eeuw konden wijze vrouwen geen mandaat aan de Europese universiteiten opnemen. (Ik denk bvb. aan Mary Everest Boole, de echtgenote van George Boole – die de Booleaanse algebra bedacht, de basis van het rekenen met de computer – die geen les mocht geven, maar die als bibliothecaris menig (mannelijk) student bij hu studie bijstond.

Voor de Halloween-consumenten is de heks een faits-divers, een leuk plaatje om hun vooroordeel mee op te smukken. Domheid is van alle tijden. Wat ik vooral jammer vind, is dat het onderwijs zich in die maalstroom laat meesleuren. Ik had daar juist wat meer verheffing verwacht. Of sleurt de macht van het kapitaal ons allen het drek in?

LaCasaDeLaBruja.jpg

Lees meer...

21:01 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, halloween, heks, commercie |  Facebook |

15-10-10

De overspannen gedachten van Léonard

léonardenhetcondoom.jpg

19:52 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, léonard, religieuze onzin |  Facebook |

19-09-10

De loopjongens van de Vlaamse kranten

EnkelSchapenGebruikenIE.JPG

Deze week was het weer zover, onze "vrije", "onafhankelijke" Vlaamse kranten deden weer om paasbest om de nieuwste scheet van Microsoft op te hemelen. De steenrijke gigant stond weer volop ongenuanceerd in de focus. Als je het gekwijl van onze "kwaliteits"-kranten omtrent de browser van M$rcosoft doorneemt dan lijkt het me zonneklaar dat de redacties ruim gesponsord werden om dergelijke reclameteksten als journalistiek te laten doorgaan.

Als het over informatie-verwerking gaat wordt de burger meer en meer afhankelijk van grote kapitalistische concerns gemaakt. Hij/zij wordt een rad voor de ogen gehouden met allerhande nieuwe fonkelende speeltjes zodat de kwestie wie de informatiestromen beheerst en wie ze bepaalt uit het publieke discours verdwijnt. Stap een boekhandel binnen en je wordt met boeken over Win7 om de oren geslagen: Windows7 voor senioren, Windows7 voor zwangere vrouwen, Windows7 voor pubers met puisten, enz.. Hetzelfde scenario vind je in de openbare bibliotheken terug, idem dito in het onderwijs (Welke multinational kan er prat op gaan dat zijn producten op kosten van de gemeenschap onderwezen worden?).

Er worden nieuwe goden geschapen en het wordt de gewillige burger aangeleerd regelmatig de profeten van dat nieuwe geloof met rijke offers te voorzien ... Het is de vraag hoe lang het internet nog "vrij" zal blijven voor de ongelovigen van het nieuwe geloof.

21:48 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, internet explorer, volgzaamheid |  Facebook |

10-09-10

Hoe ik de goden behandel

 

WCPapier.jpg

Terry Jones wou een Koran verbranden en zie daar de ganse moslimgemeenschap voelde zich in het heilige kruis gepakt. Een nuchter mens zou denken als god , allah , give it a name, dat niet leuk zou vinden dat de goddelijke instantie dan maar iets uit zijn goddelijk arsenaal zou toveren (een zondvloed bijvoorbeeld) om zoiets dergelijks te verhinderen. Nee, de gelovigen beginnen te brullen dat ze de wereld in vuur gaan zetten en dat ze desnoods de ongelovigen gaan afslachten. Hiermee tonen ze aan hoe onmachtig hun goddelijke creaturen wel zijn ... en raken nog meer gefrustreerd en oververhit.


Stom natuurlijk van die Amerikaan om die koranverbranding aan de grote klok te gaan hangen. Ik veeg al jaren mijn gat af aan die goddelijke excellenties!


In de krant De Morgen verscheen donderdag een interessante bijdrage van Christopher Hitchens over de grenzen van de godsdienstvrijheid: "De keuze voor een soort islam". Hij besluit met een stelling die ik volledig deel: "Het temmen en de domesticatie van religie is een van de onophoudelijke opgaven van de beschaving". We kunnen dat bovendien overal in de wereld merken. Daar waar de religie de overhand krijgt, gaat de menselijkheid achteruit. Of hoe een moraliserende instantie tot iets immoreels verwordt.

Lees meer...

26-08-10

Stop steniging van Sakineh Ashtiani!

FreeSakineh.jpg
STOP STENIGING!
Betoging in Brussel op zaterdag 28 augustus

Op 28 augustus vindt in Brussel een protestactie tegen de steniging van Sakineh Ashtiani plaats. De actie gaat uit van het International Committee Against Stoning. Diezelfde dag vinden gelijkaardige acties plaats in verschillende steden in de rest van de wereld. Kom langs. Afspraak om 15 uur aan de ambassade van Iran.
De Ambassade van Iran bevindt zich aan de F.D. Rooseveltlaan 15, 1050 Brussel.

moz-screenshot-129.jpg

Op 30 juli 2010 organiseerde Mina Ahadi, coördinator van het International Committee against Executions en het International Committee against Stoning, een persconferentie over de zaak Sakineh Mohammadi Ashtiani. Een filmpje van de persconferentie kan je hier bekijken.

Lees meer...

21:02 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: stening, sakineh ashtiani, relifacisme, vrijdenker |  Facebook |

02-10-06

Kies!

img-logo

Info:http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/...
Een tip van Iris:http://cultuurbabbels.skynetblogs.be/
en van stadsgenote vhike:http://blauw.skynetblogs.be/

za 30/09/06 - Eén dag voor de 0110-concerten voor verdraagzaamheid lanceert de Antwerpse stadsdichter Bart Moeyaert zijn zevende stadsgedicht, dat de titel "Kies" kreeg.

In "Kies" geeft Moeyaert nu een nieuwe betekenis aan het archetypische (stem)potlood. Het gedicht staat vandaag in de Vlaamse kranten en is ook per mail aan meer dan 2000 adressen verstuurd, met de vraag het aan zoveel mogelijk mensen te forwarden.

"Kies"

Bestaan kan iedereen.
Er zijn vraagt moed.
En wat de dichter doet
is pleiten voor het een.
Hij wil zijn leven niet
door wekkers laten leiden
of als een hond onthouden
dat hij kan slapen tot
het rinkelt naast zijn oor.
Hij bauwt niet na
wat hij soms uit
een mond hoort vallen
op tram acht, of met
een zwarte kwast over
een smoel geschreven ziet.
Zelf houdt hij niet
van vlekken maken,
maar als het bot moet
stelt hij dingen scherp
zodat het snijdt.
Hij woelt en spit graag,
graaft de scherven
uit de klei, haalt het beste
wat er is naar boven,
ook al weet hij dat er
daardoor naast zijn hart
een stem blijft jeuken,
maar ach zo gaat dat
als de dingen moeilijk
worden en je bereid bent
met een pen van krijt
of kool te schrijven.
Hij is het best geplaatst
om iets over de gum
te zeggen, omdat hij
als geen ander weet
hoe leeg het is als hij
het blad omslaat, hoe snel
de fout, maar ook hoe klein
en hoe verlamd
een hand van angst.
En daarom juist blijft hij
in potlood denken,
want dat is volgens hem
het wezen van er zijn.

Bart Moeyaert

M_051209_moeyaert_v

19:38 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: verkiezingen, bart moeyaert, kies |  Facebook |