16-12-12

Leg een wapen onder de kerstboom

vrijdenker, schietpartij Connecticut

 

Verleden week werden de Verenigde Staten opgeschrikt door een dodelijke schietpartij op een school in Connecticut. Twintig kinderen en zes volwassenen werden door de schutter omgebracht. Adam Lanza schoot zijn moeder dood en vertrok daarna naar de school om er dood te gaan zaaien. De jonge slachtoffertjes bleken verschillende keren aangeschoten geweest te zijn. De slachtpartij in de Sandy Hook Elementary School van Newtown is de tweede dodelijkste gebeurtenis na de schietpartij op de Virginia Tech University waar 32 mensen vermoord werden.

De gebeurtenis doet de discussie omtrent het vrije wapenebezit in Amerika weer oplaaien. De Verenigde Staten kennen ongeveer 3,3 moorden met vuurwapens per 100.000 inwoners, daar waar England en Wales slechts met 0,1 dergelijke moorden geconfronteerd worden. Zowel Democraten als Republikeinen durven het vrije wapenbezit niet aan banden leggen omdat het thema geen electoraal voordeel oplevert. Merk hoe diezelfde logica gehanteerd wordt om geen maatregelen te nemen tegen andere schadelijke maatschappelijke problemen, zoals bv. de aan de gang zijnde klimaatwijzingen. Een strenger beleid op het wapenbezit zal de drempel om dergelijke feiten te gaan plegen verhogen, maar zal zo'n uitwassen niet tegengaan omdat de oorzaak, het motief niet aangepakt wordt.

De jongeman was een hardwerkende, eerder introverte jongen. Een jongen waar niets op aan te merken viel, eerder een binnenvetter, die moeilijk zijn gevoelens uit. Volgens de media vertoonde de jongen een verdacht gedrag, want hij had geen facebook-pagina! Dus beste mensen, iedere jonge mens die geen facebook-pagina aanmaakt, is een asociaal mens en dient in de gaten gehouden te worden. En is het niet verdacht als een mens verzaakt aan de overvloed aan i-gadgets? Of zouden al die e- of i- toestanden het op hol slaan van de mens kunnen veroorzaken? Nee, zo'n debat mag niet gevoerd worden. Het is electoraal en financieel niet aantrekkelijk. En mochten de e- en i- prikkels dan wel het op hol slaan van de mensen veroorzaken, dan zou het wel pijnlijk om vast te stellen zijn, dat onze scholen – de instituten waar we de opvoeding van onze jeugd aan toevertrouwd hebben omdat we er zelf geen tijd meer willen voor maken – nu net bezig zijn die e- of i-prikkels te intensifiëren. Of met andere woorden, onze manier van omgaan met de mensen, zou wel eens zelf de hand in bovenstaand buitensporig gedrag kunnen hebben. Oei, minder leuke vaststelling. Oogjes dicht. We zwijgen er over.

Paul Verhaeghe (klinisch psycholoog en psychoanalyticus) diept een aantal uitwassen van de neoliberale maatschappij uit in zijn boek “Identiteit”. Het schrijft over de “fopspeen-jongeren” het volgende: “ Zulke jongeren zijn niét het product van een verzorgingsmaatschappij. Ze zijn het afval van een consumptiemaatschappij die hard of weg is om de verzorgingsmaatschappij de das om te doen”.

Straks is het weer tijd om geschenken onder de kerstboom te leggen of om goede voornemens te gaan maken. Denk er dan eens aan om een kritisch boek als geschenk te geven of het voornemen te maken zich meer met de opvoeding van de kinderen bezig te gaan houden. Dat zijn krachtige wapens die veel te veel aan banden gelegd worden.