07-04-12

Bittere chocolade

vrijdenker, cacao, kinderarbeid


Op het International Labor Rights forum wordt momenteel de aandacht gevestigd op de kinder-arbeid (of slavernij) voor het winnen van cacao, een basisingrediënt bij het bereiden van chocolade. Het West-Afrikaanse land Ivoorkust (Côte d'Ivoire) staat voor ongeveer 40% in van de wereldproductie van cacao. De lage prijzen, die voor cacao betaald worden, zorgen er voor dat de boeren hun arbeidskosten dienen te drukken. Sommigen zetten daarom kinderen in bij het winnen van cacao. Het overheidsdepartement van de Verenigde Staten schat dat meer dan 109.000 kinderen in de cacao-industrie ingezet worden. Ongeveer 10.000 kinderen zouden het slachtoffer zijn van mensenhandel of slavernij.

De kinderen hebben een lange werkdag in een slopend klimaat. Ze worden geslagen als het werk niet vooruit gaat, leggen grote afstanden af en worden aan pesticiden bloot gesteld. In 2001 werd naar aanleiding van kritische verslaggeving een protocol (Cocoa Industry Protocol) opgesteld dat de cacao-productie tegen juli 2005 “kinderarbeid-vrij” diende te zijn. De cacao-producenten konden vrijwillig het protocol onderschrijven. In 2005 was er evenwel maar weinig te merken van bedoeld engagement. De deadline werd naar juli 2008 verschoven, waarbij men een doelstelling beoogde dat minstens 50% van de boerderijen zonder kinderarbeid zouden gaan produceren. Er werden enkele pilootprogramma's opgestart om de goodwill van de handelaars in de verf te zetten, maar verder bleef de kinderarbeid veelvuldig tieren.

De cacaohandelaars en -fabrikanten, zoals Nestlé, Mars, Kraft, Ferrero, Hershey, Barry Callebaut, ADM en Cargill, knijpen nog altijd de ogen dicht voor het probleem. Ze controleren nauwelijks of de cacao zonder kinderarbeid geproduceerd wordt. Ze hebben slechts oog voor de prijs van de grondstof. In plaats van de hervormingen en programma's, die de kinder-arbeid en -slavernij willen tegengaan, te steunen, maken ze schenkingen aan enkele hulpprogramma's in de streek om hun sociale verantwoordelijkheid in de verf te zetten. Men steekt meer energie in het verbloemen van het vraagstuk, dan in het bewerstelligen van een redelijk inkomen voor de cacao-boeren. Een eerlijke prijs kan er voor zorgen dat de plaatselijke gemeenschap middelen kan verwerven om zijn kinderen een goede basis-educatie te geven (meer dan de helft van de inwoners van Ivoorkust is ongeletterd). Er dient een onafhankelijk controle-orgaan opgezet te worden om er voor te zorgen dat de supply chain volledig transparant wordt. De ultieme doelstelling is dat de chocolade 100% Fair Trade gecertificeerd wordt. Als consument hebben wij daar een grote verantwoordelijkheid in. Hopelijk zien de christenen tijdens hun paasfeest in dat het eten van chocolade, waar kinderarbeid aan kleeft, eigenlijk niet met hun normen en waarden strookt.

 

vrijdenker, cacao, kinderarbeid


12:07 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, cacao, kinderarbeid |  Print

Commentaren

Alhoewel mishandelingen en slavernijpraktijken uiteraard te veroordelen zijn maak ik hier toch een bedenking bij of wij niet teveel vanuit onze wereldvisie dingen willen opdringen en veranderen.

Is er voor onze kinderen ondertussen wel een verschil en is er ook geen sprake van kindermishandeling of slavernij?....Willens nillens, stoppen we ze in schoolklassen liefst zo vroeg en jong mogelijk, jonger waarschijnlijk dan ze ginder kinderarbeid kunnen doen en wij vinden dit normaal en goed voor onze kinderen.Ze krijgen huiswerk mee zodat er weinig ruimte overblijft voor spel en natuur of ontwikkeling van handenarbeid, en wij zien dit niet als slavernij of misbruik van het kind maar is dit wel juist?.Als je onze zelfmoordcijfers ziet van pubers die je waarschijnlijk ginder helemaal niet zult zien toch een ernstige bedenking waard lijkt me. Handenarbeid schijnt dan toch niet zo ongezond voor de geest. Wat betreft je opmerking dat deze kinderen bloot staan aan pesticiden zou het weleens kunnen dat het nog steeds een gezondere omgeving is omdat ze in de buitenlucht zitten dan alle omgevingsfactoren waar wij onze Westerse kinderen aan blootstellen in onze huidige naar uitlaatgassen stinkende en bedompte maatschappij.

Kinderen overal ter wereld zouden in eerste instantie kind moeten kunnen zijn.
Alhoewel een menslievende aangelegenheid die je hier aanhaalt wat zeker een aandachtspunt waard is, toch vind ik dat je dit moet beproeven vanuit hun levensvisie en mogelijkheden. Het weleens slechter kan zijn voor de levensomstandigheden van de gehele families als er geen kinderarbeid meer mag.Bepaalde regels zouden zeker gerespecteerd dienen te worden qua arbeidsleeftijd en werktijden maar toch ben ik niet zonder bedenkingen en vraagstellingen, overtuigd of het opsluiten van kinderen in klassen en ze volstouwen met allerhande leerstoffen en kennis of ze dit nu graag doen of niet niet ergens een raakpunt heeft met kinderarbeid wat wij dan niet willen zien omdat we onze eigen leefwereld teveel willen zien als een idiaalwereld en voorbeeldwereld?

Gepost door: Life angel | 07-04-12

Life Angel, je kan het ene probleem niet met het andere vergelijken, noch mag je de ene problematiek verwaarlozen omdat de andere bestaat. Wat betreft de kinderen in Ivoorkust (en deels ook in Ghana) betreft het onmenselijke arbeidsomstandigheden waarbij de kinderen geen enkel zicht op scholing krijgen. Deze kinderen en bedoelde maatschappij houden zich niet bezig met levensvisies noch met andere filosofieën, ze zijn enkel bezig met proberen te overleven.

Je hebt zeker een punt wat betreft de stresserende opvoeding waar onze kinderen aan onderworpen worden. Ik geloof dat dat een afspiegeling is van het stresserende leven van de ouders zelf en van de samenleving die zich zeer op presteren focust. Het is natuurlijk ook zo dat de mogelijkheden om kind te zijn afgenomen zijn en dat de verlokkingen van de elektronische speeltjes groot zijn. Had men vandaag het sprookje van Hans en Grietje geschreven, dan had de heks geen pannenkoekenhuisje gehad, maar een huisje volgestouwd met elektronica. In het boek "de neoliberale waanzin" van Paul Verbraeken, schrijft de auteur dat we op de vraag "Wat doet mij deugd" nog nauwelijks kunnen antwoorden. Op de vraag "wat is goed voor mij?, antwoorden de meeste mensen in termen van producten: op vakantie gaan, een wellness-weekend, ... En als de ouders het al niet meer weten, hoe zouden zij het hun kinderen dan kunnen leren? Onze scholen brengen niets anders dan soldaten voort. Soldaten die de economische strijd tussen de verschillende machtsblokken in de wereld moeten helpen ondersteunen.

Gepost door: Vrijdenker | 07-04-12

Chique, mooie tekst!

Zo'n ding besef ik pas nu. Ik krijg veel pas eieren, die cacao mischien is van mijn land is. Die je vertelt in Ghana vind ik wel erg. Maar het is een complex probleem. als kinderen niet helpen dan hebben zij niks om te eten. Ze hebben geen keus.Ze hebben hulp en verandering van het systeem nodig.

Ik kom uit Indonesie, daar hebben wij ook traditie om ouders te helpen. Veel kinderen hebben hun ouders geholpen in de winkels of thuis na school, koken en wassen voor de familie. Ze zeggen altijd dat het goed voor ons als we in een kots straks wonen. Ik vind het ook. Maar het is geen kinderarbeid denk ik, want we hebben keuzen. En om onz te sturen na universiteit, vaak verkopen onze ouders hun grond, goud of rijst veld.

En hier in Belgie, ik zie kinderen helpen hun ouders niet. Ik vind het ook spijtig.

Gepost door: hallo | 07-04-12

@hallo. Bedankt voor je fijne reactie. Je ouders helpen op de boerderij, in de winkel of thuis is zeker geen kinder-arbeid. Integendeel! Ik vind het juist zeer verantwoordelijk dat de kinderen de ouders helpen. De kinderen die op een boerderij of iets dergelijks wonen, zijn dan overigens gewoon. Je kan van kinderarbeid spreken als de kinderen niet meer naar school kunnen gaan of geen tijd meer hebben of krijgen om onderwijs te volgen. Je hebt gelijk dat het een complex probleem is. Het is een probleem omdat de cacao-boeren geen eerlijke prijs voor hun werk krijgen. Indien er een zekere welvaart kan opgebouwd worden, dan zal de overlevings-druk wegvallen en zullen de kinderen automatisch betere kansen gaan krijgen.

Het is hier ook altijd traditie geweest dat de kinderen de ouders hielpen. Dat gebeurt waarschijnlijk nog vaak, maar valt wellicht soms niet meer zo goed op.

In ieder nog een fijne dag, toegewenst.

Gepost door: Vrijdenker | 08-04-12

@vrijdenker het is uiteraard goed om het in de aandacht te brengen, maar een paar vuile handjes vind ik niet noodzakelijk het geluksvermogen van de mensen in de weg staan, wat me dan meer aangegrepen heeft is de kinderarbeid op de afvalbergen van gsm's, waar kinderen een gevaarlijke en zeldzaam (metaal?) uit moeten halen dit zijn pas onmenswaardige toestanden en zou ons er van af moeten houden om te dikwijls een gsm te kopen. Dan vind ik deze chocoladeboodschap vrij onschuldig en zie dit niet noodzakelijk als een bedreiging voor het geluksvoelen van die kinderen, daar laat ik dan toch graag eens een belletje rinkelen naar het geluksvoelen van onze kinderen wat dichterbij de deur is en dus normaal gezien gemakkelijker om er bij stil te staan of iets te willen veranderen.


Maar ik voel me in de eerste plaats filosofe en stel me dan vragen of lok bedenkingen of nieuwe vragen uit liefst in de controverse.
En ik vind het eveneens een gevaarlijke inmenging om er maar van uit te gaan dat het idiaal en geluk te vinden is in onze Westerse maatschappij en onze levenswijze, we dit maar wereldwijd moeten gaan prediken en opdringen.

Fair trade is uiteraard een mooie organisatie die iets in die richting verwezenlijkt om die toestand te verbeteren.

Gepost door: Life angel | 08-04-12

Vrolijk Paasfeest trouwens en dat onze kindertjes vandaag maar een leuke zorgeloze dag kennen en veel plezier putten uit het eieren rapen

Gepost door: Life angel | 08-04-12

Fair trade is blijkbaar toch wel reeds gekend en vertegenwoordigt want nadat ik hier bij jou kennis had genomen van je tekst kreeg ik gisterenmiddag mijn dochter op bezoek die haar voorbereiding voor haar eindwerk bij had en de presentatie die ze moet vertegenwoordigen gaat over een Fair Trade produkt.

Gepost door: Life angel | 09-04-12

Fairtrade is zeker bekend. Denk maar aan de Oxfam-wereldwinkels. In een aantal winkels kan je al fair-trade producten kopen, bv. Max-Havelaar-koffie. De consument kan hier wel degelijk iets doen bewegen, enkel ontbreekt het soms aan informatie. Ik wens je dochter een geslaagde presentatie toe!

Gepost door: Vrijdenker | 09-04-12

De commentaren zijn gesloten.