01-04-12

Sharia4Belgium verbieden?

Sharia4Belgium verbieden

 

De wekelijkse poll van Knack stelt de vraag of Sharia4Belgium verboden moet worden. Voorstander is Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveilgheid. Jos Vander Velpen, advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten is niet voor dergelijke maatregel te vinden. De resultaten van de poll op de website van Knack zijn tekenend: 93% van de bezoekers is blijkbaar voor een verbod. Voor alle duidelijkheid, Jos Vander Velpen vindt dat Sharia4Belgium de grenzen van de vrije meningsuiting al duidelijk overschreden heeft: “Men dient tegen de propaganda die Sharia4Belgium verspreidt op te komen, niet tegen de vereniging zelf”.

In de resultaten van de poll zit een stuk islamofobie vervat. Indien de poll over een extremistische christelijke beweging had gehandeld, dan had je dergelijke geprononceerde voorkeur niet te zien gekregen. Een tweede element dat de uitslag beïnvloedt zijn de recente gebeurtenissen in Toulouse en Montauban: de moordzucht van Mohamed Merah. Sharia4Belgium verheerlijkt de aanslagen. Is het verrechtvaardigen van moordpartijen strafbaar of is het een vorm van vrij meningsuiting? En vallen grootschalige moordpartijen (oorlogen) dan beter te verrechtvaardigen dan moorden gepleegd door psychopaten? Of liever gezegd, kunnen de psychopaten die aan het hoofd van een land staan dan op meer goodwill rekenen dan de psychopaten die zich door samenleving te kort gedaan voelden? De grens is niet altijd zo duidelijk te bepalen.

Leidt het hebben van een extreme opvatting – wat is extreem? - tot terrorisme? Onderzoek toont aan dat radicale ideeën niet de oorzaak van terreurdaden zijn. Terreurdaden vinden hun oorsprong in sociale achterstelling, uitsluiting en vernedering. De afbouw van het sociale vangnet, als gevolg van het neoliberale beleid, zal tot meer wanhoopsdaden leiden dan het verkondigen van idiote filosofieën. In geval van sociale afbraak kan men een toename van het aantal zelfdodingen vast stellen. In enkele gevallen escaleert de wanhoop naar het “straffen” van de omgeving. Dient dan niet eerder de politiek, die het sociale vangnet stuk maakt, verboden te worden?

Dergelijke poll's laten een pijnpunt van de “vrije” meningsuiting zien. Wat betekent een mening die men niet hoeft te verrechtvaardigen? Is het ongenuanceerd uiten van een mening dan niet eerder een emotionele kwestie, het uiten van een onbepaald buikgevoel? Het valt gemakkelijker te veroordelen dan te oordelen. Het zou maatschappelijk relevanter zijn, als de mensen die aan dergelijke poll deelnemen laten weten welke dan de criteria zouden zijn, waarmee ze dergelijk verbod zouden verrechtvaardigen. (Gezien de vuilbekkerij en andere idiote commentaren, die onder een alias op de websites van kranten geplaatst worden, valt het ergste te vrezen).

Dergelijke poll's zijn stemmingmakerij, die handig passen in het commerciële aspect van kranten en tijdschriften. In plaats van de “extreme” stellingen te becommentariëren en een standpunt over in te gaan, beperkt men de berichtgeving tot een cliché-bericht dat het een “extreem” moslim-gedachtengoed betreft. Nogmaals, wat is extreem en houdt het gebruik van dergelijk adjectief dan al niet bij voorbaat een veroordeling in? Je hoort bv. niet dat de NVA voor een extreem neoliberaal beleid staat of dat het opdoeken van de sociale zekerheid extremistisch zou zijn. Waarom wordt het krijgen van een “extreme” bonus voor een CEO die “goed” gepresteerd heeft door tal van mensen af te danken, ondanks het feit dat het bedrijf winst maakte, dan niet als “extreem” gekapitteld? Of ben ik hier bezig extreme gedachten aan het verkondigen?

Een vraag die in deze context m.i. relevanter is, is de vraag waarom de gemeenschap tot op heden nog niet is opgetreden tegen de propaganda van Sharia4Belgium? Blijkbaar bestaat er een wettelijk kader waarin het aanzetten tot geweld en uitsluiting strafbaar maakt. Of zien we hier een “extreem” geval van politieke lethargie? Het schrijven van kookboeken en de deelname aan televisie-spelletjes loont blijkbaar politiek meer, dan het onderzoeken waarom instituten niet meer behoorlijk functioneren.

De teksten op de website van Sharia4Belgium zijn opgesteld in krom Nederlands en zodanig ongenuanceerd dat ze lachwekkend overkomen: “Aldus is het onze doelstelling om de gehele mensheid te bevrijden van deze ware slavernij; het gehoorzamen en naleven van wetten die gemaakt zijn door mensen die zelf uit een druppel sperma voortkomen en in een rottend lichaam zullen eindigen, en het brengen van vrijheid, eerbaarheid en rechtvaardigheid, door het accepteren en implementeren van Allaah’s wetten (de Shariah)”. Dat er een vrouwelijke eicel aan de conceptie te pas komt krijgen deze vrouwenhaters en misantropen natuurlijk niet over de lippen. Waarom de perfecte Allaah’s wetten beter zijn dan de imperfecte menselijke wetten kunnen de heren ook niet behoorlijk uitleggen. Ik begrijp biet dat dergelijke literatuur “bedreigend” kan overkomen. Ze is in ieder geval “extreem” lachwekkend, hetgeen gevaarlijk kan zijn in een maatschappij die zijn kritische attitude heeft laten varen.

 

Commentaren

citaat: Terreurdaden vinden hun oorsprong in sociale achterstelling, uitsluiting en vernedering.
Dat is een wijdverspreide fabel (met verontschuldigende bedoelingen). De kamikazes komen uit de middenklasse en zijn hoogopgeleid (9/11) of uit het criminele milieu (o.a. Toulouse).
Mocht die fabel waar zijn, waarom plegen de miljoenen diepgelovige werkloze Amerikanen dan niet massaal aanslagen? Je moet echt niet islamofoob (= bang van islam wat bij wet hier blijkbaar verboden is) zijn om te tellen: wie pleegt het meest aanslagen? Of zijn enkel islamieten 'uitgesloten en achtergesteld'? Je zal maar als pakweg christen of atheist in Indonesie wonen. Verleden week nog te zien bij Adriaan Van Dis.

Gepost door: Helipilot | 03-04-12

ik sluit me een beetje aan bij heliopot i.v.m. je opmerking "sociale achterstelling enz...
Als je 100 jaar terug gaat in de tijd waren er hier in België ook nog veel arme mensen, socialisten, atheïsten zelfs protestanten die uitgesloten werden door de kerk, maar deze mensen gingen ook geen tereurdaden plegen en wat met Bin Laden die Al Quada heeft opgericht? Was toch een zeer rijk man. Het kunnen oorzaken zijn, maar je kan dit niet veralgemenen of gaan verontschuldigen als dusdanig.

Van mij mogen ze dat zaakje gerust opdoeken, alleen dan moeten ze ook die extreme nazigroeperingen verbieden.

Gepost door: Life angel | 04-04-12

Het probleem met het verbieden, situeert zich op een aantal vlakken. Eerst en vooral moet er scherp omlijnd kader bestaan, waarin je bepaalde verenigingen wil gaan verbieden. Wel nu, diegenen die voor het verbieden zijn, mogen dan eens dergelijke wet gaan formuleren. We kunnen toch niet aanvaarden dat zaken verboden worden op willekeurige basis of op het gevoel? Indien dat blijken dan mogen we het adjectief "vrij" gaan schrappen. Ten tweede zal na een verbod dergelijke vereniging verder blijven functioneren, hetzij onder een andere naam, hetzij in de illegaliteit. Met andere woorden, het verbieden lost niets op.

Het is nu wel zo dat er al een wettelijk kader bestaat waarin het aanzetten tot haat strafbaar is. Welnu de standpunten van bedoelde vereniging voldoen daar ruimschoots aan. De hamvraag is waarom binnen dat wettelijk kader nog is opgetreden geworden.

Gepost door: Vrijdenker | 05-04-12

citaat: het aanzetten tot haat strafbaar is
ja, maar het aanzetten tot haat is niet voor iedereen strafbaar. Je mag, je moet, zelfs aanzetten tegen extreem rechts en tegen racisme. Met andere woorden: de ene ideologie verbiedt de andere ideologie. Omdat we er niet mee akkoord zijn verbieden we het maar, in naam van de vrijheid. Toegegeven, discussiëren is veel moeilijker. Maar wie verbiedt moet niet schrikken op een dag zelf verboden te worden.

Gepost door: Helipilot | 06-04-12

@vrijdenker je hebt een aantal degelijke argumenten in je post zitten, valkuilen van de democratie en vrijheid of hoe ver mag en kan een vrije meningsuiting gaan,enerzijds als persoon maar wat met betrekking vertegenwoordiging van een organisatie die een modelvoorbeeld heeft?. Ik stel me trouwens de vraag of er inderdaad zo'n groot verschil zou zijn mocht je een poll houden i.v.m. de nazi of Hitleraanhangers, als de keuze beperkt zou zijn met ja of neen zonder argumentatie zou ik op beiden "ja" gereageerd hebben. Het zijn dergelijke organisaties die Islamfobie in de hand werken. Islam wordt veel teveel over één kam geschoren met deze overtuigingen die helemaal niks te maken hebben met wat vele Islamieten als leer krijgen. Het is zoveel als zeggen dat zowel Jehovagetuigen,Lutherianen,Calvinisten,Katholieken dezelfde overtuigingen hebben en allemaal verdraagzame mensen zouden zijn, wat ook geenszins het geval is, alleen zij volgen wel allemaal de leer van Jezus Christus waar Islamieten Jezus als een oudere profeet beschouwen en Mohammed moderner was en hen meer aansprak omdat hij iemand van hun eigen volk was.
"Sharia" staat trouwens voor ons synoniem voor die strenge wetten zoals bijv bij diefstal verlies je een hand,verplicht gesluierde vrouwen en vrouwen terug aan de haard (wat trouwens sommige fundamentalistische Christenen ook willen) en je kunt nu moeilijk verwachten van onze Westerse maatschappij die deze Middeleeuwsepraktijken achter zich hebben liggen, we hier ruimte voor willen maken om terug zo'n toestanden in het leven te roepen.

Ik vermoed dat je wilde zeggen "de hamvraag is waarom binnen dit wettelijk kader nog "niet" is opgetreden geworden? Problematiek van onze democratie misschien,angsten, of omdat de rechtse flank er belang bij heeft om Islamfobie in de hand te werken of te houden zodat zij hun gelijk kunnen halen op verschillende van hun agendapunten?

Gepost door: Life angel | 06-04-12

@LifeAngel: Had inderdaad "nog niet" moeten zijn. Met dank voor de rechtzetting. Ik verdedig hier natuurlijk de denkbeelden niet die deze fundamentalisten naar voor brengen en ik wil ze met graagte zelfs bestrijden, noch heb ik enige sympathie voor de islam (van welke strekking dan ook, en zeker niet voor het salafisme van Sharia4belgium), maar ik zie in jullie commentaren dat jullie ook geen "wettekst" durven formuleren om dergelijke vereniging het zwijgen op te leggen. Voltaire stelde ooit La tolérance: "Je déteste vos idées mais je suis prêt à mourir pour votre droit de les exprimer". Een wat gelardeerde stelling, maar ze is wel een fundament van onze samenleving geworden. De vraag die Helipilot is terecht: "hoe pakken we het fundamentalisme aan die de democratie en de vrije meningsuiting wil verbieden?" Ik vrees dat we enkel kunnen hopen dat er genoeg gezond verstand blijft bestaan, die dergelijke evolutie zal kunnen verhinderen. Met fundamentalisten valt niet te discussiëren omdat discussie van de rede vertrekt, een eigenschap die bij iedere fundamentalist afwezig is. We moeten voorzichtig zijn, maar mogen ook onze eigenheid niet verloochenen.

Gepost door: Vrijdenker | 06-04-12

@vrijdenker

ik heb geen rechten gestudeerd dus hoe je dit concreet kunt aanpakken laat ik aan de deskundigen over. Ik vreesde een beetje vast te zitten in enerzijds die vrijheid van meningsuiting in een democratie dat je door een verbod in tegenstrijd bent met de democratie en het is enigszins nog altijd beter van een organisatie te hebben die van buiten in de openheid controleerbaar is dan dat ze in de illegaliteit bestaat. Anderzijds moet het in feite dan toch niet zo moeilijk zijn om een tekst te formuleren tegen een geloof dat deze beginselen van onze democratie wilt ondermijnen of oproept om dit te doen, het recht van vrije meningsuiting is in de eerste plaats een persoonlijk recht lijkt mij.

Gepost door: Life angel | 07-04-12

De commentaren zijn gesloten.