14-03-12

Kris Peeters wordt Microsoft-lobbyist

Kris Peeters, Microsoft-lobbist

Op 19 maart wordt in Kortrijk en Genk simultaan de start van een MIC ( Microsoft Innovation Center) door de lokale politici gevierd. Het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en Microsoft werd op 14 juni 2011 door Kris Peeters (Minister-President en minister van Economie van de Vlaamse Regering) ondertekend. Deze centra zullen focussen op technologie voor de gezondheidszorg en e-health-toepassingen.

In België zijn reeds twee dergelijke centra operationeel: Bergen (Wallonië) en Etterbeek (Brussel). Gezien het ontbreken van dergelijke centra in “eigen” land, was het voor de Vlaamse regering een noodzaak om eveneens met dergelijke “Innovation Centers” uit te pakken. De Vlaamse naam, bv. Innovatie Centrum” was te min voor de Vlaamse beleidsmensen. Ik zal verder aantonen dat het samenwerkingsverband met Microsoft getuigt van het ontbreken van een toekomstvisie van de Vlaamse regeringsleiders. En als de visie ontbreekt, dan is dat natuurlijk een open doelkans voor de goed geoliede lobby-machine van deze mastodont.

Eerst en vooral, is het vreemd dat slechts met één welbepaald technologiebedrijf scheep gegaan wordt. Dit houdt in dat de Vlaamse regering een overduidelijke voorkeur laat blijken voor Microsoft (de redenen zijn ons niet bekend). Dat houdt in, gezien de steun van de overheid, dat de andere technologieën benadeeld worden. Het begrip “vrije” markt is blijkbaar een loos begrip geworden. Daar het steenrijke Microsoft geen hulp nodig heeft om zijn strategische doeleinden waar te maken, is het duidelijk dat de Vlaamse regering de loopjongen voor de technologiereus gaat spelen. In een tijd van besparingen voor de werkende klasse, is er nog geld en middelen veil om één van de kapitaalkrachtigste bedrijven ter wereld bij te gaan staan.

Het Microsoft Innovation Center heeft volgende doelstellingen: Het sensibiliseren van Microsoft-producten, informatie verlenen over Microsoft-producten en de vorming over Microsoft-producten inrichten. Het verstekken van adviezen over Microsoft-producten en het begeleiden van bedrijven om Microsoft-producten te gaan gebruiken. Het begeleiden van startende ICT-ondernemingen die prioritair activiteiten willen ontwikkelen op het vlak van e-health met behulp van Microsoft-producten. Het is overduidelijk dat dergelijke activiteiten door de Vlaamse regering gesteund dienen te worden. In essentie gaat de Vlaamse overheid nu deel uitmaken van de Microsoft-lobby-machine.

Wat zou een goed en gewenst overheidsbeleid in deze materie kunnen zijn? Eerst en vooral is het wenselijk dat de ontwikkelde technologie de ganse gemeenschap ten goede komt. In het huidige geval komen de ontwikkelingen het bedrijf Microsoft ten goede en kan het bedrijf door middel van patenten de anderen (dank zij de Vlaamse overheid!) gaan hinderen. Dit houdt in dat bepaalde producten - dank zij de Vlaamse overheid - duurder worden, omdat de producenten die niet van de goodwill van de Vlaamse regering konden genieten, patentrechten mogen gaan betalen.

Een goed overheidsbeleid zou het investeren in en het aanmoedigen van het gebruik van open-source (open bron) dienen te zijn. Open-source staat voor een ontwikkeling waaraan iedereen mag meewerken. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen mag inzien. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen vrij mag gebruiken. De open-source-ontwikkelingen komen iedereen ten goede en stimuleren bovendien het leren samenwerken en het delen van informatie. In geval van open-source wordt de technologie een deel van het gemeenschappelijke patrimonium, in plaats dat het bezit wordt van één enkel bedrijf, die naar willekeur kan beslissen of de anderen toegang tot de technologie krijgen.

Open-source zorgt voor een eerlijke concurrentie en zorgt er voor dat iedereen een kans krijgt. Open-source maakt de mens niet afhankelijk van een bedrijf. Open-source vermijdt de typische vendor-lockin, waardoor beheerders zich genoodzaakt zien steeds bij hetzelfde bedrijf aan te gaan kloppen. Met open-source komt de ROI (Return on Investment) rechstreeks in de samenleving terecht.

In plaats van te kiezen voor het algemeen welzijn, heeft de Vlaamse regering gekozen om een steenrijk bedrijf te bevoordelen, heeft ze gekozen het ICT-monopolie van Microsoft te bestendigen en heeft ze gekozen om open-source-technologie een hak te zetten. De bevolking zal er niet beter van worden, maar dat is vanzelfsprekend van geen enkel belang voor deze hielenlikkers van het groot kapitaal.

11-03-12

Gevaarlijke poëzie

Ayat Al-Qormozi

Poëzie is staatsgevaarlijk. Ik kan zo een aantal dichters opnoemen die de biezen moesten pakken of die vervolgd werden: Pablo Neruda, Nâzim Hikmet, Antonio Machado. Op de gedichtendag in Antwerpen kwamen een aantal Birmese dichters in de kijker te staan die jarenlang in de gevangenis opgesloten zaten.

Zonder titel

Gelukkig dat mijn voorhoofd plat is
aangezien mijn arm daar vaak moet rusten
Achter me is er het licht van een maan
onzichtbaar hier in Myitkyina, die ik
maar moet vragen langs te komen

Zargana (Een Birmees dichter - Vertaling: Job Degenaar, vanuit de Engelse versie van Vicky Bowman)

In Bahrein werd verleden jaar Ayat al-Qormozi, een dichteres van 20 jaar die aan de Faculty of Teachers in Bahrein studeerde, aangehouden omdat ze tijdens een betoging tegen de regering luidop een anti-regeringsgedicht had gereciteerd. Ze werd door een militaire(!!) rechtbank berecht en veroordeeld tot 1 jaar celstraf omdat ze had deelgenomen aan een verboden betoging, omdat ze de openbare veiligheid in het gedrang had gebracht en omdat ze haatboodschappen aan het regime had geuit. Autoritaire regimes kunnen niet goed overweg met gedachten en poëzie. Men kan het democratisch gehalte van een regime afmeten aan zijn tolerantie-vermogen tegen dissidente stemmen. Iets dat we in België en Europa in de gaten moeten houden want ik heb Frau Merkel al horen fluisteren dat ze in Griekenland beter een junta in het leven zouden roepen om het land uit de crisis te leiden.

Omdat we het opsluiten van gedachten niet mogen aanvaarden, hieronder alvast de kritische stem van Ayat al-Qormozi.

Aayat's poem criticising the Prime Minister:

(PLEASE NOTE THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL)

 

Khalifa1

Hear me:

You, the elder,

the "good man", who "safeguards justice"

(so you have always declared),

if I were to make excuses for you,

I, for you,

for the things you have done,

I would only look the fool,

for you would continue in your ways,

and murder us as "traitors".

Hear me:

Hear us all, for we all demand likewise -

both sects, all Bahrainis:

You must go.

Take His Majesty with you,

and leave your deeds behind.

You, oppressor,

from where do you derive your power,

the power to keep your people down? -

all your people,

even women

even children

even men.

Yet you call for "dialogue",

even in the midst of your brutality?

No! ... No! ...

One word: No!

One demand:

Give us back our Bahrain.

Return this country to its people;

to us, its people.

Our Bahrain is ours.

 

Aayat's poem criticising the King (PLEASE NOTE THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL IN ARABIC):

 

We don't want to live in a palace; and we don't like presidency

We are a people that kill humiliation and murder misery

We are a people that destroys oppression, with peace as its base

We are a people that don't want people to remain set back

 

(PLEASE NOTE THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL POEM IN ARABIC)

 Poem on the Equation of Injustice


During a banquet of people’s suffering, Satan and [King] Hamad sat chatting:

Satan:

Hamad, thy Lord you must fear,

I am almost out of tear,

I am the Devil, myself, but I swear

Standing by the people, I wish I were.

I’ll revolt against you, tyrant, and follow their track,

Repent to my creator, and to my senses I will get back,

Thanks to the people’s stunning efforts you lack.

Hamad:

Partner, you taught me some tricks to play,

How can I ignore all that today?

As I bestow on them humiliation, disgrace and fear,

Satan, my bro, how can you come today to interfere?

Their attitude apparently takes you aback.

Satan:

Yes, Hamad, I’m shocked with the people here.

How can you give them a deaf ear?

Can’t you see that the crowds have all the right?

Listen to their complaints, as they proceed day and night,

With all treasures, you can’t buy the people you attack.

Hamad:

Not yet, Satan, my bro, I’m still thirsty to their blood,

Still I am not done with my people and the neighborhood.

Still I have a suggestion for the people who are appalling:

Be like a breeding machine, where parents are unknown,

No more candles lit in the country of my own,

Thirsty? Get my water, but ignore people’s calls,

Still I have not tortured in my nation,

All religion men, youth and the younger generation.

My prisons destructed hopes of the youth.

I have billion ways for humiliation, to tell you the truth.

The people are forced to pay the youth a farewell,

Since then, their numbers never swell.

Leave them alone, they are unemployed,

Migrant Indians are at work, not annoyed.

I shall wait for the last migrant on our land of pride,

To wave with the flag from side to side.

Why should Abu Salman react to them

Still I haven’t the high rent from them.

The appalling people have homes, land and property,

While my folks are only a hundred and twenty,

They work in silence so that no one a thing hears.

Satan:

Tell yourself that, and don’t fear,

A hundred twenty… but they don’t hear.

Listen Abu Sulaiman, my alpha student:

Your cunnings exceed the limit,

The rebels and their unity stunned me,

No discrimination between a Shiite and Sunni.

Sunnis and Shiites are brothers in nation,

Seven martyrs are the people’s donation,

Their death did not touch your heart.

If you need advice from my part,

I will propose to you the best action:

Your regime failed in people’s satisfaction,

So take it and leave, and this is the catch:

To your people, you are not a match. 

20:39 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, gevaarlijke poëzie, ayat al-qormozi |  Print

03-03-12

Open brief stop gaybashing

gay bashing

De laatste tijd werden meer en meer holebi's het slachtoffer van lichamelijk geweld. De geweldplegers zijn hoofdzakelijk in radicale moslim-middens te vinden. In de VS zijn de geweldplegers dan weer bij rabiate christenen te zoeken. Alhoewel het verbaal geweld de media niet haalt (te weinig spectaculair ... een inééngeklopte homo met bloeddoorlopen ogen daarentegen oogt beter), is het verbale geweld een probleem dat evenzeer maatschappelijk aangepakt zou mogen worden. Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk als buitenstaander op verbaal geweld te reageren, vooral omdat de agressie wel eens op jouw kop zou kunnen terechtkomen. Bovendien haalt de rede het veelal tegen de redeloosheid niet.

Enkele mensen startten een petitie om de beleidsmensen tot maatregelen aan te zetten. Laat ons hopen dat men er in slaagt zowel de verbale als de fysieke agressie terug te dringen. Een samenleving mag zich niet onverschillig of tolerant tegen intolerantie opstellen.

 

Open brief over geweld tegen holebi’s in ons land

Gaybashen vervolgen en bestraffen, daarmee basta!


Geachte Premier,

Geachte Ministers-presidenten,

Geachte burgemeesters,

Na het zoveelste geval van gaybashing is de maat meer dan vol. Wij zijn het beu om bang te moeten zijn op straat, gewoon omdat we zijn wie we zijn. Wij eisen absolute nultolerantie voor geweld tegen holebi’s.

Zaterdagnacht werden twee jonge homo’s aangevallen bij de ingang van een fuif in Leuven. Enkel en alleen omdat ze bevestigend hadden geantwoord op de vraag van enkele allochtone jongeren of ze homo waren. Het zoveelste flagrante geval van homobashing. Brussel had al een bijzonder kwalijke reputatie voor het geweld tegen holebi’s, dit fenomeen breidt zich nu helaas verder uit.

Wij zijn het spuugzat. Onze samenleving heeft een hele weg afgelegd om holebi’s en transgenders meer rechten te geven. De federale kersen op de taart waren de antidiscriminatiewet, de openstelling van het huwelijk en het recht op adoptie. Ook het Vlaams Parlement keurde een tekst goed die niet enkel streeft naar de “gelijkschakeling van holebi’s”, maar – veel belangrijker in het huidige klimaat – ook naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van holebi’s. De recente golf van geweld tegen holebi’s dreigt al die inspanningen teniet te doen. Een samenleving die gaybashing stilzwijgend tolereert draait de klok tientallen jaren terug.

In het onderwijs is aandacht voor holebi’s opgenomen in de eindtermen van de tweede en derde graad. Dit kan – nee, moet –  veel vroeger én op een niet vrijblijvende, structurele manier. En het moet in alle scholen. Ook, en vooral in concentratiescholen. Want we stellen vast dat de homobashers vaak jongeren van allochtone afkomst zijn, het is cruciaal om ook die jongeren ervan te overtuigen dat we allemaal gelijk voor de wet zijn. Ongeacht onze kleur, maar ook ongeacht onze geaardheid. De angst voor verontwaardigde ouders mag geen excuus zijn om op school geen aandacht te besteden aan holebi’s. Wel integendeel, het zou net een stimulans moeten zijn. Onderwijs en opvoeding zijn dé sleutels tot verdraagzaamheid.

Ook de imams en andere geestelijke leiders hebben een belangrijke rol in het doorbreken van het beeld van de heteronormatieve samenleving. We moeten hen duidelijk maken dat holebi’s in ons land niet minderwaardig zijn. Ze moeten niet alleen overtuigd worden dat geweld tegen holebi’s onaanvaardbaar is, ze moeten die boodschap ook zelf helpen uitdragen.

Tegelijkertijd moeten de parketten eindelijk een absolute prioriteit maken van het effectief vervolgen en bestraffen van geweld tegen holebi’s. De kleine minderheid van gaybashers moet voelen dat de wraakroepende straffeloosheid die zij de facto geniet definitief tot het verleden behoort. Want wat haalt het uit om klacht in te dienen als er verder niets mee gebeurt? Veel slachtoffers durven niet naar de politie stappen. Uit angst dat hun klacht weggelachen wordt (zeker bij verbaal geweld), of uit angst voor represailles. Daardoor geven de politiecijfers een schromelijke onderschatting van het reële fenomeen. Als ondertekenaars van deze open brief kunnen wij getuigen dat er nauwelijks een week voorbijgaat zonder dat een van ons een nieuw geval van geweld tegen holebi’s in vrienden- of kennissenkring ter ore komt.

Dit kunnen en zullen we niet blijven tolereren. Niet in dit land waar de premier openlijk homoseksueel is. Er moet een duidelijk signaal komen vanuit het beleid – vanuit UW beleid – tegen homobashing, tegen de plegers ervan en tegen de straffeloosheid. Zowel het federale als het Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoord schenken aandacht aan de thematiek, waarvoor hulde. Maar wij vragen nu ook concrete maatregelen:

  1. Maak prioritair werk van een effectief vervolgings- en bestraffingsbeleid voor plegers van geweld tegen holebi’s en verlaag de drempels om een klacht in te dienen bij de politie;
  2. Sensibiliseren moet vroeg beginnen: besteed dus aandacht aan seksuele diversiteit en homohaat vanaf het basisonderwijs, in alle scholen en op een structurele manier;
  3. Maak geestelijke leiders duidelijk dat holebi’s in dit land bepaalde rechten hebben opgebouwd, dat daar niet aan getornd kan worden en dat geweld tegen holebi’s bijgevolg totaal onaanvaardbaar is.

Het resultaat van een doorgedreven beleid moet een tolerante samenleving zijn waar niemand nog opkijkt van iemands geaardheid. Waar iedereen kan zijn wie hij of zij is, waar de enige normale reactie nog kan zijn: “Holebi? En dan? Et alors?”

Wij kijken uit naar uw reactie, maar nog meer naar uw actie.

Met de meeste hoogachting,