12-02-12

Democratie voor de elite

Parent, democratie, elite

 

Democratie voor de elite” (Michael Parenti) laat zien hoe de “democratie” in “the biggest democracy in the world” eigenlijk een schertsvertoning is waarbij de macht door kapitaalkrachtige belangengroepen geïnstitutionaliseerd wordt. Parenti is een linkse rakker en dat merk je snel aan de manier waarop hij m.i. bepaalde problemen ongenuanceerd gaat uitvergroten. Aan de andere kant weet de auteur zijn punten met feiten en cijfers te staven, zodat je niet perse het verhaal met de gekleurde bril van Parenti hoeft te lezen. Het feit dat de democratie door een kapitaalkrachtige elite gestuurd (en bepaald) wordt, is geen typisch Amerikaans verschijnsel. Ik vrees dat dergelijk verhaal voor de meeste landen opgaat. De burger merkt weinig van deze bijsturing (Parenti laat zelfs verschillende manieren van bedrog zien – zie later) omdat de informatiebronnen (media en pers) door diezelfde kapitaalsgroepen gestuurd worden. In België valt dat trouwens zeer goed op. De Belgische “kwaliteitskranten” hebben zich gespecialiseerd in lifestyle, mode en koken - enkel de standpunten van de conformitische politici vullen de kolommen. In de VS beschikt zijn de meeste televisie- of radio-netwerken en kranten in handen van conservatieven.

Het doel van de kapitaalkrachtige elite is diegene aan de macht te krijgen die het best hun belangen gaat verdedigen. In de USA net als in België is men daar al goed in geslaagd, want de rijken betalen nauwelijks belastingen in tegenstelling tot het werkende plebs. Parenti laat zien dat het Amerikaans kapitalisme meer is dan een louter economisch systeem. Het is een allesomvattende culturele en sociale orde, die opgezet werd door en voor de rijken. Het is een plutocratie. Niet enkel ondernemingen en banken worden als bedrijven geleid maar ook televisiezenders, uitgeverijen, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kerken, sportteams,... Aan het hoofd staat een raad van bestuur die alle belangrijke beslissingen neemt. In die raden zetelen doorgaans rijke zakenlui.

Parenti laat de nefaste effecten zien van het privatiseren van de sociale zekerheid. In België loopt de trein van de ziekenfondsen trouwens ook goed naast de sporen. In België hebben de ziekenfondsen er alle baat bij dat de hulpverleners een zo hoog mogelijke factuur aanrekenen. Immers de ziekenfondsen krijgen een dotatie op basis van de terugbetaalde dienstverlening. (Toen een familielid zijn beklag deed over de willekeur aan codes die op zijn doktersattest geschreven werden, antwoordde het ziekenfonds laconiek dat hij/zij zich daar niets hoefde van aan te trekken, want het bedrag werd integraal terugbetaald – Of hoe dokters en ziekenfonds een duivels verbond maken om de sociale zekerheid leeg te graaien). In de VS worden vakbonden actief tegengewerkt en worden mensen die zich willen aansluiten door hun werkgever onder druk gezet dat niet te doen. Vroeger huurden bepaalde bedrijven zelfs gangsterbendes in om stakingen te breken. Een aantal vakbondsmensen werd vermoord.

Naast de hoofdstukken over klasse-justitie (rijken krijgen voor analoge feiten een vermaning of een lichte straf, daar waar armen voor jaren de cel ingaan. Witteboordencriminaliteit loont effectief!) hebben mij de stukken over de verkiezingsfraude in VS nog aan het denken gezet. Een eerste subtiele vorm van fraude werd bij de stemcomputers vastgesteld. (Analoog voor België, hoe kan men bij elektronisch stemmen zeker zijn dat de uitgevoerde stem effectief naar de juiste partij gaat? Hoe wordt dat gecontroleerd?). Er werd vastgesteld dat de aanraakschermen (Diebold-aanraakschermen) niet altijd goed functioneerden als op een democraat gestemd werd. In de VS moet men zich laten registreren om zijn stem te kunnen uitbrengen. Sommige registratie-bureaus zijn enkel tijdens de werkuren open, hetgeen een drempel is om zich te laten registreren. Soms worden mensen geïntimideerd door rechtse groeperingen, zodat ze afzien zich te laten registeren. In de VS geldt geen evenredigheid-stelsel, maar een winner-takes-all-systeem. De geografische indeling van de kiesdistricten gaat soms de verkiezingsuitslag gaan bepalen (Als het district in een buurt met een rijkere middenklasse komt te liggen, zal de republikeinse kandidaat betere kansen krijgen. De techniek om de verkiezingen via het sleutelen aan de kiesdistricten te gaan beïnvloeden wordt gerrymandering genoemd). Helemaal hilarisch zijn de anekdotes waar Bush meer stemmen kreeg dan er geregistreerde kiezers waren. Ook hebben bepaalde rechters er een handje van weg om stembrieven voor een bepaalde kandidaat ongeldig te laten verklaren. Notoir was de verkiezingsstrijd in 2004 tussen Bush en de democraat Kerry. Alhoewel de exit-polls aantoonden dat Kerry in sommige staten een grote voorsprong had, bleek Bush er achteraf toch met de overwinning te gaan lopen.

In de laatste editie van Knack waarschuwde liberaal denker Francis Fukuyama (“Waar blijft de opstand van links”) er voor dat de globalisering en het kapitalisme de democratie kunnen vernietigen. “Alle moderne democratieën hebben één grote zwakte: de belangengroepen”. Het gevaar volgens Fukuyama steekt hem in het feit dat de mensen beginnen vast te stellen dat de politici de belangen van de middenklasse en de lagere klasse niet meer behartigen. Het probleem met de globalisering is dat de systemen 'too big to fail' zijn en dat de regeringen aldus gedwongen worden ten eerste dergelijke falende systemen te helpen en ten tweede dat ze de moed niet hebben om deze in kleinere entiteiten op te gaan splitsen.

Als het doel van een democratisch bestel het behartigen van de belangen van een meerderheid inhoudt, dan kunnen we duidelijk vaststellen dat dat in de VS inderdaad het geval is. Het is helaas niet de meerderheid van de bevolking maar de meerderheid aan kapitaal. Een minderheid met een meerderheid aan kapitaal. Parenti heeft gelijk, het is een democratie voor de elite geworden.

the money race


 

13:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, democratie, elite, parenti, verkiezingsfraude |  Print

05-02-12

Water met wit licht

Lourdes, GIBA, Ancona

In Italië werd verleden week Enza Maria Ciccolo, een biologe, samen met 37 anderen opgepakt voor samenzwering met het oogmerk op fraude en het toedienen van persoonlijk letsel en het onrechtmatig uitoefenen van een medisch beroep. De groep gaf allerhande lezingen en beloofde de mensen dat ze allerhande kwalen konden verhelpen door het drinken van “water met wit licht” ( “Le acque a Luce bianca”). Het was niet zozeer het onwettig uitoefenen van de geneeskunde dat een deining in Italië veroorzaakte, maar veeleer het feit dat die groepering flessen water verkocht die zogezegd uit de Maria-heiligdommen van Lourdes, Fatima, Medjugorje afkomstig zou zijn. Dat de flesjes met kraantjeswater werden gevuld was een serieus crimineel feit. Zelfs de maffia had noch geen dergelijke heiligschennis gepleegd.

De biologe stond versteld van de inval van carabinieri en verklaarde dat ze slechts het herstellen van de energiebalans van de mensen tot doel had. Men gebruikte een eigen ontwikkelde techniek om het lichaam te harmoniseren op basis van frequenties die in het water aanwezig zijn. Wat is er nu mis wat volgend voorschrift? “Negen druppels 7f FT (zevende frequentie Fatima) ofwel negen druppels 7f L (zevende frequentie Lourdes), waters van het moment, naar gelang het geval te nemen 's morgens, 's middags of 's avonds”. Hun technieken zijn analoog aan die van de homeopathie. Homeopathie werkt eveneens met geschud kraantjeswater. Geen haan die daarover kraait.

Bij mij weten heeft men nog nooit de katholieke kerk vervolgd voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Nochtans trekken jaarlijks vele gelovigen naar de Maria-heiligdommen op hoop van genezing. Dagelijks maken de gelovigen geldelijke offerandes opdat god of één van zijn trawanten hen zo genezen. Het spreekt vanzelf dat de katholieke kerk een eeuwenoude reputatie heeft in het aftroggelen van geld en dat dergelijk patent zo maar niet kosteloos door één of andere groep, die de energiebalans van de mensen wil harmoniseren, mag overgenomen worden. Het is godgeklaagd dat dergelijke groepering in de achtertuin van de katholieke kerk, nota bene!!, de katholieke kerk met hun eigen middelen concurrentie gaat aandoen.

Als het geloof in god mag, waarom zou dan de kwakzalverij geen recht van bestaan mogen hebben? Kwakzalverij brengt wat kleur en kolder in het leven en heeft daarom een geneeskrachtige werking (lachen is gezond). Neem nu bv. volgende passage van G.I.B.A. (Gruppo Italiano Bioenergetica Auricolare). GIBA “ontwikkelt” het water met het witte licht.

“De AuriculoGeneeskunde of de Bio-Energetische Oren is een techniek en een therapie die in staat is om abnormale trillingen van de weefsels op te sporen en vervolgens de herstellen door een harmonische energiebalans bij de patiënt te verwezenlijken. Deze technieken zijn ontwikkeld door dr. Paul Nogier, nu tachtig jaar oud, oprichter en directeur van het Centrum Glem te Lyon, de thuisbasis van de AuriculoGeneeskunde. Volgens de AuriculoGeneeskunde is de oorschelp niet alleen een verzamelaar van geluidsgolven, maar een bio-energetische voeding bedoeld om vibrationele golven op te vangen en uit te zenden, zodat het evenwicht van het individu met de externe omgeving kan communiceren”.

Wie bij dergelijke onzin niet in een slappe lach schiet is ongeneeslijk ziek. Kwakzalvers hebben er een patent op om hun zinnen in een pseudo-wetenschappelijk sausje te dopen. Veelal maken een aantal doctoren en professoren (soms van een “respectabele” leeftijd – om te insinueren, dat hun praktijken een “lang” leven garanderen) de parade. Hieronder nog enkele nieuwe inzichten in de wetenschap.

Volgens de moderne chemisch-fysische en biologische wetenschappen, heeft water de mogelijkheid om een groot aantal intra-moleculaire verbindingen aan te gaan. Men spreekt van verbindingen die slechts een miljoenste van een seconde bestaan en voortdurend van de ene structuur naar de andere overvloeien (Ontdekking van Emilio Del Giudice kernfysicus van het CNR van Milaan). Bijgevolg, de drinkbaarheid van het water, gezien vanuit het perspectief van de energie, is niet alleen gekoppeld aan het aantal pathogene micro-organismen of opgeloste toxische stoffen, maar ook aan het type vitale energie die het bevat.

Het zijn fenomenen die net zoals onze zintuigen reageren. Het gevolgde schema is hetzelfde: een signaal, een ontvanger voor de specifieke informatie, een biochemische transformatie, een centrale die het bericht decodeert en tenslotte het gevoel. Een voorbeeld: het oor pikt een geluid op, het wordt vervolgens door het middenoor aan het binnenoor overgebracht die het omzet in een biochemische code, het centrale zenuwstelsel decodeert de boodschap en zorgt dat we het geluid waarnemen. Deze transformaties hebben een wiskundige grondslag; namelijk het golfverschijnsel : geluid, licht, getijden, zonne-cycli. Deze golven zijn onderverdeeld in een reeks van sinusvormige fluctuaties, die grafisch lijken op de golven van de zee. De verschillende amplitudes van de fasen van de sinusoïdes stemmen overeen met de verschillende frequenties. De analyse van deze frequenties laat toe na te gaan wat het ziekteverschijnsel van de patiënt is. Door stil naar de patiënt te luisteren en door de trillingen van zijn taal te decoderen kun je de oorzaak van zijn ziekte achterhalen.

Medische tip van vrijdenker. Lees teksten van homeopathen en andere kwakzalvers! Je schiet er gegarandeerd bij in een onbedaarlijk lachen. Lachen is gezond!

 

paus, Lourdes, bijgeloof
 

03-02-12

Gratis, veeleer gratuit

gratis, gratuit, Belgacom

Ik kreeg deze week bovenstaande advertentie van Belgacom in de bus: “Gratis onbeperkt toegang ... voor slechts 15,45€/maand extra”.

Belgacom kent blijkbaar het begrip "gratis” niet. Gratis: voor niets, zonder betaling of geldelijke vergoeding. Belgacom, bespaar me van jullie gratuite advertenties!

17:40 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, gratis, gratuit, belgacom |  Print