18-01-12

Gedachtenbeperkingen

Wikipedia, sopa-protest

Vandaag hulde de Engelstalige Wikipedia zich in het zwart (met een eenvoudig technisch trucje kon je wel de pagina's raadplegen) als protest tegen  twee controversiële wetsvoorstellen SOPA (Stop Online Piracy Act) en PIPA (Protect IP Act).  De wetten werden opgesteld om online-piraterij tegen te gaan (nagemaakte goederen, goederen waarop een copyright, trademark bestaat, patenten, enz...). Het wetsvoorstel houdt in dat een gedupeerde de internet-verleners kan verplichten bepaalde websites te blokkeren. De internet-verleners dienen op eenvoudig verzoek van de aanvrager de bedoelde websites binnen de 5 dagen te blokkeren. Indien de klacht vals blijkt te zijn, dan kan de dienstverlener geen klacht tegen de aanvrager uitbrengen. Wie bijvoorbeeld een parodie op een bedrijf wil maken, kan in de Verenigde Staten geblokkeerd worden. (Ontwikkelaars van Firefox hebben al een plug-in voor Firefox uitgebracht om deze blokkering te omzeilen).

Het plaatselijk blokkeren van websites zal de piraterij niet doen verminderen. Bovendien opent dergelijke wetgeving een doos van Pandora met allerhande beperkingen op de vrije informatiegaring. Er zijn technische middelen genoeg om criminele internet-activiteiten op te sporen. Het ontbreekt bepaalde regeringen meestal aan moed om er iets aan te doen of aan bereidwilligheid met andere landen samen te werken. Een notoir voorbeeld is China. China is bovendien een slechte leerling wat betreft vrije meningsuiting. Het land blokkeert tal van “kritische” websites.

vrijdenker,sopa,gedachtencontrole


Een ander land (naast veel moslim-landen) dat een vinger op het internet wil houden is India. Vorige maand suggereerde een rechter in Delhi dat 21 bedrijven, waaronder Yahoo, Orkut, Facebook en Google, voor het gerecht moeten komen omdat ze in het openbaar obscene en wellustige inhoud laten circuleren. De rechter verwees naar afbeeldingen van verschillende goden en godinnen, evenals naar afbeeldingen van de profeet Mohammed of afbeeldingen met varkens die in Mekka rond lopen. Tussen januari en juni 2011 had India bij Google 68 klachten overgemaakt om 358 stukken te laten verwijderen (oa. bepaalde stukken van Google Map).

Sunil Abraham,  de directeur van  het Centre for Internet & Society in Bangalore, wierp  op dat het begrip “anti-religieus” zeer moeilijk te definiëren valt. Hindoes geloven in meerdere goden, hetgeen  voor moslims, christenen en joden godslastering betekent. Of met andere woorden, zodra god ter sprake komt, valt er geen vrede te verwachten. Ik stelde het eerder al: “ De mens schept goden om er andere mensen de duivel mee aan te doen”.

FirefoxDeSopa.jpg

20:51 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, sopa, gedachtencontrole |  Facebook |

09-01-12

Salontaal

autosalon, voertuig van de toekomst

Dra gaat het “salon” open. Opdat de burger deze hoogmis niet uit het oog zou verliezen, worden de hersenen van de ingezetenen van dit land alvast met salontaal gespoeld. Zo dropte de officiële saloncatalogus in de brievenbus van vrijdenker. In mijn salon gezeten bladerde ik in deze heilige literatuur om mijn salonfähigkeit op punt te stellen.

De spanning in de automobielindustrie is te snijden, want haast iedere constructeur rept zich om een EV (elektrisch voertuig) op de markt te zetten. Dat is blijkbaar een “groene” tendens, omdat, althans dat beweert men, de uitstoot van dergelijke wagens nul zou zijn. Dat de productie van de batterijen zeer vervuilend is en dat de energiebedrijven die uitstoot voor zich nemen, wordt, net als het ruimtebeslag door het individuele vervoer, buiten beschouwing gelaten. Blijkbaar is één van de auteurs van de catalogus niet al te beslagen in zijn kennis van het fenomeen elektriciteit want hij schrijft: “Om een auto te laten rijden, heb je evenwel erg veel stroom nodig en net als in de lessen fysica van weleer geldt hier de wet van Ohm. Die zegt dat Vermogen gelijk is aan spanning maal stroomsterkte... Naarmate het ampèreage stijgt, vergroot de weerstand in de bekabeling en stijgt de temperatuur”. Bij mijn bescheiden weten stelt de wet van Ohm dat er een constante verhouding is tussen spanning en stroom en dat die verhouding bepaalt wordt door de weerstand. De wet van Ohm stelt dat als de stroomsterkte (het ampèreage) stijgt, dat kan bekomen worden door ofwel de spanning te verhogen (op voorwaarde dat de weerstand constant blijft!) ofwel door de weerstand te verlagen. Als een stroom door een kabel vloeit, dan krijgt men als effect dat de kabel gaat opwarmen (warmteverlies dat recht evenredig is met de stroom in het kwadraat). De meeste metalen geleiders (bv. koper) vertonen hierbij een neveneffect, namelijk dat hun weerstand gaat verhogen, zodat als de spanning constant blijft, de stroom zal gaan dalen.

Het is niet de enige technische blunder die in de catalogus te lezen valt. Zo kan je bij Ferrari lezen dat: “Op dit model zien we ook voor het eerst het HELE (High Emotion Low Emissions) dat de CO2-uitstoot terugdringt van 270 naar 299 gr/km”. Dergelijke terugdringing veroorzaakt bij vrijdenker wel een High Emotion. Het gebruik van opgeblazen pseudo-technisch jargon is trouwens een typische stijlkenmerk (een DNA zou men schrijven) van het salon. Zo kan je bij Abarth een satellietnavigatiesysteem krijgen met telematrische functie. Het is mij een raadsel wat ik als gebruiker met die telematrische functie (wat dat ook moge betekenen) kan aanvangen. Een technisch hoogstandje is blijkbaar de “electrische” Chevrolet, de Volt, “... die ook met een lege batterij nog autonomie heeft”. Juist, maar dan wordt een hulpmotor op benzine ingeschakeld, die een generator aandrijft die de nodige elektrische stroom levert.

Sommige fabrikanten slagen er in een auto te maken die blijkbaar nauwelijks bestuurbaar is. Zo lees je bij Ferrari dat er “ ... behoorlijk wat stuurmanskunsten” nodig zijn (“vraagt koelbloedigheid” !!!). Ik vind dat je vandaag de dag al bijzonder wat koelbloedigheid nodig hebt om je in het verkeer te begeven, laat staan dat je er nog nodig hebt om je vehikel te besturen. Niet alle onderdelen van een auto zijn evident, zo lees je bij de Renault Twizy dat “Uiteraard is hij voorzien van vier wielen en een koetswerk” en de bij Jeep: “De Jeep Wrangler Artic is helemaal klaar voor de winter”. Ik had er helemaal niet bij stil gestaan dat sommige auto's niet klaar voor de winter zouden zijn. Goed om weten in deze duistere tijden.

Smaken en vormen zijn persoonlijke indrukken, maar het “atletisch design” van de Mazda3 raakt noch kant noch wal. Het is mij eveneens duister waarom de Octavia door zijn “helderheid” boeit. En dan heb ik het nog niet over de sound-ervaringen van de diverse muziek-installaties. Ik zou wel graag eens een uitleg krijgen hoe men “klankzuiverheid” in het besloten volume van een auto kan verkrijgen.

Enkel Smart liet een blik op het voertuig van de toekomst zien ...

 

05-01-12

Een warme toekomst

mislukte klimaatconferentie, klimaatblindheid

 

Het belangrijkste politieke event van het afgelopen jaar, 2011, was m.i. het afwijzen van verregaande afspraken in verband met de beheersing van het klimaat. Men heeft een akkoord bereikt dat er een akkoord tegen 2015 moet komen. Men redde de klimaattop met een akkoord dat er een akkoord moet komen. Aan het probleem zelf werd niet gedaan. Men bleef blind voor de gevolgen van de wijzigingen in het klimaat. Wir haben es nicht gewusst.

De winst op korte termijn gaat boven het welzijn op langere termijn. Na het afsluiten van de klimaattop deelde Peter Kent, de minister van leefmilieu van Canada, mee dat zijn land uit het Kyoto-akkoord stapt omdat de twee grootste CO2-uitstoters, namelijk de VS en China, niet aan het protocol voldoen. Goed om weten is dat Canada er niet in slaagde om zijn voorheen gemaakte beloftes na te komen. Men rekent er blijkbaar op dat, gezien de noordelijke ligging van het land, de gevolgen van de wijzigingen in het klimaat voor Canada zullen meevallen.

Dit debat laat mooi de inconsequente houding van de rabiate christelijke bewegingen in de VS (en elders ook) zien. Deze groeperingen herbergen een groot aantal klimaat-negationisten. Tot in het extreme toe gaat men het recht van het ongeboren leven (cfr. De anti-abortus-debatten) gaan poneren. In hun waanzin vergeten ze dat de klimaatveranderingen een ernstige hypotheek leggen op het menselijk leven op aarde. Door het negeren van de klimaatwijzigingen zal er wellicht geen “ongeboren” leven meer mogelijk zijn. Bovendien zal elk geboren leven in de vrij nabije toekomst met ernstige overlevingsproblemen kampen. Hun christelijke naastenliefde slaat blijkbaar enkel op het “ongeboren” leven en niet op het leven van hun kinderen en dat van de volgende generaties. De lui balen natuurlijk niet van een apocalyps. Na hun dood, gaan ze van op hun hemels zitje, een bordje rijstebrij slurpend, zalig kijken hoe ze van de aarde een hel gemaakt hebben.

 

20:11 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, klimaatblindheid, relifascisme |  Facebook |