22-10-11

Spellingsfoutje

vrijdenker, relifascisme, islamterreur, lanaat

In Pakistan werd verleden maand een dertienjarig meisje van de school gestuurd omdat ze een spellingsfout had gemaakt. Enkele religieuze lijders vonden de spelfout dermate erg dat ze het meisje van laster aan de profeet Mohamed wilden beschuldigen (een zeer zwaar vergrijp in Pakistan). Ze gingen nog verder in hun waanzin en vonden dat de ganse familie van het meisje gestraft diende te worden.

Faryal Bhatti, een studente aan de Sir Syed Girls High School, maakte een spellingsfout in een Urdu-examen als antwoord op een gedicht dat de profeet Mohamed loofde. Het meisje schreef 'laanat' (vloek) in plaats van het verwachte 'naat' (lof). De fout is gemakkelijk te maken daar beide woorden ongeveer dezelfde spelling hebben.

Toen Fareeda Bibi, de leraar van het meisje, de examenpapieren kwam ophalen, vielen zijn ogen bijna uit zijn oogkassen. Hij begon naar het christelijke(!!) meisje te schreeuwen en vervolgens sloeg hij haar. De leerkracht bracht de directie op de hoogte van het vergrijp. Het nieuws verspreidde zich snel in de gemeenschap en enkele mensen kwamen op straat om te protesteren tegen het criminele feit van het meisje.

De religieuze leiders diepten het geval in hun vrijdagpreken verder uit en stelden vast dat het hier een samenzwering tegen de islam betrof. Gelukkig voor het meisje en haar familie toonden de religieuze leiders hun goed hart en vonden ze dat de uitwijzing uit de school en het dorp een voldoende zware straf was zodat het meisje nooit meer in haar leven nog iets dergelijks tegen de islam zou durven schrijven.

Of hoe mensen goden scheppen om er anderen de duivel mee aan te doen.

vrijdenker, relifascisme, islamterreur

20:18 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vrijdenker, relifascisme, islamterreur |  Facebook |

Commentaren

Tja, nog maar is een schande voor Pakistan.

Gepost door: Duvel | 22-10-11

spellingsfoutje hé duvel het is wel "nog maar "EENS" hé "nog maar is" is een dialecten uitspraak. Wel grappig dat je zo reageert op een post die begint met spellingsfoutje

fijne zondag trouwens aan jullie beiden

Gepost door: Life angel | 23-10-11

dat sommigen van die mensen echte gekken zijn weten we reeds lang, maar het is wel een beperkte groep die de Islam vertegenwoordigen maar wel een héél gevaarlijke groep die Taliban.

Ik twijfel toch of dit meisje wel echt een spellingsfoutje heeft gemaakt en het toch niet als verzet heeft gedaan, omdat je schrijft dat ze christelijk is nat en naat zou ik nog begrijpen, maar "lanaat" is wel een heel ander woord dan "naat", maar het blijft uiteraard mogelijk dat ze beide woorden door elkaar haalde maar dan kan men niet echt over een spellingsfout spreken lijkt me.

Hoe noem je dat trouwens? Als je één woord verwart met een ander woord? Ha ja, zocht het even op dit noemt men "interferentie" er te weinig orde is in het langetermijngeheugen en meerdere inhouden elkaar overlappen.

Hier lijkt het me meer op vrijdenker dat het "interferentie" was en geen spellingsfout of "moedwillig" als verzet van een puber of de humor van een puber, waar ze daar blijkbaar geen rekening mee houden en niet mee kunnen lachen de flauweriken. Die hebben daar teveel last van de zon en dat begrijp ik dan weer wel.

Gepost door: Life angel | 23-10-11

http://www.human.nl/blog-42714-pakistaanse-blasfemiewet-eist-leven

hé vrijdenker dat meisje groeit snel bij jou, hier spreken ze over een tienjarig meisje???? Wie heeft er nu gelijk en waar zit het foutje? LOL :-) van 5 oktober naar 23 oktober amaai dat gaat ginder snel om te verjaren da's om de vijf dagen een jaartje erbij haha

ge moet dat eens googlen "lanaat" krijg al "lid is uitgewist" wat ik me daar bij moet voorstellen???? :-)
en in Afghanistan is het blijkbaar ook nog steeds niks beter sinds de Russen en de Amerikanen zich gaan bemoeien zijn, daar worden schoolgaande meisjes vergiftigd met gas.

Maar die vrouwenvooroordelen zag ik anders ook reeds in mailtjes verschijnen die een meer Christelijke achtergrond hadden, waarin o.a. vermeld werd dat "Dr Spock" het gedaan had en ook een verwijzing naar vrouwen toe om ze terug aan de haard te krijgen en ze nu éénmaal anders zijn, dus het zit in beide boekgodsdiensten, alleen bij de taliban het meest extreem en verregaande.

Gepost door: Life angel | 23-10-11

@Life angel. Als ik dergelijk artikel neerschrijf, dan ga ik verschillende bronnen raadplegen. Het gevaar van het internet is dat de één de fouten van de andere kopieert. Ik heb daarom enkele websites in Pakistan zelf opgezocht. Ten eerste wordt gesproken van een meisje uit de achtste graad. Ten tweede heb ik een plaatselijk artikel de leeftijd van dertien kunnen vinden (wat mij logischer lijkt voor iemand uit de 8ste graad).

Gepost door: Vrijdenker | 23-10-11

Life angel
Wat Vrijdenker doet zou jij ook beter doen. Nameijk de informatie die je hier neerschrijft checken.
1: Wat het Pakistaanse meisje gedaan heeft , heeft niets te maken met interferentie.

2: Als je zo vooringenomen bent zou je beter de door het meisje handgeschreven tekst
bekijken alvorens te twijfelen aan haar onschuld i.p.v. een ongeaste lichtzinnigheid te
tonen m.b.t. dit menselijke drama . Voor dit meisje en haar familie stopt de ellende niet
na de verbanning.

Gepost door: Duvel | 23-10-11

@vrijdenker
hé vrijdenker dat is toch niet zo simpel hoor om te googlen heb nog steeds enkel 10 jaar gevonden. Vind geen 8 graden onderwijs enkel ook Bachelor en master 2 en 3 jaar.
Colonial High School vond ik wel en van 5 tot 16 jaar leerplicht dus als je dan 8 jaar neemt kom je inderdaad aan jouw 13 jaar tenzij het een wonderkind is uiteraard. Maar die 8ste graad vind ik ook nergens. Een Pakistaanse krant is in het Pakistaans en daar kan ik niks van maken hoor. Jij misschien wel als je Arabisch kent? Ben jij een journalist mss?

Alle informatie die ik vind zels Asia News spreken over 10 jaar.

Wat spellingsfout of interferentie betreft heb je wel gelijk, want ik dacht in het Westers dus aan de hand van de woorden "naat" en "lanaat", maar ik zie nu dat ik uiteraard naar de geschreven tekst moet kijken omdat het anders is dan wat wij zien en dan is een beentje meer of minder, een punt op een verkeerde plaats snel getekend en inderdaad moeilijk uit te maken of iets al dan niet een spellingsfout of bewuste puberse rebellie is.

In het boek "nacht over Kabul" kwam er wel degelijk verzet van jongeren voor, door hun klassen niet te willen betreden en door stenen te gooien naar Russische auto's...dus jongerenverzet bestaat wel degelijk in die contreien.

Het is goed dat je verschillende bronnen raadpleegt, maar dan nog kan je nooit zekerheid hebben...zelfs je beste bron, de ouders van het meisje die de werkelijke leeftijd kennnen, kunnen liegen zeker in die landen is het héél normaal om te liegen uit overlevingsangsten. Als ze milder zouden oordelen over een 10-jarig meisje dan over een 13-jarig meisje zullen de ouders gemakkelijker liegen. Zekerheid kun je nooit met 100% winnen ongeacht de hoeveelheid bronnen je raadpleegt. Tenzij je een geboorteakte kunt vinden.

Gepost door: Life angel | 24-10-11

@duvel waarom verwijs jij naar "vooringenomen" op wat slaat dat? Nu zie ik ook pas dat jij verwijst naar het kijken naar het geschrevene, onbewust neem je dat dus blijkbaar mee en na de teksten van een Pakistaanse krant gezien te hebben is het pas naar boven gekomen dat ik Westers dacht naar aanleiding van de twee woorden "naat" en "lanaat".

Vooringenomen ben je sowieso altijd, vanuit je achtergrond en je hersenen die eerst vanuit al die gegevens gaan reageren, pas in een volgend stadium kun je bewust gaan denken en herzien.

Trouwens één van de redenen waarom ik zo'n voorkeur heb aan het virtuele omdat je het in verschillende stadia ziet en herbeleeft. Een gesprek is zeer vluchtig en is weg als het gesprek is afgelopen, het neigt minder naar inzichten en herzieningen. Mijn persoonlijke mening of ervaring uiteraard. Dat zijn ginder dagelijkse drama's, maar het is zeer ver en zeer weinig wat we er aan kunnen veranderen dan blijf ik liever bij de dagelijkse drama's hier die zijn er ook reeds voldoende.

Gisteren reed ik met de tram voorbij het tentje dat opgeslagen was rond de 16 jarige met mes neergestoken dief in Borgerhout....even ingrijpend en evenzeer een zeer menselijk drama voor de nabestaanden maar iets dichter bij en iets dichter om er werkelijk iets aan mee te kunnen veranderen of te delen. Maar hij had deelgenomen aan een tiger highjacking en eerlijk gezegd het allereerste dat ik voelde en dacht na dit gegeven, dat het zijn eigen schuld was en zijn straf dus gekregen had. Een midadiger in spé minder... hard hé

Gepost door: Life angel | 24-10-11

@Life angel. Informatie zoeken vereist enig nadenken en een kritische ingesteldheid. Het internet laat je toe snel informatie te vinden, maar voor hetzelfde geld heb je foutieve informatie vast. Er zijn een aantal gevallen bekend waarin zelfs wetenschappers maandenlang een foutieve tekst aanhaalden.

Hierbij enkele links waar je informatie over de leeftijd of de 8ste graad kan vinden:
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/article_121025.html
http://www.dawn.com/2011/09/30/misspelled-and-expelled.html
http://www.hindustantimes.com/Pak-girl-s-fate-uncertain-after-blasphemous-spelling/Article1-750294.aspx

Opmerking. Indien je de taal niet kent, dan kan in sommige gevallen google-translate een oplossing bieden. Indien je als browser firefox gebruikt dan kan je een applicatie gebruiken
die Japanese en Chinese karakters in engels omzet. Niettemin, voor Azië vind je wel een
Engelse vertaling (wel dan nazien of een plaatselijk agentschap betreft).

Double-check! Veel teksten zijn gekopieerd. Dus je weet dat die van dezelfde bron afkomstig zijn. Het komt er op neer verschillende invalshoeken te pakken te krijgen (hetgeen je ook
nodig heb als je geschreven bronnen raadpleegt!)

Gepost door: Vrijdenker | 24-10-11

@vrijdenker bedankt voor al deze informatie, vond alleen nog meer tegenstrijdigheden zoals o.a.de naam van de school (alhoewel de Britse benaming mss inderdaad tevens Colonial High School is)en een artikel dat wel over een 13-jarig meisje spreekt maar in hetzelfde artikel het woord "kind" gebruikt. Ginder worden reeds op 9-jarige leeftijd meisjes als geslachtsrijp aanzien en uitgehuwelijkt.

Het is trouwens één van de redenen waarom ik jouw blog zo waardeer, alhoewel ik eerlijkheidshalve erbij moet zeggen dat het oorspronkelijk in waarneming vanuit angsten het woord "vrijdenker" en de "?" waren die een houvast waren om angsten te overwinnen.

Om je iets meer duiding te geven en een tipje van de sluier te geven, het is of was althans juist mijn experiment (het loopt trouwens nog door tot ik minstens 10jaar bereikt heb, ondertussen 7j) om in de meest simpele en onwetende persoon te stappen en juist niet te gaan zoeken (wat overgrote meerderheid van bevolking omvat) en te zien of men via die virtuele wereld gedragen en gestuurd wordt. Angsten belemmeren juist het ondernemen van stappen of je hebt er alleszins maar 3 (vechten - vluchten - stilstaan of verlammen in de meer uitgesproken zin).
Trouwens een citaat van Schopenhauer : "Boeken lezen is denken met een andermans hoofd" uiteraard is dit gedeeltelijk onzin want alle kennis die je vergaart komt uiteraard van vorige mensen anders zouden we in het dierlijke blijven zitten en noch kunnen lezen noch schrijven.

Gepost door: Life angel | 25-10-11

@vrijdenker... heb er nog eens over nagedacht en het verder bekeken en toch is het zeer twijfelachtig of het enkel een spellingsfout is. Waarom? Wel als er vaste regels zijn en je dus bij twee lettergreppige woorden twee beentjes moet tekenen zoals bij "lanaat" het geval is, wordt het toch weinig waarschijnlijk dat ze dit fout kan doen? Omgekeerd wel een beentje of punt vergeten tekenen, maar een beentje extra zetten, lijkt me dan op die leeftijd niet zo voor de hand liggend noch logisch? Tenzij ze de betekenissen dus verwarde en dacht dat lanaat praise betekende lijkt me zo? Hangt er natuurlijk van af of het inderdaad een regel is wat betreft het tekenen van die beentjes.

Gepost door: Life angel | 25-10-11

Life angel.
Als er op "naast de kwestie lullen" gevangenisstraf stond zat jij al voor jaren achter de tralies.

Gepost door: Duvel | 26-10-11

@duvel je antwoord niet op wat ik gevraagd heb?

Wat is voor jou de essentie? Dat het over een christelijk meisje gaat? De stomme oorlog tussen Islamieten en Christenen al eeuwen lang?

Wat wil je als je in een stad woont waar ze pas Osama Bin Laden gedood hebben. Het zou anders moeten kunnen, maar een Christelijk meisje hoort daar momenteel niet thuis. Zouden de reacties anders geweest zijn als dit meisje dezelfde fout gemaakt had en Islamitisch was?

Wat betreft "naast de kwestie lullen" het geschrevene is wel de essentie van het gevolg en de onzinnige woede heeft wel betrekking op het bewust dan wel onbewust geschrevene mijn gedacht.

Als je dus hun onzinnige maatregelen als advokaat zou moeten kunnen weerleggen, gaat het wel over dit gegeven...het geschrift..... lanaat of naat en in welke context dit zo geschreven wordt. Of dit meisje al dan niet echt lanaat schreef en of ze de juiste betekenis van dit woord kende?

Gepost door: Life angel | 26-10-11

hahaha Life angel

Je reactie bestaat uit 10 zinnen waarvan er 6 eindigen met een vraagteken .
U doet dat vast om Vrijdenker te plezierene want vraagtekens liggen hem beter dan uitroeptekens.
Het punt is Life angel: dat geen mens een straf kan rechtvaardigen voor wat dat meisje, al dan niet bewust, gedaan heeft. Ze verdient helemaal geen straf want ze heeft niets misdaan.
De essentie is het gebrek aan wederzijds begrip,respect en tolerantie voor religieuze verschillen en dat religie geen macht ZOU mogen vertegenwoordigen

Gepost door: Duvel | 26-10-11

@duvel daar ben ik het volledig mee eens.

Heb trouwens iets meer over het geschrift gevraagd aan een Pakistaanse en iets waar ik ook geen rekening mee gehouden heb is dat zij van rechts naar links schrijven, dus het eerste stuk is de letter "t" en de beentjes hebben niets te maken met lettergrepen maar met de letters van het alfabet.

Gepost door: Life angel | 26-10-11

@duvel Wat betreft de vraagtekens is dit helemaal niet om vrijdenker te plezieren. Het is wel iets dat door vrijdenker is aangereikt als een middel om iets meer nuance te kunnen leggen in wat je schrijft. Het niet onmiddellijk het definitieve eindpunt is van je gedachten, het gedachten en aftoetspistes zijn. Het iets minder aantootgevend is voor zo'n heetgebakerd iemand als jij haha of moet ik nu voor mezelf spreken haha :-). Ik weet niet naar wat jij voornamelijk gaat, qua gedachten met betrekking dit artikel. Trouwens zijn het vragen die ik aan jou stelde notabene en maar goed ook hé dat ik vraagtekens gebruik, want zo zie je als je het verloop van de communicatie volgt dat er héél wat foute denkpistes aanwezig waren via allerlei bronnen. Ons brein is nu éénmaal westers en denkt westers, dat is bij jou net hetzelfde ook al ga je naar andere trefpunten.

Als je iets echt wilt begrijpen en niet enkel emotionele uitbarstingen gebaseerd op enkele bizarre feiten moet je alles in zijn totaliteit zien en gaan denken (of althans minimaal betrachten) zoals zij denken.

Belangrijke vraag blijft trouwens, waarom die leraar daar op dergelijke overdreven angstige manier op heeft gereageerd? Heeft het bijvoorbeeld iets te maken met het gegeven dat op die plaats recent Amerikanen zijn binnengevallen en Osama Bin Laden hebben gedood en er nog een angstparanoïa aanwezig is of is het daar algemeen een normale regel of reactie?

@vrijdenker heb nog eens naar de sites gekeken en op één ervan was er sprake van "a teenage Pakistani Christian girl" vermoedelijk heeft iemand "teenage" tiener letterlijk vertaald in 10-jaar.

Gepost door: Life angel | 27-10-11

De commentaren zijn gesloten.