10-09-11

Waardig sterven

LEIF, waardig sterven, euthanasie

In de De Morgen van 9 september verscheen het verhaal van Dora De Bruycker (81), die koos voor een waardig levenseinde. “Euthanasie blijft een taboe. Maar iemand platspuiten tot hij sterft, dat kan wel”. De vasculaire dementie beroofde de intelligente vrouw van haar waardigheid. In één van haar heldere momenten regisseerde ze haar levenseinde. De vrouw trok haar lievelingskledij aan, at een kramiekse en ging toen rechtop in een zetel zitten. Ze wou niet neerliggen in een bed. Ze dronk een drankje met barbituraten. Omdat de tijd tussen de coma en het overlijden langer dan een half uur duurde, kreeg ze nog een inspuiting van haar huisarts. De vrouw had haar zin gekregen om niet in pampers, willoos overgeleverd aan andermans wil, te sterven.

Dokter Marc Cosyns meldde haar overlijden aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie, maar gaf het bewust niet als euthanasie aan om het debat omtrent een waardig levenseinde leven in te blazen. Katholieken kunnen nog steeds niet omgaan met andermans beslissing om voor een waardig levenseinde te kiezen. (In augustus van dit jaar weigerde Pastoor Norbert van der Sluis in Liempde (Noord-Brabant) een uitvaart te verzorgen voor een man die voor euthanasie gekozen had). Het is een typisch kenmerk van godsdiensten dat ze hun moraal aan de anderen willen opdringen. De katholieke moraal houdt van het lijden – het zijn kussen van God (dixit Moeder Theresa) - en dat wil men zo lang mogelijk rekken. De christelijke moraal heeft zich aan de tijdgeest moeten aanpassen en aldus is het platspuiten van patiënten – de palliatieve sedatie - een aanvaardbare christelijke praktijk geworden.

Indien iemand kiest om een zorgbehandeling te stoppen, dan stelt zich de vraag waar zich het verschil steekt tussen het traag laten sterven als gevolg van sedatie of als gevolg van versterven door uithongering en het toedienen van een middel dat de dood bestendigt? Het is niet aan de anderen daar over te oordelen, maar wel dient dergelijke keuze bij de mens in kwestie zelf te liggen. De wetgever dient er voor te zorgen dat de mens zelf in alle vrijheid kan kiezen en dat hij/zij in zijn keuze niet gehinderd wordt door gelijk welke filosofische strekking (van de anderen). In die zin dient het aanmaken van een levenstestament aangemoedigd te worden. Door middel van dergelijk testament kan men aangeven welke behandeling men kiest als men zelf niet in staat is om een redelijk oordeel te vormen. Men bepaalt zelf de keuze in plaats dat men de moeilijke keuze aan de anderen overlaat (katholieken zullen met graagte dergelijke keuze voor jou willen maken. Door het redden van andermans zieltje krijgen ze zelf meer respijt in hun hemeltje).

Ik heb het volgende in mijn levenstestament gestipuleerd: “Indien ik in een situatie terecht kom, waar ikzelf niet meer over mezelf kan oordelen en de situatie is van die aard dat er geen zicht op een bewust en waardig leven nog mogelijk is, dan wens ik dat elke behandeling stopgezet wordt en dat een arts mijn levenseinde door middel van euthanasie bespoedigt”.

Je kan beter zelf kiezen voordat anderen voor jou gaan kiezen.

DeDruppelDieDeEmmerDoetOverlopen.jpg

Commentaren

Het getrap tegen de "katholieken" vindt ik weer wat overdreven maar verder treed ik je volledig bij. Inderdaad is het zo dat de katholieke gezagsdragers tegen euthanasie zijn .
Anderzijds heb ik ook al vanuit vrijzinnige zijde allerlei bezwaren gehoord tegen euthanasie en hoe het moet beperkt worden. Vooral dokters voelen zich geroepen om zich als deskundige te profileren.
Zij kunnen uiteraard de hele problematiek medisch-technisch beoordelen maar m.i. is euthanasie een basisrecht van ieder individu en moet het individu vrij kunnen bepalen wanneer hij of zij wenst te sterven of stoppen met leven.
De wetgevende macht zou dringend de nodige stappen moeten ondernemen om euthanasie helemaal uit de illigaliteit te halen en in de wet te voorzien.
Net zoals er geen enkele wet is die beperkingen oplegt voor de verwekken van een kind (en misschien is het nodig en hoog tijd,dat we ons daar ook een keer over bezinnnen)
Ik ben van mening dat sterven een basisrecht is van iedere mens en dat er geen wettelijke belemmeringen mogen voor zijn , ook als een gezond mens zijn leven wenst te beeindigen en dat deze mensen daar optimaal bij begeleid moeten worden.

Gepost door: Duvel | 11-09-11

@Duvel. Ik kan je mening omtrent het basisrecht te sterven niet bijtreden. Ik ben van mening dat ieder gezond mens zich nuttig en ten dienste van de maatschappij kan maken. We hebben in deze samenleving tal van mogelijkheden gekregen om ons te kunnen ontwikkelen. In die zin dienen we iets terug te doen voor deze samenleving. Dat er omstandigheden kunnen optreden waarin een mens niet verder wil blijven leven is duidelijk - er stappen dagelijks tal van mensen uit het leven. Een maatschappij waarin dat veelvuldig gebeurt (België bvb.) dient zich te reflecteren waarom het niet meer prettig leven valt. Getraumatiseerde mensen zullen niet rationeel over het levenseinde kunnen oordelen. Het valt dus zeer moeilijk te onderzoeken of dat wel met een "vrije" wil gebeurt. Indien na grondig onderzoek zou blijken dat de persoon in kwestie levensmoe is (bvb. bij hoge leeftijd ... mijn grootvader (101 geworden) vroeg zich steeds af wat hij daar (in het rusthuis) zat te doen en verlangde dat de dood zou komen) of niet meer in staat is zich voor de maatschappij in te zetten, dan zou het m.i. mogelijk moeten zijn een verzoek tot euthanasie te krijgen (op voorwaarde dat dat in alle vrijheid gebeurde en niet bvb. onder druk van familie die de zorgkosten te hoog beginnen te vinden).

Ik zou al blij zijn dat die mensen die geen uitweg (door ziekte) meer zien, inderdaad optimaal begeleid worden in de laatste dagen van hun leven, voor welke optie ze ook willen gaan.

Gepost door: Vrijdenker | 12-09-11

Tja daarin verschillen we van mening maar als dat je mening is en ik ze goed begrepen heb zou je het woordje "kan" in de tweede zin van je reactie beter vervangen door "moet".
Ik zou ook je vreugde delen als er inderdaad een eerste stap gezet kan worden voor de mensen die geen mogelijkheid meer hebben om te genezen en fysisch lijden. Het begrip ziekte is al een hele discussie die een rem zet op de doorvoering van een wettelijk geregelde euthanasie.

Gepost door: Duvel | 12-09-11

Ik schreef "Ik ben van mening dat ieder gezond mens zich nuttig en ten dienste van de maatschappij kan maken". Ik twijfel over de zinsnede "ten dienste van de maatschappij moet maken". Het lijkt me wenselijk dat iedereen dat doet. Het "moeten" refereert naar een dwang, een opgelegd iets. Ik zou hier liever een morele ingesteldheid zien. De mens die dat doet omdat het "moet" handelt m.i. niet moreel. Ik weet wat je bedoelt Duvel en ik denk er waarschijnlijk ook zo over, maar dat "moeten" ligt me niet zo. Ik refereer bvb. naar vrijwilligerswerk. Ik ben van menig dat iedere burger wel eens wat vrijwilligers zou kunnen doen. Van de meeste zaken die als vrijwilliger gedaan heb, kijk ik achteraf met een tevreden gemoed op terug. Het was een inzet uit vrije wil ... ook al vond ik dat ik dat "moest" doen.

Gepost door: Vrijdenker | 12-09-11

@vrijdenker ik las het hier met betrekking je vader, trouwens heeft dit gegeven me geleid om na een week een helder inzicht te krijgen in de dromen, maar als je vader met 101 nog bij zijn verstand was en verder niet echt ernstig ziek was, lijkt het me toch eerder om naar een zingeving te zoeken dan euthanasie als oplossing op een ogenblik van een dipje? De volgende generatie die meer zullen kunnen beschikken over pc zullen wat dat betreft meer mogelijkheden hebben.

dat duvel weer naar "moet" grijpt en "kan" niet verstaat,verbaasd me niet want "kan" is bij hem een object - de kannen van Kanaän, water dat wijn wordt en Jezus als eerste illussionist omdat ze toch reeds Lazarus dronken waren en niet meer proefden dat het nog steeds water was (de werkelijkheid waarschijnlijk duvel) en nu natuurlijk mensen nuchterder zijn, hij al zijn miswijn dient boven te halen als hij die"kan" gebruikt. :-) Gij lijkt wel ne drugsdealer duvel die niet liever wilt dan te kunnen platspuiten foei, foei

Gepost door: life angel | 25-09-11

LA
Je bedoelt waarschijnlijk de kruiken of vaten van Kana, in Galilea uit het bijbelse verhaal van de bruiloft van Kana . Ik begin te twijfelen LA . Staan de initialen LA voor Life Angel of voor Larie& Apekool. Binnen de kontekst van je laatste reacties zijn beide verkalringen voor je initialen plausibel. Sorry,.... KUNNEN beide verklaringen plausibel zijn.

Gepost door: Duvel | 25-09-11

@ duvel artistieke vrijheid en moet ik "verkalringen" daar ook onder sorteren?

Gepost door: Life angel | 25-09-11

....MOETEN,,,,???? Neen, sorteert U dat maar bij de typefouten.

Gepost door: Duvel | 25-09-11

La Vrijdenker had het over zijn grootvader die 101 was geworden. Jij schrijft m.b.t tot zijn vader: "@vrijdenker ik las het hier met betrekking je vader, trouwens heeft dit gegeven me geleid om na een week een helder inzicht te krijgen in de dromen, maar als je vader met 101 nog bij zijn verstand was en verder niet echt ernstig ziek was, lijkt het me toch eerder om naar een zingeving te zoeken dan euthanasie als oplossing op een ogenblik van een dipje?

Mag die mens(grootvader van 100 jaar) dat zelf niet bepalen of hij al dan niet verder wil leven met of zonder dipjes ?

Gepost door: Duvel | 25-09-11

vrijdenker haalt de gevaren zelf aan en ik vind het nog altijd een groot verschil of iemand geen levenskwaliteit meer heeft, ziek is, ondraaglijke pijnen heeft of mss enkel in een mistroostige bui en nood heeft aan zingeving.

Ik wil hier niet zeggen dat het individu geen eigen inbreng zou mogen hebben of zelf zou mogen kiezen enkel dat men heel ethisch en voorzichtig hiermee moet omgaan. Ik lees "dat hij zich afvroeg wat hij daar zat te doen" en vermits je toch zei dat je begon te twijfelen aan het woord "Life" voel en zie ik nog altijd eerst (ik ken uiteraard niet alle gegevens met betrekking grootvader vrijdenker) die woorden "ik vraag me af wat ik hier zit te doen" dit is nood aan zingeving iets nuttig te kunnen doen of zich nog zinvol te kunnen maken en dat is dan het eerste waar je je over zou kunnen bezinnen of er nog een mogelijkheid is om dit in te vullen. In de tekst van vrijdenker staat trouwens een clausule om euthanasie te plegen, die niet slaat op de toestand van zijn grootvader, zoals weergegeven.

Ik zag vorige week tevens de reportage over de genencode en het gegeven dat mensen met een grote risicovorm van bepaalde kankers hier ook reeds stappen zetten om veel te vroeg en te jong naar drastische ingrepen te grijpen. Begrijpen kan ik het wel, maar om een kind van 11 reeds de dikke darm te laten wegnemen omdat moeder op haar 28e darmkanker ontwikkelde is het reeds wegnemen van het kindzijn, als de darmkanker effectief zou uitbreken op dezelfde leeftijd en je neemt een veiligheidsmarge op bv 25 jaar, neem je tevens wel 14 jaar af van dit kind om normaal te kunnen leven. Het is zelfs nog niet eens zeker ondanks het aanwezig zijn van het gemuteerde gen, dit gen ook effectief zou geactiveerd worden.

In mijn vorige tekst zaten inderdaad hiaten,fouten en vermengingen, (geen bewuste) Ik had wel volledige klaarheid gekregen in de dromen in de loop van héél de week na het plaatsen ,maar strikt genomen werd mijn aandacht door het getal 101 naar een andere strekking getrokken vertaald naar 100 en de numerologie in de geneeskunde of het bevragen of er een waarheid schuilt in de theoriën van Dr Geert Hamer en Dr Sabbat. Mijn ziek worden en zijn is niet fake, het is echt vorige zondag in het kwade of meer ernstige vorm geslagen was reeds weken aanwezig.Het op een terras zitten en te frisjes werd,zal mss enerzijds de doorslag gegeven heeft, maar anderzijds door dit hier te lezen ben ik plots bewust geworden dat het moment van de dromen en ziek zijn uitgebroken is op de 100 jarige verjaardag (als hij nog zou leven) van mijn vader (vandaar de fout grootvader -vader). Het zit momenteel zwaar op mijn longen en hij is (zogezegd, ik stel me hier nog steeds vragen bij als je gaat vergelijken met anderen) gestorven aan longkanker.

Mindfulness toepassen lost het nu niet bepaald helemaal op, maar ik kan er wel aandacht aangeven, zodat je bewust dieper gaat ademen en gevoelde pijnen kunt verspreiden of verdelen of waar onbewust opgeslagen informatie(triggers)codes zouden werken, zich niet verder kunnen vastzetten en de symptomen verergeren vanuit bewuste en onbewuste angsten met betrekking longen of herbelevingen vanuit het baarmoederbrein of oerbrein?

Gepost door: life angel | 26-09-11

vrijdenker haalt de gevaren zelf aan en ik vind het nog altijd een groot verschil of iemand geen levenskwaliteit meer heeft, ziek is, ondraaglijke pijnen heeft of mss enkel in een mistroostige bui en nood heeft aan zingeving.

Ik wil hier niet zeggen dat het individu geen eigen inbreng zou mogen hebben of zelf zou mogen kiezen enkel dat men heel ethisch en voorzichtig hiermee moet omgaan. Ik lees "dat hij zich afvroeg wat hij daar zat te doen" en vermits je toch zei dat je begon te twijfelen aan het woord "Life" voel en zie ik nog altijd eerst (ik ken uiteraard niet alle gegevens met betrekking grootvader vrijdenker) die woorden "ik vraag me af wat ik hier zit te doen" dit is nood aan zingeving iets nuttig te kunnen doen of zich nog zinvol te kunnen maken en dat is dan het eerste waar je je over zou kunnen bezinnen of er nog een mogelijkheid is om dit in te vullen. In de tekst van vrijdenker staat trouwens een clausule om euthanasie te plegen, die niet slaat op de toestand van zijn grootvader, zoals weergegeven.

Ik zag vorige week tevens de reportage over de genencode en het gegeven dat mensen met een grote risicovorm van bepaalde kankers hier ook reeds stappen zetten om veel te vroeg en te jong naar drastische ingrepen te grijpen. Begrijpen kan ik het wel, maar om een kind van 11 reeds de dikke darm te laten wegnemen omdat moeder op haar 28e darmkanker ontwikkelde is het reeds wegnemen van het kindzijn, als de darmkanker effectief zou uitbreken op dezelfde leeftijd en je neemt een veiligheidsmarge op bv 25 jaar, neem je tevens wel 14 jaar af van dit kind om normaal te kunnen leven. Het is zelfs nog niet eens zeker ondanks het aanwezig zijn van het gemuteerde gen, dit gen ook effectief zou geactiveerd worden.

In mijn vorige tekst zaten inderdaad hiaten,fouten en vermengingen, (geen bewuste)

Gepost door: life angel | 26-09-11

De commentaren zijn gesloten.