21-08-11

God keurt pausbezoek af

vrijdenker, god, paus, pausbezoek, bliksem, bijgeloof

In Madrid diende de paus zijn toespraak tot de jongeren ongeveer 10 minuten te onderbreken als gevolg van een stevig onweer. Als dat geen duidelijk teken is, dat God de activiteiten van zijn adjudant afkeurt!

 

Dit voorval doet me denken aan de vermakelijke geschiedenis toen zowel katholieken als protestanten de wetenschappelijke bevindingen van Benjamin Franklin weerlegden. Donder en bliksem werden als een toorn van God gezien. Die toorn van God viel echter moeilijk te rijmen want zijn toorn trof vooral hoge gebouwen (kerken dus) en bijna nooit de huizen van ontucht en andere verderfelijkheden. Nochtans werden kerktorens ijverig met wijwater besprenkeld, werden lange rituele gebeden opgezegd of werd nu en dan een heks opgebrand om de toorn van den Here af te wenden. Verschillende klokkenluiders werden geëlektrocuteerd. Op een gegeven ogenblik werden in Duitsland binnen een tijdsspanne van 33 jaar bijna 400 toren beschadigd en 120 klokkenluiders gedood (ondanks de vele gebeden van de priesters). De wegen van God zijn werkelijk ondoorgrondelijk. In 1786 vaardigde het bestuur van Parijs een wet uit die het luiden van klokken bij onweer verbood omdat dat al verschillende doden had veroorzaakt.

In 1752 kon Franklin overtuigend aantonen dat de bliksem een elektrische ontlading vanuit een wolk was. Datzelfde jaar ontwierp Franklin een bliksemafleider. Voortaan kon men zich effectief gaan beschermen tegen blikseminslag. Helaas kaatste deze gedachte af op de harde religieuze schedelpannen. Donder en bliksem waren tekenen van God en het werd als goddeloos beschouwd zich tegen de toorn van God te willen wapenen. In Zwitserland, Frankrijk en Italië werden door de religieuze vooroordelen tal van bliksemafleiders van gebouwen verwijderd. Het plaatsen van een bliksemafleider werd als het uitdagen van God gezien.

In 1784 oordeelde rechtbank van St. Omer in vonnis (tegen de plaatselijke kerk) dat de inwoners een bliksemafleider op hun huis mochten plaatsen. (Advocaat in deze zaak was Robespierre). Het duurde nog vele jaren vooraleer de kerktorens met bliksemafleider uitgerust werden. Of anders gesteld, het duurde nog lang voordat het wetenschappelijk inzicht het religieuze vooroordeel verdreven had.
Het ergste ongeval van een blikseminslag deed zich voor in 1769 in Brescia nabij Venetië (Kerk San Nazaro). In de kerk lag een ettelijke hoeveelheid buskruit opgeslagen. (Geloofde men in een goddelijke bescherming?). Een blikseminslag maakte brandhout van die illusie. Ongeveer 3000 mensen werden gedood en een zesde van de stad werd met de grond gelijkgemaakt. Het geloof in een goddelijke bescherming kan een hoge tol hebben.

12:25 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, god, paus, pausbezoek, bliksem, bijgeloof |  Facebook |

Commentaren

Je postje bevat veel interessante informatie, maar het is wel éénzijdig gericht naar één geloof vind ik. Evenzeer geldt dit voor alle andere vooroordelen en geloven zo ook het bijgeloof van de niet gelovige maar zeer bijgelovige Kelten.

Alvast interessante post om te lezen ;-)

Gepost door: Life angel | 22-08-11

De commentaren zijn gesloten.