17-06-11

Zuiver BBB

BBB

Op vraag van klanten gaf het bedrijf Adecco een interne code BBB aan bepaalde opdrachten mee. (Blue Blanc Belge – in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras). Daarmee werd te kennen gegeven dat de klant (de potentiële werkgever) geen allochtonen wilde aannemen. In Frankrijk hanteerde het bedrijf een analoge code BBR (Blue Blanc Rouge – de kleuren van de Franse vlag). Op de website van de PVDA kan je het bedoelde document downloaden.

Het CGKR (Centrum Voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) zette in 2001 een rechtszaak in. Deze zaak dreigde in 2009 te verjaren. Om die verjaring te verhinderen stelden Kif Kif en het ABVV zich burgerlijke partij, maar hun verzoek werd afgewezen wegens “procedurefouten” (Het onderzoek was in het Frans gevoerd. De hoofdzetel van Adecco bevindt zich op Vlaams gebied). Dit jaar kwam de zaak terug voor en Adecco werd veroordeeld (31 mei). Adecco ging tegen deze veroordeling in beroep.

De vraag is of de klanten die dergelijk verzoek indienden niet evenzeer schuldig zijn en ook hadden moeten terecht staan. Welke zin heeft het dat Adecco kandidaten zoekt als deze niet aan het profiel van de werknemer voldoen? Het verloop van de rechtszaak illustreert treffend hoe mank het gerecht in België werkt (de zaak sleept al 10 jaar aan). Deze zaak toont bovendien aan dat xenofobie en bijgaande vooroordelen nog ruim verspreid zijn (Ik zwijg dan nog over de racistische grappen die in de sociale omgang circuleren). “Beschaving” is een werk van lange adem en diegenen die willen beschaven hebben meestal zelf nood aan een goede dosis “beschaving”.

De lijst die de PVDA publiceerde is interessant om lezen. Het blijkt dat zowel Belgenals allochtonen xenofobisch zijn. Sommige werkgevers eisen blijkbaar dat hun werknemers nog “maagd” zijn. Dat doet me denken aan de regels die in het katholiek onderwijs golden in de naoorlogse jaren: de vrouwen mochten niet gehuwd zijn (en werden verondersteld maagd te zijn, want voorhuwelijkse betrekkingen konden niet door de katholieke beugel). Leerkrachten mochten niet samenwonen (een verderfelijk gedrag volgens de katholieke zeden van die tijd).

Enkele jaren geleden kon je nog in advertenties van katholieke ziekenhuizen lezen dat het personeel de christelijke leer genegen diende te zijn. Net alsof een andersgelovige of een vrijzinnige verpleger/verpleegster of dokter niet evengoed kan functioneren in een katholiek ziekenhuis. Bij mijn weten bestaat er trouwens geen “katholieke” geneeskunde. Waarom kneep men voor deze discriminatie een oogje dicht? Waarom wordt religieuze discriminatie nog getolereerd?

 Xenofobie is de vrees voor het vreemde. Zowel autochtonen als allochtonen hebben last van xenofobe trekjes. Dergelijke vrees kan gemilderd worden als beide groepen meer met elkaar zouden willen samenleven. Helaas is dat geen politieke optie want daardoor zou het bestaan van enkele politieke partijen op helling komen te staan. Hoe was de Belgische wapenspreuk ook al weer? “Verdeel en heers!”.

 

BBB zuiver Belgisch


Commentaren

Dat is allemaal aan mij voorbijgegaan en een beetje te moeilijk vrijdenker, maar kom je toch even gedag zeggen.

Tot een andere post mss

Gepost door: Life angel | 21-06-11

De commentaren zijn gesloten.