26-03-11

Die Fremde

 

die fremde, Sibel Kekilli, eerwraak

De film Die Fremde, het regiedebuut van Feo Aladag, is een film die het thema van de eremoorden belicht. Bij de aanvang van de film wordt de kijker geconfronteerd met enkele beelden die zich bij de ontknoping van de film afspelen. Een knappe zet van de regisseuse. De kijker zal niet met een happy-end te maken krijgen, alhoewel je als kijker die optie bij het afwikkelen van de film blijft openhouden. Het eind-fragment dat we bij het begin van de film gezien hebben, wikkelt zich kortstondig af naar een happy-end ... oef, hoop, opluchting ... om tenslotte te eindigen met een mokerslag, een nog gruwelijker einde dan dat we hadden kunnen vermoeden. Een coup de théâtre. Heeft de film ons al emotioneel gepakt, het eindfragment zal voor een nog pijnlijker krop in de keel zorgen. In de filmzaal rolden her en der tranen.

 

Het verhaal draait rond Umay (Sibel Kekilli). De jonge vrouw groeide op in een gezin van Turkse origine in Duitsland. Umay huwde een Turkse man. We zien het gezin in familieverband in Turkije wonen. Blijkbaar is de man niet vies Umay een pak slaag te geven en sluit hij hun zoon Cem in een kleine ruimte op. Umay heeft genoeg van het huiselijk geweld en ze vlucht met haar zoon naar Duitsland terug. Haar familie toont echter geen begrip voor haar standpunt. De eer van de familie staat op het spel. De regisseuse brengt dat conflict zeer goed in beeld en probeert de moslimcultuur in geen geval in een negatief daglicht te plaatsen. Integendeel, we krijgen zeer warme mensen te zien, die helaas in een eeuwenoud waardepatroon gevangen zijn blijven zitten. Je ziet de mensen worstelen met die waarden - en je hoopt als kijker stilletjes dat ze voor Umay een uitzondering zullen maken – maar de tradities van de gemeenschap zijn onverbiddelijk.

 

We zijn getuige hoe Umay een beter leven in Duitsland probeert op te bouwen. Ze heeft zelfs vooruitzichten op hogere studies. Dat alles maakt echter geen indruk op haar familie. Haar familie heeft zelfs geen oog naar het huiselijk geweld van haar man: “De hand die slaat is ook de hand die troost”. Haar vader vindt dat hij door het gedrag van Umay tekortschiet als “vader”. We zien hem in Turkije (bij zijn vader?) raad gaan zoeken. Bij zijn terugkeer zien we nog hoe haar vader overleg met haar beide broers pleegt. De film gaat nog even gemoedelijk verder, totdat de zus van Umay komt vertellen dat haar vader na een beroerte in het ziekenhuis ligt. We zijn getuige hoe Umay liefdevol haar vader in zijn ziekenboeg komt vertederen. De man is blij. “Ga nu maar” zegt hij zacht, glimlachend, vertederend. Umay omhelst haar moeder en stapt blij het ziekenhuis uit. Komt alles nog goed? O ijdele hoop, kort daarna zal de eerwraak ongenadig die Duitse hoer en haar bastaard treffen.

 

SibelKekill-FeoAladag-Zueli Aladag.jpg

Sibel Kekilli - Feo Aladag - Zueli Aladag

20:11 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

22-03-11

Firefox, een sociale keuze!

firefox

Vandaag werd Firefox4 beschikbaar. Toen ik de bladeraar ging downloaden, stond het aantal downloads op 1.168.316. Knap werk voor een non-profit-organisatie. Mijn keuze voor Firefox is niet enkel een technische keuze. Het is evenzeer een voorkeur vanuit sociale betrokkenheid. Met het gebruiken van Firefox laat je merken dat je je niet laat domineren door de multinationals. Het zijn die multinationals die de democratie van een land negeren en uit winstbejag bedrijven gaan sluiten.

(Zo bijvoorbeeld de sluiting van Opel in Antwerpen). Laat dus merken, dat je geen vriend van die multinationals bent (door Internet Explorer te blijven gebruiken).

Update. Vandaag werden bijna 9 miljoen!! downloads geteld. Je kan die realtime meevolgen op http://glow/mozilla.org/

vrijdenker,firefox,open source,open standards


vrijdenker,firefox,open source,open standards

 

 

20:24 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, firefox, open source, open standards |  Facebook |

12-03-11

Iedereen Genkt?

vrijdenker, Genk, hoofddoek, islam, intolerantie

Deze week werd uitvoerig uit de doeken gedaan dat winkeljuffers, die het hoofd in islamitische windsels verpakken, niet volgens de plaatselijke Genkse bon-ton zijn. Bezorgd om het welbevinden van zijn clientèle, liet Hema het meisje met het Allah-kostuumpje de biezen pakken. De immer gevoelige zielen van de zonen en dochters van Mohammed vatten vuur. Hema telde en rekende en vond de prijs voor een nakende slag in de winter te hoog. Het hoofddoeken-gezicht zal buiten het blikveld van de Genkenaars gehouden worden. Op naar de volgende aflevering in de vaudeville van goddelijke hoofddeksels.

Ik hoop dat deze klucht geen mise-en-scène was om zichzelf in de kijker te zetten. Of betreft het een weloverwogen provocatie? Ik kon mij wel vinden in de eerste beslissing van Hema om het contract niet te verlengen gezien het meisje haar job niet meer naar behoren kon vervullen. Een winkel dient niet om zijn klanten tegen de haren te strijken. Gemakkelijkheidshalve werd naar Hema met de vinger gewezen, alhoewel de oorzaak van het probleem bij de vooringenomenheid van het cliënteel lag. Welke elementen zorgen er voor dat de aversie tegen het hoofddoek blijft bestaan? Er vielen tal van uitermate gelardeerde columns naast de kwestie te lezen. Geen ging dieper in op de angst die de mensen voor de islam hebben en wat er aan te verhelpen.

Ik geloof dat volgend mechanisme de vooroordelen voedt. De landen waar de islam tot staats-godsdienst werd proclameerd, scoren zeer slecht wat betreft mensenrechten. Die landen vinden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een Westerse uitvinding is, die met hun cultuur in tegenstrijd is. Staat en godsdienst worden in de moslimlanden als één geheel beschouwd. Deze negatieve beeldvorming wordt op de moslims hier geprojecteerd. Zij krijgen ten onrechte een stempel van vrouwen-onderdrukkers, annex terroristen, met zich mee. Het dragen van “afwijkende” kledij versterkt die negatieve connotatie nog meer.

Wat valt daaraan te verhelpen? Ik geloof dat de aanzet tot een betere verstandhouding vanuit de moslim-gemeenschap zelf kan komen. Zij zijn het best geplaatst om die argwaan (of angstgevoelens) die bij de bevolking leeft weg te nemen. Dat kan in essentie heel eenvoudig. Zij dienen openlijk stelling te nemen tegen de schendingen van de mensenrechten in de moslimstaten. Op dergelijke manier laten ze zien dat zij ook de ideeën van de Verlichting willen dragen. Hun goodwill zal de argwaan bij de niet-moslims in dit land verjagen. De huidige strategie van underdog spelen en de belgen voor onverdraagzaam uit te schelden zal enkel olie op het vuur blijven gieten zijn.

 

08:50 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, genk, hoofddoek, islam, intolerantie |  Facebook |