12-03-11

Iedereen Genkt?

vrijdenker, Genk, hoofddoek, islam, intolerantie

Deze week werd uitvoerig uit de doeken gedaan dat winkeljuffers, die het hoofd in islamitische windsels verpakken, niet volgens de plaatselijke Genkse bon-ton zijn. Bezorgd om het welbevinden van zijn clientèle, liet Hema het meisje met het Allah-kostuumpje de biezen pakken. De immer gevoelige zielen van de zonen en dochters van Mohammed vatten vuur. Hema telde en rekende en vond de prijs voor een nakende slag in de winter te hoog. Het hoofddoeken-gezicht zal buiten het blikveld van de Genkenaars gehouden worden. Op naar de volgende aflevering in de vaudeville van goddelijke hoofddeksels.

Ik hoop dat deze klucht geen mise-en-scène was om zichzelf in de kijker te zetten. Of betreft het een weloverwogen provocatie? Ik kon mij wel vinden in de eerste beslissing van Hema om het contract niet te verlengen gezien het meisje haar job niet meer naar behoren kon vervullen. Een winkel dient niet om zijn klanten tegen de haren te strijken. Gemakkelijkheidshalve werd naar Hema met de vinger gewezen, alhoewel de oorzaak van het probleem bij de vooringenomenheid van het cliënteel lag. Welke elementen zorgen er voor dat de aversie tegen het hoofddoek blijft bestaan? Er vielen tal van uitermate gelardeerde columns naast de kwestie te lezen. Geen ging dieper in op de angst die de mensen voor de islam hebben en wat er aan te verhelpen.

Ik geloof dat volgend mechanisme de vooroordelen voedt. De landen waar de islam tot staats-godsdienst werd proclameerd, scoren zeer slecht wat betreft mensenrechten. Die landen vinden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een Westerse uitvinding is, die met hun cultuur in tegenstrijd is. Staat en godsdienst worden in de moslimlanden als één geheel beschouwd. Deze negatieve beeldvorming wordt op de moslims hier geprojecteerd. Zij krijgen ten onrechte een stempel van vrouwen-onderdrukkers, annex terroristen, met zich mee. Het dragen van “afwijkende” kledij versterkt die negatieve connotatie nog meer.

Wat valt daaraan te verhelpen? Ik geloof dat de aanzet tot een betere verstandhouding vanuit de moslim-gemeenschap zelf kan komen. Zij zijn het best geplaatst om die argwaan (of angstgevoelens) die bij de bevolking leeft weg te nemen. Dat kan in essentie heel eenvoudig. Zij dienen openlijk stelling te nemen tegen de schendingen van de mensenrechten in de moslimstaten. Op dergelijke manier laten ze zien dat zij ook de ideeën van de Verlichting willen dragen. Hun goodwill zal de argwaan bij de niet-moslims in dit land verjagen. De huidige strategie van underdog spelen en de belgen voor onverdraagzaam uit te schelden zal enkel olie op het vuur blijven gieten zijn.

 

08:50 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, genk, hoofddoek, islam, intolerantie |  Facebook |

Commentaren

Sorry, maar het gaat over hun eigen angstgevoelens en uiteindelijk de vrije keuze van iedereen. Zij hebben in het arbeidscircuit voldoende keuzes om indien ze hun hoofddoek wensen op te houden dit te kunnen. In openbare plaatsen dient de onpersoonlijkheid gehandhaaft worden, etiketering en elitevorming dient vermeden te worden. Scheiding van religie en staat.

Wij hebben ons allemaal aan bepaalde kledijvoorschriften te houden op onze arbeidsvloer. Geen piercings - geen korte rokken - geen jeans - geen te diepe décolleté,een veigheidshelm,een overal, een aantal voorbeelden naargelang welke werkvloer. Men dient op de arbeidsvloer ook snel als dusdanig herkend te worden dat je personeel bent.
Als morgen die hoofddoek op onze arbeidsvloer toegelaten wordt wel dan ga ik werken met een nonnenkap of in boedhistenoutfit- een boerka en zo verder, want ik ben universeel :-)

Eerste vraag die gesteld dient te worden is "waarom" zij die echt willen ophouden en kom niet af, omdat het van het geloof moet. Want daarmee zijn zij reeds bevooroordeelt en racistisch bezig naar hun medezusters Islama die geen hoofddoek wensen te dragen en zij daarmee willen duiden dat zij die dan geen hoofddoek zouden dragen slechte gelovige Islama zijn???
Zij heeft van Hema trouwens een nieuwe werkplaats aangeboden gekregen waar dit wel mogelijk zou zijn, maar neen dat is blijkbaar niet voldoende. Veel noten en pretentie hebben ze wel. NEEN tegen de hoofddoeken op specifieke plaatsen. Is Discrimenerend naar alle andere mensen...

Gepost door: Life angel | 14-03-11

@Life angel
Waarom begint je reactie met "Sorry" ?
Verder neemt U het woord racisme veel te vaak en vooral veel te snel in de mond.
Ik ben het helemaal eens met de uiteenzetting van Vrijdenker.

Gepost door: Duvel | 19-03-11

@duvel : als ik me niet vergis lees ik maar één keer "racistisch" en in die context, zich willen onderscheiden van hun medezusters islama is dit zeker in vraag te stellen.
"Waarom die hoofddoek?" Als zij beweren daardoor betere Islama te zijn en een kwestie van geloof, beledigen zij alle vrouwelijke Islamitische vrouwen die er geen dragen of zij bestempelen hen als onzedig etc. Laat ze maar eens uitleggen welke toegevoegde waarde de hoofddoek is aan hun geloof en je komt op niet anders dan racisme of onverdraagzaamheid en vooroordelen tenopzichte van de rest van de maatschappij. Geen vertrouwen in andere mannen, geen vertrouwen van hun mannnen in hen,zich willen onderscheiden ten opzichte van andere mensen(culturen) etc.

Het doet me een beetje denken aan vroegere tijden waar elk dorp (vooral in Nederland) zijn eigen klederdracht had om onmiddellijk herkenbaar te zijn als een meisje uit bijv Marken of Volendam en wat een signaal was voor de heren dat ze van de meisjes van het andere dorp best afbleven.

Wat de hoofddoeken betreft is er hier in ons land voldoende vrijheid en dient dit niet uitgebreid te worden. De hoofddoek is geen noodzakelijke vereiste om een goede Moslim te zijn.
Hoofddoeken worden bij ons niet op de werkvloer gedragen, punt uit... De hoofddoek mag geen kenmerk zijn van het geloof "de Islam" als dusdanig. Dit is een zeer vertekend beeld en trouwens een stap terug met betrekking vrouwenemancipatie en vrijheden. Gaat gij morgen omdat ge plots zin hebt, in zwembroek naar uw werk? Vrijheden hebben wel tevens hun beperkingen en verdraagzaamheid ten opzichte van uw medemensen hé. Waar is hun respect en verdraagzaamheid tenopzichte van onze cultuur en persoon,als die hoofddoek het symbool gaat worden voor hun zogenaamde vrijheid? Een vrijheid die ze dan nog hebben omdat ze die hoofddoek onder heel wat omstandigheden vrij kunnen dragen in ons land. Misschien hebben zij reeds veel meer vrijheden dan onze mensen hier?

Gepost door: Life angel | 19-03-11

@ engel des levens

U vergist zich niet maar ik bedoelde ook voorgaande reacties op ander postjes van U of anderen.
U komt regelmatig en snel aandraven met het beschuldigende vingertje van racisme.
Verder schreef ik dat ik het helemaal eens ben met de visie van Vrijdenker.
Ik begrijp dan ook niet waarom U hier een hele uiteenzetting neerpent over het hoofddoek.
Maar maakt U zich geen zorgen. Ik heb er geen probleem mee dat het contract van Joyce niet verlengt werd.
Tenslotte ontwijkt of wenst U niet te antwoorden op mijn eerste vraag nl.: waarom begint je reactie met "sorry" ?

Gepost door: Duvel | 20-03-11

@duvel 1. met betrekking het woordje "racisme" is het een woordje, te pas en te onpas gebruikt door vreemdelingen naar ons toe, om bij het minste wat hen niet aanstaat naar ons hoofd te gooien, dus nogal evident dat de andere kant dit woordje ook te pas en te onpas gaat gebruiken.
Je kan er de betekenis van opzoeken. Mijn gebruik is het eerder in de context tenopzichte van hun eigen ras, om hetzelfde gedrag af te dwingen door uitsluiting van hun eigen ras als die zich meer westers willen opstellen. Wil niet veralgemenen maar er zijn legio voorbeelden. In die context kan ik ook niet langer zomaar overal te pas en te onpas meestappen in die visie van overal hoofddoeken. Een moslima heeft mijn mening hieromtrent trouwens verandert.

2. Als je dan absoluut een verklaring wilt voor het woordje "sorry" is het bedoelt als een afzwakkend element in de communicatie, omdat ik de post van vrijdenker een goede degelijke post vind maar ik het niet met alles helemaal eens ben.

Trouwens als ik morgen in badpak of zwembroek wens te werken, dan moet ik me een job zoeken in een zwembad of als vakantieanimatrice maar kan dat ook niet overal. Ken de naam niet van het meisje, maar volgens de laatste geruchten was het blijkbaar een Belgisch meisje en heeft ze de job die haar werd aangeboden binnen de firma, waar een hoofddoek wel kon zelf geweigerd. Dus haar vrije keuze er zijn wel degelijk mogelijkheden en arbeidsplaatsen waar het wel kan.
Wij wensen hier de scheiding van kerk en staat te handhaven, als dit niet haar wensen zijn hoeft ze zich maar te begeven naar die landen waar dit niet van toepassing is. Wij hebben hier lang genoeg voor moeten vechten om scheiding van kerk en staat te verwezenlijken en wij willen niet terug naar de Middeleeuwen.

Gepost door: Life angel | 20-03-11

Slow down life angel. Wat een gedoe. Waarom vertel je dat nu allemaal aan mij. U hoeft mij niet te overtuigen hoor.
De naam van de vrouw is Joyce van op den Bosch en ze bekeerde zich enkele jaren geleden tot de islam. Dat was alvorens ze haar huidige man leerde kennen zegt ze.

Gepost door: Duvel | 20-03-11

de oorlog in Libië maakt me woedend....jullie naïeviteit i.v.m. zogenaamd stil verzet - mannen die absoluut maar soldaatje willen spelen en we weer elke dag gepresenteerd krijgen op het nieuws met kaarten en toestanden à la minute of ze met plastic soldaatjes spelen.

Het verband met de hoofddoeken - Rik Torfs die in die ethische commissie zit over de hoofddoeken, maar mij reeds angst aanjoeg destijds, met zijn voorspelling van de oorlogen, ze waren het toen al lang aan het voorbereiden.

Domme vechtlustige mannen... wat interesseert mij een naïeve puber die al of niet een lap stof op haar hoofd wilt...het is belachelijk ten opzichte van de realiteit dat ze WOIII volop gestart hebben.

Gepost door: Life angel | 21-03-11

Is WO III begonnen ?
De puber is een volwassen vrouw en als ze U niet interesseert hebt U er toch aardig al wat woorden aan vuil gemaakt Life Angel.
Maar goed als ik je zo bezig hoor denk ik : tijd voor een heet bad en daarna een Temesta voor onze Life angel.

Gepost door: Duvel | 21-03-11

De commentaren zijn gesloten.