04-02-11

Een homeopathische zelfmoordpoging

vrijdenker, skepp, homeopathie, kwakzalverij

 

Deze week kreeg ik (als Skepp-lid) een oproep in mijn mailbox om op zaterdag 5 februari collectief een homeopathische zelfmoordpoging te ondernemen door het innemen van een grote hoeveelheid homeopathische troep. Door omstandigheden kan ik helaas niet aan deze actie deelnemen. In De Morgen van 4 februari publiceerden enkele artsen een lezersbrief met de melding dat homeopathische middelen wel “iets” doen. Hun argumentatie haalt het typische niveau van een kwakzalver. Ik haal enkele van hun “argumenten” aan.

 

LachenInformatie kan worden verstuurd zonder moleculaire drager”.Lachen De heren kwakzalver-artsen verwijzen naar gsm, Wifi en Bluetooth. Hun kennis van elektromagnetische informatie-overdacht is blijkbaar beperkt, anders hadden ze gewoonweg elektromagnetische golven vernoemd. Het is een typisch gedrag van kwakzalvers om te refereren naar gekende wetenschappelijk gekende verschijnselen zonder daar dieper op in te gaan of de relevantie met de gestelde problematiek te verklaren. In ieder geval, “weten” we uit hun betoog dat homeopathische middelen blijkbaar “informatie” bevatten. Over welke “informatie” dat gaat, daar worden we in het ongewisse van gelaten.

 

De heren kwakzalver-artsen citeren een artikel van Luc Montagnier in Science : Lachen“ Hoge diluties van iets zijn niet 'niets'. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen weerspiegelen”. Lachen Wie de moeite neemt om te googlen, zal kunnen lezen dat bedoelde beweringen van deze viroloog in verband met die “waterstructuren” klinkklare nonsens zijn. Met niet 'niets' valt natuurlijk alles te verklaren. Ik vraag mij af hoe die “waterstructuren” er eigenlijk in hun alcohol-tincturen of in hun vaste pillen uitzien.

 

Hoe wordt de “informatie” dan overgedragen? De heren kwakzalver-artsen “verklaren” dat als het volgt: Lachen“Het verschil zit niet in hun (chemische) samenstelling, maar in hun fysische structuur”. Lachen Er zijn dus geen werkzame moleculen aanwezig, maar er zou wel een fysische structuur in hun pillen of drankjes aanwezig zijn. Wat die fysische structuur is, weten ze eigenlijk niet, maar ze is niet 'niets'.

 

LachenHomeopathie lijkt volstrekte onzin wanneer men er vanuit een chemisch model naar kijkt. Er is echter meer dan scheikunde”. Lachen Hier zegt men terug niets. Goed, het is geen scheikunde, wat is het dan wel? Wel, vanuit wetenschappelijk standpunt is homeopathie een grote bedriegerij of kwakzalverij.

 

 

Waarom voeren wij actie?

Wij willen het grote publiek erop wijzen dat een bepaalde industrie er in geslaagd is gewoon water (of alcohol of suikerbolletjes), waar absoluut niets in zit te mogen adverteren en te verkopen als medicijnen, zonder te moeten bewijzen dat het werkt.

 

Tientallen vrijwilligers, professoren, BV’s, gewoon mensen die niet graag bedrogen worden, zullen een grote dosis van dergelijke nep-medicijnen ineens innemen om aan te tonen dat het niets doet omdat er niets in zit. Daarmee zullen ze aantonen dat ze meer geloof hechten aan de wetenschap en gezond verstand dan aan bizarre theorieën van een industrie die illusies verkoopt.

 

Waarom “10:23”?

Dit verwijst naar het getal van Avogadro (6x1023), een getal met 23 nullen, het is het aantal moleculen in een bepaalde hoeveelheid stof. Bij verdunningen van 1 op meer dan 23 nullen zal er dus geen enkel atoom van de aanvankelijke stof meer aanwezig zijn. Homeopathische producten zijn meestal véél véél meer verdund, dus: ER ZIT ZEKER NIETS MEER IN. Niemand kan zo’n “medicijn” onderscheiden van zuiver water (of alcohol of melksuiker) en evenmin twee verschillende homeopathische producten onderscheiden. HET ENIGE VERSCHIL IS HET ETIKETJE. Daarom nemen de deelnemers van de 10:23-actie op precies 10h23min lokale tijd massaal deze hersenschimmige producten in.

 

Waarom het Luxemburgplein?

Dit plein ligt in de schaduw van het enorme gebouw van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft een verpletterde verantwoordelijkheid gehad in de erkenning van deze waardeloze producten. Door de besluitvorming van het Parlement mogen homeopathische middelen in de hele Europese Unie worden verkocht, als medicijn, maar zonder hun werking te moeten bewijzen. Terwijl echte geneesmiddelen – gelukkig maar – aan zware tests onderworpen worden. Met deze actie midden in de Europese wijk van Brussel willen we net alleen de aandacht van de Vlaamse en Belgische, maar ook de Europese media trekken. Dit met de steun van ECSO, de Europese Raad van Skeptische Organisaties. Skeptisch Europa laat zich horen!

 

Wees daarom present op 5 februari om 10 uur. SKEPP heeft u nodig. Het duurt maar een half uurtje en... het innemen van geneesmiddelen waar niets in zit is volkomen ongevaarlijk. Wij zullen over voldoende producten waar niets inzit beschikken. U mag uw eigen homeopathisch middel meebrengen, maar laat het dan eerst keuren door ons, want in sommige zit wel iets in, bijv. Zeer veel alcohol ! Die moet dan verdund worden met water, dan wordt het wel homeopathisch sterker, maar veiliger voor het verkeer.

 


 

 

 

Commentaren

Op 5 februari, zal de Vereniging tegen Kwakzalverij (VtK) demonstreren dat een overdosis homeopathische geneesmiddelen geen schade toebrengt. Het innemen van een grote hoeveelheid van een homeopathisch middel is volledig zinloos, maar zal geen schadelijke neveneffecten hebben. Het is volledig duidelijk waarom de VtK niet ter vergelijking een overdosis nemen van een regulier geneesmiddel, want dat zou wel eens de dood tot gevolg kunnen hebben.

Ieder jaar belanden er ruim 40.000 mensen in het ziekenhuis, omdat ze verkeerde medicijnen of een gevaarlijke combinatie of dosis van pillen slikken. Ruim 1200 patiënten overleven een dergelijke misser niet. 1800 mensen blijven last houden, ook na ontslag uit het ziekenhuis. Dat is gebleken uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in 2006. Verkeerd medicijngebruik kost jaarlijks zo’n 85 miljoen euro.
Met deze actie zet de VtK chronische medicijngebruikers misschien aan het denken. Wat is het dat homeopathische geneesmiddelen, waarvan ook wordt gezegd dat ze het zelfgenezende vermogen ondersteunen, geen schade toebrengen? En, kunnen ze dan wel werkzaam zijn? De VtK beweert dat homeopathische middelen niet werken, dat ze hooguit een placebo zijn, wat wil zeggen dat ze alleen suggestief een werking hebben. Als dat zo zou zijn, waarom hebben dan zoveel mensen en ook dieren zo veel baat bij homeopathie?
Werkt homeopathische behandeling dan altijd? Nee, net zo min als een reguliere behandeling. Werkt het beter dan regulier? Nee, het werkt anders, soms met betere resultaten, maar soms ook minder. Wat in het laatste geval in ieder geval vast staat, is dat het geen schade toebrengt.

Wetenschappelijk bewijs
Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek voor de werkzaamheid van homeopathische middelen, maar hier wordt buiten de complementaire sector zelden naar verwezen. Bij een grootschalig onderzoek in 2010 onder 200.000 verzekerden bij Azivo bleken er kostenbesparingen tot 15% bij de behandeling door artsen die ook homeopathie toepasten. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoekers Baars en Kooreman, respectievelijk van de universiteit van Leiden en Tilburg. Tot een vergelijkbare conclusie kwam een homeopathisch werkend huisarts die in 2010 aantoonde dat hij de zorgverzekeraar € 750.000,- per jaar bespaart door de helft van zijn patiënten homeopathisch te behandelen. De besparing betrof o.a. minder kosten voor ziekenhuisopname, verwijzingen en reguliere medicatie.
Homeopathie bespaart de zorgverzekeraars veel kosten.Het beste van twee werelden
Complementaire en reguliere gezondheidszorg hebben beiden hun waarde: de een werkt op het ene terrein wat beter of effectiever, de andere op het andere terrein. De gezondheidszorg zou veel winst kunnen behalen door het beste van twee werelden te gebruiken. De Vereniging tegen Kwakzalverij toont dat -onbedoeld - aan.

Gepost door: Wim Jansen | 04-02-11

Bedankt mijnheer Wim Jansen want zelfs al zou het een placebo zijn is het nog altijd te prefereren boven alle andere chemische brol of chemische duurdere placebo's, alleen maar om de pharmawereld te verrijken,de ziektekosten te verhogen en de mensen hun gedrag nog meer in de richting van pillennemen te sturen.

Gepost door: life angel | 05-02-11

mijnheer vrijdenker u spreekt uzelve tegen en speelt vals als u dan plots beweert dat mensen hun eigen homeopathische middelen mogen meebrengen, maar er dan toch iets in zit, dat ze dan plots moeten laten verdunnen???

Gepost door: life angel | 05-02-11

@life angel. De verdunning is deels ironisch bedoeld. Bepaalde tincturen bevatten zodanig veel alcohol dat na het drinken van een grote hoeveelheid het niet meer verantwoord zou zijn om met de auto te rijden. (Cfr. de laatste zin: "Die moet dan verdund worden met water, dan wordt het wel homeopathisch sterker, maar veiliger voor het verkeer.")

Gepost door: Vrijdenker | 06-02-11

@vrijdenker ja dat kan wel zo zijn maar als zij iets willen bewijzen moeten ze het op een wetenschappelijk correcte wijze doen en je kan geen medicijnen nemen die een bepaald euvel zouden helpen bestrijden als je dit euvel niet hebt. Ook als je een bepaalde dosis andere medicatie zou nemen, zou je ook weinig of niks merken als je redelijk gezond bent. Misschien zou je het een aantal verhoogde waardes vaststellen als je een bloedproef zou nemen en die zouden door een gezond lichaam afgebroken worden. Maar je ondervind verder ook niets van het innemen van die medicatie dus wat heeft het dan voor zin?

Tevens ben ik er fel tegen dat ze de wetgeving hieromtrent zouden willen veranderen. Las het artikel van Dick Swaab over de "vrije wil als prettige illussie" en in Nederland mag men zelfs geen placebo's geven of men moet het zeggen, waardoor het uiteraard niet helpt. Hij hoopte dat dit in België toch nog niet zo zou zijn. Zelfs als het dan enkel een placebo zou zijn en het helpt bij mensen vind ik het nog altijd een beter middel dan pillengedrag te stimuleren die misschien zelfs verkeerd en op langere termijn ongezonder zijn en meer schade toebrengen.

Gepost door: life angel | 06-02-11

Nu zwijg je blijkbaar...noem jij elke huisarts een kwakzalver mss, die als hij een sterk vermoeden heeft dat het achterliggende conflicten en biologische triggers zijn, die aan de basis liggen van het probleem van de patient een placebo voorschrijft?

Als je echt iets meer waarheid wilt, verdiep je dan maar eens in de bio-psychologie
en neurologie en de mathematische tabellen van je familiegeschiedenis en kom dan nog eens praten over zogenaamde kwakzalvers....Hoe meer ik me er in verdiep hoe meer de waarheid overhelt naar de bio-pyschologie en neurologie en vergeet je ego dan maar als je denkt het in de hand te hebben en er controle over te hebben en zelf volledige controle te hebben, want veel speelt zich af op het onbewuste niveau ook al wil je er liever anders over denken....

Wat jou ironie betreft,ik reageerde voornamelijk op de beelden die ik zag, die zaten meer in mijn geheugen dan wat ik hier kwam lezen. Ik kwam toevallig lezen na mijn eigen post en toevallig had jij hier een post over. Ik zag iemand wiens hand reeds zodanig beefde dat hij al stiepeldronken leek of hij was bang of had toch reeds gevolgen van de inname en dat maakte me reeds woedend. Hoe kun je dan over een experiment spreken of een nuchter bewijs?
Sorry, maar ik dacht dat Skepp toch een organisatie was die zich ernstig mocht noemen....duidelijk niet dus met betrekking dit experiment....

Als je naar "Alles voor de wetenschap" zou kijken en je had de uitzending gezien van professor Montagu en hun genetische ontdekkingen met betrekkingen kankergezwellen bij planten en je zou een beetje verder nadenken, dan zou het inderdaad niet zo veraf liggen en vergelijkbaar met menselijke kankergezwellen...Spijtig genoeg is het behouden van de biodiversiteit in de omgeving niet zo aan bod gekomen in de uitzending wat sommige groenen nog steeds angst zou kunnen aanjagen.

Wat de rups betreft...ja die is iets minder geliefd omdat hij de planten opeet en uiteraard dient daar aandacht aan besteed worden om de biodiversiteit te kunnen behouden. Maar ook daar zijn ze reeds zover om ervoor te zorgen dat die biodiversiteit kan blijven bestaan zonder schade toe te brengen aan de voedingsmiddelen. Spijtig genoeg is het behouden van de biodiversiteit in de omgeving niet zo aan bod gekomen in de uitzending wat sommige groenen nog steeds angst zou kunnen aanjagen. Maar soms beseffen zij niet wat zij aanrichten en welk dodental zij hierdoor echt op hun geweten hebben, door nieuwe voedselbronnen en mogelijkheden te weigeren aan arme landen.

Gepost door: life angel | 07-02-11

@life angel. Ik zwijg niet (ik heb niet altijd de tijd om te bloggen). Je laat de discussie afdwalen. Ondanks verschillende pogingen zijn de homeopaten er niet in geslaagd om wetenschappelijk aan te tonen dat homeopathie beter zou werken dan placebo's. Vanuit wetenschappelijk standpunt is dat natuurlijk niet zo merkwaardig, gezien er geen actieve bestanddelen (door de verdunning) meer aanwezig zijn. De verpakking en de bijsluiter hebben meer geneeskrachtige waarde van het product zelf. De essentie van de problematiek is dat de overheid een deel van deze - overigens dure - producten terugbetaald, daar waar het voorschrijven van een goedkope placebo evenveel effect zou hebben. Dus waarom dienen wij (belastingbetalers) op te draaien voor een relatief duur product dat evenveel effect ressorteert als een goedkope placebo?

Gepost door: Vrijdenker | 08-02-11

als ze het terugbetalen dan heb je een punt, destijds was dat niet zo als ik me niet vergis.

En ook nu ik een aantal nieuwe al dan niet wetenschappelijke benaderingen ken...kun je nooit met 100% zekerheid stellen wat nu echt werkt of gewerkt heeft. Het middel geholpen heeft of je eigen lichaam het positieve werk geleverd heeft? Met een pil duurt het zeven dagen, zonder pil een week...uitspraak van Dick Swaab ;-)

Gepost door: life angel | 08-02-11

@life angel
Zonder pil kan het soms ook voor de rest van je leven zijn :-)
uitspraak van Duvel ;-)

Gepost door: Duvel | 09-02-11

btw hoe is het trouwens afgelopen? Zijn ze ziek geworden of hebben ze zweren of andere ongemakken gehad?

Gepost door: life angel | 12-02-11

@life angel: Het was een amusante happening (Zie bvb http://www.demorgen.be/dm/nl/3824/Binnenland/video/detail/1218357/Zelfmoordpoging-met-homeopathie.dhtml). Zelfs urgentiearts en ex-N-VA-senatrice Kim Geybels was aanwezig om een overdosis homeopathische arsenicum en slangengif in te nemen. Homeopathie is puur consumentenbedrog. Je kan evengoed kraantjeswater als een geneesmiddel gaan promoten.

Gepost door: Vrijdenker | 13-02-11

Aan de universiteit van Wageningen NL werd aangetoond, significant, dat homeopathie werkt bij zeugen tegen biggendiarree en dit wetenschappelijk onderzoek is zeker niet het eerste dat de werking aantoont van homeopathie bij dieren
Skepp & Co zeggen wel dat ze onderzoek willen doen bvb. naar de werking van homeopathie, maar ze doen het niet, integendeel, ze verwerpen terwijl ze ervan NIKS kennen noch begrijpen
Skepp = geloof in wetenschappelijke hypothesen, die zo tot absolute waarheden worden verheven om ons op de weg te zetten van het wetenschappelijk immobilisme ipv. de weg van het onderzoek;
Hadden de grondleggers van de wetenschap aldus gereageerd...dan hadden we nooit wetenschap gekend!

Gepost door: Cloosen | 22-06-11

Dat iedereen zo zeker is van zichzelf... :) Ik vind het al erg dat het begrip 'homeopathie' zo veralgemeend wordt. Dat het wetenschappelijk niet bewezen is, wil toch niet persé zeggen dat het niet werkt en andersom ook niet ik kijk gewoon de kat uit de boom eerlijk gezegt. Ik gebruik zelf homeopathie, echinacea van ortis omprecies te zijn en ik ondervind dat mijn weerstand veel beter is. Aan de andere kant blijf ik met mijn voeten op de grond en besef ik dat het ook toeval kan zijn, of dat het 'tussen mijn oren zit', maar ik ben beter en da's het belangerijkste, toch? Maar mijn voorkeur gaat toch naar gewone kruiden. niets geconcentreerd, gewoon kruiden. Kruiden hebben op iedereen een andere invloed, aar eens je het juiste gevonden hebt. Ik had slaap problemen, ik heb verscheidene kruidenmixen geprobeerd, niets hielp. Tot ik iets vond met hop en voor hop ging ik plat :).

Chemische middelen gebruik ik slechts wanneer het echt nodig is. Na een operatie een pijnstiller, een grote dosis heb ik niet nodig want neem ze amper. En dat je van een overdosis homepathie niet dood kan gaan en geen bijverschijnselen krijgt (okee, da's niet altijd zo) da's toch juist positief. Als je een doodgewone neusspray in je handen krijgt geduwd voor een kleine allergie, wel ik kreeg er nog 10 irritante bijverschijnselen bij. Ik was net van plan een opleiding logopedie te volgen en door die stomme neusspray was mijn stem naar de bom.

Conclusie: Alles heeft gewoon zijn voordelen en nadelen, niet? :)

Gepost door: Dalai | 04-07-11

Het belangrijkste is natuurlijk dat je er beter van wordt. Reguliere geneeskunde of niet. Wetenschappelijk gezien bevat homeopathie geen actieve bestanddelen. Statistisch scoort het niet beter dan een placebo. De hamvraag is dan, waarom geld betalen dat slechts evengoed werkt als gewoon pompwater? Het valt rationeel gezien moeilijk te verklaren waarom een overheid zaken zou moeten terugbetalen die in essentie geen aanwijsbaar soelaas brengen, daar waar van andere middelen wel statistisch is aangetoond dat ze wel werken.

Gepost door: Vrijdenker | 09-07-11

Er is een verschil tussen homeopathie en kruiden geneeskunde. Homeopathie is bedoeld om een functie in het lichaam een duwtje in de rug te geven, een klein signaaltje omdat het lichaam dat zelf om een of andere manier niet doet om welke reden dan ook (chemische balans verstoord of iets dergelijks). Het is dan ook dom om een zelfmoord poging te doen ermee want er zal weinig gebeuren omdat er maar heel weinig in zit. Dat is nu juist het punt van homeopathie.

Kuiden geneeskunde is weer een ander verhaal. Passiebloem is een MAO remmer en sintjans kruid ook, en in combinatie met bijvoorbeeld alcohol kan het zelfs ronduit een levensgevaarlijke combinatie opleveren drink ff een flesje passiebloem tinctuur en een halve liter vodka en ik weet niet of jij het nog kan navertellen.

Homeopathie heeft bij nooit echt gewerkt maar kruiden geneeskunde dus wel. Als je in China de apotheek binnen loopt hebben ze meer kruiden dan chemische spullen. Helaas heeft in het westen de farmaceutische industrie het overgenomen en zijn hier de baas.

Ga lekker die farmaceuten lastig vallen als je wat te mekkeren hebt. Zogenaamd hebben ze overal een oplosing voor maar ze geven depresieve mensen met zelfmoord neigingen anti depresssiva met als bijwerking zelfmoord neigingen. Ja hoor lekker geregeld hier. Sint jans kruid is ook een anti depressiva die al de vervelende bijwerkingen niet heeft.

Nou vraag ik jullie zitten jullie niet tegen de verkeerde mensen te protesteren of zijn jullie gewoon heel erg dom.

Ja ik weet dat dit een oude post is maar wilde toch reageren.

Ik ben geen arts maar heb wel veel ervaring met kruiden , zowel westerse als chinese.

Gepost door: Marcus | 11-01-14

De commentaren zijn gesloten.