30-01-11

Verboden te ontbijten

vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

Het rommelt in enkele islamitische landen met een dictatoriaal regime(Tunesië, Egypte). Andere dictators of leiders-voor-het-leven in de buurt vrezen dat de opstanden naar hun contreien zullen overslaan. In het Westen krijgen we hoofdzakelijk een beeld van onderdanige moslims te zien. De kritische stemmen uit die wereld komen nauwelijks in het reguliere nieuws zodat wij de notie hebben dat ginder geen kritische stemmen aanwezig zijn. Het in beeld brengen van een vrouw in boerka levert natuurlijk meer theatrale TV op dan het focusseren op mensen die ons als meer vertrouwd (gewoon) overkomen.

Wie de moeite wil doen om kennis te maken met enkele kritische stemmen, kan bv. de boeken van Fatima Mernissi (Marokko) of Nawal El Saadawi (Egypte) lezen. Enkele boeken uit mijn verzameling die ik kan aanraden zijn : Islam en democratie – De angst voor het moderne (Fatima Mernissi, Uitgeverij Geuzenpocket), De val van de imam (Nawal El Saadawi, Rainbow Pocketboek), Zoon van haar vader (Tahar Ben Jelloun, Geuzenpocket).

In de krant DeMorgen van 22 januari werden een aantal interviews met “dissidenten” gepubliceerd (Zineb El Rhazoui : “Omdat ik ongetrouwd samenwoon, kan ik opgepakt worden voor prostitutie”). Het internet is een fantastisch instrument om zelf op zoek te gaan naar hetgeen die actievoerders voor ogen hebben. Zineb El Rhazoui et Ibtissam Lachgar hebben de groep MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles) opgericht.

 
vrijdenker, islam, Zineb El Rhazoui, MALI, relifacisme, scheiding kerk en staat

 Op 13 september 2009 hadden ze picknick in open lucht in het bos van Mohammedia, tussen Rabat en Casablanca, georganiseerd. Ze pleegden hiermee een inbreuk op een Marokkaanse wet die moslims verbiedt in het openbaar te eten tijdens de ramadan. (Bemerk de verwevenheid van staat en religie – de scheiding van Kerk en Staat is een essentiële voorwaarde om tot een vrije samenleving te komen). De actievoerders werden opgepakt (riskeerden 6 maanden cel), maar werden na enkele dagen terug vrijgelaten. Op 2 mei 2010 sloot de politie in Casablanca haar en anderen opnieuw voor korte tijd op om te voorkomen dat ze zouden deelnemen aan een door Mali georganiseerde sit - in om de bewustwording van seksuele intimidatie te verhogen. Ali Amar en Zineb El Rhazoui worden geregeld door de Marokkaanse politie geïntimideerd.

De blog Zineb El Rhazoui en Ali Amar vind je hier : http://voxmaroc.blog.lemonde.fr/. Is het niet de sociale plicht van alle vrije mensen, de andere mensen te steunen en te helpen die voor hun vrijheid opkomen? Of heeft onze individuele vrijheid ons dermate gecorrumpeerd dat we slechts aandacht hebben voor ons eigen, individuele bestaan?

 

 

Commentaren

Ik zie het niet als mijn sociale plicht om andere mensen te steunen die opkomen voor hun vrijheid. Uiteraard krijgen de mensen die je hier vernoemt mijn steun en sympathie.
Het probleem is wat men verstaat onder het opkomen voor vrijheid. Hier in Uw geval past het in onze kraam deze mensen te steun want wij zien hen als mensen die gebukt gaan onder een religieus juk en een dictatuur. Anderzijds zijn er ook mensen die opkomen voor "hun vrijheid" aan daarmee streven naar een grotere invloed van hun religie of politieke overtuiging of in het ergste geval naar persoonlijke macht en rijkdom.
Waarschijnlijk zie jij dat ook zo ? Ik heb alle begrip en respect voor je steun en sympathie voor deze vrijhijdstrijd(st)ers maar je kan dat niet veralgemenen naar een regel van socialme plicht want daarvoor heeft het bergip vrijheid te veel gezichten.
Bovendien is het mij stelligste overtuiging dat problemen van deze aard intern(door de mensen van het land) opgelost moeten worden wat ons natuurlijk niet mag weerhouden morele steun te geven.

Gepost door: Duvel | 30-01-11

@Duvel. Ik vat het begrip "vrijheid" ruim op. Dat houdt ook in dat mensen opkomen om hun godsdienst of weet ik veel andere morele kwesties (bvb. het beleven van seksualiteit) in alle vrijheid te beleven. In die zin sta ik voor de liberale interpretaties van het begrip vrijheid. Het is een zeer moeilijke discussie, want waar de vrijheid van de ene begint, houdt soms de vrijheid van de andere op. Die "gebiedsconflicten" worden m.i. het best gearbitreerd door de democratische besluitvorming. Ook al terug niet eenvoudig want niet alle mensen redeneren vanuit een open standpunt. De beeldvorming van de tv op de openbare opinie is groot, hetgeen inhoudt dat deze media grote manipulatiekracht hebben (en dus voor een democratisch deficit kunnen zorgen).

Mijn levenshouding is gestoeld op een afgeleide van het categorisch imperatief van Kant (Handel dusdanig dat jouw handelen een universele stelregel kan worden) : "Leef zodanig dat ook anderen kunnen leven".

Gepost door: Vrijdenker | 31-01-11

Categorisch imperatief van Kant. Mooi maar wel een beetje achterhaald. Als je, om het eenvoudig te houden, stelt: "Handel dusdanig dat jouw handelen een universele stelregel kan worden" blijft een conflict een conflict en de geschiedenis leert ons dat als een conflict groeit er gehandeld wordt(democratische onderhandelde oplossinge zouden mooi zijn maar helaas volgt er meestal agressie).Dan wordt het catergosrisch imperatief als ook de daaraan verbonden maxime aan de Kant gezet of ereger nog kan het als een rechtvaardiging gebruikt worden.
De afgeleide waarover je het hebt is dat een naar eigen gedachte gevormde ethiek of basseert U zich op bepaalde filosofen

Gepost door: Duvel | 01-02-11

amaai duvel ik sta perplex...inderdaad, want er zijn toch weer reeds héél wat doden gevallen en kijk maar naar Irak, daar wilden ze ook democratie invoeren de Westerse wereld, die denken alles beter te weten en zie wat het tot hier toe aan ellende reeds jaren aan de bevolking gebracht heeft.

En die cultuurbarbaren hebben zelfs hun eigen museum beschadigd...cultuur dat toch van en voor iedereen is.

"Handel dusdanig dat jouw handelen een universele stelreger kan worden" aanzetten tot agressie vind ik dan toch geen stelregel an sich.... Heel deze regel draagt toch tevens weer het egocentrische in zich van jij die de regel dan stelt, er van uitgaat dat dit de enige juiste regel zou zijn. Zo zijn reeds heel wat rijke culturen vernietigd...

Gepost door: life angel | 01-02-11

@Duvel. Blijkbaar heb ik mijn zin niet goed geformuleerd. De afgeleide versie viel na de maxime van Kant te lezen: "Leef zodanig dat ook anderen kunnen leven". Deze stelling oogt weinig maar er zit volgens m.i. vrij veel levenskunst in vervat. Ze impliceert indirect ook een solidariteitsgedachte omdat ze ook ruimte voor de anderen toelaat. Eigenlijk werd deze gedachte ruim voor Kant door de mensheid naar voren gebracht. In de 5e eeuw VOOR Christus werd al het volgende in de Tao Te Ching geponeerd: "Het leven van het individu dient andere individuen tot voorbeeld; iemands familie dient andere families tot voorbeeld; iemands staat dient andere staten tot maatstaf; en iemand land fungeert als een ideaal voor alle andere landen.

Gepost door: Vrijdenker | 01-02-11

De commentaren zijn gesloten.