07-01-11

Homo Ludens Belgicus

communautair_gehakketak.jpg

Een half jaar na de laatste verkiezingen zijn de partijen (onderhandelaars) er nog altijd niet in geslaagd ook maar een idee van een regering uit te werken. Men bleef (doelbewust) steken in de “pre-formatie”. De protagonisten weten dat ze hun beloftes naar de kiezer toe niet zullen kunnen waarmaken. Om hun onkunde te verbergen spelen ze een kat en muis-spelletje en worden anderen met opdrachten opgezadeld die ze eigenlijk zelf hadden moeten uitvoeren.

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

Hebben de dames en heren geen zin om een beleid te voeren, des te meer kunnen we hen in het werk zien in allerhande televisie-spelprogramma's of zijn ze naarstig bezig met facebook of aan het twitteren. Blijkbaar is een optreden in de Allerslimste Mens belangrijker dan het regeringswerk. Die politici laten hiermee duidelijk zien hoe ze de burger misprijzen. Dat de gros van de burgers dat ongegeneerd blijft ondergaan, is een aanwijzing dat hun politieke bewustzijn niet boven dat van een kruipdier uitsteekt.

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

De zelfverklaarde cultuurpessimist Neil Postman had in zijn boek Amusing ourselves to death gelijk dat gans de wereld zich plooit naar het succesmedium. Alles dient spektakelwaarde te hebben. Uiterlijk vertoon is belangrijker dan wat iemand te zeggen heeft of realiseren kan. Nadenken, analyse, kritisch onderzoeken zijn niet theatraal genoeg om op het vluchtige medium te komen en dus worden ze onderdrukt. Men wint aan geloofwaardigheid door mee te doen met amusante spelletjes, niet door de moeilijke opdracht uit te voeren waarvoor de burger de dames en heren gemandateerd heeft.

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 

Carlos Ruiz Zafón geeft de lezer in “De schaduw van de wind” de volgende bedenking mee: “De televisie, mijn beste Daniël, is de antichrist en ik zal je zeggen dat er slechts drie of vier generaties voor nodig zijn om van de mens een wezen te maken dat niet eens meer op eigen initiatief een scheet kan laten, en dat terugkeert naar zijn hol, naar de middeleeuwse barbarij en naar een staat van imbeciliteit die de naaktslak ten tijde van het Pleistoceen al overwonnen had. De wereld zal niet ten onder gaan aan de atoombom, zoals de kranten schrijven, ze zal sterven van het lachen, en te gronde gaan aan de banaliteit door overal een grap van te maken, en nog een slechte grap ook nog.”

 

DeBelgenVindenDatLeuk.jpg

 


 

Commentaren

Een erg pessimistische visie Vrijdenker. Je kan niet van iedereen een gezond politiek engagement verwachten en jan modaal vind je overal ter wereld. Je zal ten alle tijden een hele grote groep mensen hebben die met open ogen in de politieke spelletjes trappen net zoals je altijd politiekers zal hebben die deze groep bijzonder handig weten te manipuleren en zich als de "oplossing" naar jan modaal weten te profileren.
Wie moet het land besturen ? De verstandigste of de populairste ? De combinatie van de twee is zeldzaam en groepjes die menen de waarheid in pacht te hebben zijn m.i. zeer gevaarlijk, net zoals Bart de Wever en zijn select clubje nu.

Gepost door: Duvel | 08-01-11

Alsof deelname aan een TV-spel het land zou schaden...je ziet politici dagelijks op TV hun spel spelen te pas en te onpas. Jaloezie ja omdat hij zo slim is en tenminste eerlijk blijft en gelijk heeft wat van velen niet gezegd kan worden.

De deelname aan het TV-spel zal alvast minder tijd in beslag genomen hebben dan het op reis gaan met astmapatiënten om een berg te beklimmen en waarom mag ook dat niet?

De valsaards en zij die je dan moet minachten en zeker geen kans geven zijn zij, die dit eerst goedkeurden,geen bezwaar maakten en van afwezigheid plots gebruik maakten om dit aan te vallen. Weet je onmiddellijk voor welke partijen of mensen je best zeker niet moet stemmen... de huichelaars en hypocrieten....

Gepost door: life angel | 08-01-11

toen ik de uitslagen bekend waren wist ik dat er geen regering kan gevormd worden, dat was de logica zichzelve. ik denk vrijdenker dat wat ge nu zegt er eigenlijk op neer komt dat enkel de Vlamingen water in de wijn moeten gaan gieten, als NVA nu zou toegeven aan de walen is het weer een maat voor niets geweest. het gaat veel verder dan enkel nu zomaar een compromis te sluiten. eigenlijk gaat het om de expansie drang van de walen om België Franstalig te maken te doen stoppen, wij Vlamingen hebben al zoveel water in de wijn dat de het bijna water is. ik kan mij geen enkele zaak herinneren waarin de walen ooit eens hebben toegegeven. ook is het zo dat de walen effectief hun stem meer waard is dan die van de Vlamingen: de walen hebben omgerekend een stem van 1,4 en de Vlamingen een stem van 0,6. denken we nu eens aan de faciliteiten gemeenten, is dit belangrijk? in zekere zin wel: ook dat was weer een toegeving van Vlamingen aan de walen: wat hielt het in? het was om de Franstaligen de tijd en de gelegenheid te geven om Nederlands te leren, zich in te burgeren, wat gebeurt er in de praktijk? meer verfransing en men wil een nog verdere uitbreiding. zo zijn er duizend voorbeelden, kijk maar eens naar defensie: iedereen die een beetje weet hoe het leger werkt en in elkaar zit weet het: het leger is er voor de walen, niet voor België of de Vlamingen. nu, om terug te komen naar de bekwaamheid over de politici: ik ben van mening dat men bekwaam genoeg is: maar een regering vormen met de NVA die België wilt splitsen en de PS die België wilt behouden zoals ze is zal nooit lukken, de tegenstellingen zijn te groot. zoals ooit iemand in het belang van Limburg het mooi samenvatte in zijn commentaar: De Vlamingen zijn aan het vechten voor hun rechten, de Walen zijn aan het vechten voor een voorrechten.
het wordt nu eindelijk tijd dat de Walen moeten gaan inzien dat eigenlijk in wezen zijzelf de oorzaak zijn waarom alsmaar meer Vlamingen willen scheiden van de Walen.

voor duvel: ik heb de veralgemeende vorm gebruikt, maar uiteraard is ze niet algemeen voor iedereen zo het geval.

Gepost door: watje | 09-01-11

Watje,
Ja de Walen zijn een beetje profiteurs en daar moet iets aangedaan worden maar toch wil ik solidair zijn t.a.v. hen. Maar.....
De politike impasse die nu door NVA heel bewust gecreeerd is , is levensgevaarlijk voor zowel de Vlamingen als de Walen. De basis voor een start naar (gewelddadige)onverdraagzaamhgeid en een economisch falen zijn gelegd door BDW. Belgie splitsen is dom, zowel op sociaal , economisch en cultureel vlak. De boodschap die BDW heeft is helemaal niet zo mensvriendelijk , ook niet voor de Vlamingen (maar dat beseft men niet alhoewel hij dat duidelijk (maar telkens heel kort)zegt).
Het doel van de Wever: een absolute meerderheid en dan heeft hij vrij spel. Herkent U een beetje het scenario? En in afwachting van de aankomende verkiezingen permiteert BDW zijn populariteit nog wat op te schroeven. En wees maar gerust, als hij in zijn opzet slaagt, belgie splitst,het koningshuis weg mogen we het allemaal zelf beredderen. Het zal er niet beter, en zeker niet goedkoper, op worden, integendeel want dan zal BDW heel veel van onze centjes nodig hebben en zal he piepkleine Vlaanderen gemeden worden
als de pest als het bv tol wil vragen voor zijn snelwegen of tunnels, of bezwaren heeft tegen een of andere Europese beslissingen. Eén verenigd Europa zou de toekomst moeten zijn in plaats van een onafhanklijk Vlaanderen.
Ook de houding die BDW nu heeft t.a.v. de Walen getuigt hoe hij zich zal opstellen t.a.v. de langdurig werkelozen, de zieken de sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Hij katalogeert ze bij de groep profiteurs en nietsnutten die wanneer ze zich niet meer kunnen herpakken aan hun lot worden overgelaten. Ook zijn voorstellen om ander problemen op te lossen getuigen vaak van een bruuske, fundamentele éénzijdige visie naar een oplossing en zoiets werkt nooit, tenzij je mensen dwingt.Dat is wat hij ook nu tracht te doen. Mensen dwingen.

Gepost door: Duvel | 09-01-11

.... en eigenlijk wijken we af van het onderwerp van Vrijdenkers logje.

Gepost door: Duvel | 09-01-11

Ik zou oppassen met begrip dat Walen profiteurs zouden zijn. Dat begrip is niet correct en werd je door sommige mensen in jullie mond gelegd. Als de Walen meer geld krijgen dan waar ze eigenlijk recht zouden moeten op hebben, dan betekent dat ze slimmere politici dan de Vlaamse gehad hebben. Hun politici hebben een groter deel van de buit kunnen inpikken. Of met andere woorden de Waalse politici hebben in het verleden beter voor hun kiezers gezorgd dan de de Vlaamse politiekers!

Ik geloof ook niet in de boedelscheiding waar BDW voor staat. Ten eerste is dat vanuit financieel oogpunt niet te realiseren - vergeet niet dat veel Belgische waardepapieren eigendom zijn van buitenlandse groepen. Ten tweede wil geen van de partijen Brussel loslaten.

Dat BDW tot geen akkoord kan komen is een duidelijke aanwijzing dat hij geen goed politicus is. Een goed politicus wordt gekenmerkt door zijn bedrevenheid in het onderhandelen zodat hij het maximum mogelijke kan bereiken voor zijn kiezers. BDW bereikt niks. Hij laat de kiezers zitten. Als compensatie voor die onkunde gaat hij de "sympathieke" gaan uithangen in de TV-spelletjes. BDW is wellicht een goed entertainer. Het gros van het kiesvee vindt het blijkbaar belangrijker een goed entertainer dan een goed politicus te zijn, ondanks het feit dat BDW door de gemeenschap als politicus betaald wordt. Ik verwacht van de politici dat ze hun mandaat gebruiken om de maatschappelijke problemen aan te pakken en er een oplossing voor uit te werken. Iedere politieke strekking heeft zijn eigen manier om tot een oplossing te komen. Dat maakt het democratisch spel zo interessant. De burger kan zijn voorkeur voor een bepaalde methodiek laten zien. Deze feedback is in essentie een krachtig mechanisme. Maar faalt als de burger zijn "werk" niet goed doet, namelijk het maken van een verantwoorde, weloverwogen "keuze". De media-gekte vertroebelt echter die kijk. De Romeinen wisten dat 2000 jaren geleden ook al: Panem et circenses. Maar de spelen hebben het verval en de ondergang niet kunnen tegenhouden.

Gepost door: Vrijdenker | 09-01-11

Als de Walen meer krijgen dan waar ze recht op hebben en daar ook gretig gebruik van maken, en zich daar ook heel goed vanbewust zijn, profiteren ze en zijn het bijgevolg profiteurs.
Dat woord wordt nu eenmaal gebruikt voor dergelijke fenomenen.
Het is inderdaad de schuld van de Vlaamse politici die zich hebben laten inpakken en zo stom als ze toen geweest zijn, zijn sommigen met NVA op kop, nu blijkbaar ook.
Verder ben ik het volledig met je eens

Gepost door: Duvel | 09-01-11

@vrijdenker

de Waalse politici zorgen helemaal niet voor hun Waalse kiezers maar willen ze nog steeds zo dom mogelijk houden. De gewone Waalse mensen hebben in feite geen politici die echt voor hun zorgen..;dat is slechts grote schijn en wat zoethoudertjes.

De Waalse politici werken nog steeds voornamelijk voor het elitaire gezag en vechten voor de macht rond Brussel als Europese hoofdstad, maar helemaal niet voor hun onderdanen.

Heb zo eens een deskundige uitleg gekregen over Voeren en de Voerstrijd hoe heel het bisschoppelijke Luik en de elitaire clan zelf verantwoordelijk zijn dat Voeren zich niet aan hun kant geschaard hebben. Het volk moest onmondig blijven en mocht zelfs geen Frans onderwijs krijgen in de scholen, maar dom gehouden worden. Ze hebben zich er wel duidelijk aan mispakt aan die zogenaamde domme boeren.Dit is nog steeds de trieste balans voor de echte eenvoudige Waal. Daarom zou het eerlijker zijn om niet over "Walen" als volk te spreken maar over de elitaire Walen, bisdom evenzeer als politici en elitaire clan. Zij willen nog steeds de Middeleeuwen in stand houden.

De grote sommen geld die door ons Vlamingen naar de Walen worden overgeheveld komen ook niet zo onmiddellijk ten goede van het gewone eenvoudige volk, maar worden gebruikt voor prestigeprojecten, zoals o.a. het ontzettend dure station van Luik dat dan nog in handen was gegeven van een buitenlander.

Bart De Wever wilt helemaal in eerste instantie niet dat België gesplitst wordt, alleen de onbestuurbaarheid van dit land zal het wel op termijn noodzakelijk maken en uiteindelijk is niet NVa noch Bart De Wever hiervoor verantwoordelijk, maar al de jarenlange voorgaande regeringen die blijkbaar toch maar steeds moesten kruipen om een of andere merkwaardige reden voor die heersers van de andere kant van de taalgrens.

Bart De Wever heeft helemaal geen entertainercapaciteiten dat maakt hem juist zo geloofwaardig en betrouwbaar in tegenstelling tot veel andere rare kwibussen die ook in de politiek zitten.
Dat BDW niet tot een akkoord kan komen is een onterechte slag onder de gordel vrijdenker. Hoeveel grote kleppers hebben ze niet reeds in het veld gestuurd? Dan zijn dat ook allemaal onbekwame politici, ondanks hun jarenlange ervaring. Het is laf van je om dit zelfs maar te durven schrijven en getuigt van een kortzichtige eenzijdige visie.

Gepost door: life angel | 09-01-11

@Life Angel. Je hebt natuurlijk wel gelijk met je opmerking dat de middelen die de Waalse politici in het verleden uit de brand wisten te slepen niet in zijn geheel naar de Walen zelf gaat. Het is correcter te formuleren dat Wallonië betere politici dan Vlaanderen had (heeft?).

Ik denk niet dat het van lafheid (jouw woordkeuze) getuigt om een mening omtrent een politicus te ventileren. De meningen zijn vrij, dacht ik. Dat jij BDW wel een goed politicus vindt is jouw oordeel (of vooroordeel). Ik wil oordelen op basis van feiten. Wat heeft BDW reeds gerealiseerd? Nada, niets ... integendeel door zijn onwil (en die van de anderen ook) legt een zware hypotheek op de geloofwaardigheid en de uitstraling van ons land. Wij, burgers, zullen mogen opdraaien voor de gevolgen van die negatieve uitstraling. De geloofwaardigheid van BDW heeft trouwens een flinke knauw gekregen door zijn geheim onderonsje met Didier Reynders, waarbij hij enkele maanden geleden botweg verkondigde niet meer met Di Rupo verder te willen doen. Waarom durft BDW dat niet publiekelijk stellen en laat hij Van de Lanotte verder werken aan een oplossing (dat trouwens eigenlijk BDW zijn werk was!) dat hij finaal gezien toch niet zal goedkeuren? Kan je dergelijke achterbakse spelletjes goedkeuren? Wat heeft een burger aan een politicus die niet wil onderhandelen over een bestuur? Geef mij liever mensen die het roer in handen nemen dan een grote mond die langs de kant van de weg staat te roepen. Dat ik BDW een slechte politicus vind is mijn mening. Een mening uiting getuigt niet van lafheid. Maar het zou wel eens kunnen dat in de maatschappij die BDW voor ogen heeft, dat het ventileren van een mening die niet met de zijne strekt als dissident beschouwd zal worden. Op naar de Vlaamsche Goelag?

Gepost door: Vrijdenker | 09-01-11

@ life angel
Als U de pretentie heeft om hier de woorden laf,slagen onder de gordel en kortzichtigheid te gebruiken sta me dan toe Uw reactie de plaatsen bij de stommiteiten.
BDW wil Belgie niet splitsen en U gelooft het waarschijnlijk zelf ? Hij wil van de koning af en van de Walen en dat met het geloof dat we zonder hen beter af zijn. De Vlaamse rare kwibussen (Uw woord keuze voor de politici) behouden we uiteraard wel en we zullen veel meer moeten betalen dan nu. Als één politieker getuigt van een vergaande en gevaarlijke kortzichtigheid is het BDW wel. Hij heeft nog niets verwezenlijkt enkel veel stemmen geronseld, zijn verantwoordlijkheid ontlopen en de Belgische economie in gevaar gebracht. En eerlijk ik hoop dat hij niet de kans zal krijgen om iets te verwezenlijken want de ondergang van Belgie betekend het einde van onze luxueze sociale zekerheid. Gegarandeerd ! BDW weet dat ook en hij zegt ook dat de vlamingen extra zullen moeten betalen om hun levensstandaard te kunnen handhaven als Begie splitst.

Gepost door: Duvel | 09-01-11

Correctie het was wel allereerst Alexander de Croo die de vorige regering heeft laten vallen en dezelfde mening toegedaan was dat er eindelijk eens serieuse knopen moesten doorgehakt worden om dit land niet eindeloos verder te blijven belasten.

Cd & V willen trouwens ook reeds jaren het probleem BHV oplossen...je kan zoiets niet eindeloos blijven vooruitschuiven. Er zijn trouwens meerdere partijen die het land willen splitsen en zoals het er de laatste jaren aan toe gaat mss de enige weliswaar trieste overlevingskans.
Koningen zijn ook uit de tijd...middeleeuws, veel heeft die niet te zeggen en zou het niet beter, ook voor hen zijn dat zij zelf mogen kiezen waar hun capaciteiten liggen i.p.v. een verplicht koningsschap? Ben er niet echt tegen maar zeker ook geen voorstander meer, toekomst gericht...

Ondertussen ben ik trouwens ook voorstander van een splitsing, weliswaar met tegenzin maar ik geloof dat het de enige manier is om Vlamingen eindelijk een identiteit te geven. Mss noodzakelijk om de zeer hoge cijfers van zelfmoorden toekomstgericht te laten verminderen. Het ontbreekt de Vlamingen aan een eigen identiteit en zelfwaarde. Beter in hun portemonnee zal het echter wel niet worden als je nog een vingerhoed groot bent maar dat is de keuze voor de Vlamingen? Maar het wordt ondertussen een droom te geloven dat op de wijze België nu samenhangt te geloven dat het bestuurbaar zou zijn en dat is nog veel gevaarlijker.

@vrijdenker de lafheid waarnaar ik verwees was niet over jouw mening, maar het gegeven dat als er eerst gecommuniceerd wordt over een afwezigheid en iedereen akkoord gaat, men niet moet gaan draaien als de persoon afwezig is om dit dan plots ten zijne laste uit te spelen. Daar win je alvast niet mijn vertrouwen mee, als gewone kiezer van de massa die weinig van politiek afweet en dat wordt onmiddellijk afgestraft....

Het is trouwens de allereerste keer in mijn leven dat ik voor een minderheidspartij gekozen heb en het was zeker een proteststem en inderdaad is mijn aandacht op het fenomeen BDW wel getrokken door het spelletje "de slimste mens" waar zijn zeer ruime kennis en intelligentie duidelijk tot uiting kwam. Als politieker kan ik hem niet beoordelen want hij heeft nog geen macht gehad om iets te bewijzen. Ben trouwens sowieso tegen al die partijen, als iemand een goed idee heeft ongeacht welke partij dat ze er dan samen aan werken i.p.v. tegen te werken.

De vele mensen die goed werk verrichten krijgen wij gewone mensen toch niet te zien. Ik ben voor alle partijen, want allen hebben wel iets en ook weer niets, maar je kiest vooral voor personen waar je in gelooft.

Gepost door: Life angel | 11-01-11

@life angel
Amaai zeg, onfoorstjelbaaaar, waaauw,Oh my god!
Life angel schrijft: "Het is laf van je(= Vrijdenker) om dit zelfs maar te durven schrijven"
Een duidellijke verwijzing naar wat Vrijdenker schrijft me dunkt.
In haar tweede reactie schrijft ze dan "vrijdenker de lafheid waarnaar ik verwees was niet over jouw mening".... Hallo !!!
Daar gaat je geloofwaardigheid life angel. Leer schrijven wat je precies wil bedoelen en tracht nonsens denkpistes te mijden.
BDW doet het goed in de slimste mens en dat overtuigt U van zijn ruime algemene kennis en intelligentie ? Hahahaha. Zullen we de huidige politieke drisis laten oplossen door de winnaars
de slilste mens ter wereld, van de voorbije 5 jaar want die beschikken allemaal, vokgens U dan toch over, een ruime algemene kennis en voldoende intelligentie.
"Als politieker kan je hem niet beoordelen..." zeg je zelf. Zwijg er dan over Zijn politiek gedachtengoed is nochthans duidelijk en wat hij in de politeik wil doen ook . Dat hij dat wil doen tenkoste van Belgie en daarmee het welzijn van alle Belgen in gevaar brengt is nu ook wel overduidelijk. Maar U kan hem als politieker niet beoordelen?????

Wat je tweede reactie (net onder die van mij aan jou) moet betekenen weet ik niet.Ik voel me niet aangesproken, weet niet waarom je daarover begint maar mms was ze ook helemlaal niet voor mij bedoelt?

Gepost door: Duvel | 11-01-11

@duvel het zijn de Waalse politici en journalisten zelf die België in gevaar hebben gebracht.

Zijn zij het niet die het einde van België de wereld hebben ingestuurd alvorens de regering zelfs gevallen was? Dat alleen heeft héél veel schade aan België toegebracht.

Is het niet vooral in Wallonië dat de corruptieschandalen van verschillende politici naar buiten zijn gekomen? Waar zijn die goede Waalse politici dan voor hun burgers Walen?
Wat te denken van onze grappige zatte politieker die dan notabene nog over de pensioengelden gaat? Hoe kun je dan als Vlaming vertrouwen hebben in die Waalse politici als ze dergelijke mensen aan het bewind laten en onze gelden blindelings laten verspillen door dergelijke onbevoegden die thuishoren in hun stamcafé of theater maar zeker niet op een ministerpost ... En dat vinden de Walen dan blijkbaar nog leuk....Wat met ons madammeke "non" die komt ons ook al lang de strot uit, daar is een BDW niks tegen.

Gepost door: life angel | 13-01-11

-Corruptie in Vlaanderen: Willy Claes; Augusta schandaal, Delcrois villa in Frankrijk betaald
met zwart geld, Anissa Temsamani die liegt over haar diploma's, en zo zijn er nog heel wat
meer.
-De goede Waalse politici; U kent ze niet dus bestaan ze niet volgens U.
-Wat te denken van Jean Pierre Van Rossum met zijn 108 Ferrari's en frauduleus
beleggingsysteem, in 1 klap gekozen voor het parlemnet met zijn circuspartij en dat door de
Vlamingen. Een meer dan volwaardige tegenhanger van Daerden.
Walen verschillen in vele opzichten van Vlamingen. Ze hebben het recht anders te zijn.
U laat uitschijnen dat we superieur of minstens beter zijn dan de Walen.
Ik vind BDW vele malen erger dan madammeke "non" die U de strot uitkomt en niet ons. Want mij
komt ze de strot niet uit. Dus spreek voor Uzelf aub ipv over ons madammeke "weet alles
beter" ;-).

Gepost door: Bart De Wever | 13-01-11

lees wat er staat duvel en geef je niet frauduleus uit voor BdW

Je spreekt nu trouwens over mensen die reeds lang niet meer in de politiek zitten dus geschiedenis. Daerden is pure hedendaagse realiteit. Ik zeg nergens dat er geen degelijke Waalse politici zouden zijn maar je ziet ze dan ook weinig. Ze vinden het ook niet nodig om zich te profileren in het Vlaamse land, waarom zouden ze trouwens. Ongekend is onbemind....en daar zorgen ze zelf voor.

Misschien zouden ze ook eens mee kunnen doen aan "de slimste mens" :-) dan leert de doodgewone burger Vlaming ze ook eens kennen. :-) Als ik over "ons" spreek met betrekking madammeke "non" dan is dit een ruime meerderheid van mensen uit mijn omgeving waarvoor ik spreek, dat jij daar niet bij bent is dan voor jezelf. Als er over compromissen gesproken moet worden dat ze daar dan maar eens eerst bij beginnen. Wij Vlamingen zijn het beu om steeds maar langs onze kant de compromissen te moeten sluiten en dan nog bijlange niet in het voordeel van de doodgewone Waal burger.

Als jij BDW erger vind kan zijn, maar hebben we eindelijk een evenwaardig iemand als madammeke non, een Vlaamse leeuw die kan klauwen. De partijen die destijds beslist hebben om België reeds op te splitsen in verschillende regeringen en er dan nog op verschillende tijdstippen voor te laten stemmen, zijn reeds lang aan de voorbereiding bezig om België te splitsen volgens mij, met stille trom. Anders hadden ze beter moeten weten en toen was er in de verste verte nog geen sprake van een BDW. Zij liggen in ieder geval aan de basis van de onbestuurbaarheid van België en aan de huidige ommekeer en niet BDW of zijn minderheidspartij die het toen was mijns insziens.

Een geschikte premier voor België op dit ogenblik zie ik eigenlijk niemand die er voor in aanmerking komt, of hij zou ergens verborgen moeten zitten, of ze zijn nog te jong.

Gepost door: life angel | 13-01-11

@Life Angel. Of BDW een leeuw is die kan klauwen, dat zullen we nog moeten zien. TV-spelletjes spelen kan hij in ieder geval goed. Door de weigering een regering te vormen, is België een potentiële kandidaat waartegen men kan beginnen speculeren. Vergeet niet dat de Belgische staat 88 miljard aan activa wil ophalen door het verkopen van obligaties. Gezien het renteverschil met Duitsland (de spread) zou het wel eens kunnen dat die verkoop van waardepapieren geen succes wordt (geen vertrouwen meer in de Belgische staat). Als de spread blijft stijgen, dan verliest de Belgische staat miljarden euro's ... een bedrag dat veelvuldig groter is dan de miljoenen die men de Walen zou willen onthouden. Met andere woorden doordat de politici hun verantwoordelijkheid niet willen nemen, worden wij burgers armer en armer. Als de burger het bedrag zou vernemen dat hij/zij zou dienen te betalen voor het opdoeken van de Belgische staat (toch het streefdoel van BDW) dan zou slechts een minieme minderheid voor die optie willen gaan.

Het is niet omdat men goed is in een TV-spelletjes spelen, dat men ook een goed bestuurder zou zijn. Ik wil oordelen op de feiten ... niet op het imago!

Gepost door: Vrijdenker | 13-01-11

@Life Angel. Of BDW een leeuw is die kan klauwen, dat zullen we nog moeten zien. TV-spelletjes spelen kan hij in ieder geval goed. Door de weigering een regering te vormen, is België een potentiële kandidaat waartegen men kan beginnen speculeren. Vergeet niet dat de Belgische staat 88 miljard aan activa wil ophalen door het verkopen van obligaties. Gezien het renteverschil met Duitsland (de spread) zou het wel eens kunnen dat die verkoop van waardepapieren geen succes wordt (geen vertrouwen meer in de Belgische staat). Als de spread blijft stijgen, dan verliest de Belgische staat miljarden euro's ... een bedrag dat veelvuldig groter is dan de miljoenen die men de Walen zou willen onthouden. Met andere woorden doordat de politici hun verantwoordelijkheid niet willen nemen, worden wij burgers armer en armer. Als de burger het bedrag zou vernemen dat hij/zij zou dienen te betalen voor het opdoeken van de Belgische staat (toch het streefdoel van BDW) dan zou slechts een minieme minderheid voor die optie willen gaan.Het is niet omdat men goed is in een TV-spelletjes spelen, dat men ook een goed bestuurder zou zijn. Ik wil oordelen op de feiten ... niet op het imago!

Gepost door: Vrijdenker | 13-01-11

hoorde net een correcte uitspraak zie van iemand "liever geen regering, dan een halfslachtige" wat al jaren het geval is...

En wat de valse BDW betreft hoorde zonet ook een interview met Willy Claes en dat was toch verstandige taal. In tegenstelling met de hedendaagse Waalse clown moest Willy Claes destijds wel aftreden.

Gepost door: life angel | 13-01-11

Ik lees wat er staat maar ik betwijfel sterk of U wel beseft wat U schrijft.
Geschiedenis ???? Ik gaf maar enkele voorbeelden uit het verleden, want die van de toekomst ken ik niet life angel, maar als U het meest recente wil hier is het:
BDW komt met onrealistische beloften (alle andere partijen weten dat) naar de kiezer en behaald daarmee een klinkende overwinning dankzij goedgelovige mensen, zoals U, die zich hebben laten vangen door de propaganda waarbij zijn eerste deelname aan de slimste mens de climax was. Nu wil hij tenkoste van de ganse vlaamse bevolking geen gezichtsverlies lijden en houdt hij Belgie in een wurggreep en dat kost jan en alleman veel centjes.Dat is vele malen erger dan een Michel Daerden in de regering.U bent vast ook de klucht vergeten van N-VA parlemnets babe Geybels, het poppemieke dat uit de partij gezet werd maar dat is ondertussen ook geschiedenis.
Beseft U eigenlijk welke enorm kostenplaatje aan een gesplists Belgie hangt. Ik ben zeker van niet of vind U de beweringen van andere politici en econoimisten daarover ook nonsens?
Kijk life angel om af te ronden want ik ben je , sorry voor het woord, geleuter een beetje beu. U bent pro BDW dus stemt U maar voor hem bij de volgende verkiezingen (die niet lang op zich zullen laten wachten). Ik ben tegen, zal nooit voor BDW of zijn partij stemmen en hoop nog lang Belg te mogen blijven in een federale staat. l'Union fait la force! Voila madam "je sais tout mieux"
En nu stop ik mijn reacties t.a.v. U m.b.t dit logje. Ik ben echt van mening dat het niet goed met je gaat en dat je een extreem pad opgeggaan bent.

Gepost door: Duvel | 13-01-11

@duvel plots omdat ik een mening heb ook al is die tegengesteld van de uwe zou het niet goed met me gaan?

De overstap van Siegfried Bracke was voor mij anders overtuigender dan het in beeld brengen van BDW.De test in de standaard destijds deed me ook uitkomen bij NVa. Cd & V had ik reeds daarvoor de kans gegeven en heeft niet veel opgebracht. En ja ik heb een lezing gevolgd waarin ter sprake kwam dat het een dure aangelegenheid zou zijn om België te splitsen...zonder cijfers weliswaar. Maar we zijn niets vooruit om België in stand te houden met halfslachtige regeringen en de problemen maar blijven vooruit te schuiven. Uiteindelijk was het wel Alexander de Croo die de stekker eruit heeft getrokken. Nog te jong momenteel maar mss iemand met toekomstperspectieven en Cd & V is trouwens al lang bezig met BHV maar haalt geen resultaten. Soms is een tijdelijke wisseling naar extremiteiten om een beter evenwicht en resultaten te behalen een noodzakelijkheid. Vlaams belang is voor mij nooit een optie geweest, maar uiteindelijk ook een vooroordeel, angsten ook gekoppeld aan verleden waar door andere politici dankbaar gebruik van gemaakt wordt.

Gepost door: life angel | 14-01-11

@life angel

de reden waarom ik hier toch nog 1x reageer is omdat het over jou gaat en niet over het logje van Vrijdenker.

Heeft U nu "plots" een mening of verwijst die "plots" naar mijn tegenegesteldheid aan jou visie Die mening had die voordien ook al m.i.
Dat het niet goed met je gaat , volgens mij, leidt ik af aan je polarisering naar het extreme.
Het is ook niet de eerste maal dat ik je dit zeg (ref nazar uw blog). Dus zo plots is het allemaal niet.
Een wisseling via extrimiteiten is nooit een optie voor mij, gaat altijd gepaard met geweld en de wet van de op dat moment de sterkste.Van democratie en wederzijds respect blijfdt er dan niet veel over. Als je de geschiedenis er op nakijkt zal blijken dat dergelijke ideen altijd heel veel ellende en menselijk lijden hebben gezorgd .
Wat me ook verwondert is dat je nooit verwijst naar de site van N-VA en hun standpunten die ze daar vermelden. Wat vind je ervan dat de N-VA geen afvaardiging stuurde naar de begrafenis van de moeder van Johan Vande Lanotte? Ik vind zoiets mensonwaardig en getuigen van zeerweinig respect. En die partij zou dan de grootste ommezwaai in de Belgische geschiedenis moeten realiseren. Is het nog niet duidelijk genoeg ? en nee, ik haal hier geen verschillinde zaken door elkaar hoor.

Gepost door: Duvel | 16-01-11

De commentaren zijn gesloten.