25-12-10

Dies Natalis Solis Invicti

Dies Natalis Solis Invicti.jpg

Het feest van de onoverwinnelijke zon (Solis Invicti) werd vroeger gevierd op 25 december. Het feest van verjaardag van de onoverwinnelijke zon (de wedergeboorte van de zon) vond kort na de winterzonnewende plaats. Het feest kreeg in verschillende streken zijn eigen invulling en veranderde in de loop der tijden. De invulling varieerde van bacchanaal (vreten en zuipen), extatische processies, optochten met zichzelf verminkende priesters, vasten als voorbereiding tot de rites, mysticisme (het leven na de dood). 25 december was ook de feestdag van de Persische god van het licht, Mitra. Dat feest inspireerde Grieken en Romeinen (bvb. cultus van Febo en Apollo)

 

Elagabalus_Aureus_Sol_Invictus.png


De zon maakte een grote indruk op de soldaten bij het begin van een veldslag (die veelal begon bij het ochtendgloren). De strijders aanschouwden elke dag, wellicht voor het laatst, de onoverwinnelijke zon, die elke morgen de strijd wint op de duisternis. Tacitus meldt bvb. dat de Romeinse soldaten de opkomende zon groeten.

Na verloop van tijd vond een ander idee, namelijk de boodschap van een gelukzalig leven na de dood, meer en meer ingang. Dat idee werd vooral gevoed door een existentiële angst in tijden van economische onstabiliteit en veelvuldige militaire conflicten.

Apollo.jpg

Het is pas in 336 dat het kerstfeest, de geboorte van Christus, voor de eerste keer op 25 december gevierd werd (voordien werd 6 januari – nu Driekoningendag – als geboorte en als doopdag van Christus gevierd). Dat kerstfeest kreeg nog een ander element van de Latijnse traditie met zich mee, namelijk dat van de Saturnalia, een feest van uitbundigheid en uitwisseling van geschenken.

25 december is een eeuwenoud feest. Het christendom heeft de naam van het feest eigen gemaakt. Verder heeft het Christendom weinig nieuwe elementen aan het feest toegevoegd.

In ieder geval nog een prettige zonnewende toegewenst!

ChristmasPope.jpg

Commentaren

Ik denk dat er zich al duidelijk een nieuwe trend heeft ingezet en dat ook de christelijke betekenis van Kerstmis steeds meer naar de achtergrond verschuift.
Overigens mis ik in je betoog een verwijzing naar het feest van de vrede op 25 dec.
Soit. Die nieuwe trend is dat de alom tegenwoordige kerstman razendsnel zijn positie versterkt en kindje Jezus steeds verder achter zich laat. M.a.w. Kerstmis wordt in de West Europese landen steeds meer een feest van platte commerce, vreten en geschenkjes kopen (geven) en dat in familieverband . Een echte veramerikaansing .
Persoonlijk geniet ik wel van de kerstsfeer in die zin dat de familie samenkomt en nagedacht en gesproken wordt over de gebeurtenissen die ons persoonlijk aanbelangen van het voorbije jaar. Natuurlijk wordt daar ook bij gegeten en worden (bescheiden) geschenken gegeven.
Zonnewende wensen zeggen mij persoonlijk niets en binnen een wel bepaalde tijd is het ook gedaan met onze zon. Gelukkig hoeven we dat niet mee te maken.
Ik wens je alvast prettige feestdagen.
Mooie foto trouwens. Wei is het ? ;-)

Gepost door: Duvel | 25-12-10

fijne zonnewende vrijdenker en boeiende informatie

zo snel zal het nog niet voorbij zijn met onze zon en tegen die tijd bezitten we reeds lang de kennis om naar een ander zonnestelsel te verhuizen. De ark van Noah is dan niks meer dan een ruimtecapsule met dna structuren die zich kunnen ontwikkelen op een andere planeet

en duvel fijn familiefeest zie, zullen er ook eens aan beginnen want denk familie net gearriveerd

grtjs

Gepost door: life angel | 25-12-10

De commentaren zijn gesloten.