29-10-10

Halloweenwaan

Halloween.jpg

Binnen enkele dagen vindt het sterk gecommercialiseerde feest “Halloween” plaats. De doorsnee-consument loopt mee in die processie van commercieel gewin. Geen nood, beste consumenten, ,de commercie (de rattenvangers van Hamelen) lachen met de domheid van jullie meeloperij. Ik had geen zin om iets over die commerciële hoogmis neer te pennen, ware het niet het dat de moderne geldzuigers zich bedienen van een platvoers cliché, namelijk de heks.

Het idee van een “heks” ontstond in de context van de paternalistische maatschappijen, zoals we die hier vroeger kenden. De vrouw, een dom wezen, dat slechts als voortplantingsmiddel fungeert. Dergelijk gedachtegoed werd vooral door de traditionele Middellandse-zee-godsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam) ontwikkeld. Het christendom heeft zich al vrij vroeg (omstreeks de jaren 1000) van dat vooroordeel bewust geworden en probeerde door de Maria-verering de te mannelijk geprononceerde goddelijkheid te milderen. Niettemin bleef de haat tegen wijze vrouwen bestaan. Het idee van een “heks” (veelal clichématig afgebeeld als een ietwat oudere en vooral lelijke vrouw) groeide uit de mannelijke frustratie dat vrouwen hun baas in de kennis van geneeskrachtige planten en andere praktische zaken waren. Gezien de moeilijke leefomstandigheden en de gevaarlijke arbeidsomstandigheden kwamen een pak vrouwen alleen te staan. Jaloezie en begeerte (de afgewezen minnaar ...) waren elementen die de status van het “heks” zijn konden versnellen. Al met al, in het kort, verschillende wijze vrouwen zijn door vooroordelen en afgunst de dood ingejaagd geworden. Zelfs tot in het begin van de 20ste eeuw konden wijze vrouwen geen mandaat aan de Europese universiteiten opnemen. (Ik denk bvb. aan Mary Everest Boole, de echtgenote van George Boole – die de Booleaanse algebra bedacht, de basis van het rekenen met de computer – die geen les mocht geven, maar die als bibliothecaris menig (mannelijk) student bij hu studie bijstond.

Voor de Halloween-consumenten is de heks een faits-divers, een leuk plaatje om hun vooroordeel mee op te smukken. Domheid is van alle tijden. Wat ik vooral jammer vind, is dat het onderwijs zich in die maalstroom laat meesleuren. Ik had daar juist wat meer verheffing verwacht. Of sleurt de macht van het kapitaal ons allen het drek in?

LaCasaDeLaBruja.jpg

Lees meer...

21:01 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, halloween, heks, commercie |  Print

15-10-10

De overspannen gedachten van Léonard

léonardenhetcondoom.jpg

19:52 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, léonard, religieuze onzin |  Print