30-05-10

Het stilzwijgen van de media

opensource1
Deze week kwam de mededeling dat de beurswaarde van Apple hoger dan die van Microsoft werd ingeschat (Apple klopt Microsoft als grootste IT-bedrijf ter wereld). Dit non-event werd gretig door de aanhangers van beide multinationals aangegrepen om hun geloof in één van deze systemen te ventileren. De reacties laten zien dat de kritische geest van de moderne consument ondermaats geworden is. De adepten van beide multinationals hebben vooreerst hun software goed mogen betalen (Dat ze tevreden zijn over hun aanschaf is eigenlijk maar normaal). Ten tweede hadden ze geen enkele inspraak noch controle over hun aangekochte waar. Ten derde prijzen ze - belangeloos - een steenrijke multinational aan. (Daar wordt enkel die multinational beter van - Dat iemand belangeloos voor de belangen van een machtige multinational opkomt, daar kan ik helaas met mijn verstand niet bij). Ten vierde zijn ze door de aanschaf van de producten van die bedrijven afhankelijk van ginds of gene multinational geworden.

Daar waar de media zich haasten om hun columns met eender welke scheet van Apple-Microsoft te vullen, zwijgen ze in alle talen over de alternatieven. Euh, ... alternatieven? Juist! Waarom zwijgt de reguliere pers als vermoord over deze alternatieven? Waarom zie je die nergens? Wie een boekhandel binnenstapt zal merken dat rekken uitpuilen met boeken over Windows7. Windows7 voor senioren, Windows7 voor tieners, Windows7 voor seuten, Windows7 voor linkshandigen, Windows7 voor allochtonen, enz... (Enkele maanden gelden waren diezelfde rekken gevuld met Vista voor ... Zijn al die boeken dan verkocht geraakt?). Zelfs in de scholen worden de leerlingen gemanipuleerd en worden de gratis alternatieven verzwegen. (Hebben de directie en de leerkrachten belangen in deze multinationals?)

Waarom wordt de burger het nieuws omtrent die bloeiende en groeiende openbron-gemeenschap onthouden? Laten we eerst eens kijken wat de doelstellingen van die openbron-gemeenschap zijn. De openbron (in het engels open source)-gemeenschap wil dat de broncode van de gebruikte programma's openbaar gemaakt wordt zodat iedereen kan nakijken wat het programma juist doet (bvb. of het niet heimelijk gegevens naar de server van de fabrikant stuurt of nog of er geen verborgen gegevens in de documenten steken die je aan anderen overmaakt). Iedereen heeft het recht de broncode naar zijn behoefte aan te passen. De idee achter deze filosofie is dat iedereen gelijke toegang tot deze technologie moet kunnen hebben en dat de kennis ervan geen exclusieve eigendom van één of andere superrijke multinational mag zijn. Net zoals wetenschappelijke kennis geen exclusief voorrecht voor multinationals is, mag de kennis van informatica-technologie ook geen exclusief voorrecht van een multinational wezen. Wetenschap en technologie dienen een openbaar domein te zijn zodat iedereen deze kennis kan gaan gebruiken.

De praktijk laat zien dat mensen wereldwijd gaan samenwerken om verbeteringen aan deze broncode te gaan maken. Het mooie aan de openbron-filosofie is dat ze mensen aanzet om samen te gaan werken, om kennis en ervaringen met elkaar te gaan delen. Het is een typische win-win-situatie. Iedereen wordt er beter van. Dat staat in een schril contrast met de Apple-Microsoft-filosofie. Beide bedrijven zijn eigenaar van hun technologie. De gebruiker mag na betaling (sommigen dienen meer dan de anderen te betalen - de willekeur(!!) van de machtigen) en mag onder bepaalde eenzijdig, willekeurig opgelegde voorwaarden van hun technologie gebruik maken. De burger dient zich neer te leggen bij de willekeur van deze machtige organisaties.

Het is duidelijk dat de openbron-filosofie niet goed samengaat met de gedachten van het kapitalistische bestel. Indien de technologie vrij beschikbaar is, kan er geen winst op gemaakt worden. (Opmerking. De meeste "openbron"-bedrijven zijn solide bedrijven die winst maken. De winst wordt gemaakt door de dienstverlening (advies, hulp, aanpassingen) en niet door het product).

Bovendien is de ontwikkeling van de openbron-software (ik noem het liever vrije software) niet stuurbaar of beheersbaar. (Een anarchistisch trekje waar politici en bestuurders pleinvrees voor hebben).

Omdat de media door kapitalistische instanties beheerst en gecontroleerd worden, is het duidelijk dat het bekend maken van de openbron-software niet in de lijn van hun business ligt. Integendeel zelfs als er al over openbron-software gesproken wordt dan wordt er zeer denigrerend over geschreven. Het ligt duidelijk in hun lijn om af te breken dan wel de mensen op te roepen aan deze beweging mee te gaan helpen. (Daar wringt het schoentje. De openbron-beweging heeft nood aan mensen die willen meehelpen: ontwikkeling, testen (fouten rapporteren), vertalingen maken, ideeën ventileren). De laatste jaren heeft de Linux-gemeenschap een zeer aantrekkelijke en gebruikers-vriendelijke desktop-software ontwikkeld. De pers zwijgt die ontwikkeling dood. De reden daarvoor is natuurlijk dat indien de consument op grote schaal interesse in die ontwikkeling zou beginnen krijgen, dat dan de Microsoft/Apple-tax die iedere consument op een pc dient te betalen in vraag gesteld zou worden. De pc-boeren die natuurlijk een graantje van die Microsoft-tax meepikken zouden dan een deel van hun winst in rook zien opgaan. De schade aan de commerciële belangen zou niet te overzien zijn.

Het propageren van openbron-software schaadt belangen (machtsposities) en bedreigt de winstmarges van diezelfde belangengroepen. Vanuit die optiek is dus van belang dat de burger gewillig de Microsoft-tax blijft betalen. Het is meegenomen dat de burger zich tot één grote speler blijft beperken. De multinational heeft goede banden met leger en veiligheidsdiensten. Gezien de burger geen inspraak noch controle over zijn aangekochte software heeft, kan de multinational zonder enige democratische controle software verschepen die het de veiligheidsdiensten mogelijk maakt controle over een pc te verkrijgen. Burgers, die willen samenwerken in het belang van iedereen, zijn volgens diezelfde kapitalistische logica verdacht. Het belangeloos meerwaarde scheppen is namelijk een kapitalistische doodzonde.

firefox-communism-wallpapers_1794_1152x864

Toen Steve Balmer (CEO van Microsoft) enkele jaren gelden naar naar Brussel kwam, dan was het een leuk schouwspel om zien hoe naarstig onze ministers rond dit heerschap samentroepten. Ze hoopten de grote baas tevreden te stellen door aan te tonen hoe goed ze de openbron-filosofie tegengewerkt hadden. In België kon men een mooi palmares voorleggen: Het onderwijs blijft gratis reclame voor Microsoft-producten maken, doet de ouders dure software aanschaffen en manipuleert de leerlingen op kosten van de gemeenschap. De overheidsdiensten blijven zich van de dure software bedienen (de belastingbetaler betaalt de Microsoft-tax nogmaals). De koppelverkoop pc-Windows wordt bevestigd. De consumenten die een pc zonder Windows willen kopen worden tegengewerkt. Dit alles in naam van de vrijheid natuurlijk. Maar goed, de consument houdt niet van vrijheid. Vrijheid is onzekerheid. De mensen voelen zich beter als ze tegen grote schurken mogen aanschurken. Die afhankelijkheid noemen ze "de vrijheid". De vrijheid om de rijken nog rijker te maken.

10:14 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, linux, open source, open bron, ubuntu, microsoft-tax |  Facebook |

Commentaren

Prachtig artikel.

Als Linux gebruiker en kritische geest kan ik me 100% vinden in uw redenering.

Alain

Gepost door: Alain J. Baudrez | 26-11-10

De commentaren zijn gesloten.