02-04-10

Even sharia in België

Sharia4Belgium

Deze week riep de website Sharia4Belgium de moslims op om een lezing door Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen (UA) te verhinderen.

Iedereen die deze oproep leest en verder bij de pakken blijft zitten zal ondervraagd worden op Yaum Al Qiyaama. "Wat heb JIJ gedaan ter verdediging van je geloof?!?

Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?

Bekijk alvast hoe onze moslimbroeders in de Verenigde Staten zulke "gasten" aanpakken.

Bedoelde website, die oproept tot geweld, werd na het incident snel van het web gehaald. Ik heb er geen problemen met dergelijke websites geblokkeerd worden zolang dat in alle openheid en onder democratische controle blijft plaats vinden (de wil van het volk). Het is natuurlijk naiëf te veronderstellen dat dergelijke blokkering het moslimfundementalisme een halt zal toeroepen. Gezien de econmische crisis valt zelfs te verwachten dat het moslimterrorisme zal toenemen (jonge langdurige werkloze moslims). Een bijkomend element in dat opzicht is de mislukte integratie van moslims in onze samenleving. Het naast elkaar leven werkt aan beide zijden een radicalisering in de hand die vroeg of laat zal ontbranden. De stap naar het fundamentalisme kan door het wederzijds onbegrip gekatalyzeerd worden. Het wordt bang afwachten totdat België met een "Theo van Gogh"-moord geconfronteerd zal worden.

Met fundamentalisten valt niet te praten. Toen de website nog online was, kon ik bvb. volgend document downloaden: Democratie is de Werkelijke Essentie van Ketterij, Polytheïsme en Dwaling. Of grosso modo genomen, democratie is de wil van het volk en gezien de wil van het volk de goddelijke wil voorafgaat, is democratie in strijd met de leer van de islam. Bijgevolg: alles wat niet overeenkomstig de islam plaats vindt dient tegengewerkt of verboden te worden. Toen een onthutste omstander bij de moord op Theo van Gogh uitriep "Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken.", antwoordde de moordenaar Mohammed Bouyeri bedaard: "Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."

Hoe moet het verder? Fundamentalisme is een mondiaal probleem. Ontkenning van de mensenrechten ook. Hopelijk begint men in te zien dat producten consumeren die in dergelijke landen gewonnen of gemaakt worden, het fundamentalisme blijven voeden. In die zin kan de burger het fundamentalisme in te wereld helpen tegengaan door milieubewust met energie en consumptie-producten om te gaan. Op lokaal vlak moet bugerzin in plaats van egoïsme gestimuleerd worden. Met elkaar leven moet aangemoedigd worden in plaats van naast elkaar te leven. Ik zou zeggen, schakel met zijn allen jullie TV uit en ga massaal naar voorstellingen, ontmoetingsavonden, en dergelijke meer. Met zijn allen samen kunnen we weerwerk leveren.20:29 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijheid, fundamentalisme, sharia4belgium, vrijdenker, sharia |  Facebook |

Commentaren

Over welke produkten heb je het dan ?
Ik heb er maar weinig problemen mee dat mensen zich niet integreren in onze maatschappij. Er zijn voorbeelden genoeg waar niet integratie toch hand in hand gaan met vredig en respectvol samenleven. Het staat mensen vrij te kiezen. Het probleem is echter dat moslims zich geroepen voelen om deze religie uit te dragen en andersdenkenden als minderwaardig te beschouwen. "Allah rules" en "wie niet met ons is , is tegen ons" is het motief.
Ik ben er geweest hoor, op de ontmoetingsavonden, de gelegenheden tot kennismaking en telkens opnieuw is er die overheersende boodschap van begrijp ons, sluit je aan bij ons en zie ons grote gelijk. Idem zoals de katholieke kerk in haar europese hoogdagen denk ik.
Ik denk daarbij aan je mooi postje over de geest van het atheïsme. Als andersdenkendheid al als een ernstige tekortkomeing wordt gezien hebben we een ernstig probleem Vrijdenker

Gepost door: Duvel | 05-04-10

rustig aan Oproep aan de moslims, dit is geen moslim land dus de moslims moeten zich houden aan de wetten van het land...dat is wat ons geloof on heeft geleerd en komen die wetten niet overeen of doen die ons dwalen dan moeten de moslims maar verhuizen..Uk ..Birmingham is een ideaal voor moslims maar in Uk werken de moslims en zijn ze goed gezien, das niet als hier in Belgie...de meeste zijn werkloos, ik heb een tijdje in Antwerpen gewoond en was volledig in het zwart gekleed...wanne be Sounnah rage..mijn familie zag ik niet meer ik was non stop bij de zusters...bekeerlingen etc...ik volgde het geloof en was spiritueel bij Allah swt...mijn Imaan ging omhoog en wat gebeurde er...plots wilde mijn zusters afstand van mij nemen want ik was een gevaarlijke persoon voor de maatschappij...gewoon belachelijk...schijnheilig...ik was toen single en hun mannen waren opzoek naar een tweede vrouw en dan pas komt de echte aard van de zusters naar boven...wanne be Sunnah....ik weet zelfs niet hoe ik het moet beschrijven maar het kwam erop neer dat ze bang hadden dat ik de plaats in zou nemen van een tweede vrouw...terwijl dat niet mijn intentie was want de meeste zusters klaagen over hun man....ik ben dan ook niet dom om geintresseerd te geraken in zulke type s.

Ook het vragen van aalmoezen voor familieleden in Gaza OHHHHH dat wilde ze niet...
In belgie zijn er geen lieve moslims allen zijn ze een gesloten gemeenschap waar dat je niet zo veel van moet verwachten...dat was mijn ervaring met de Ummah van Antwerpen.


Gepost door: habiba | 05-04-10

@Duvel Duvel, indien indien uit mijn tekst blijkt dat ik andersdenkendheid als een ernstige tekortkoming beschouw, dan zal ik die tekst aanpassen. Ik heb vooral problemen met fanatisme en intimidatie.
Ik heb ook zo'n ontmoetingsdagen meegemaakt. Inderdaad, het is een etalage voor het groot gelijk.

Over welke producten ik het heb? Wel de aardolie ... milieuvriendelijker leven noopt tot een minder aardolie-verbruik en maakt ons mondiger tegenover die staten die aardolie exporteren (Saudie-Arabië om maar één schurkenstaat te noemen).
Ik heb er evenwel geen good oog op dat naast elkaar leven tot een vreedzame samenleving zal leiden. Vroeg of laat exploderen zo'n samenlevingen in vuurhaarden ( een slechte economische toestand is veelal de katalysator tot geweld). Hoe kunnen we nu al de lont uit het kruidvat trekken? Er is een gemakkelijke weg. De meerderheid onderdrukt de minderheid. Dwz. de christelijke geïnspireerden dwingen de moslims in een christelijk stramien. Hiertegen zijn een aantal ethische bezwaren in te brengen. Een andere manier zou zijn het samenleven te stimuleren. De hamvraag is natuurlijk of men überhaupt wil samenleven (aan dergelijke houding kleven ook ethische bezwaren). Niets doen zal leiden tot escalatie van de problemen (ethisch gezien ook een probleem). Hoe het verder moet, dat weet ik niet zo goed, maar wat ik wel weet dat ik de ideeën van de Verlichting die
weerspiegeld worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met hand en tand zal verdedigen. Een systeem accepteren dat democratie (het minst slechte systeem dat we kennen) negeert en dat vrouwen tot tweede-rangs-burgers maakt, dat zal ik niet willen aanvaarden. Dat heeft niets met onverdraagzaamheid te maken, dan wel met het feit dat men niet tolerant mag zijn tegen de intolerantie.

Gepost door: Vrijdenker | 05-04-10

@habiba Bedankt voor je reactie. Je haalt een mooie term aan - "een gesloten gemeenschap". Is het inderdaad zo dat de moslims in de UK een meer open gemeenschap vormen? En zo ja, waarom is dat dan in de UK wel mogelijk en niet hier? Waarom blijven de moslims op een afstand? Komt dat door de islam? Het lijkt me vreemd dat een religie mensen zou beletten om samen leven. In België heeft dergelijke situatie ook lang geduurd (verzuiling) maar de laatste twintig jaar mengen christenen en vrijzinnigen zich vlot onder elkaar. Wellicht dienen moslims wat mondiger te zijn en eens duidelijk stellen welke elementen een samenleven in de weg staan?

Gepost door: Vrijdenker | 05-04-10

Dat probleem met andersdenkenden heeft betrekking op het standpunt van de moslims Vrijdenker, niet op wat jij zegt. Als er nu één is die openstaat van andersdenkenden ben jij het wel.
Ik heb me niet zorgvuldig genoeg uitegdrukt vrees ik

Gepost door: Duvel | 05-04-10

Bloggersbijeenkomst Interesse om eens wat kollega-bloggers te ontmoeten ? Klik en kijk op onze blog en vertel het vooral ook voort !!

Gepost door: BBB-team | 08-04-10

De commentaren zijn gesloten.