27-02-10

Gesubsidieerde inactiviteit

c32A

Verleden jaar werd de tijdelijke werkloosheid voor bedienden en kaderleden uitgedacht. Een vorm van gesubsidieerde bij-de-pakken-blijven-zitten. Sommige bedienden in ons bedrijf werden zo prompt één week per maand werkloos gesteld. De mensen werden er met het gebruikelijke economische jargon op gewezen dat één week per maand niets doen, de redding van het bedrijf zou wezen. Ik had het geluk (als kaderlid) die vernedering niet te hoeven ondergaan. Uiteindelijk werd het jaar met een kleine winst afgesloten. De directie kon op de rug van de werknemers weer een bonus meegraaien. Gezien het terechte ongenoegen dat niet alle bedienden onder de genomen maatregel vielen, werd beslist dat ook de kaderleden die vernedering dienden te ondergaan. Gevolg, vrijdenker mag voortaan één week per drie maanden gaan stempelen.

Onze politici hebben met andere woorden een systeem uitgedacht (eufemisme - denken zal er wel niet aan te pas gekomen zijn) waarbij de mensen gesubsidieerd worden om niets te doen. Het is in wezen een vrij bizarre situatie. In plaats de innovatie of heroriëntatie te stimuleren, geven de politici het signaal dat het beter is niets te doen, de zaken te laten liggen.

Men had hier twee andere opties kunnen kiezen. Ofwel steunt men direct het bedrijf met de voorwaarde dat het geld voor innovatie gebruikt wordt (er worden zelfs bedrijven en banken gesteund die jaarlijks grote winsten maken ... Carrefour). Ofwel neemt de overheid die bedienden tijdelijk een week in dienst en doet men die mensen gemeenschapswerk verrichten: zo heeft de gemeenschap er nog wat aan! (Geen politieker zal dergelijke oplossing durven suggereren).

We leven in een land waar door politieke spelletjes (5 regeringen) het ondernemen moeilijk gemaakt wordt. We leven in een land waar inactiviteit aangemoedigd en beloond wordt. We leven in een land waar werkende mensen vernederd en misprezen worden. De rijksten worden nog rijker en lachen zich krom om dat domme volk dat zich dagelijks die praktijken laat welgevallen. De politici komen met een breedsmoelgrijns lintjes doorknippen of komen op de buis domme tv-spelletjes spelen. Het volk wuift ze lachend toe. Verdwazing alom. De rijken hebben gelijk met die dwaasheid te lachen. Voor dwaasheid kan ik ook geen sympathie opbrengen.

20:07 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijdelijke werkloosheid bedienden, werkloos, vrijdenker, c3 2a |  Print

13-02-10

Katten in zakken

Mujer_barbuda_ribera

Een Arabische ambassadeur had een huwelijk met een vrouw, een arts afkomstig uit een Golfstaat, geregeld. Bij de ontmoetingen die aan het huwelijk voorafgingen droeg zijn geliefde een nikab (gezichtssluier). De man kreeg ook enkele foto's van zijn toekomstige vrouw te zien. Toen de man zijn vrouw na het huwelijk wilde kussen, bleek zijn geliefde een baard te hebben en keek de vrouw bovendien scheel. De foto's bleken van haar zuster te zijn. De rechtbank had oren naar de klachten van de man en ontbond het huwelijk. In Vlaanderen zegt men: "Koop geen katten in zakken".

Enkele jaren geleden viel mijn oog op een schilderij van José de Ribera (Zie bovenstaande afbeelding). Het schilderij hing in de Casa de Pilatos (Sevilla). (Zijn gebruikelijke standplaats is echter het Hospital de Tavera in Toledo). Volgens historische gegevens zou bij de afgebeelde vrouw de baard vanaf haar 37ste jaar overvloedig beginnen groeien zijn. Ik dacht eerst een man met stevige borsten te zien (Nummer één van de cosmetische ingrepen bij mannen: borstverkleining). De suppoost verzekerde mij dat het wel een schilderij van een gebaarde vrouw betrof. Gezichtsbeharing bij vrouwen wordt als onesthetisch beschouwd. Onze maatschappelijke conditionering?

De kledij van de moslims blijft voor beroering in onze contreien zorgen. Fatima Zibouh (Ecolo) kreeg een zitje in de raad van bestuur van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Haar sluier gaf onmiddellijk aanleiding tot commentaar. Volgens Ecolo zou de vrouw geselecteerd zijn op basis van competenties. Laat ons de vrouw op haar merites bekijken, anders vervalt ons oordelen tot veroordelen. Over de competenties van Brussels jeugdminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) ben ik dan weer minder te spreken. Blijkbaar legt Ecolo de lat in verband met competenties niet al te hoog.

Het CGKR trok deze week aan de alarmbel. Meisjes met een hoofddoek worden  volgens het CGKR vaak geweigerd bij stageaanvragen. Laat ons aannemen dat dat gegeven statistisch juist is. Het gegeven zegt echter niets over de oorzaak. Dat meisjes met een hoofddoek meer uit de boot vallen, heeft m.i. weinig te maken met vooringenomenheid tegen de islam, maar heeft eerder te maken met het feit dat in de moderne samenleving flexibiliteit op de werkvloer gevraagd wordt. Het CGKR leent zich vooral tot stemmingmakerij door het eenzijdig belichten van de problematiek. Gelijke kansen ontstaan daar waar mensen leren met elkaar samenwerken, niet daar waar ze tegen elkaar opgesteld worden.

Gezien onze heren en dames politici geen dringende maatschappelijke problemen te behandelen hebben (hun wedde en inkomen is hoog genoeg, hun werkzekerheid is verzekerd - worden ze niet herkozen, dan krijgen ze wel een goed betaalde job in de marge van de partij), hebben ze zich op het urgente probleem van de dragen van de boerka geworpen. (Als het regent in Parijs, begint het in Brussel te druppelen). De vraag is welk "probleem" die wet gaat oplossen. De wetgever dient er voor te zorgen dat de ene mens de andere niet gaat onderdrukken en dat iedereen die zich in vrijheid bedreigd voelt of beknot wordt bij een eerlijke instantie terecht kan. Welke kledij een mens aantrekt, daar dient onze verkozen elite zich eigenlijk niet mee te bemoeien.

12:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, boerka, cgkr, jose de ribera, katten in zakken, katten, sluier, islam |  Print

07-02-10

Wij hebben vandaag gevogeld

img_0428

van Dale: vogelen (vogelde, h. gevogeld), ...  2 (onoverg.) zich uit liefhebberij met vogels bezighouden: de gekraagde roodstaart heeft mij tot het vogelen gebracht.

Naar jaarlijkse gewoonte doen wij mee met het telweekend van Natuurpunt Vogels Voeren en Beloeren. De opdracht is eenvoudig. Tel het aantal vogels dat in je tuin op bezoek komt. Mijn vrouw kon vandaag volgende soorten tellen: 14 mussen, 1 grasmus, 1 groenling, 2 vinken, 2 Turkse tortels, 2 merels, 1 winterkoninkje, 2 pimpelmezen. Opvallende afwezigen: ringmus, koolmees, roodborstje (hadden er blijkbaar geen zin in om vandaag gevogeld te worden).

img_0432

De winterakoniet is een echte vroegbloeier. Ik kijk altijd naar zijn bloei uit. Het geeft me een vroege lentekriebel. En geven kriebels dan geen aanleiding tot vogelen?

19:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vogelen, vrijdenker, voeren en beloeren, winterakoniet |  Print

03-02-10

Reus verbrandt zich aan vurige vos

Vuurvosje

De groei van de browser Firefox baart Microsoft zorgen. Een browser is het venster op het internet (op de digitale wereld). Een zevental jaren geleden keek nog meer dan 90% van de internetgebruikers door de bril (IE: Internet Explorer) van deze gigant. Enkele 'vrijbuiters' die zich zorgen over de dominantie van dat bedrijf maakten, begonnen met veel enthousiasme een nieuwere versie van Netscape te ontwikkelen. Hun nieuwe creatie Firefox vond onmiddellijk bijval ondanks de tegenkantingen van het groot kapitaal (in casu de banken) en de overheden. "Vrijheid" wordt door deze lui altijd met een scheef oog bekeken.

Aanvankelijk vond Firefox veel bijval bij vooral technisch onderlegde mensen. Dat was niet zo verwonderlijk. De browser werkte stabieler, voldeed aan de internationale standaarden en kon gemakkelijk aangepast worden. Menig hobbyist maakte zelf een invoeg-toepassing (plugin) en iedereen kon inkijken hoe de browser in elkaar stak. Na een tijdje begonnen de banken in te binden en liet ze toe dat homebanking met Firefox toegelaten werd. Langzamerhand groeide in de geesten het besef dat het eigenlijk wel elementair was dat de gebruiker kon kiezen door welk venster of bril hij/zij het internet wilde bekijken. De websites "enkel met Internet-Explorer te bekijken" verdwenen één voor één. (Veel steden en gemeenten hadden zich aan die praktijk schuldig gemaakt en zo jarenlang een deel van hun burgers uitgesloten).

browser_share_0109_0110

ars_browser_share_0109_0110

Bovenstaande grafieken tonen het gebruik van de browsers op wereldschaal en het browsergebruik van de bezoekers van de technische website Ars Technica. Op wereldschaal gaat IE van jaar tot jaar achteruit. (Ongeveer 20% in 5 jaar tijd). Zelfs al slaagt Microsoft er in zijn browser technisch beter dan die van de anderen te maken, toch zullen meer en meer mensen hem links laten liggen omdat ze zich zorgen maken omtrent de dominantie (en vooral de arrogantie en de intimidatie) van deze kapitalist.

Bij de bezoekers van Ars Technica (mensen die in technologie geïnteresseerd zijn) heeft de Microsoft-bril al meer van zijn pluimen verloren. Dat deze tendens zich op wereldschaal niet heeft voltrokken is logisch omdat de modale gebruiker meestal niet weet dat er alternatieven zijn, niet weet hoe hij ze kan installeren en zich waarschijnlijk niet bewust is van het feit dat Microsoft er alles aan doet opdat de gebruikers het niet zouden gaan proberen (Domgehouden klanten blijven trouwe klanten). Door het gebruik van de alternatieve browsers Firefox, Chrome, Safari, Opera, ... verliest Microsoft een deel van zijn greep op het internet en doet deze wereldveroveraar vanzelfsprekend pijn.

FirefoxGirl

Firefox is ontstaan uit de bezorgdheid dat de kapitaalkrachtige concerns het internet gingen bepalen (oa Microsoft die zijn normen begon op te leggen en gebruikers uitsloot die geen Microsoft-producten gekocht hadden). Om het gevaar van monopolisering (en Big Brother-toestanden) tegen te gaan is het nodig dat de burger de technologie van het internet in handen krijgt. Firefox is al één succes. Hopelijk valt deze technologie (kennis) binnen afzienbare tijd onder de volledige controle van de mensen zelf. Dat zal een harde strijd worden, daar Microsoft op grote schaal patenten aan het nemen is opdat de burgers niet vrijelijk meer aan deze technologie zouden kunnen werken. Toch blijf ik optimist. Zegt het spreekwoord niet: "boer pas op je ganzen, als de vos (firefox) de passie breekt"?


20:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vrijdenker, firefox, digitale vrijheid, vrijheid, browser, kapitalisme |  Print

01-02-10

Patent 4320756 : Verse lucht!

4320756_Fresh_air_breathing_device_and_m

Hoe geniaal de menselijke geest wel is, mag blijken uit bijgaand patent. Indien je plots in geval van hevige rookontwikkeling in een wc zonder ramen komt vast te zitten, dan kun je dank zij deze geniale manier nog "verse" lucht inademenen!

4320756_Fresh_air_breathing_device_and_m-fig1

18:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, idioot, patent 4320756, verse lucht |  Print