13-02-10

Katten in zakken

Mujer_barbuda_ribera

Een Arabische ambassadeur had een huwelijk met een vrouw, een arts afkomstig uit een Golfstaat, geregeld. Bij de ontmoetingen die aan het huwelijk voorafgingen droeg zijn geliefde een nikab (gezichtssluier). De man kreeg ook enkele foto's van zijn toekomstige vrouw te zien. Toen de man zijn vrouw na het huwelijk wilde kussen, bleek zijn geliefde een baard te hebben en keek de vrouw bovendien scheel. De foto's bleken van haar zuster te zijn. De rechtbank had oren naar de klachten van de man en ontbond het huwelijk. In Vlaanderen zegt men: "Koop geen katten in zakken".

Enkele jaren geleden viel mijn oog op een schilderij van José de Ribera (Zie bovenstaande afbeelding). Het schilderij hing in de Casa de Pilatos (Sevilla). (Zijn gebruikelijke standplaats is echter het Hospital de Tavera in Toledo). Volgens historische gegevens zou bij de afgebeelde vrouw de baard vanaf haar 37ste jaar overvloedig beginnen groeien zijn. Ik dacht eerst een man met stevige borsten te zien (Nummer één van de cosmetische ingrepen bij mannen: borstverkleining). De suppoost verzekerde mij dat het wel een schilderij van een gebaarde vrouw betrof. Gezichtsbeharing bij vrouwen wordt als onesthetisch beschouwd. Onze maatschappelijke conditionering?

De kledij van de moslims blijft voor beroering in onze contreien zorgen. Fatima Zibouh (Ecolo) kreeg een zitje in de raad van bestuur van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Haar sluier gaf onmiddellijk aanleiding tot commentaar. Volgens Ecolo zou de vrouw geselecteerd zijn op basis van competenties. Laat ons de vrouw op haar merites bekijken, anders vervalt ons oordelen tot veroordelen. Over de competenties van Brussels jeugdminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) ben ik dan weer minder te spreken. Blijkbaar legt Ecolo de lat in verband met competenties niet al te hoog.

Het CGKR trok deze week aan de alarmbel. Meisjes met een hoofddoek worden  volgens het CGKR vaak geweigerd bij stageaanvragen. Laat ons aannemen dat dat gegeven statistisch juist is. Het gegeven zegt echter niets over de oorzaak. Dat meisjes met een hoofddoek meer uit de boot vallen, heeft m.i. weinig te maken met vooringenomenheid tegen de islam, maar heeft eerder te maken met het feit dat in de moderne samenleving flexibiliteit op de werkvloer gevraagd wordt. Het CGKR leent zich vooral tot stemmingmakerij door het eenzijdig belichten van de problematiek. Gelijke kansen ontstaan daar waar mensen leren met elkaar samenwerken, niet daar waar ze tegen elkaar opgesteld worden.

Gezien onze heren en dames politici geen dringende maatschappelijke problemen te behandelen hebben (hun wedde en inkomen is hoog genoeg, hun werkzekerheid is verzekerd - worden ze niet herkozen, dan krijgen ze wel een goed betaalde job in de marge van de partij), hebben ze zich op het urgente probleem van de dragen van de boerka geworpen. (Als het regent in Parijs, begint het in Brussel te druppelen). De vraag is welk "probleem" die wet gaat oplossen. De wetgever dient er voor te zorgen dat de ene mens de andere niet gaat onderdrukken en dat iedereen die zich in vrijheid bedreigd voelt of beknot wordt bij een eerlijke instantie terecht kan. Welke kledij een mens aantrekt, daar dient onze verkozen elite zich eigenlijk niet mee te bemoeien.

12:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, boerka, cgkr, jose de ribera, katten in zakken, katten, sluier, islam |  Print

Commentaren

Wat een interessant logje is dit, Vrijdenker, mét inhoud! Graag gelezen :-)

Ik wens jou, op deze vriesdag, een HARTverwarmende Valentijn!

Groetjes

Gepost door: Rudi | 14-02-10

Wat is het verband tussen het hoofddoek en de flexibiliteit?
Dat onze politici geen dringende maatschappelijke problemen te behandelen mag beschouwd worden als ironie neem ik aan.
Over het loon dat ze krijgen heb ik me ook al vaak geërgerd, zeker over dat van de europarlementariërs, maar anderzijds wil je ook bekwame mensen op zulke posten. Dat kost geld want voor 5000 euro bruto/maand krijg je die posten niet opgevuld met mensen met de vereiste competenties.
De ergernis zit hem niet in de grootte van het loon maar in de twijfel aan de bekwaamheid.

Gepost door: Duvel | 15-02-10

@Duvel Ik geloof dat iemand die sterk aan zijn godsdienstige principes vastkleeft (dragen van hoofddoek) geen uiting is van flexibiliteit. Immers als puntje bij paaltje komt zal de religie gaan primeren op de uitoefening van de job. In dergelijk geval krijg ik dan liever te maken met iemand die gemakkelijker afstand kan doen van zijn religie. OK, het is wellicht een vooroordeel van mij...

Inderdaad, mijn opmerking over de politici was ironisch bedoeld. Mijn ergenis zit hem inderdaad in hun bekwaamheid alsook in de bekwaamheid van veel CEO's. Onze CEO verdiende 30 * zoveel als ik (voor hetzelfde diploma) en is er nooit in geslaagd een degelijk resultaat neer te poten. Hij leed aan dezelfde ziektes als onze verkozenen : geen visie, korte-termijn-denken en het consolideren van zijn eigen positie.

Gepost door: Vrijdenker | 15-02-10

Bijgeleerd Heb vooral veel bijgeleerd en kan me aansluiten bij je laatste stukje, een soort besluit.
Maar toegeven het blijft een ingewikkelde materie voor iedereen om met dat alles "correct" om te gaan.

Gepost door: Inge Deconinck | 19-02-10

De commentaren zijn gesloten.