17-10-09

Moord op een vrijdenker

Fransisco_Ferrer_Guardia


Op 13 oktober 1909, 100 jaar geleden, stond de vrijdenker Francisco Ferrer Guardia het vuurpeloton aan te kijken. Hij stond, volgens zijn laatste wens, fier recht met het hoofd opgeheven en zonder blinddoek aan. Hij begon met de soldaten te praten: "Zie, mijn kinderen, het is niet jullie schuld! Ik ben onschuldig. Lang leve de school!". Om te verhinderen dat Ferrer nog lang verder zou kunnen praten, gaf de officier het order om te schieten. Enkele kogels raakten het hoofd van Ferrer. Hij viel dood neer. De overheid weigerde om het lichaam aan de familie te geven. Hij werd begraven op de begraafplaats Montjuic (Barcelona). De Spaanse Kerk & Staat juichten dat ze de vader van het moderne onderwijs het eeuwige zwijgen opgelegd hadden.

TerechtStellingFrancisoFerrer

Er raasde een golf van verontwaardiging door de rest van de wereld. In Frankrijk werden in vijftig steden een straat naar Ferrer genoemd: Rue Franciso Ferrer. In Brussel werd een standbeeld opgericht en in België zagen talrijke Cercles Ferrer het licht. Zelfs de conservatieve kranten (oa. Times, Spectator) waren verontwaardigd over de terechtstelling. Waarom diende deze vrijdenker het eeuwige zwijgen opgelegd te worden? Welke "misdaden" had Ferrer gedaan ... of wie was verantwoordelijk voor de moord - de misdaad - op Francisco Ferrer Guardia?

FranciscoFerrer-Kist

Honderd jaar geleden (en meer) was het onderwijs voor de lagere klasse in Spanje (en trouwens bijna overal in het Westen) barslecht. Kinderen van arbeiders en meisjes goed onderwijs geven was eigenlijk af te raden, want anders zouden deze kinderen tot bewuste burgers kunnen opgroeien. Dat was natuurlijk te mijden, want ondervoede en in armoede levende mensen zouden zich op deze manier wel eens beginnen afvragen waarom de enen rijk op het zweet van de anderen werden. De drievuldigheid Kapitaal-Kerk-Staat was een goddelijke combinatie om arbeiders en vrouwen dom te houden. In Spanje stonden vooral de jezuïeten in voor het "onderwijs" of het domhouden van de massa.

Arrestatie-Ferrer

Franciso Ferrer werkte een alternatief onderwijssysteem uit: Escuela Moderna (De moderne school). Het onderwijs diende rationeel en vrij van dogmatische waarheden te zijn. De kinderen dienden aangemoedigd te worden om zelf te leren onderzoeken, om zelf te leren nadenken, om zelf naar "de waarheid" op zoek te gaan. Het onderwijs mocht zich niet beperken tot de kennisvakken, maar diende evenzeer aandacht te hebben voor lichamelijke zorg (hygiëne - gezondheidszorg) en ontwikkeling (sport en spel - spelen in de open lucht). De kinderen dienden gestimuleerd te worden om deel te nemen aan allerhande emancipatorische activiteiten: vakbonden, vrouwenbeweging en en culturele activiteiten (bibliotheek, bezoek museum, ...). Men maakte allerhande uitstappen met de kinderen (een schoolreis avant la lettre) naar fabrieken, bouwwerken, musea, boerderijen, enz. waar de leerkrachten de kinderen ter plaatse onderricht gaven. De klassen dienden gemengd te zijn (Wat een schande!) En revolutionair genoeg - ja, meer dan een eeuw geleden en voor het bestaan van milieu-organisaties allerhande - werd de kinderen een ecologisch besef bijgebracht.

EscuelaModerna

Kortom in de ogen van de heilige drievuldigheid Kapitaal-Kerk-Staat diende dergelijke manier van opvoeden een halt toegeroepen te worden, want de kleine Ferrer-schooltjes (Escuelas modernas) die her en der opgericht werden kenden een groot succes. In Spanje lag toen het sterftecijfer door het ontbreken van een elementair hygiëne-besef vrij hoog. De lichamelijke verzorging was een katholiek taboe en dus weigerden de jezuïeten om de kinderen in hun scholen een elementair hygiëne-besef - met alle rampzalige gevolgen van dien - bij te brengen. (Ten tijde van de Middeleeuwen kon men in Spanje gemakkelijk een christen van een moslim onderscheiden. Wie het ergste stonk was de christen).

WaaromDezeMisdaad

In de zomer van 1909 vond in Spanje de Tragische Week (Catalaans: la Setmana Tràgica, Spaans: la Semana Trágica) (25 juli-2 augustus 1909) plaats. Het is de naam van een serie bloedige confrontaties tussen het leger en de arbeiders van Barcelona en andere steden in Catalonië gesteund door anarchisten, socialisten en republikeinen. Vele "relschoppers" waren openlijk antiklerikaal, antimilitaristisch, antikoloniaal. Ze beschouwden de kerk als zijnde een deel van de corrupte burgerlijke laag. Franciso Ferrer werd er van verdacht één van de aanstokers van deze rellen geweest te zijn. De heren onderzoeksrechters hadden al snel "onomstootbare bewijzen" gevonden dat Francisco Ferrer Guardia het volk tot deze rellen had opgeruid. Het vonnis diende voorbeeldig te zijn: het vuurpeloton.

 

FrancisoFerrer-Onschuldig

Na het uitvoeren van de doodstraf bracht een nieuw onderzoek aan het licht dat Franciso Ferrer in het geheel niets met de rellen te maken had gehad. Deo gratias!

GrafFrancescoFerreriGuardia


Commentaren

Ferrer Muy interesante, gracias

Gepost door: Jaak Clinckspoor | 18-10-09

Dag Vrijdenker Het is niet de eerste keer dat iemand voor iets de doodstraf krijgt, waarvan hij/zij onschuldig is zoals bij Francisco Ferrer. Het is de enige manier om iemand volgens het gerecht het zwijgen op te leggen. Ditmaal lukte dit niet, Francisco Ferrer was fysiek niet meer aanwezig, maar zijn denkwijze was reeds lang en goed verspreid. Een troost dat hij niet voor niets stierf.

Gepost door: Joke | 19-10-09

Erg! Vreselijke verhalen, maar we moeten ze weten.
En het ergste is elders op de wereld gebeurt het nog steeds om mensen in het spreken of schrijven het zwijgen op te leggen !

Gepost door: Inge Deconinck | 19-10-09

nog niet zo lang geleden hé.
hoevelen minder gekende mensen zijn op de één of andere manier de mond gesnoerd? denk maar aan hoeveel de gendarmerie mensen heeft vermoord (bewust)
nu nog is het katholiek denken van toen niet helemaal weg, kijk maar in ons landje in hoeverre alles nog verweven is met alle katholieke vereningingen: nog steeds kapitaal, kerk en staat.
jajaja, zelfs het comunisme in de USSR heeft deze rotzooi van geloof niet kunnen verbannen.
ps: van deze man heb ik nog nooit gehoord, verry intersant.

Gepost door: watje | 22-10-09

Dit verhaal doet me herinneren aan een uitspraak van mijn ouders, een afspraak tussen kerk en staat: jullie houden ze dom, wij houden ze arm.
Ondertussen heeft de kerk veel van zijn pluimen verloren, maar nog steeds proberen ze ons dom te houden.
Onze maatschappij is gewoon gebaseerd op leugens. Façade is tegenwoordig zowat het belangrijkste en die van ons is nog niet eens opgevoegd :-)

Gepost door: Nadia | 24-10-09

De commentaren zijn gesloten.