06-10-09

Antichrist - Lars Von Trier

 

Antichrist1a

Ik wil met deze bijdrage de lezers, die naar de film Antichrist van Lars Von Trier willen gaan kijken, enige bagage meegeven. Vrijdenker ging nagenoeg onvoorbereid naar de film gaan kijken en heeft zich dat achteraf dik beklaagd. Voor wie deze tekst te lang lijkt om door te nemen: ik heb achteraan deze bijdrage nog wat kijk-tips meegegeven. Deze film is voor verschillende interpretaties vatbaar. Ik geef de mijne. Hopelijk heb je er wat aan.
De 53-jarige Deense filmer Lars Trier (zijn medestudenten plaagden hem met de bijnaam Von Trier omdat dat een adellijke achtergrond suggereert, terwijl zijn ouders communisten waren) heeft met Antichrist een opmerkelijke prent neergezet. Sommige kijkers op het filmfestival in Cannes (mei 2009) reageerden furieus op enkele provocerende beelden. Sommige critici noemen de film zelfs mysogyn (haat of misprijzen voor de vrouw). Houdt het select publiek van Cannes dan niet meer van de controversiële, het choquerende?

Antichrist1b

Ik geloof dat er wat anders aan de hand is. Von Trier richt zijn camera op enkele pijnpunten van het christendom. Hij laat zien dat het christendom in essentie zelf misogyn is. Ten tweede heeft het christendom seks nooit als een vorm van genot willen aanvaarden. Het is waarschijnlijk het "ongewenste" licht op enkele christelijke fundamenten, dat de Westerse gemoederen in Cannes verhit heeft. Het "kritische" Cannes-publiek was anders wel lovend voor de verheerlijking van het christendom in "The passion of christ" (2004) van Mel Gibson. Een cineast lauweren, die er van uit gaat dat Satan de wereld geschapen heeft, is blijkbaar een brug te ver.

De kritiek focusseert zich vooral op een korte gruwelijke scène. Ik geef hier een korte beschrijving van het gehate fragment (om de lezer wat langer mee te krijgen). Gainsbourg (vrouwelijke hoofdrolspeelster) klopt met een blok hout op de geslachtsdelen van Dafoe (mannelijke hoofdrolspeler). De arme kerel gaat tegen de vlakte - je zou voor minder - maar wonder bij wonder komt zijn heer na deze klap pal stijf te staan - ja, de heer was waarlijk opgestaan - Gainsbourg gaat vervolgens die stevige kanjer gaan afrukken, maar deze ejaculeert slechts bloed. Vervolgens vingert Gainsbourg zich in alle razernij af. Als apotheose knipt ze met een schaar haar clitoris af. Nou, vrijdenker draaide en keerde zich dan ongemakkelijk in zijn bioscoopzitje rond - De voorafgaande angstaanjagende, claustrofobische scènes hadden mij eerlijk gezegd ook al geen goed gedaan.

 

Antichrist2

Bij de aanvangsgeneriek verschijnt de tekst "opgedragen aan A. Tarkovsky. Wie was Tarkovsky? Andrei Arsenyevich Tarkovsky was een Russische filmmaker die films maakte over spirituele en metafysische thema's. Zijn films hadden geen conventionele dramatische structuur.

Antichrist handelt in het bijzonder over spirituele en metafysische thema's en steekt vol van verwijzingen naar het christelijk geloof. De film heeft daarentegen wel een dramatische plot. Antichrist is een complexe prent die wil laten zien dat het onmogelijk is om het irrationele, het impulsieve, het instinctieve, het spirituele van de natuur in de psyche van de mens te onderdrukken met de logica, de ordening en de rationaliteit van de wetenschap of cultuur. Is wetenschap of cultuur niet juist het rationaliseren van die wilde, vrije natuur? Beschaving ... een prachtig Nederlands woord ... dat wat we niet willen wordt weggeschaafd.

De intro van de film is fenomenaal. De scène wordt in zwart-wit en slow-motion gefilmd. Een koppel is verwikkeld in een stomende vrijpartij. Hun jonge spruit kruipt uit zijn bedje, kijkt stilletjes toe hoe zijn ouders aan het vrijen zijn, klimt vervolgens naar de vensterbank, opent het raam, aanschouwt het prachtige sneeuwtapijt in de straten, springt door het raam en valt te pletter juist op het ogenblik dat het vrijende koppel zijn orgasme bereikt. Het is in deze intro (die iedereen blijkbaar graag ziet) dat Von Trier het christendom al een rake klap toedient! Veel later in de film laat de regisseur in een flashback zien dat Gainsbourg wel degelijk haar zoontje op het vensterbank heeft zien klimmen. Zij vond het genot van het vrijen belangrijker dan haar kind (zinnebeeld van de creatie). In het christendom staat seks in het teken van creatie. De vrouw negeert hier straal deze gedachte. Het orgasme is belangrijker dan de creatie. Door deze doodzonde komt het engeltje uit de hemel tuimelen. Morsdood ... O, Zalig Orgasme, wij aanbidden U.

Tijdens de intro speelt een muziek van Handel, de Lascio Chi'o Pianga aria

Lascia ch'io pianga mia cruda sorte,
E che sospiri la libertà!
E che sospiri, e che sospiri la libertà!

Laat mij mijn wreed lot bewenen,
En ik zucht naar vrijheid!
Ik zucht, en zucht naar vrijheid!

De zucht naar de geestelijke en seksuele vrijheid. Hemelse woorden, die in de film regelrecht naar de de hel zullen leiden.

Antichrist4

 

Na de intro zien we een door verdriet getraumatiseerde vrouw. Haar echtgenoot, blijkbaar een psychotherapeut laat zich persoonlijk met het herstel van zijn vrouw in. Trier heeft deze film na zijn herstel van een diepe depressie gemaakt. Hij had een grote hekel aan psychotherapeuten. Het is niet verwonderlijk dat de regisseur de psychotherapie zal laten falen. Von Trier stelde nog dat: "Ik ben niet bang omdat ik een depressie heb gehad. Integendeel, sindsdien heb ik een vrijere toegang tot bepaalde delen in mijn geest".

De therapeut vertrekt vanuit een wetenschappelijk standpunt (logica en rationaliteit, tabellen en schema's zijn zijn werkinstrumenten) om zijn vrouw uit haar depressie te kunnen helpen. De vrouw staat hier als zinnebeeld voor het irrationele, voor het onderbewuste, voor de natuur. Von Trier gaat die tegenstelling verder uitspinnen. De vrouw heeft lak aan kalmeermiddelen. Enkel seks kan haar pijn verzachten. Het koppel trekt naar het buitenverblijf "Eden" om de therapie rustiger te laten verlopen. Die chalet "Eden" zal paradoxaal genoeg weldra een hel worden. De blokhut staat geïsoleerd in een groot woud. Het chalet kan als het zinnebeeld van het beschaving gezien worden, het woud als de wilde, chaotische en gewelddadige natuur. (Een eik bombardeert het chalet continue met eikels - Dat bombardement is het zinnebeeld van het verweer van de natuur, de wanorde tegen de ordening, de beschaving). Deze omgeving zal het strijdtoneel worden tussen cultuur (beschaving) en natuur, wetenschap (rationele) en het spirituele, tussen het beredeneerde en het impulsieve, tussen het wezen van man en vrouw. Geniet van de beelden - als dat kan - ik zat soms op het topje van mijn zitje om de angst van mij af te werpen.

Om dat Eden te bereiken dienen ze eerst over een brug te gaan. Deze brug valt ook symbolisch te zien. Het is de grens tussen de beschaving en de natuur, logica en chaos, kennis en instinct, beheersing en waanzin, controle en impulsen. Het is een brug die naar Eden leidt, een brug naar de hel. Adam en Eva worden niet verdreven uit Eden, ze gaan er juist naar toe! Op een bepaald moment hoor je de draak met Sigmund Freud steken. Von Trier wil de argeloze kijker natuurlijk een hak zetten. Als deze film als een veroordeling van de moderne psychotherapie gezien kan worden, dan is hij in ieder geval een slinkse hommage aan het werk van Sigmund Freud die zich in het woud van onze donkerste dromen durfde wagen.

Antichrist5

Tijdens hun verblijf in de chalet leren we dat Gainsbourg daar vroeger aan haar thesis over vrouwenvervolging tijdens de Middeleeuwen werkte. Deze thesis is een directe verwijzing naar de mysogynie van de christelijke cultus. Het christendom heeft generaties lang vrouwen vervolgd, verbrand, gemarteld en ze met een diep gevoel van schuld en zelfverachting opgezadeld. Deze vrouwenhaat zat al vroeg in het christendom ingebakken. Tertullianus schreef in de 2e eeuw het volgende over vrouwen: "Jullie zijn de poort naar de hel: Jullie hebben de zegels van de verboden boom verbroken, jullie hebben als eerste de goddelijke wet overtreden, jullie zijn diegenen die de man overtuigden omdat de duivel niet sterk genoeg was hem te verleiden. Jullie hebben zo gemakkelijk God's eigen beeld, de man, vernietigd. Door jullie ontrouw aan de goddelijke wet hebben jullie zelfs de dood van God's zoon op jullie geweten".

Von Trier spit op een Freudiaanse manier in het onderbewuste van de christelijke cultus en wil zo een glimp van de metafysische schrik en hunkeringen laten zien. Het besluit van haar thesis zal de vonk voor de explosie naar geweld zijn. Haar conclusie is verrassend. De vervolgde vrouwen waren het kwaad waarvan ze beschuldigd werden. De beschuldigingen waren vanuit christelijk oogmerk terecht. Zij zijn de natuur. De natuur is chaotisch, onvoorspelbaar, gewelddadig, niet te onderwerpen, kortom het "kwade" als het bekeken wordt door een bril van orde en rust. De vrouw is in die zin de manifestatie van het kwaad in het menselijk wezen. Zij zijn de de zoekers naar de verboden kennis, verantwoordelijk voor de schuld van het menselijke ras, de oorzaak van de dood van de zoon van God, de dood van de zoon van de man. Het is hun natuur. De vrouw is de antichrist. Hun vervolging en verbranding was uit christelijke standpunt meer dan terecht!

Er komt een vos te voorschijn die zegt: "Chaos reigns" - "Chaos regeert". Het geweld ontvlamt. Chaotisch. Brutaal. Het is de vrouw die begint met de man te folteren (de christenen folteren de vrouwen, de antichrist foltert de man). Als hoogtepunt gaat de vrouw de geslachtsorganen gaan verminken (een verwijzing naar de verkrachting als oorlogswapen) en vernietigt ze als het ware de mogelijkheid tot voortplanting. Uiteindelijk weet de man zich van de uitzinnige vrouw te ontdoen, steekt de "heks" in brand en strompelt gehavend uit Eden weg. (Een mysterie, maar ook het christelijk geloof steekt vol mysteries).

In de epiloog zien we een herrezen hoofdpersonage Willem Dafoe hinkend uit Eden weggaan. Hij lijkt wel herboren. Talloze kinderen komen hem tegemoet

"Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen." Hij nam de kinderen in Zijn armen, legde Zijn handen op hun hoofd en zegende hen." Markus 10:13-16

Lezer Mark wijst mij erop dat het geen kinderen zijn, maar vrouwen zonder een gelaat. Een aantal filmbesprekingen spreekt inderdaad over "faceless women", "females, their faces blurred out". De epiloog  kwam mij bekend voor (" Breaking the Waves"), waardoor ik blijkbaar "kinderen" gezien heb. Het voorbij wandelen van vrouwen zonder gezicht lijkt me logischer. Staan ze voor alle anonieme vrouwen die het slachtoffer van het christendom (of liever de paternalistische godsdiensten) werden? Trekken de vrouwen weg uit de mannenwereld? Wordt er verzameld voor een nog heviger confrontatie? Wie zal het zeggen. Terug veel materiaal om over na te denken.

 

In de verte zie je nog een glimp van het woud vol met verhakkelde vrouwenlichamen. Christus, de gekruiste, is nu de kruiser geworden. Antichrist, ten voeten uit!

Antichrist6

Nog enkele kijktips

Het coloriet in de film verandert in elke scène. Blauw in het eerste deel, naar groen in het midden om tenslotte bruin in het laatste deel te worden.

Merk het contrast de claustrofobie in de hut (de opgeslotenheid van de beschaving) en weidse natuur van de woud (openheid, vrijheid).

Volgende dieren komen te voorschijn:

hert : kwetsbaarheid, zorg

vos : sluw, draagt het kwaad in zich, gezant van de duivel, vuur

kraai : slecht voorteken, bedreiging, oorlog, ondergang

Het zoontje wordt blijkbaar mishandeld. Huilt en schuilt zich angstig weg. De vrouw doet hem expres de schoenen verkeerd aan. (De symboliek daarvan heb ik nog niet kunnen achterhalen).

Lezer Rene Cardynaals gaf mij de tip om het verhaal van Oedipus nogmaals door te nemen. Ik citeer Wikipedia : In de mythe voorspelt het Orakel dat Oedipus zijn vader om het leven zal brengen. Om dit te voorkomen wil de vader zijn zoon ombrengen. Hij bindt zijn zoon vast aan zijn voeten (Oedipus betekent letterlijk gezwollen voeten) en geeft een herder de opdracht het kind naar de bergen te brengen en daar achter te laten. Zo wordt het knaapje bijna vermoord, maar de herder die de baby achter moet laten, krijgt medelijden. Opmerking: De vader doorboorde de voeten van Oedipus met een lans. (Verminking van de voeten).


Commentaren

Dag Vrijdenker Ik kan me voorstellen dat de film choquerend is, maar zoals je schrijft zit er een veel diepere inhoud en confrontatie in deze film, typisch voor Lars von Trier. Helaas zullen weinig mensen de film begrijpen of juist interpreteren. Soms moeten mensen wakker gemaakt worden door schokkende beelden aan geweld zijn we gewend geraakt.
p.s. Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van je vader. Ik wens je van harte veel sterkte toe. Lieve groeten,

Gepost door: Joke | 07-10-09

Antichrist Mooie beschrijving. Ik was erg onder de indruk van de film.
M.i verwijzen de verkeerde schonen van het zoontje naar het Oidipous complex. De vader van Oidipous bond zijn zoons voetjes af om te voorkomen dat de voorspelling van het Orakel zou uitkomen. Vadermoord en trouwen met de moeder.
Het lopen op de stok door de vader en het kruipen van het jongetje in het begin is de oplossing van het raadsel uit dezelfde mythe.

Gepost door: Rene Cardynaals | 11-11-09

Kimderen of vrouwen Je beschrijft, dat in het epiloog talloze kinderen de hoofdpersoon tegemoet komen. Volgens mij zijn het geen kinderen, maar gezichtsloze vrouwen.

Gepost door: Mark | 13-11-09

Vrouwen zonder gelaat Beste Lezer Mark, bedankt voor je opmerking. Soms verwateren bepaalde details en wil men bepaalde dingen gaan zien. Normaliter zou je dergelijke film meerdere keren dienen te gaan bekijken. Ik vind het fijn dat jullie me op bepaalde zaken gaan wijzen (en zelfs terechtwijzen).

Gepost door: Vrijdenker | 13-11-09

Blij! Beste Vrijdenker,

Wat een genot om deze site tegen te komen. De film maakte erg veel indruk op mij en begreep niet helemaal wat ik er nou achter moest zoeken. Ik ben gelijk het internet opgedoken om informatie over de film te zoeken en kwam alleen maar recensies tegen en geen uitleg! Toen vond ik jouw site!! Bedankt voor de uitleg! Ik dacht eerst dat Von Trier gewoon helemaal gestoord was/is, maar eigenlijk is het verhaal wel goed doordacht! En misschien is Von Trier wel een vrouwenhater (en/of gestoord), dat weet ik niet, maar in deze film heeft de man het ook niet echt fijn. En dan verwijs ik naar het stuk hout wat niet al te zacht op zijn scrotum wordt gedrukt en het blok wat door zijn been wordt geboord (ook een manier om je man bij je te houden :s).
Ik begrijp nu iig de strekking van het verhaal. Nogmaals dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Bernadette

Gepost door: Bernadette | 29-11-09

ik had de indruk dat gainsbourg in het begin duidelijk broken english sprak, frans accent. Gaande weg werd het meer cockney engels. deelt iemand die ervaring. ik realiseerde me het pas achteraf.

Gepost door: piet | 07-01-10

nog iets beste vrijdenker,
ik vond een mooie recentie in het nrc;
http://www.nrc.nl/film/article2395065.ece/Lars_von_Trier_over_vrouwen,_religie,_depressies_en_sprekende_dieren
groet
Rene

Gepost door: Rene Cardynaals | 04-04-10

nog iets beste vrijdenker,
ik vond een mooie recentie in het nrc;
http://www.nrc.nl/film/article2395065.ece/Lars_von_Trier_over_vrouwen,_religie,_depressies_en_sprekende_dieren
groet
Rene

Gepost door: Rene Cardynaals | 04-04-10

Beste,
om de film beter te begrijpen zou iemand werk moeten maken van de symboliek die de schilder Bosch gebruikt in zijn werken. Bosch was namelijk een Kathaar en volgens de Katharen was deze wereld geschapen door de duivel ("De natuur is de kerk van satan."). Door de ontcijfering van de kathaarse symbolen zijn ook de werken van Bosch eindelijk toegankelijk geworden.
Volgens de kathaarse symbolen zouden al die figuren die op het einde van de film door het bos lopen, de zielen zijn van alle vermoorde vrouwen die ooit massaal door de kerk omgebracht zijn geweest als heksen of onreine schepsels. Althans volgens mijn kennis van de kathaarse simboliek.
Tot zo ver deze lezing. ;-)
Groeten en veel succes met de ontrafeling van de Antichrist...Gepost door: Dine | 07-04-10

voetjes
je kreeg op een gegeven moment een xray van de voet te zien en die leek heel erg op een bokkenpoot en we weten allemaal wie bokkenpoten heeft
ben heel erg blij dat ik dit stuk ben tegengekomen snapte niet alles van de film er is nu een hoop duidelijker

groetjes ilse

Gepost door: ilse | 08-04-10

schoentjes en munchausen by proxy Mijn eerste globale indruk van de film was, zonder de religieuze verwijzingen en leidmotieven,

dat die moeder wellicht aan munchhausen by proxy syndroom leed, doordat ze stiekem systematisch (in
Eden, want daar lagen die foto's waarop het te zien was) die schoentjes verkeerd aantrok en dat daardoor dat kind op de rontgen pathologie al vergroeide voetjes bleek te hebben.

In Eden is iets 'angstigs' iets geheims voor die moeder.
Op weg in de trein er naar toe, zijn er nog beelden van een bos, die voor bij zoeven, ik meen er gezichten in te zien, maar ik kan het me verbeelden? Misschien ziet vrijdenker aanwijzingen?

Nu hoorde de moeder alsmaar dat kind huilen in Eden, als het al dood is, het kan zijn dat ze het bij leven mishandelde, zich daar niet van bewust is?

Is het wel zeker dat ze het kind zag vallen door het open raam tijdens het neuken? Het neuken was immers in de badkamer (bij de wasmachine, in de douche)

Een mbp argument: steeds zegt de moeder hoe slecht ze is (de therapeut die dat ontkent): ze wist dat het kind het hekje al open kon doen. Ze beschuldigt de man/therapeut van onverschilligheid van afstandelijkheid, van arrogantie: hij is therapeut, maar weet niet wat zij met dat kind aan het doen is, wil het niet weten.

Zij wilde in Eden geslagen worden tijdens het neuken: ik vermoed omdat ze wil boeten voor 'haar slechtheid', (later knipt ze haar clitoris af) ik vermoed dat zij niet hem per se wil doden of folteren, maar dat zij hem wil provoceren haar te doden voor haar slechtheid.
Dit zou kunnen leiden naar een theorie waarbij zij zich bewust was of wordt van haar 'ziekte' mbp', (de antichrist ziekte) waarbij het niet de bedoeling was dat het kind stierf, maar juist bleef leven (voor haar 'angst & afhankelijkheid' van die man/therapeut, de sex, haar manipulatie doeleinden, dat dan weer wel).

Het is me te gemakkelijk von Trier als een vrouwenhater weg te zetten, omdat hij op een diepzinnige manier gecompliceerde emotionele afhankelijkheid in deze film die behoefte aan sex durft uit te beelden. Integendeel. Ik vond in zijn andere films ook nergens dat hij vrouwen diskwalificeerde.

Wel had hij blijkbaar een hekel aan de naieve, onverschillige psychotherapeut, die je alles moet voorkauwen en het dan nog niet doorheeft: de patient geeft overduidelijke aanwijzingen dat zij schuldig is, dat zij mbp heeft, dat zij slecht is, en de therapeut blijft de ogen maar sluiten voor het onschuldige kind, dat kan doodvallen, blijft er maar langs praten, langs therapeutiseren, blijft maar met zijn eigen dikke lul bezig. (nou ja, dit laatste is ook wat gechargeerd, maar goed).

gegroet, Hanje Koster

Gepost door: hanje koster | 27-05-10

Ik heb al heel wat recensies/interpretaties van deze film gelezen, maar jouw recensie komt het dichtst bij mijn beleving van de film. Super. Ik ga meteen even wat meer van je lezen;-)

Gepost door: Suzanne Teunisse | 12-03-11

@Suzanne. Wees aub zo vrij je eigen interpretatie als commentaar toe te voegen. Ikzelf en de andere lezers kunnen er heus wat van opsteken. Ik ben blij dat na ongeveer anderhalf jaar de reacties op mijn "recensie" blijven komen. Bij het bekijken van de film zat ik door emoties op het puntje van mijn zitje. Ik zou de film nog eens moeten gaan bekijken (ik hoop dat de plaatselijke bib de dvd gaat aanschaffen) om mijn recensie te gaan bijstellen. In ieder geval hartelijk dank voor je bezoek.

Gepost door: Vrijdenker | 13-03-11

Film net gezien en meteen op zoek gegaan voor een woordje uitleg. En die kreeg ik hier wel heel uitgebreid. In grote lijnen had ik het verhaal ook zo weerlegd, naar analogie van het christendom en hun houding naar de vrouw toe. Dat Lars hier weer de controverse opzoekt is zeker voor hem weer meegenomen. Hij doet het briljant en maakt er een echt kunstwerk van. De kleuren, de setting, de slo-mo-beelden en de muziek, het is één lust voor het oog. Vrij vroeg had ik door dat 'zij' gezien had wat er met haar kind zou gebeuren, maar het orgasme verkoos. Dat hij shockerend is, tja, ieder zijn mening, het is in ieder geval een film die je bijblijft en dank zij jou uitleg heb ik details beter gezien (en herbekeken, want sommige details waren me ontgaan) Maar de film zit dan ook boordevol symboliek en is het meerdere keren bekijken zeker waard.

Gepost door: Peter | 17-03-11

Er zijn nog culturen waar ze het verwijderen van de schaamplippen en clitoris toepassen, mss zocht hij hier ook naar een bijgelovige of heidense reden? Waarom dit toch nog op héél wat plaatsen in de wereld gebeurd. De symboliek of de moraal zou dan kunnen zijn dat vrouwen hun kinderen boven alles moeten beschermen en dat het genieten van de zinnelijke lusten hier een gevaar zou inhouden? Zag trouwens deze week in "mijnheer doktoor" Dr Buytaert ook een aantal voorbeelden geven van het geestesziek worden van jonge meisjes en tot zelfmoord gedreven meisjes, vooral nadat zij een missiebijeenkomst hadden bijgewoond. Blijkbaar waren de priesters en pastoors in die tijd nogal geweldenaars en fanatiekelingen die enorme schuldgevoelens konden opwekken en zo héél wat doden (zelfmoorden) op hun geweten hebben.
Lijkt me een wrede film, weet niet of ik daar zou kunnen naar zien, nu als je enigszins voorbereid bent is het mss gemakkelijker maar zou toch evenzeer ineenkrimpen of mijn ogen dichtdoen bij die wrede scenes.

Gepost door: Life angel | 18-03-11

hallo Vrijdenkers,

ik wil er graag achter komen wat nou die drie valkuilen nou ook alweer waren. kan iemand me daaraan helpen?

verder geweldig geschreven, algemeen ongebonden geest! nee ik weet ook niet wat ik daarmee bedoel;)

Gepost door: jaime | 17-04-11

Dag Jaime,

Welke valkuilen bedoel je precies? In welke context wordt daar naar verwezen?

Gepost door: Vrijdenker | 17-04-11

Wat een prachtige recensie! Vragen zijn voor mij blijkbaar zijn voldoende beantwoord: ik heb nu een duidelijk gevoel over de film. Ik twijfelde of ik deze film wel wilde meemaken, maar na het zeen van je recensie heb ik dat besloten. Achteraf heb ik je uitleg nog een keer gelezen. Nu, ik heb geen spijt dat ik de film gezien heb! Hoewel het bepaald geen amusement is had de malaise zoals door van Trier uitgebeeld een eigenaardige schoonheid. Een kunstwerk wat me ook wat bijgebracht heeft, al kan ik dat niet goed in woorden vangen. Maak je vaker recensies van films die moeite waard zijn?

Gepost door: Frederik Ruijter | 09-03-12

Bedankt voor je reactie Frederik. Om de film te kunnen plaatsen, heb ik een beetje onderzoekswerk gedaan. Ik vond dat de opgezochte informatie mij goed op weg hielp. Omdat het nogal vrij veel moeite kost goede informatie bij elkaar te krijgen en daar een synthese van gemaakt te krijgen, speelde ik met de idee deze kennis met anderen te delen. Vandaar deze recensie.

Gepost door: Vrijdenker | 09-03-12

De commentaren zijn gesloten.