05-04-08

Zwarte geschiedenis

hitler-gott_mit_uns

In de roman “De rattin” hekelt Günter Grass de rattenvangers in onze samenleving. “Ieder die lichtvaardig handelt, als een schaap achter de meute aanloopt, argeloos zijn vertrouwen schenkt, zonder te denken gelovig is en elke belofte gelooft, wordt beschouwd als een kind van de rattenvanger, reden waarom deze al vroeg furore maakte. In pamfletten en traktaten heet het: Hij stookt de boeren op, hij baast de burgers onrust in, hij stelt vragen waarop alleen de duivel antwoord weet. Wie naar hem luistert, speelt ook met vuur, mort in het geniep, rebelleert, komt in opstand en is een oproerkraaier en ketter tegelijk. Zo hebben rattenvangers, die nu eens sober, dan weer kleurrijk gekleed gingen en elke keer anders heetten, dolende boerenbendes en muitende gilden, verdwaasden en dissidenten, vaak niet meer dan een radicale minderheid, ten slotte hele volkeren in het verderf gestort; recentelijk nog het goedgelovige Duitse volk, doordat steeds weer diezelfde rattenvanger nu bijvoorbeeld niet riep 'De ratten zijn ons ongeluk' – dat zou amper aan zijn geslagen -, maar al het ongeluk aan de joden toeschreef, totdat nagenoeg iedere Duitser dacht te weten waar het ongeluk vandaan was gekomen, wie het mee had gebracht en verspreid, wie men daarom bij elkaar moest fluiten en als ratten verdelgen.”

Adolf Hitler is waarschijnlijk de meest beruchte rattenvanger uit de vorige eeuw, hij is evenwel niet de grootste uit de vorige eeuw want paus Pius XI wist nog meer mensen te strikken. Beiden hadden zelfs een rabiate bewondering voor elkaar. Ondanks het feit dat de Duitse Katholieken zich tegen de nazipartij afzetten, gaf Pius XI de zegen om de Katholieke Volkspartij op te doeken. Pius XI had die geste al eerder voor Mussolini gemaakt. Omdat het fascistisch experiment in Italië zeer gunstig voor de katholieke kerk was, besloot Pius XI dat ook Hitler zijn gang mocht gaan. Pauselijk kamerheer von Papen vond dat “het nationaal-socialisme structureel niet wezenlijk afwijkt van de katholieke levensopvatting, maar er in integendeel in haast alle gevallen mee overeenstemt”. “Onze Lieve Heer”, riep von Papen uit, “heeft Duitsland gezegend met een Führer in deze tijd van diepe nood”.

Gott mit uns
Het Vaticaan zwijgt als in 1935 de rassenwetten van Neurenberg afgekondigd worden, zwijgt als de Kristallnacht in 1938 plaats vindt, zwijgt als de Duitsers de andere landen beginnen te bezetten (Toen Duitsland Noorwegen binnenviel, liet Pius XI in de Osservatore Romano weten, dat er in Noorwegen slechts 2619 katholieken woonden, daar waar er in Duitsland 30 miljoen leefden). Het wordt nog erger als de katholieke kerk zijn genealogisch archief aan de nazi's bekend maakt. Enkel de namen van de joden die tot het christendom bekeerd zijn of getrouwd zijn met een christelijke vrouw, worden niet vrijgegeven. Of hoe de naastenliefde niet meer voor de andersdenkenden telt.

Het Vaticaan blijft zwijgen als de vernietigingskampen ontdekt worden. Bij de bevrijding van Europa zet het Vaticaan een netwerk op om oorlogsmisdadigers buiten Europa te helpen ontsnappen (leveren van valse papieren, visa, stempels, onderduiken in kloosters). Als bekend wordt dat Hitler dood is, geeft kardinaal Bertram opdracht om een requiemmis te houden ter gedachtenis van Adolf Hitler. Zelfs na de oorlog veroordeelt het Vaticaan het nationaal-socialisme niet. Wel worden in 1949 alle communisten van de wereld geëxcommuniceerd. Zelfs Hitler wordt niet geëxcommuniceerd. Pittig detail is dat zelfs zijn boek Mein Kampf nooit op de Index Librorum Prohitorum is komen te staan. Dat doe je toch geen vrienden aan!

Gott mit uns

Om verder te verdiepen:

Herders en wolven. Pausen van de twintigste eeuw. Karlheinz Deschner (Uitgeverij EPO)

Jasenovac. Het Joegoslavische Auschwitz en het Vaticaan. Vladimir Dedijer (Uitgeverij EPO)

Atheologie. De hoodzonden van jodendom, christendom en islam. Michel Onfray (Mets & Schilt, Amsterdam)


20:22 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, hitler, vaticaan, jasenovac |  Facebook |

Commentaren

het is toch godgeklaagd pijnlijk interessant en helaas ook juist.
Onvoorstelbaar

Gepost door: Duvel | 18-04-08

De commentaren zijn gesloten.